Kirkkonummen strateginen tarkastelu talouden näkökulmasta

260 views

Published on

Tämä on minun henkilökohtainen katselmukseni Kirkkonummen taloudellisesta näkökulmasta tehtävän päätöksenteon johtamiseen. Pidän näitä teesejä kaiken oman päätöksentekoni taustana valtuustokaudella 2013-2016.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kirkkonummen strateginen tarkastelu talouden näkökulmasta

 1. 1. Jens Sørensen – kunnanvaltuutettu 2013-2016Marraskuu 2012Kirkkonummen strateginen tarkastelutalouden näkökulmasta © 2012 IBM Corporation
 2. 2. TiivistelmäTilannekatsaus Kunnan mahdollisuudet Vuoden 2015 loppuun mennessä Kirkkonummi ottaa  Toiminnan tuloksen ylijäämän säilyttäminen ja uutta lainaa 64,3 miljoonan euron edestä vahvistaminen tulevaisuutta ajatellen vaatii sekä Operatiivinen toimintakate on ylijäämäinen tarkoittaen,  Kokonaistulomäärän kasvattamista että kunta ei tällä hetkellä rahoita toimintaa lainalla  Pienempiä kustannuksia Operatiivinen toimintakate ei lähimainkaan riitä poistojen  Tulojen lisääminen sekä kustannusten pienentäminen ja uusien pakollisten investointien kattamiseen jonka vuoksi velkaantuminen kiihtyy on mahdollista vain puuttumalla niihin tapoihin jolla kunta operatiivisesti toteuttaa toimintansa (prosessit) Kunnan talousarvio ja suunnitelma kohtaa useita riskejä:  Taloudellisen näkökulman tulee ohjata kaikkia päätöksiä  Alentuvat yhteisöverot alkavan valtuustokauden alusta lähtien kohdistaen erityistä huomiota investointien kohdentamiseen kasvua  Alentuvat kunnallisverot mahdollistaviin tekijöihin ja operatiivisten prosessien  Nousevat hallinnolliset menot tehostamiseen  Nousevat operatiiviset kustannukset  Nousevat lainanhoidon kustannukset Kirkkonummen päätöksenteon seuranta talouden linssin lävitse luo yhtenäisen strategisen päämäärän © 2012 Kirkkonummen Kokoomus2
 3. 3. TaustatiedotTalouden dynamiikka taseen kauttaTalouden dynamiikka tuloslaskelman kauttaKunta ”platformina” ja operatiiviset vaihtoehdotKunnanvaltuutettu Sørensenin henkilökohtaiset suositukset © 2012 Kirkkonummen Kokoomus3
 4. 4. Kirkkonummen taloustilanne on vakaa mutta huolestuttavastikehittyvä patoutuneen investointitarpeen takiaOperatiivinen toiminta tuottaa ylijäämää Käteisen tarve on investointien myötä suuri m€ m€ 14,7 15,0 40,0 12,8 10,7 10,7 36,0 10,0 35,0 33,3 30,0 5,0 26,3 24,9 25,0 0,0 20,3 2012e 2013e 2014e 2015e 20,0 -1,6 -5,0 -4,5 15,0 13,2 13,0 -5,3 -7,0 11,0 -10,0 9,1 10,0 7,3 7,0 4,1 5,0 -15,0 -14,4 -16,1 -17,7 0,0 -20,0 2012e 2013e 2014e 2015e -19,3 Vuosikate Vuosikate korjauserineen Poistot ja rahastojen lisäykset/vähennykset Lainakannan nettomuutos Alijäämä Käteisen tarveLisävelkaantumiselta ei voida välttyä ottaen huomioon poistojen ja palvelualustan kasvun tuomat investointitarpeet © 2012 Kirkkonummen Kokoomus4
