Presentation Jene Van Der Heide 10 Dec 2009

953 views

Published on

PPT in dutch about the supply of geo-information for homeland security.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Openingsdia met titel en subtitel. Standaard Kadasterpresentatie. Geschikt voor zalen tot 50 personen. Een handleiding met tips voor het gebruik van dit Powerpoint sjabloon staat op Inka > Thema’s > Huisstijl > Sjablonen.
 • Openingsdia met titel en subtitel. Standaard Kadasterpresentatie. Geschikt voor zalen tot 50 personen. Een handleiding met tips voor het gebruik van dit Powerpoint sjabloon staat op Inka > Thema’s > Huisstijl > Sjablonen.
 • Presentation Jene Van Der Heide 10 Dec 2009

  1. 1. AANBOD Hoe staat het ervoor? Jene van der Heide Senior projectmanager Kadaster Ruimte en Advies [email_address]
  2. 2. Kadaster in de OOV? <ul><li>Drie rollen: </li></ul><ul><li>Inwinner/beheerder van data </li></ul><ul><li>Leverancier van data, informatie en diensten </li></ul><ul><li>Vernieuwer </li></ul><ul><li>Relevante taken mbt OOV: </li></ul><ul><li>Bevordering van een doelmatige geo-informatie-infrastructuur </li></ul><ul><li>Doelmatige informatievoorziening van de overheid </li></ul><ul><li>Genereren maatschappelijk rendement: </li></ul><ul><li>Vastgoed, ruimtelijke inrichting/ordening en Openbare Orde en Veiligheid </li></ul>Bron: MBP 2010 - 2014
  3. 3. INHOUD <ul><li>van frustratie naar satisfactie </li></ul><ul><li>aanbod; hoe staat het ermee? </li></ul><ul><ul><li>ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>oplossingsrichtingen binnen bereik </li></ul></ul><ul><li>de daad bij het woord voegen </li></ul>
  4. 4. Frustraties <ul><li>betaald versus gratis </li></ul><ul><li>gestandaardiseerd versus exotisch </li></ul><ul><li>confidentieel versus openbaar </li></ul><ul><li>actueel versus verouderd </li></ul><ul><li>overheid versus markt </li></ul><ul><li>nationaal versus internationaal </li></ul><ul><li>gestructureerd versus ongestructureerde data </li></ul>
  5. 5. Satisfacties...........(maar) <ul><li>de vragers weten wat ze willen </li></ul><ul><li>de vragers organiseren zich </li></ul><ul><li>de meeste geo-data is er al </li></ul><ul><li>de benodigde techniek werkt </li></ul><ul><li>middelen zijn beschikbaar </li></ul><ul><li>succesprojecten waar vraag en aanbod elkaar vinden </li></ul><ul><li>generieke voorzieningen worden gebouwd en werken </li></ul><ul><li>lessons learned in overvloed èn uitgewerkt </li></ul>
  6. 6. Aanbod; hoe staat het ermee? <ul><li>Infrastructuur </li></ul><ul><li>Data </li></ul><ul><li>Services / Diensten </li></ul><ul><li>Tooling / Applicaties </li></ul><ul><li>Mensen </li></ul><ul><li>Organisaties / Ketens </li></ul>Standaarden Beheer Meer dan alleen geo-informatie Meer dan alleen rampenbestrijding en crisisbeheersing Meer dan alleen repressie
  7. 7. Ontwikkelingen <ul><li>Hoe pakt het Kadaster </li></ul><ul><li>aanbod aan? </li></ul><ul><li>inwinning & beheer </li></ul><ul><li>voorziening & beheer </li></ul><ul><li>accountmanagement </li></ul><ul><li>samenwerking </li></ul><ul><li>projectmanagement </li></ul><ul><li>actieve marketing </li></ul>Advertentie jaarboek veiligheidsregio’s 2010
