Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 23 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Ict aralin 12 pangangalap at pagsasaayos ng impormasyong gamit ang ict

 1. 1. PANGANGALAP AT PAGSASAAYOS NG IMPORMASYON GAMIT ANG ICT JOHNBERGIN E. MACARAEG ICT Teacher ICT Aralin 12
 2. 2. NILALAMAN Sa araling ito malalaman natin kung paano matitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinanggalingan nito. Maraming mga website ang maaaring puntahan sa internet. Nariyan ang mga website na tungkol sa mga laro, mga larawan, mga video at mga website na naglalaman ng mga artikulo at impormasyon na nagpapataas ng ating kaalaman. Ngunit hindi lahat ng makikita nating impormasyon sa internet ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ay de-kalidad na impormasyon o nagsasaad ng katotohanan. Kung kaya kailangan nating malaman kung paano matitiyak na may kalidad ang nakalap nating impormasyon.
 3. 3. LAYUNIN • Natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinaggalingan nito.
 4. 4. KAYA MO NA BA? Taglay mo na ba ang mga sumusunod na mga kaalaman o kasanayan? Tsekan ( ̸ ) ang thumbs up icon kung taglay mo na ito o ang thumbs down icon kung hindi pa.
 5. 5. ALAMIN NATIN Pangkatang Gawain A: VISIT AND SEE! 1. Pangkatin ang klase sa apat. Pumili ng lider ng bawat pangkat. 2. Bisitahin ang mga sumusunod na websites sa bawat pangkat. Pangkat 1: http://www.landbak.com Pangkat 2: www.dfa.gov.ph Pangkat 3: http//vine.co Pangkat 4: http://disneycom/?intoverride=true 3. Ang bawat lider ng pangkat ay magsasagawa ng maikling pag-uulat batay sa mga sumusunod na gabay na tanong: • Ano ang mga pamantayang ginamit ng inyong grupo upang masabing ang website ay de- kalidad o hndi. • Ano ang gamit ng mga websites? Makatutulong ba ang mga ito sa inyong pag-aaral para sa mas malawak na kaalaman? • Alin sa mga nabisita nyo nang website ang mas nagbigay sa inyo ng mga de-kalidad na mga impormasyon?
 6. 6. PAANO NATIN MATITIYAK NA MAY KALIDAD ANG IMPORMASYONG NAKALAP?
 7. 7. Narito ang ilang paraan upang matiyak natin na de- kalidad ang mga impormasyon na maaari nating makuha sa internet.
 8. 8. 1. Hanapin ang mga website na mayroong .edu at .gov sa address. Ang mga impormasyon na makukuha sa mga website na mayroong .edu ay tiyak na mapagkakatiwalaan at tiyak na de-kalidad. Ang mga gumagamit ng site na mayroong .edu sa address ay mga eskwelahan o di kaya ay mga institusyon na may kinalaman sa edukasyon. Madalas na mayroong publikasyon at journal sa loob ng website ng mga eskwelahan. Ang mga impormasyon na nakalagay rito ay dumaan sa masinop at malalim na pag-aaral kung kaya tunay na mapagkakatiwalaan ang nakapaskil sa kanilang website. Samantalang ang mga website na may .gov sa address ay mga opisyal na website ng ahensya ng gobyerno. Dito ipinapaskil ang mga anunsyo o di kaya’y mga bagong programa ng gobyerno.
 9. 9. Halimbawa: www.pnp.gov.ph– ang opisyal na website ng Kagawaran ng Edukasyon. www.nha.gov.ph- ang opisyal na website ng National Housing Authority ng Pilipinas. Ito ang nangangalaga sa pabahay ng bansa.
 10. 10. • KILALANIN ANG AWTOR. Upang makatiyak sa kalidad ng impormasyon na makukuha sa internet, maaaring magsaliksik ng mga impormasyon tungkol sa awtor. Maaaring alamin ang kanyang pinag-aralan, hanap- buhay, mga artikulong nailathala na ng awtor, at iba pang impormasyon na makapagpapatunay na siya ay dalubhasa tungkol sa paksa na nais malaman.