 5. 5. Lisävelkaantumisen välttämättömyys johtaa lainakannan absoluuttiseensekä asukaskohtaiseen kasvuunLainakannan kehitys on voimakasta 2013-2015 Yleisiä huomioita m€  Nykyisen valtuuston asettamat taloudelliset raamit 160,0 153,2 asettavat lainakaton 100 milj. € tasolle absoluuttisesti sekä 2.500 € tasolle asukaskohtaisesti Lainakanta 128,2  Raamit ylittyvät maltillisesti jo vuoden 2013 Asukaskohtainen laina suunnitelman aikana mutta varsinaisesti alkaen 120,0 vuodesta 2014 kun investointitahti kiihtyy 101,9 3 827,01 €  Positiivista on se, että ennen poistoja operatiivinen vuosikate on ylijäämäinen noin 4,2% - 5,5% välillä 88,9  Kirkkonummi ei rahoita operatiivista toimintaa 80,0 lainarahalla 3 261,38 €  Haastavaa on se, että operatiivinen vuosikate ei 2 638,09 € lähimainkaan riitä poistojen ja investointien kattamiseen 2 341,48 € lähivuosina  Ratkottavaksi jää, miten varmistetaan investointien 40,0 tuotto eli toisin sanoen taloudellinen kehitys kohti kokonaistalouden ylijäämää  Miten varmistamme, että 2016 voimme suunnitella taloutta jossa toimintakate kattaa 0,0 poistot, investoinnit, ja ehkä jopa lainan 2012e 2013e 2014e 2015e lyhentämisen? Kuntatalouden kehitys antaa merkittävän painoarvon kaiken päätöksenteon tarkasteluun talouden näkökulmasta © 2012 Kirkkonummen Kokoomus5
 6. 6. TaustatiedotTalouden dynamiikka taseen kauttaTalouden dynamiikka tuloslaskelman kauttaKunta ”platformina” ja operatiiviset vaihtoehdotKunnanvaltuutettu Sørensenin henkilökohtaiset suositukset © 2012 Kirkkonummen Kokoomus6
 7. 7. Velkaantumisen kehitystä voimme lähestyä taseen rintamalta vainsupistamalla investointeja tai kasvattamalla asukasmäärääInvestoinnit kehittyvät voimakkaan nousujohteisesti Argumentaation olettamia m€ 42,0 40,3 1. Pääolettamana on, että suunnitellut investoinnit ovat 37,1 Muut tarpeellisia ja tukevat kunnan kehittymistä tulevaisuutta 35,0 ajatellen Osakkeet 28,0 23,1 Irtaimisto  Voidaan kuitenkin pitää perusteltuna, että 21,0 18,8 Vesihuolto investointien kohdistaminen pistetään erityisen 14,0 Liikunta- ja virkistysalueet tarkastelun alle – investointien tulisi suorasti Liikenneväylät ja puistot tukea kasvupyrkimyksiä jotta taloudellinen 7,0 Talonrakentaminen näkökulma olisi huomioitu 0,0 Maa- ja vesialueet  Valtaosa investoinneista kohdistuu 2012e 2013e 2014e 2015e IT talonrakentamiseen ja liikenneväyliin jotka ovat positiivisia kunnan kasvun perusteita ajatellenAsukkaat ja laina 1,75% vs. 3,00% asukaskasvulla  Voiko investointeja toteuttaa taloudellisemmin? 42000 3 827,01 € http://www.teijorent.fi/fi/tuotteet/paivakodit 3 690,47 € 3 261,38 € 2. On helpompaa kasvattaa asukasmäärää kun rajusti 40900 3 182,23 € leikata investointeja ja pyrkiä pärjäämään sillä mitä on 39800 2 638,09 € 2 605,76 € 3. Asukasmäärän kasvulla saavutetaan myös 38700 tulosvaikutuksia, nostaen maksukykyä ja/tai vähentäen 2 341,48 € 37600 lainanottotarvetta. Asukasmäärän nosto ei itsessään 2012e 2013e 2014e 2015e vielä paranna asukaskohtaista velkatilannetta. Asukasennuste Tehostettu kasvu Taseindikaattorien positiivisen kehityksen kannalta pitkäjänteisin ratkaisu on keskittyä asukasmäärän kasvuun © 2012 Kirkkonummen Kokoomus7
 8. 8. TaustatiedotTalouden dynamiikka taseen kauttaTalouden dynamiikka tuloslaskelman kauttaKunta ”platformina” ja operatiiviset vaihtoehdotKunnanvaltuutettu Sørensenin henkilökohtaiset suositukset © 2012 Kirkkonummen Kokoomus8
