Udvikling eller afvikling af Software udvikling i Danmark?

1,113 views

Published on

Foredrag på Dansk, som TigerTeam afholdt i februar 2012 for at involvere Dansk IT's (DIT) IT Fagråd yderligere i vores bestræbelser på at bibeholde og videreudvikle software udvikling i Danmark.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Giv folk valget mellem den røde og grønne tale.Start under alle omstændigheder med den røde (næste slide) fordi den er nem at komme igennemIde: Ike fokusere på det negative men forklar mulighederne, den grønne. De negative ting forklares så som alternativ til de positive ting den grønne tale indeholder
 • Den røde tale.Pointe: Vi ernødttil at tænkeanderledes end vi gør I dag, ellersharDanmarkingenberettigelsesom IT nation
 • DermåtænkesanderledesVi ertvungettil at gørenogetandet end vi plejerIkke kun småvirksomheder, også storePengehængerikkelængerepåtræerne
 • “Deteraldrig for sent at give op”“Vi harførværetbagudottabt”
 • Der sker intet nytMan gør det samme hver gangMan tør ikke satse på nye måder at gøre ting påMan tør ikke prøve noget nytGør det samme hvert år selvom alle deltagerne er døde
 • SpørgeteknikMangegange ligger svaret implicit I spørgsmåletHer kan man kun svareforkert. Ligegyldigthvad, såer man en voldsmand.
 • Sådanspørger vi
 • Sådanburde vi spørgeManflytter sig kun ved at bliverusketudafvanetænkningHvilkeopgaverer der man husker? Deterdemhvor man harlykkes mod alle oddsHvorforkan man bypasseprocessernenårdeter ultra vigtigt men ikkenår man har god tid.
 • Stil de rigtigespørgsmålErdet kun antalletafpersonerogderespris der erafgørende5 mandkangøredet I danmark10 inderekangøredetpå en dag til den halve pris, men de erjo I indienMen hvad nu hvisdetrigtigesvarertrådløstnetværk?Detsvarfår man kun når man har en fagmandligevedhåndenOutsourcing eratskæreingeniørenfrasmedenogsåopstår de godeideerikkelængereHvaderdetjegharbehov for?Behov for at kommunikereikkebehov for at kabel
 • Innovation kommerfrasmåfirmaerFirmastiftet I 2003 af 2 personer, NiklasZennerströmog Janus Friis. Udviklet I EstlandafAhtiHeinla, PriitKasesaluogJaanTallin. Skype.comblevregistreret I april 2003Første beta version varklar I august 2003Alleteleselskaberkunne have gjortdetsamme, men ingengjorde det.Havde de gjortdet, villedetikkeværeblevetklaret med 3 mandpå under et årMorale:Allenyetiltagkommerframindre, mere innovative firmaer, der tørsatse
 • Viglemmer at serpåhvaddeter vi skalVi ergodetil at spørgehvad vi skaloghvordanVi glemmer at spørgehvorfor?
 • Mange ændringerkræver store udefrakommendepåvirkningerMed alt hvad der sker nu, såburde vi væreklar ting at gøre ting anderledes
 • Offentligtsynpåverden. “Vi skal ha’ flerepenge”7 godevaner: Den 7. vane “Sharpen the saw”. “Vi harsåtravlt med at kørebil at vi ikkehartidtil at fyldebenzinpå”
 • Lav timepris => mindre fokus på at eliminere waste => får mere grisset system => dyrere vedligeholdelse
 • Husk at fortælle at det her er almindelig viden, men oftest er noget man glemmer i praksis
 • Bygger på faktiske analyserMan skal blive meget bedre til at kategorisere og målrette indsatsen
 • Få styr på hvilke systemer der ligger hvor!!!I ”Invester og differentier” er TIME TO MARKET vigtig – stiller krav til IT effektivitet
 • Mange ændringerkræver store udefrakommendepåvirkningerMed alt hvad der sker nu, såburde vi væreklar ting at gøre ting anderledes
 • Hvorforer IT ikkepådagsordenensomnogethvorDanmarkkunneværeforegangsland?
 • Risikovillighed:Til at forsøgenogetnytFinanciering. Deter nu nemmere at få financiering I Rusland end Silicon valley til IT projekter – ogheltumuligtiDanmark!!!!Rum til at turde!!Involvering:Motiveredeunge med energi, nye tanker ogideerGoodwill fremoverInvestering I fremtidenVis at de ungeogsåharmulighed for at have indflydelsepåfremtidenMindrefirmaer:Harikkestørrelsentil at kunnelandestørreprojekter – kanbidrage positive med nytænkningog driveOverladttilenkeltopgaverellerbrandslukningGivdemmulighed for at bidragesamtidigt med at de kankapitaliserepå del resultater -> giver commitment
 • Offentlig teknologi er tit banebrydende sammenlignet med udlandet. Læg grunden for det næste eksport eventyr.Kan drives på mange måder (lave et innovation selskab der skal drive og eje aktiviteternes udkomme i samarbejde med partnerne)… Joint venture.Giv IT universiteterne noget at måle på og bidrage med ny viden tilLav Universitets projekter (kode i sommeren, semester projekter der bidrager med ideer til nye projekter, etc.) – Gør undervisningen relevant!!!!!!!!!!!!
 • Danmarkskalikkevære et videnssamfund. Videnkosteringenpenge mereVi skalværegodetil at fågodeideer, men deterikkenokHvisingenvilrykkepå de godeideer, såerdetintetværdogsåvil de klogehovederflytteandresteder hen
 • Dansk IT kanbliveved med at væredansk, hvis vi vilog vi gør en indsats.
 • Udvikling eller afvikling af Software udvikling i Danmark?

