Open Source voor Avans Hogeschool

1,176 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
237
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Free software = Robert Altman = Hippysurfer alles gratis dude. Heeft niet te maken met Open Source als concept en het daarmee associeren zou een onjuist beeld schetsen. Free software is een jaren zestig ideaal.
 • Open source president: Werdtijdenscampagnedanookgesponsord door Google en het Open Source Initiative (IBM, Sun Microsystems). Voerde een ‘open source campagne’ met een grootaandeel van google, sun en facebookadviseurs in zijncampagne. Hillary Clinton werdgesteund door Microsoft en verloor. Ditheeftveelinvloed op de markt.Anekdote:
 • RailsCollab is een in Ruby on Rails gebouwde applicatie voor Projectmanagement die yaron producties op eigen server host. Eerder in het project werd er gebruik gemaakt van basecamp van 37signals (closed source). Partners binnen Avans (Irma, Ingrid, Dimitri, Harm) hebben veelvuldig gebruik gemaakt van dit systeem.
 • Warehouse is een in Ruby on Rails gebouwde open source applicatie die yaron producties op eigen servers host en grofweg dezelfde functionaliteit heeft als
 • Open Source kennis delen. CRM: oorspronkelijke kennis over studenten, docenten etc. Kan verrijktworden, Interoperabiliteit.
 • Open Source voor Avans Hogeschool

  1. 1. Een logische keuze OPEN SOURCE
  2. 2. WAT IS OPEN SOURCE?  De praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de “source”) van het eindproduct.
  3. 3. WAT IS OPEN SOURCE? Heeft verschillende betekenissen  Licentievorm  Ontwikkelmethodiek  Community  Business Model  Technologie
  4. 4. OPEN SOURCE LICENTIES Kenmerken Open Source Licenties  Gratis herdistributie  Eigendom van een kopie van de software wordtdoorgegevenaan de gebruiker.  Voorbeelden van dezelicentiezijn de de GNU general Public License, MIT License, Apache License, Mozilla Public License en de Eclipse Public License.  Toegankelijke en aanpasbare broncode  Licentie is algemeen, niet specifiek voor een product  Licentiemoettechnologie-neutraalzijn.  Licentie mag geen andere software beperken
  5. 5. ONTWIKKELMETHODIEK Eric Raymond: De Kathedraal en de bazaar (1997) Kathedraal (closed source) Bazaar (open source)  Programmeurs met scherp omschreven  Een programmeur toont een opdrachten aan het werk gezet. programma aan een aantal Naarmate de geplande opleverdatum geïnteresseerden. Deze bekijken de dichterbij komt wordt de druk op de code, vullen deze aan en verwijderen programmeurs opgevoerd en neemt het een aantal fouten. aantal fouten toe.  Oorspronkelijke programmeur maakt  De software wordt (inclusief fouten) daarna het programma bekend aan het opgeleverd. In een volgende versie publiek. worden de meest in het oog springende  Door deze waterval aan programmeurs bugs opgelost. worden weer functionaliteiten  Er wordt naar gestreefd het aantal toegevoegd en fouten verwijderd, releases te beperken, tenzij er natuurlijk waarna snel weer een release volgt. extra geld voor gevraagd kan worden.
  6. 6. ONTWIKKELMETHODIEK –KENMERKEN-  Altijd kunnen oppakken en wijzigen van reeds bestaande projecten  Gebruikers worden behandeld als mede ontwikkelaars  Zeer snelle aanlevering van prototypes (rapid prototyping)  Korte ontwikkelcyclus, snelle oplevering  Versiebeheer  Bugtracking – en fixing  Beheren van wijzigingen  Betrokkenheid van de „community‟ (grassroots!)  Constante betrokkenheid op integratie en interoperabiliteit met andere systemen
  7. 7. ONTWIKKELMETHODIEK Bestaand Project  Ontdekken probleem Beschrijven probleem  Vinden teamleden Ontwikkelteam  Identificeren oplossing Plan van aanpak  Code ontwikkelen/testen  Evaluatie wijzigingen CODE  Definitieve code/ documentatie Documentatie code  Versie beheer Implementatie Continue doorontwikkeling en verbetering
  8. 8. OPEN SOURCE COMMUNITY  Open Source software wordt doorgaans ontwikkeld door flexibel georganiseerde ad hoc communities, samengesteld uit teamleden die elkaar niet perse „in real life‟ ontmoet hebben, maar een sterke commitment gemeen hebben.