 9. 9. Tulorakenteen tarkastelussa olennaiseksi nousee suurimpienmuuttujien positiivisen kehityksen vaatimat taustarakenteetMerkittävimmät tulolähteet Tärkeimmät kehitystä mahdollistavat taustarakenteet  Asukasmäärien kasvaminen – toteutetaan tehokkaalla kaavoituksella, monipuolisilla asumismahdollisuuksilla, tehokkaalla metropolialueeseen sitovilla liikenneyhteyksillä, ja markkinoinnilla Asukkaiden tuloverot  Korkeampituloisia asukkaita – Kirkkonummen ainutlaatuinen mahdollisuus merellisenä kuntana houkutella korkeatuloisia asukkaita kaavoituksella ja hyvällä markkinoinnilla  Yritysmäärien kasvattaminen – toteutetaan pitkälti samantyyppisillä toimilla kuin asukkailla, muistaen myös toimistojen kaavoittamisen ja yrittäjille tärkeän byrokratian minimoimisen Yhteisöverot  Hyvä markkinointi ja toimintamallit yrittäjien houkuttelemiseen – mahdollisuudet sujuvoittaa aloittamista ovat ilmeisesti Kirkkonummella merkittävät  Vaikutus selkeästi pienin, mutta toimintatuloissakin on mahdollisuuksia korotuksiin jotta tulopohjaa laajennetaan läpi linjan Toimintatulot  Muita ideoita? Taustarakenteisiin keskittyminen mahdollistaa pitkäjänteisen kehityksen, tukien asukasmäärän kasvua ja tasetta © 2012 Kirkkonummen Kokoomus9
 10. 10. Kulurakennetta optimoitaessa voidaan varmistaa, että tulorakenne eivaarannu, tarkastelemalla sekä mitä asioita että miten asioida tehdään Mitä tehdään Miten tehdään Vaikutus tulorakenteeseen Kunnan palvelu, esimerkiksi päivähoito  Miten päivähoito tai terveydenhuolto  Kaikki kulutoimenpiteet vaikuttavat tai terveydenhuolto. Kulurakennetta voi toteutetaan? Kulurakennetta voidaan enemmän tai vähemmän kunnan muokata lisäämällä tai poistamalla muokata tekemällä saman verran tai tuloihin. Mikäli säästämme palveluita palvelutarjoamasta – tähän enemmän käyttämällä vähemmän – kaavoituksessa, emme voi toivottaa yleensä liitetään sanat ”leikkauslistat” ja tähän pitäisi liittää sana ”tehostaminen” uusia asukkaita tervetulleiksi. Mikäli ”tehostaminen”. ja ”järkeistäminen”. Tämä ei panostamme lapsiin ja nuoriin sekä automaationa tarkoita oman tuotannon heidän koulutukseen, voi vanhemmat On olennaista tarkastella esimerkiksi tai ulkoistamisen debattia. keskittyä työhön ja verotettavan tulon valtuustokausien alkaessa mitä tehdään tienaamiseen – plus voimme ja vastaako palvelun tarjoaminen On erittäin olennaista tarkastella markkinoida menestystämme ja nykypäivän tarpeita valtuustokauden alussa miten asioita toivottaa uusia lapsiperheitä kunnassa tehdään pelkästään tervetulleiksi. esimerkiksi teknologian kehittymisen ja sen tuoman tehokkuuspotentiaalin Investoimalla kulttuuriin ja kirjastoon myötä. Tärkeintä on seurata missä luomme mielihyvää, mutta emme toteutetaan niin sanottua ”best practice” suoranaisesti saa houkuteltua lisää toimintaa – missä jokin asia on toteutettu tuloja. Investoimalla vuokra-asuntoihin erinomaisen hyvin ja voisiko sen saamme sekä suoraa vuokratuottoa että replikoida Kirkkonummella? veroja maksavia asukkaita kuntaan, toivottavasti myös kunnan alueelle töihin Kansanedustajien Männistön ja Grahn-Laasosen erinomainen pamfletti järkevämmin tekemisestä: http://en.calameo.com/read/001767233485d8c3ce628 Kuluja hillitään jäädyttämällä palvelutarjooman laajeneminen ja tekemällä nykyisiä asioita järkevämmin © 2012 Kirkkonummen Kokoomus10
