Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inovatīvi projekti

688 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Inovatīvi projekti

 1. 1. Projekta "Trešais tēva dēls"ietvaros jauni projekti 12pašvaldību bibliotēkās
 2. 2.  Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” īstenotā pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros saņemts grants 3 inovatīvu projektu īstenošanai 12 Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
 3. 3.  Grantu, kura kopējā summa ir 30 000 ASV dolāru jeb 10 000 ASV dolāru vienam projektam, piešķir Bila un Melindas Geitsu Fonds (BMGF) sadarbībā ar EIFL – starptautisku bezpeļņas organizāciju, kuras darbības mērķis ir veicināt bibliotēku attīstību pasaulē.
 4. 4.  Projektus izstrādājuši un laika periodā līdz 2011. gada decembrim realizē 12 bibliotekāri, kuriem rudenī bija iespēja piedalīties BMGF un Mortensona Centra (Ilinoisa, ASV) kopīgi rīkotajā apmācību un pieredzes apmaiņas programmā Amerikas Savienotajās Valstīs. Projektu sagatavošana tika uzsākta apmācību programmas laikā ASV, bet līdz galam tie tika izstrādāti un iesniegti EIFL jau pēc atgriešanās Latvijā.
 5. 5. „Bibliotēka nāk pie lietotāja”  Projektu realizē Ogres Centrālās bibliotēka, Pededzes bibliotēka, Klintaines pagasta bibliotēka, Alūksnes pilsētas bibliotēka.
 6. 6.  portatīvo datoru noma informācijas un uzziņu ieguvi pa mobilo tālruni, tādējādi sekmējot bibliotēku pakalpojumu pieejamību un informācijas resursu izmantojamību ārpus bibliotēku telpām un darba laika. ar īsziņām plāno informēt lasītājus par jaunumiem bibliotēkā. portatīvos datorus, kuriem ir mobilā interneta pieslēgums, varētu nomāt studenti un vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem nav iespējas bibliotēku apmeklēt tās darba laikā.
 7. 7. “3i – ieraudzīt, iekadrēt, ievietot” Projektu realizē Ugāles pagasta bibliotēka, Kursīšu bibliotēku - informācijas centru, Pūres pagasta bibliotēku - informācijas un novada izpētes centrs, Ezernieku pagasta tautas bibliotēku.
 8. 8.  Projekta mērķis ir veicināt un stiprināt iedzīvotāju un bibliotēkas sadarbību pagasta notikumu un vides dokumentēšanā, tā sekmējot iedzīvotāju radošā potenciāla pilnveidošanos un attīstību, rosinot bibliotēkas atbalstītāju kustību Latvijā. Projekts stiprinās novadpētniecības tradīcijas un cels tās jaunā kvalitātē, tādējādi vairojot lokālpatriotisma jūtas un nodrošinot pagasta atpazīstamību. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kuras iegādātas par piešķirto finansējumu, tiks veidota novadpētniecības kolekcija, kas izmantojama ne tikai lokāli bibliotēkā uz vietas, bet arī pieejama attālinātajiem lietotājiem bibliotēku portālā www.biblioteka.lv .
 9. 9. " Photovoice stiprinaģimeni un aktivizēsabiedrību"

×