Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T 3.8 design paterni (c)

645 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T 3.8 design paterni (c)

 1. 1. Dizajn paterniDecorator, Factory dr Zoran Jeremić zoran.jeremic@gmail.com 1
 2. 2. Strukturni paterniDECORATOR 2
 3. 3. Opis problema Kao jedan od vodećih svetskih lanaca sa coffee shop konceptom, Costa Coffee u proseku otvara po pet kafeterija nedeljno, na različitim lokacijama širom sveta. Zbog tako velikog rasta, neprekidno se trude da obogate svoju ponudu novim napicima. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Opis problema Osim kafe, moguće je naručiti i priloge, kao što su šlag, mleko, soja, čokolada, i svi oni utiču na cenu, pa ih je potrebno ugraditi u sistem. 5
 6. 6. Opis problema Očigledno je dati model komplikovan i težak za održavanje.  Šta se dešava kada cena mleka skoči?  Šta se deš Možemo li osnovnoj klasi Beverage dodati promenjlive koje pokazuju da li napitak ima neki dodatak? 6
 7. 7. Opis problema 7
 8. 8. Implementacija klasapublic class Beverage { public class DarkRoast extends double cost() { Beverage { //izracunati cenu sa dodacima public DarkRoast(){ description=“Most Excellent Dark } Roast”; } double cost() { super.coast(); //izracunati cenu tipa kafe } Ovakav model značajno smanjuje broj klasa, ali određeni problemi i dalje nisu rešeni.  Šta se dešava u slučaju budućih promena (promena cene, novi prilozi, novi napici)? 8
 9. 9. Decorator Namena  Dinamički dodeljuje dodatnu odgovornost objektima. Decorator obezbeđuje fleksibilnu alternativu proširivanju podklasa zbog proširivanja funkcionalnosti. Problem  Želite da dodate ponašanje ili stanje pojedinačnim objektima u vreme izvršenja. Nasleđivanje nije moguće jer je statičko i primenjuje se na čitavu klasu. 9
 10. 10. Primena na opisani problem Pretpostavimo da kupac želi DarkRoast sa čokoladom (Mocha) i šlagom (Whip) Uzmite DarkRoast objekat Dekorišite ga Mocha objektom Dekorišite ga Whip objektom Pozovite cost() metodu i koristite delegiranje da bi dodali troškove priloga. 10
 11. 11. Primena na opisani problem Započinjemo sa DarkRoast objektom Kupac je tražio Mocha, tako da kreiramo Mocha objekat tako da obuhvata DarkRoast. 11
 12. 12. Primena na opisani problem Kupac takođe želi šlag (Whip), pa kreiramo Whip dekorator i smeštamo Mocha unutar njega. 12
 13. 13. Izračunavanje cene 13
 14. 14. Decorator – dijagram klasa 14
 15. 15. Dijagram klasa kafeterije 15
 16. 16. Implementacija klasa Beverage i CondimentDecoratorpublic abstract class Beverage { String description=“Unknown Beverage”; public String getDescription(){ return description; } public abstract double cost();} public abstract class CondimentDecorator extends Beverage { public abstract String getDescription(); } 16
 17. 17. Implementacija konkretnih komponentipublic class Espresso extends Beverage { public Espresso(){ description=“Espresso”; } public double cost(){ return 1.99; }} public class HouseBlend extends Beverage { public Espresso(){ description=“House Blend Coffe”; } public double cost(){ return 0.89; } } 17
 18. 18. Implementacija konkretnih dekoratorapublic class Mocha extends CondimentDecorator { Beverage beverage; public Mocha(Beverage beverage){ this.beverage=beverage; } public String getDescription(){ return beverage.getDescription() + “, Mocha”; } public abstract double cost(){ return 0.20 + beverage.cost(); }} 18
 19. 19. Korišćenje dekoratorapublic class StarbuzzCoffee { public static void main(String args[]) { Beverage beverage = new Espresso(); System.out.println(beverage.getDescription()+ “ $” + beverage.cost()); Beverage beverage2 = new DarkRoast(); beverage2 = new Mocha(beverage2); beverage2 = new Mocha(beverage2); beverage2 = new Whip(beverage2); System.out.println(beverage2.getDescription()+ “ $” + beverage2.cost()); Beverage beverage3 = new HouseBlend(); beverage3 = new Soy(beverage3); beverage3 = new Mocha(beverage3); beverage3 = new Whip(beverage3); System.out.println(beverage3.getDescription()+ “ $” + beverage3.cost()); }} 19