 11. 11. TaustatiedotTalouden dynamiikka taseen kauttaTalouden dynamiikka tuloslaskelman kauttaKunta ”platformina” ja operatiiviset vaihtoehdotKunnanvaltuutettu Sørensenin henkilökohtaiset suositukset © 2012 Kirkkonummen Kokoomus11
 12. 12. Kunta toimii tehokkaiten silloin kun se keskittyy palvelutuotantoon jokaparhaiten fasilitoi yrityksien ja yksityishenkilöiden välistä kanssakäyntiäEsimerkki Kirkkonummesta ”platformina” lapsiperheen suhteen 1.) Vanhemmat tekevät työsuoritteen työnantajalleen, joka sijaitsee Kirkkonummella 2.) Työnantaja maksaa palkan vanhemmille Yksityinen Lapsiperheen työnantaja vanhemmat 3.) palkasta kunnallisvero 6.) Kunta palvelee yritystä kunnalle €€€ helpottaen sen kasvua 4.) yritys tekee voittoa, investoi 5.) Yritys uusiin maksaa työntekijöihin 7.) Kunta tuottaa vanhemmile palveluita kuten yhteisöveroja €€ Kirkkonummen päivähoidon, koulun, liikenneratkaisut jotta Kirkkonummella € vanhemmat pystyvät keskittymään arkeen ja kunta ja sen luomaan arvoa koneistoon omistamat ”Sivuvaikutukset” toimijat Kuntaa pitää ajatella yksityisen sektorin toiminnan helpottajana, sillä raha syntyy yksityisellä puolella © 2012 Kirkkonummen Kokoomus12
 13. 13. Kunta tukee taloudellista kehitystä hoitamalla tärkeimmät vastuunsaEsimerkki Kirkkonummesta ”platformina” hoitoa vaativan eläkeläisen suhteen 1.) Lapset tekevät työsuoritteen työnantajalleen, joka sijaitsee Kirkkonummella 2.) Työnantaja maksaa palkan lapsille Eläkeläisen Yksityinen varttuneet työnantaja aikuiset lapset 3.) palkasta kunnallisvero 6.) Kunta palvelee yritystä kunnalle €€€ helpottaen sen kasvua 4.) yritys tekee voittoa, investoi 5.) Yritys uusiin maksaa työntekijöihin 7.) Kunta pitää huolta eläkeläisestä, jotta veroja yhteisöveroja €€ Kirkkonummen maksavat lapset voivat elää stressittömämmin ja Kirkkonummella € keskittää tehokkuutensa töihin ilman, että heitä kunta ja sen jatkuvasti riivaa vanhempiensa hoitotilanne omistamat ”Sivuvaikutukset” toimijat Kunnan yhteiskunnallisen vastuun toteuttaminen tukee hyvää taloudellista järkeä © 2012 Kirkkonummen Kokoomus13
 14. 14. Ketju voi myös lähteä kunnan aloitteesta etenemäänEsimerkki Kirkkonummesta ”platformina” kuntaan muuttavan lapsiperheen suhteen 2.) Vanhemmat tekevät työsuoritteen työnantajalleen 3.) Työnantaja maksaa palkan vanhemmille Yksityinen Lapsiperheen työnantaja vanhemmat 4.) palkasta kunnallisvero kunnalle €€€ 5.) Kunta houkuttelee aktiivisella markkinoinnilla työnantajaa jotta se voisi kasvaa Kirkkonummella – 1.) Kunta investoi uuteen päiväkotiin useat työntekijät ovat Kirkkonummen ennakoivasti, rakennuttaa vuokra-asuntoja lähelle jossa päiväkodin työntekijät voivat asua ja Kirkkonummella asuvia kunta ja sen markkinoi uutta asuinaluetta jossa on valmiit omistamat palvelut lapsiperheille ja asuntoja työntekijöille. toimijat Lapsiperhe muuttaa kuntaan kuten myös kolme uutta päiväkotihoitajaa – kaikki maksavat veronsa vastedes Kirkkonummelle Investoinneilla voidaan luoda laajempi tai vahvempi alusta joka tuottaa pitkällä aikavälillä enemmän kuin maksaa © 2012 Kirkkonummen Kokoomus14