  9. 9. OPEN SOURCE COMMUNITY Donors & Vendors & Financiers Consultants testers Community Eindgebruiker Moderators s Ontwikkelaars Documentaliste Artwork n Bug fixers Toevoegers wijzigingen Module ontwikkelaars
  10. 10. OPEN SOURCE BUSINESS MODEL  De software als product is gratis, leveranciers verdienen in plaats daarvan met consultancy, dienstverlening, add-ons, handleidingen en trainingen.
  11. 11. OPEN SOURCE TECHNOLOGIËN  Operating system: Linux (Ubuntu, Debian, etc)  Software: OpenOffice,GIMP, Inkscape, Audacity  Security: SSL, SSH, Spamassasin, GNU Privacy Guard  Ontwikkelomgevingen: Eclipse, Aptana  Ontwikkeltalen: Java, Ruby, Perl, Python, Smalltalk, PHP  Databases: MySQL, PostgresSQL  Servers: Apache, Thin  Versiebeheer & Code opslag: SVN, Github
  12. 12. GESCHIEDENIS  term „Open Source‟ moet niet verward worden met begrip „Free Software‟, wat eerder een filosofie is dan een praktijk en business model.  Voorganger van Open Source is eerder het „Request for Comments‟ van Arpanet. Samenwerking leidde tot geboorte van het Internet in 1969.  Begrip ontstaan in 1997, toen „de kathedraal en de bazaar‟ geschreven werd  Algemeen in gebruik genomen 1998, toen de broncode van Netscape vrijgegeven werd.
  13. 13. OPEN SOURCE “MAINSTREAM”  Forrester Onderzoek 7 april 2009: “Open Source Software goes mainstream”.  Regering Obama: heeft aan Scott McNealy, oprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Sun Microsystems gevraagd een paper te schrijven over de voordelen van open- sourcesoftware.  EU Commissaris Kroes: “I know a smart business decision when I see one - choosing open standards is a very smart business decision indeed.”  Staatssecretaris Heemskerk EZ: roept organisaties van de (semi) overheid op om snel werk te maken van openbronstandaarden en –software. Initiator van Actieplan Nederland Open in Verbinding
  14. 14. FORRESTER Redenen: Meer dan 2000 „software decision makers‟ werd een  Kostenreductie lijst van 16 prioriteiten  Bevorderen van integratie gegeven. Gebruik gaan (interoperabiliteit) maken van open source software eindigde  Innovatie bovenaan.  Kortere ontwikkelduur.  Vaak blijkt er via ontwikkelaars ALLEEN OPEN al veel open source software de organisatie SOURCE SCOORT OP „binnengedruppeld‟ te zijn. AL DEZE PUNTEN!
  15. 15. OBAMA / SCOTT MCNEALY Stellingen Mc Nealy:  quot;It's intuitively obvious open source is more cost effective and productive than proprietary software“.  Overheidmoetervoorzorgenniet „locked in‟ teraken door een specifiekbedrijf.  Open source is beterbeveiligd, leverthogerekwaliteit software en is betrouwbaarder Beleid Obama:  Eerste „open source president‟ ooit.  Eerste president die een Chief Information Officer benoemde  Doel van Obama is kostenbesparing. Berekeningenhebbenlatenziendat de overheid van de V.S. per jaareen triljoen dollar onnodiguitgeeftaanauteursrechteljkbeschermde software.  Gaat op basis van rapport Mc Nealy en aanbevelingen van zijn CIO de overheid van de V.S. op open source leestschoeien.
  16. 16. OPEN SOURCE PRESIDENT?
