Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20080901 Saka Patai

1,833 views

Published on

Published in: Self Improvement, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20080901 Saka Patai

 1. 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
 2. 2. สาเก ชื่อพื้นเมือง : สาเก ชื่อสามัญ : Bread Fruit Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus altilis Forsb. วงศ์ : MORACEAE
 3. 3. ข้อมูลต้นสาเก การกระจายพันธุ์ : ถิ่นกำเนิดที่โพลีนีเซีย ปลูกทั่วไป ประโยชน์ : ผลต้ม ย่าง เชื่อม เป็นอาหารหวาน ไม้ต้น : สูง 15 - 20 m. ใบ - ใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ ใบแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใน สีเขียวเข้ม และหนา ดอก - สีเหลืองออกเป็นช่อตามซอกในใกล้ปลายยอด ช่อดอกตัวผุ้ยาว 30 cm. รูป คล้ายกระบอง และห้อยลง ช่อดอกตัวเมียรูปกลม ผล - เกือบกลม สีเขียวอมเหลือง กว้าง 15 - 20 cm. ภายในมีเนื้อ และไม่มีเมล็ด
 4. 4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10-20 เมตร กิ่งก้านมีขนใบร่วงง่าย ยาว 16-20 ซม . ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปวงรี โคนใบรูปลิ่มหรือมน ขอบใบเว้าลึกเป็น 3-7 แฉก รูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม เนื้อใบหนาและเหนียว กว้าง 25-65 ซม . ยาว 30 –31 ซม . ก้านใบยาว 2-4 ซม . ดอกช่อเชิงลด แยกแพออกที่ซอกใบ ช่อดอกตัวผู้รูปทรงกระบอกยาวคล้ายกระบอง ก้านช่อดอกยาว 3-6 ซม . ช่อดอกตัวเมียรูปทรงกระบอกสั้น ผลกลุ่มรูปทรงกลม หรือ รูปกระสวย สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 ซม . ไม่ติดเมล็ด พันธุ์ที่ติดเมล็ดเรียกว่า ขนุน ลำปะลอ “ Seeded Form”
 5. 5. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. ตอบสนองตามความสนใจของผู้เรียนที่ต้องการเลือกศึกษาต้นสาเก ที่เป็นต้นได้เก่าแก่คู่โรงเรียน ในหลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2. เพื่อนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้สู่จินตนาการ จากการได้ศึกษาต้นสาเก อย่างลึกซึ้งทุกด้าน 3. ใช้ต้นสาเกที่เป็นต้นไม้เก่าแก่ของโรงเรียน เป็นสื่อในการสร้างนักอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชรุ่นเยาว์ ของโรงเรียนเพื่อนำแนวคิดไปเผยแพร่สู่ชุมชน วัตถุประสงค์
 6. 6. บทคัดย่อ บทคัดย่อ   การศึกษาต้นสาเก โดยผ่านหลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในหัวข้อ “ รู้ให้ซึ้ง ถึงแก่นแดนสาเก ” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่จะตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียน ที่เลือกศึกษาต้นสาเกซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่คู่โรงเรียน ให้ลึกซึ้ง โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง จากการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การสังเกตการทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลจากการศึกษาพบว่า ต้นสาเกมีชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus altilis (Parkinson) มีรากเป็นรากแก้ว เมื่อมีอายุมากจะเกิดรากพูคอน ต้นมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเป็นแฉก มีขนสากมือ ดอก มี 2 ชนิด บนต้นเดียวกัน ผลสาเกเป็นผลรวมรูปไข่สีเขียว ผิวเปลือกเป็นหนามเล็ก ๆ   มนุษย์ใช้ประโยชน์ของสาเกในด้านเป็นพืชอาหาร ทำแป้ง ทำเนยแข็ง ลำต้นส่วนเปลือกทำสีย้อมผ้า ใบส่วนที่เป็นมันแห้ง ทำชา ด้านยารักษาโรค น้ำยางแก้ท้องเสีย ดอกรักษาโรคเหงือก ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวหมู่เกาะ Mweakilloa นำผลสาเกมาใช้ในพิธีฝังศพ ในประเทศไทยคนโบราณเชื่อว่า ผู้ชายที่ชอบเที่ยวซุกซนติดโรคผู้หญิงหากรับประทานสาเกเชื่อมจะทำให้เป็นไทกอ และจากผลการเรียนรู้โดยกิจกรรมชุมนุม ผลงานนักเรียนด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ การแปรรูปผลสาเกเป็นแป้งสาเก , ชาไทยจากใบสาเก ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สาเกแผ่นกรอบ จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ที่ได้ศึกษาต้นสาเกตามความต้องการของตนเอง รวมถึงมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืชอื่น ๆ ด้วย
 7. 7. เว็บโมเดล
 8. 8. รูปภาพประกอบ 1 มดแดงกำลังช่วยกันนำอาหารอันโอชะ คือ หนอน กลับเข้ารัง แมลงตัวน้อยมาขออาศัยเกาะที่ยอดสาเก
 9. 9. รูปภาพประกอบ 2 ซากมูลนกที่มีเมล็ดกาฝากติดอยู่ หากมันตกลงบนกิ่งจะเกิดอะไรขึ้น ไลเคนที่ต้นสาเกกำลังจะตาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป

×