 15. 15. Keskittyminen olennaisimpiin asioihinEsimerkki jossa Kirkkonummi ei luo alustaa arvon syntymiselle 1.) Veronmaksaja tekee työsuoritteen työnantajalleen, joka sijaitsee Kirkkonummella 2.) Työnantaja maksaa palkan veronmaksajalle Yksityinen Keskimääräine työnantaja n veronmaksaja 3.) palkasta kunnallisvero 6.) Kunta palvelee yritystä kunnalle €€€ jotta se voi kasvaa 4.) yritys tekee voittoa, investoi 5.) Yritys 7.) Kunta rakentaa kulttuuritalon joka luo paljon uusiin maksaa mielihyvää tietylle osalle kuntalaisia mutta ei luo työntekijöihin yhteisöveroja €€ Kirkkonummella € Kirkkonummen edellytyksiä lisätuloihin. kunta ja sen ”Nice to have” investoinnit kuuluvat omistamat nousukausien lopputaipaleelle, jossa kriittisempää tarvetta ei keksitä. 2013 ei tule ”Sivuvaikutukset” toimijat olemaan sellaista aikaa. Myös Porkkalan luonnonpuistoa tulee tarkastella tällä näkökulmalla, tosin se ”ehkä” jopa loisi merkittävää markkinointiarvoa Välttämättömyys tiukoissa tilanteissa – asuntovelkainen keskituloinenkaan ei syö joka päivä gourmet illallisia vaikka se loisi mielihyvää © 2012 Kirkkonummen Kokoomus15
 16. 16. TaustatiedotTalouden dynamiikka taseen kauttaTalouden dynamiikka tuloslaskelman kauttaKunta ”platformina” ja operatiiviset vaihtoehdotKunnanvaltuutettu Sørensenin henkilökohtaiset suositukset © 2012 Kirkkonummen Kokoomus16
 17. 17. Vahva keskittyminen olennaisimpiin kasvua tukeviin investointeihin,aktiivinen kasvupyrkimys ja operatiivinen tehostaminenTavoitteet Tarkennukset ja perustelut  Jokaikinen merkittävä investointi tulisi tarkastella sen taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Investointien tulisi vakauttaa nykytilannetta palvelutuotannossa ja mahdollistaa aktiiviset Investointien tarkastelu kasvupyrkimykset tulevina vuosina, ja tärkeimpiä investointeja tulisi jopa kiihdyttää jotta saadaan taloustilanteesta kaikki hyöty irti Tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa investoinnit taloudellisemmin.  Kasvu on ainoa tapa kaivautua ulos Kirkkonummen tulevasta velkapainotteisesta taseesta. Kasvumentaliteetin tulisi olla läsnä läpi kunnan luottamushenkilöstön ja virkamiehistön. Vuoden 2006 Aktiivinen kasvupyrkimys kuntastrategia tulisi päivittää kiireellisellä aikataululla. Hyvä markkinointi on kasvulle olennaista. Kirkkonummen tulisi pikaisella tahdilla keskittää ja kehittää markkinointinsa jotta saadaan houkuteltua lisää asukkaita ja yrityksiä mahdollisimman nopeasti.  Olisi naiivia väittää, ettäkö kunnassa ei olisi operatiivisia prosesseja joita voitaisiin tuoda nykypäivän tasolle. Kirkkonummen kokoomuksen tulisi ajaa suhteellisen pientä investointia luotettavaan Operatiivinen tehostaminen ja ammattimaiseen konsulttipalveluun joka selvittäisi läpi kunnan mahdolliset operatiiviset tehostukset. Operatiivisen tehostamisen ei tarvitse johtaa irtisanomisiin, mutta se voi mahdollistaa välttymisen lisärekrytoinneilta kunnan kasvaessa Kirkkonummen tulisi vuosina 2013-2016 johtaa kohtaloa aktiivisella kasvupyrkimykellä eikä laahata viruen perässä © 2012 Kirkkonummen Kokoomus17

×