  17. 17. EUROPESE UNIE Neelie Kroes: “No citizen or company should be forced or encouraged to choose a closed technology over an open one”  EU ondersteunt open source en open standaardenactief met Interoperable Delivery of European eGovernment Services (IDABC).  Is al een Europese open source software repository tevinden op het door de EU opgezette“Open Source Observatory”.  Voornaamstereden is Interoperabiliteit. Inzet van open standaardenzorgtervoor, datzeerverschillendesystemen in staatzijnomgegevens met elkaaruittewisselen.  NeelieKroesbeboet „closed source‟ bedrijven
  18. 18. ACTIEPLAN NEDERLAND OPEN IN VERBINDING  vergroten van de interoperabiliteit tussen door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;  verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers door versnelde inzet van open standaarden en open source software;  bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.
  19. 19. OPEN SOURCE IN HET ONDERWIJS Voor het onderwijsbestaan de volgendeNederlandse open source initiatieven:  HollandOpenheeft een werkgroep onderwijs waarin onder meer een lesmethode wordt ontwikkeld.  ISOC (Internet Society) kent een expertgroep onderwijs waarin open source een onderwerp is  SELF is een door de Europese Commissie gefinancierd initiatief om een platform te ontwikkelen voor het gezamenlijk delen en ontwikkelen van onderwijs en trainingsmateriaal over Vrije Software en Open Standaarden.  OSOSSis betrokken bij de ontwikkeling van de open source module bij de Hogeschool Leiden. De leermodule wordt als open content ter beschikking gesteld. Open source software is bij OSOSS zowel een leerdoel als een leermiddel.
  20. 20. OPEN VERSUS CLOSED SOFTWARE Open Source Software Closed source Software  Er kan ook geld verdiend worden aan  Geld kan alleen aan software verdiend software op andere manieren, waarin worden volgens een traditioneel de broncode wel open is en licenties model, zoals verkoop van het gebruik het maken van aanpassingen van een kopie of een licentiesysteem vrijgeven.  Streven is om klanten in een „vendor  Aan ontwikkeling, installatie en lockin‟ te plaatsen: een vorm van ondersteuning als kan verdiend koppelverkoop waarin een klant worden. afhankelijk gemaakt wordt van een  Opstapje naar „high end‟ product of product. dienst, bijvoorbeeld van OpenOffice  Open Source is beschadigend voor de naar Star Office closed source markt. Om deze reden  Kostenbesparing/ delen van de werd de term ‘free software’ dan ook kosten omdat verschillende partijen onder druk van closed source belang hebben bij het ontwikkelen van verdedigers veranderd in „open dezelfde functionaliteit source‟.
  21. 21. GEBRUIKSVOORBEELDEN Gemeente Deventer  Ruby on Rails  Dienstverlenend  Interactief  Interoperabel  Multimediaal  Toegankelijk  Snel ontwikkeld  organisatieverandering  Grand Prix Webcommunicatie (publieksprijs)
  22. 22. AVANSOPEN  100% open source  100% open standaarden  Linux Ubuntu  Ruby on Rails  Interactief  Rich Internet Application  Interoperabel  Multimediaal  Toegankelijk  Snel ontwikkeld  Ondersteuning  Documentatie
  23. 23. AVANSOPEN projects.yaronproducties. net Open Source Projectorganisatie  Berichten  Overzichtelijke Interface  Web based  Veilig  Community  Interactief  Interoperabel  Doelen & Mijlpalen  Ruby on Rails  Time management
  24. 24. AVANSOPEN projects.yaronproducties. net Open Source Projectorganisatie  bestandsbeheer  Profielen & Contactinfo