  1. 1. IT i Danmark?
  2. 2. Rød taleGrøn tale
  3. 3. Virksomheders vækst bremsesaf mangel på finansiering Berlingske Finans6 ud af 10 offentlige projektergår over tid og budget Version2
  4. 4. Tanker Software Udvikling IKKESoftware Produktion
  5. 5. Hvorfor er svaret altid Offshoring/Outsourcing? Har vi givet op?
  6. 6. TankerVi adskiller Smeden og Ingeniøren
  7. 7. Tanker Den måde vi outsourcer på nu er dendyreste og mest tidskrævende måde at slå IT udvikling i DK ihjel på Outsource alt eller intet
  8. 8. Tanker Kun design og arkitektur i DK!Hvordan får man så praktisk erfaring?Som at få en uddannelse i Teoretisk Gymnastik
  9. 9. Same procedure as last year? NOT ANYMORE!
  10. 10. Slår du stadigvæk din kone?
  11. 11. Sådan spørger vi oftest• Hvor kan jeg få 200 udviklere til mit projekt?• Hvor kan jeg få dem billigst?• Hvordan skalerer jeg min tekniske platform til 200 udviklere?• Hvordan styrer jeg så store teams over et langt projektforløb?
  12. 12. Sådan burde vi spørge• Hvorfor har jeg behov for 200 udviklere?• Hvordan ville jeg gøre hvis jeg “kun” havde: – 30 udviklere – 3 måneder og ikke 3 år til projektet• Har jeg behov for distribuerede teams?
  13. 13. Hvis det tager 1 mand 10 dage at grave ettelefonkabel ned, hvor mange mand skal jeg såbruge hvis jeg vil ha det gjort på 2 dage?5 mand i Danmark10 mand i Indien. Halv tid og oven i købet til halv pris Trådløst netværk
  14. 14. Flere tankerBrug Kreative, mindre firmaer IKKE Mindre kreative firmaer
  15. 15. Flere tanker Se på Spin-offsProduktet er ikke kun et nyt system, men måden man gør det på, tools, osv.
  16. 16. Hvad?Hvordan?Hvorfor?
  17. 17. InspirationDesperation
  18. 18. Flere tankerUndgå Storebæltsløsninger Højbro, lavbro eller tunnel? Ja tak! Offentlig hjemmepleje Vi dokumenterer os væk fra effektivitet
  19. 19. Flere tanker Flere penge gør ikke en kreativ. Man bliver først rigtig kreativ når man ikke har nogen. Gør op med”Vi kan ikke ____ hvis vi ikke får flere ressourcer”
  20. 20. Men!!!• “Vi har ikke tid til at se på nye teknologier”• “Det kræver flere ressourcer og penge”• “Vi har prøvet og det fungerede ikke”• “Vi er opmærksomme på at vi har udfordringer”• ”Vi _______________________________” (Indsæt selv undskyldning)
  21. 21. Er løsningen Offshoring• 10 tekniske domæne eksperter i Danmark til 1000 kr. i timen = 10.000 kr. i timen• 100 udviklere i Kina/Indien til 200 kr. i timen = 20.000 kr. i timen Lidt som at købe apps på AppStore det koster jo kun 6 kr.
  22. 22. Projekt økonomi Produktivitet Produktivitet Administrativ overhead Administrativ overhead10 tekniske domæne eksperter 100 udviklere
  23. 23. Meget tilpasset Vi har behov for et stærkt fundament for udvikling 11% 7% ”Tilpasnings fælden” ”IT understøttet vækst” +13 +35 Kilde: Bain Analysis -14 -6Tilpasning 74% 8% ”Vedligeholdelses Zonen” ”Velsmurt IT Maskine” +0 +11 Lidt tilpasset -2 -15 Lidt effektiv Effektivitet Meget effektiv % af de 504 % forskel i forhold til det samlede gennemsnit Samlet årlig vækstrate IT udgifter adspurgte indenfor en 3 årig periode
  24. 24. Neil Nickolaisen’s Purpose Alignment Model Invester Høj Partnerskab og differentier MarkedsDifferentierings grad Lad det være som det er Hold på niveau med Lav konkurrenterne Lav Vigtighed Høj
  25. 25. InspirationDesperation
  26. 26. Foregangsland DKGrøn teknologi Biotech Velfærd Informations teknologi?
  27. 27. Foregangsland DK, Generelt• Større risikovillighed• Involvere IT universiteter og studerende i rigtig projekter (fremtidig teknologi og ungdommens energi)• Involvere innovative, mindre IT virksomheder i projekter (drive og ny-tænkning).• Se længere end til 1-off løsninger. Det er umuligt at videreudvikle og eksportere 1-off løsninger.
  28. 28. Foregangsland DK, Offentligt• Skal ikke kun løse et problem her og nu• Skal involvere IT universiteter og mindre virksomheder• Skal være med til at bære forskning, uddannelse og iværksættere frem på sigt• Frembringe løsninger der skal kunne eksporteres• Investering i den fremtidige IT udvikling
  29. 29. Danmark som VidenssamfundDanmark som Innovationssamfund
  30. 30. WWW.DIT.DKWWW.DIT.IN
  31. 31. jeppe@tigerteam.dk

  ×