  8. 8. Ontwikkelingen <ul><li>GBO.Provincies: Professionele Risicokaart </li></ul><ul><li>Infrastructuur is er </li></ul><ul><li>Data is er </li></ul><ul><li>Voorziening is er (functionaliteit) </li></ul><ul><li>Beheerorganisatie is er (kennis en kunde, koppeling vraag en aanbod, 24x7) </li></ul>15 december Provinciaal GeoRegister operationeel!
  9. 9. Ontwikkelingen <ul><li>PDOK – Publieke Dienstverlening op de Kaart </li></ul><ul><li>NGR – Nationaal Geo-Register </li></ul><ul><li>Stelsel van basisregistraties </li></ul><ul><li>GEOZET </li></ul><ul><li>GBO.Provincies – professionele risicokaart </li></ul><ul><li>GMES – Kopernicus - Eurogeographics </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>DBK </li></ul><ul><li>Ladinggegevens </li></ul><ul><li>Netcentrisch werken </li></ul><ul><li>Eagle </li></ul><ul><li>NEW </li></ul><ul><li>... </li></ul>Verbinding ! AANBODPROGRAMMA’S VRAAGPROGRAMMA’s
  10. 10. E-overheid iBridge / Eagle innovatie Eagle BV Microsoft innovatie Citygis BV Informatiepool (IP) Capgemini KPN innovatie Geodatasets PDOK innovatie iBridge <- Pdok Barracuda <- Pdok IP <- Pdok iBridge <- IP IP -> Barracuda Leveringen vervallen wanneer pdok draait (geo-)data-infrastructuur voor OOV PDOK Barracuda OSB TMF ... Vertrekpunt: Veiligheidsregio Vertrekpunt: Rijksoverheid Vertrekpunt: Meldkamer VROM V&W LNV TNO Kadaster Huidige dataleveringen / dialoog Cedric Eagle ISIS BZK Citygis Icaweb VROM Citygis BV
  11. 11. Oplossingsrichtingen binnen bereik <ul><li>Aansluiting OOV op PDOK </li></ul><ul><li>Nationale voorziening (PDOK) complementair aan sectorale voorzieningen (zoals GBO.provincies) </li></ul><ul><li>Aansluiten marktpartijen op voorzieningen </li></ul><ul><li>NGR; maak een zoekingang OOV </li></ul><ul><li>Actieve dialoog tussen GEO – OOV; doe aan marketing </li></ul><ul><li>Opdrachten/financiën bundelen VROM/BZK/en andere ministeries! </li></ul><ul><li>Maak een inventarislijst, beheer en communiceer deze (ppc, acir, gdir&c, etc.) </li></ul><ul><li>Opzetten (virtuele) multidisciplinaire vraagorganisatie </li></ul><ul><li>Opzetten (virtuele) multidisciplinaire aanbodorganisatie </li></ul>
  12. 12. Waarschuwing
  13. 13. Dank voor uw aandacht, Dan volgt nu: de daad bij het woord!
  14. 14. Addendum <ul><li>Volgende dia’s als achtervang voor verdieping </li></ul>
  15. 15. Aanbod op de markt
  16. 16. 17 basislagen GDI R&C 0 Kadaster Kadastrale kaart 17 0 LNV Perceel en gewasinformatie 16 0 LNV Agrarische bedrijven 15 0 LSV GBKN Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) 14 + IPO Risicokaart risico-ontvangers (ISOR) 13 + V&W Scheepvaartroutes 12 + V&W Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 11 ++ V&W Spoorwegen en stations 10 ++ V&W Wegen 9 ++ LNV Luchtfoto’s (2003) 8 ++ V&W Waterwegen 7 ++ V&W Kunstwerken, infrastructuur en waterkeringen 6 ++ Kadaster Topografische kaart, schaal 1: 250.000 5 ++ Kadaster Topografische kaart, schaal 1: 50.000 4 ++ Kadaster Topografische kaart, schaal 1: 10.000 3 ++ V&W Havens 2 ++ VROM-IPO Risicokaart veroorzakers (RRGS) 1 Gebruikers-oordeel Bronhouder Omschrijving kaartlaag Nr.