 11. 11. Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve
 12. 12. J. M. Barrie
 13. 13. Wanda Gág
 14. 14. • TIGNAN ANG PAGIGING OBHETIBO NG IMPORMASYON. Ang pagiging obhetibo ay tumutukoy sa impormasyong walang kinikilingan o pinapanigan na kahit sino. Tanging katotohanan lamang ang nais na ihatid sa mambabasa. Mapapansin ito kung ipinapakita ng impormasyon ang kahinaan at kalakasan ng bawat panig ng paksang tinatalakay.
 15. 15. • ALAMIN KUNG NAPAPANAHON ANG IMPORMASYON. Alamin kung kailan naisulat ang impormasyon na nakuha. May kinalaman ang petsa sa kalidad ng impormasyon lalo na kung ang paksa ay madaling maapektuhan ng panahon tulad ng teknolohiya o kaya’y ekonomiya. Dahil patuloy ang pag-unlad ng lipunan, umuunlad din ang pag-aaral na nakapaloob dito.
 16. 16. • Maaaring wala nang halaga ang isang impormasyon na matagal na panahon nang naisulat dahil may mga bago nang impormasyong nakalap hinggil dito. Hindi rin dapat agad na pagkatiwalaan ang mga artikulo na hindi nakalagay ang petsa ng pagkakagawa nito.
 17. 17. • ALAMIN ANG KAHALAGAHAN NG IMPORMASYON. Ang kahalagahan ng impormasyon ay nakasalalay sa kung anong uri ng impormasyon ang nais hanapin. Kung maghahanap ng de- kalidad na impormasyon sa internet, kailangan matiyak muna natin ang halaga nito sa ating inaaral o sinasaliksik. Alamin kung mayroon ba itong sinasabing bago hinggil sa bagay na ating inaaral. Kinakailangan ba itong malaman ng mga tao dahil makakaapekto ito sa kanilang buhay? Ilan lamang iyan sa mga kailangang isaalang-alang upang malaman ang kahalagahan ng impormasyon
 18. 18. LINANGIN NATIN Mga Katangian ng Isang De-Kalidad na Website Gawain B : Mga Katangian ng Isang Mabuting Websites Muling balikan ang napag-aralang katangian ng mga websites at punan ang sumusunod na graphic organizer. 1 2 3 4 5
 19. 19. TANDAAN NATIN Malaki ang tulong ng mga website a pangangalap ng mga impormasyon. Siguradugin lamang na pasado ang napiling website sa pamantayan ng may kalidad na website. Bawat website ay may layunin. Maaaring magbigay ang mga ito ng makabuluhang impormasyon, makatulong sa iyong pagkatuto, maging daan sa mas mabilis na komunikasyon, magbenta o di kaya ay makapaglibang. Mahalagang nagging mapanuri sa pagpili ng website na pagkukunan ng impormasyon. Dapat din tandaan na maging responsable at mapanuri sa mga impormasyong makukuha sa Internet dahil hindi lahat ng mga ito ay tunay at may basehan. Upang maiwasan ang pagkuha ng maling impormasyon, pumunta lamang sa mga website na kilala at mapagkakatiwalaan
 20. 20. GAWIN NATIN Gawain C: PAGKILALA SA GAMIT NG WEBSITE Bisitahin ang mga sumusunod na websites. Kilalanin at suriin kung anong uri ng impormasyon ang maaring makuha rito. Itiman ang bilog ng bilang na tumutukoy sa gamit ng website. MGA GAMIT NG WEBSITE: 1- Makapagbigay ng impormasyon 2- Makatulong sa pagkatutosa aralin 3- Maging daan sa mas mabilis na komunikasyon sa ibang tao 4- Makapagbenta o makabili ng produkto 5- Makapaglibang at makapagbigay katuwaan
 21. 21. SUBUKIN MO TAMA O MALI: Isulat sa patlang kung TAMA o MALI ang pahayag.
 22. 22. KAYA MO NA BA? Taglay mo na ba ang mga sumusunod na mga kaalaman o kasanayan? Tsekan ( ̸ ) ang thumbs up icon kung taglay mo na ito o ang thumbs down icon kung hindi pa.
 23. 23. PAGYAMANIN NATIN SURIIN ANG WEBSITE! Bisitahin ang website na ibibigay ng guro. Suriin itong mabuti at husgahan gamit ang inihanay na pamantayan ng isang mabuting website. Para sa bawat batayan, iguhit ang masayang mukha kung pasado ang site at malungkot na mukha

×