  25. 25. AVANSOPEN warehouse.yaronproducties .net Organisatie broncode/ development  Web based  Inzien Broncode  Veilig  Community  Interactief  Interoperabel  Ruby on Rails  OpenID  Wijzigen broncode  Automatisch  Overzicht versiebeheer bronbestanden
  26. 26. WERKVOORBEELD: RUBYCAMPUS http://avans-campus.yaronproducties.net  Login: admin  Wachtwoord:avanscamp us  Web based  Gratis  Studenten & Alumni Relatiebeheer  Strategisch inschrijvingsbeheer  Open Source  Veilig  Gratis CRM  Community gespecialiseerd in  Interactief de behoeften van het Hoger  Interoperabel met andere e- Onderwijs learning platforms zoals Moodle  Ruby on Rails  Aanpasbaar
  27. 27. WERKVOORBEELD: RUBYCAMPUS http://avans-campus.yaronproducties.net  Internet Community  Forum  Altijd ondersteuning  Zelf ook bijdragen  http://forge.aleman.jp/projects/rubycampus  Uitgebreid Wiki Systeem  Publieke toegankelijke Code Opslag  Wijzigen code voor projectleden  Mogelijkheid tot „forken‟ van gewijzigde applicatie  Github
  28. 28. WERKVOORBEELD: RUBYCAMPUS Andere gebruikers/ ontwikkelaars  Tsing Hua Universiteit  Thammasat Universiteit  Asia Research Institute National  Universite de Limoges Universiteit Leipzig  Universiteit van Singapore Universiteit Leuven  Cairo Universiteit  Universiteit Bochum Universiteit Louvain  Charles Universiteit Prague  Universiteit Bordeaux Universiteit Mainz  Universiteit Calgary Universiteit Marburg  Ecole Normale Superieure Paris Universiteit Mediterranee  Fashion Institute of Technology  Universiteit Chile Universiteit Muenster  Fudan Universiteit  Onderlinge Universiteit Copenhagen  Ondersteuning Universiteit Munich  Innsbruck Universiteit  Onderlinge Universiteit Erlangen  ontwikkeling Nuernberg Universiteit New England Universiteit Newcastle  James Cook Universiteit North  Delen van kennnis/ Fed Rio de  Universiteit broncode Universiteit Nice  Jilin Universiteit Janeiro Universiteit Oulu  Kagoshima Universiteit Universiteit Paris 11  Universiteit Frankfurt  Korea Universiteit Universiteit Sao Paulo  Universiteit Freiburg  Peking Universiteit Universiteit Southern Denmark  Universiteit Ghent Universiteit Tasmania  Shanghai Jiao Tong Universiteit  Universiteit Goettingen Universiteit Toronto  SIM Universiteit Universiteit Tuebingen  Technion - Israel Institute of Universiteit Turku  Universiteit Graz Technology Universiteit Wuerzburg  Universiteit Halle – Wittenberg  Tokyo Universiteit Vrije Universiteit Brussel  Universiteit Heidelberg  Toyota Foundation Zhejiang Universiteit  Universiteit Helsinki  Universiteit Helsinki
  29. 29. WERKVOORBEELD: TEACHMATE http://avans-teachmate.yaronproducties.net/  Web based  Open Source  Ruby on Rails  Veilig  Community  Maak Profiel aan  Interactief  Maak tags kennis vraag/ aanbod  Interoperabel  n.b. Gegevens uit dit  Horizontale formulier kunnen kennisorganisatie doorgeplaatst worden naar een CRM  Ik wil leren  Ik kan uitleggen
  30. 30. WERKVOORBEELD: TEACHMATE  Zoek een teachmate  Bekjk gebruikersprofielen  Leg contact  Zoek met tags
  31. 31. VRAGEN  Is het mogelijk om in delen van de ICT domeinen van Avans met deze gedachtengang aan de slag te gaan?  Zijn er inhoudelijke argumenten om dat vooral niet te doen?  Zal de benadering van de ICT van Avans op deze wijze ook leiden tot verandering van werkwijzen in andere domeinen?(denk aan kennisdeling, communicatie, besluitvorming)  Los van ICT: hoe zou de Open Source filosofie Avans kunnen ondersteunen?  Zijn er voorbeelden te geven van reeds aanwezige „Open Source‟ binnen Avans? (niet alleen software, maar ook bijvoorbeeld als manier van werken?)

  ×