  17. 17. Top 13 vanuit GDI R&C bovenop 17 CBS Wijk- en buurtgrenzen (+ bijbehorende kengetallen) 13 TNO Bodeminformatie (grondsoorten) 12 TNO Water management initiative (cross border) 11 TNO Gasleidingen 10 V&W Dynamische verkeersgegevens 9 N.t.b. Waterwerken buitenland (België, Duitsland, …) 8 Defensie Zonegrenzen Noordzee (territoriaal, visserij, e.d.) 7 N.t.b. Risicokaart Duitsland 6 Bridgis Populatiebestand (incl. telfunctie inwoneraantallen c.a.) 5 Kadaster Actueel Coördinatenbestand Nederland (ACN) 4 Kadaster Bestuurlijke grenzen 3 N.t.b. Buisleidingen (gevaarlijke stoffen) 2 KNMI Actueel weerbeeld (dynamisch) 1
  18. 18. En nog meer: GDI R&C TNO Delfstoffen 13 TNO OOV, brandputten, grote infrastructuur 12 TNO Gasvelden 11 TNO Loket bodem- en ondergrond (DINO-loket; bevat vele kaartlagen) 10 TNO Grondwaterputten 9 V&W Zwemwater 8 V&W Beheerkaart nat 7 V&W Overzichtskaart 6 V&W Gebieden WB21 (waterbeheer 21e eeuw; Eur. Kaderrichtlijn water) 5 V&W Waterwegen (NWB-waterwegen, incl. opvragen kenmerken) WFS 4 V&W Wegen (NWB-wegen, incl. opvragen wegkenmerken) WFS 3 Defensie Zonegrenzen Noordzee (territoriaal, visserij, e.d.) 2 Kadaster Bestuurlijke en veiligheidsregio grenzen 1 Bronhouder Omschrijving Nr.
  19. 19. INSPIRE <ul><li>ANNEX 1 </li></ul><ul><li>1 Coordinate reference systems </li></ul><ul><li>2 Geographical grid systems </li></ul><ul><li>3 Geographical names </li></ul><ul><li>4 Administrative units </li></ul><ul><li>5 Addresses </li></ul><ul><li>6 Cadastral parcels </li></ul><ul><li>7 Transport networks </li></ul><ul><li>8 Hydrography </li></ul><ul><li>9 Protected sites </li></ul><ul><li>ANNEX 2 </li></ul><ul><li>1 Statistical units </li></ul><ul><li>2 Buildings </li></ul><ul><li>3 Soil </li></ul><ul><li>4 Land use </li></ul><ul><li>5 Human health and safety </li></ul><ul><li>6 Utility and governmental services </li></ul><ul><li>7 Environmental monitoring Facilities </li></ul><ul><li>8 Production and industrial facilities </li></ul><ul><li>9 Agricultural and aquaculture facilities </li></ul><ul><li>10 Population distribution and demography </li></ul><ul><li>11 Area management/restriction/regulation zones & reporting units </li></ul><ul><li>12 Natural risk zones </li></ul><ul><li>13 Atmospheric conditions </li></ul><ul><li>14 Meteorological geographical features 15 Oceanographic geographical features 16 Sea regions 17 Bio-geographical regions 18 Habitats and biotopes 19 Species distribution 20 Energy Resources 21 Mineral Resources Annex II </li></ul><ul><li>1 Elevation 2 Land cover 3 Orthoimagery 4 Geology </li></ul>Juni 2012 gebruiksklaar
  20. 20. PDOK Eind 2010: 10 registraties gebruiksklaar 2013: meer (?) registraties gebruiksklaar 1 Kadaster Topografische ondergrondkaart 2 Kadaster Kadastrale kaart 3 LNV Beschermde gebieden (Rijks EHS, NBWet buiten Natura2000, nationale Parken, Wetlands) 4 LNV Basisregistratie Percelen (BRP) gewaspercelen 5 RWS Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN) 6 RWS NWB Vaarwegen 7 TNO Digitaal geologisch model (DGM) 8 TNO REGIS (hydrologisch model) 9 VROM ntb 10 VROM ntb

  ×