Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprenentatge informal

740 views

Published on

Sessió 31012011
FICF Hospital Vall Hebron

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aprenentatge informal

 1. 1. Noves formes daprenentatge Aprenentatge autodirigit lts tatge daduAprenen l Co rma mu n fo n ita atge i ts en ent d ep Apr rà ct ic a microformació
 2. 2. Car revisar el sistema educatiu Sir Ken Robinson ts te ris basa nt sota cri guim e nsenya stració i Se lu a d e la il· l E n lèpoc industria ó la revoluciLes em preses n reclame es les mateix s? comp etèncie
 3. 3. Car revisar el sistema educatiu Sir Ken Robinson “if youre not prepared to be wrong, youll never come up with anything original”
 4. 4. Formació continuada eina es fa a la f nys que saprèn els compa % de l , ambEl 80 ra informal,d e mane Aprenentatge informal ss Jay Cro Els adults aprenen diferent Malcom Knowles
 5. 5. Aprenentatge dadults tit adult pe ogia nen ≠ Far macol aprenentatge adult ≠ nen gran ✔ Consciencia clara del benefici de laprenentatge ✔ Aplicació pràctica immediata ✔ Aprenentatge basat en problemes ✔ Autonomia, independència
 6. 6. Evolució en les necessitats
 7. 7. Cal diferenciar escenaris daprenentatge
 8. 8. Aprenentatge informal
 9. 9. Trobar lequilibri ica de pràct Co munitat
 10. 10. Comunitats de pràctica● Blogosfera sanitaria● wikisanidad● Twitter● teKuidamos
 11. 11. Exemples #1CBS, #2CBSMIR 2.0 #sacom #hcsmeuES #MIR20 u pAprendre a confiar en el gr
 12. 12. GràciesLearning Management System

×