 20. 20. Decorator - Primenljivost Za dodavanje odgovornosti pojedinačnim objektima na dinamički i transparentan način, tj. bez uticaja na druge objekte, Za odgovornosti koje mogu da se povuku, Kada proširenje pomoću pravljenja podklasa nije praktično. 20
 21. 21. Decorator - posledice Prednosti:  Veća fleksibilnost od staičkog nasleđivanja,  Izbegavaju se klase prebogate karakteristikama visoko u hijerarhiji. Nedostaci:  Dekorator i njegova komponenta nisu identični. Dekorator služi kao transparentni omotač, pa prema tome ne bi trebalod a se oslanjate na identitet objekta kada koristite dekoratere.  Mnogo malih objekata. Ako se u projektu mnogo koristi Decorator, dobiće se sistem sastavljen od mnogo sličnih malih objekata. Objekti se razlikuju samo po tome kako su međusobno povezani, a ne prema klasi ili vrednostima promenljivih. U takvom sistemu teško je analizirati greške. 21
 22. 22. Paterni kreiranjaFACTORY 22
 23. 23. Opis problema Kada koristimo new mi zapravo instanciramo konkretnu klasu, tako da je to definitivno implementacija a ne interfejs. Duck duck = new MallardDuck(); Kada imamo skup povezanih konkretnih klasa, često pišemo kod poput ovog: Duck duck; If (picnic) { duck = new MallardDuck(); } else if (hunting) { duck = new DecoyDuck(); }else if (inBathTub){ duck = new RubberDuck(); } 23
 24. 24. Opis problema Kod pisan kroz interfejse će raditi kroz polimorfizam sa bilo kojom novom klasom koja implementira interfejs. Međutim kada imamo dostra konkretnih klasa, kod se mora menjati dodavanjem novih konkretnih klasa. 24
 25. 25. Opis problema Zbog fleksibilnosti Pizza je abstraktnaPizza orderPizza(){ klasa Pizza pizza = new Pizza (); pizza.prepare(); pizza.bake(); pizza.cut(); pizza.box(); return pizza;} 25
 26. 26. Opis problemaPizza orderPizza(String type){ Sada prosleđujemo Pizza pizza = new Pizza (); vrstu pice kao if (type.equals(“cheese”)) { argument pizza = new CheesePizza(); } else if (type.equals(“greek”) { Na osnovu vrste pice pizza = new GreekPizza(); } else if (type.equals(“pepperoni”) { instanciramo pizza = new PepperoniPizza(); konkretnu klasu i } dodeljujemo je promenljivoj pizza pizza.prepare(); pizza.bake(); pizza.cut(); pizza.box(); return pizza;} 26
 27. 27. Opis problemaPizza orderPizza(String type){ Pizza pizza = new Pizza (); Kod se mora if (type.equals(“cheese”)) { konstantno menjati u pizza = new CheesePizza(); skladu sa ponudama } else if (type.equals(“greek”) { pizza = new GreekPizza(); picerije } else if (type.equals(“pepperoni”) { pizza = new PepperoniPizza(); } else if (type.equals(“clam”)) { pizza = new ClamPizza(); } else if (type.equals(“veggie”) { pizza = new VeggiePizza(); } pizza.prepare(); pizza.bake(); pizza.cut(); pizza.box(); return pizza;} 27
 28. 28. Enkapsulacija kreiranja objekta if (type.equals(“cheese”)) { pizza = new CheesePizza(); } else if (type.equals(“pepperoni”) { pizza = new PepperoniPizza(); } else if (type.equals(“clam”)) { pizza = new ClamPizza();Pizza orderPizza(String type){ } else if (type.equals(“veggie”) { Pizza pizza = new Pizza (); pizza = new VeggiePizza(); } pizza.prepare(); pizza.bake(); pizza.cut(); pizza.box(); return pizza;} 28
 29. 29. Jednostavan pizza factorypublic class SimplePizzaFactory { Metodu createPizza()public Pizza createPizza(String type) { koriste svi klijenti za Pizza pizza = null; if (type.equals(“cheese”)) { instanciranje novih pizza = new CheesePizza(); objekata. } else if (type.equals(“pepperoni”)) { pizza = new PepperoniPizza(); Ovaj kod je još uvek } else if (type.equals(“clam”)) { pizza = new ClamPizza(); parametrizovan } else if (type.equals(“veggie”)) { vrstom pice, kao i u pizza = new VeggiePizza(); originalnoj } return pizza; orderPizza() metodi.}} 29
 30. 30. PizzaStore klasapublic class PizzaStore { SimplePizzaFactory factory; public PizzaStore(SimplePizzaFactory factory) { PizzaStore klasi se this.factory = factory; prosleđuje factory kroz } konstruktorpublic Pizza orderPizza(String type) { Pizza pizza; pizza = factory.createPizza(type); orderPizza() metoda koristi factory da kreira pizza.prepare(); pizza.bake(); picu jednostavnim pizza.cut(); prosleđivanjem tipa pice pizza.box(); return pizza;}// other methods here} 30
 31. 31. Dijagram klasa 31

×