Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tema 4 Socials Slideshare

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Tema 4 Socials1
Tema 4 Socials1
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 42 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Tema 4 Socials Slideshare

 1. 1. Les activitats primàries <ul><li>El sector primari </li></ul><ul><li>Els factors i elements del paisatge agrari </li></ul><ul><li>Distribució i situació actual de l'agricultura i la ramaderia </li></ul><ul><li>Sistemes agraris tradicionals i tecnificats </li></ul><ul><li>Ramaderia i silvicultura </li></ul><ul><li>Pesca </li></ul>
 2. 2. Què és l'agricultura ramaderia i pesca <ul><li>L'agricultura és el conjunt de tècniques i coneixements per aconseguir en un medi natural una producció </li></ul><ul><li>La ramaderia és el conjunt de treballs relacionats amb la cria dels animals. </li></ul><ul><li>La pesca és la captura i extracció de peixos o altres animals acuàtics del seu medi natural </li></ul>
 3. 3. Factors i elements del paisatge agrari <ul><li>FACTORS NATURALS </li></ul><ul><li>Clima </li></ul><ul><li>Relleu </li></ul><ul><li>Tipus de sol </li></ul><ul><li>FACTORS HUMANS </li></ul><ul><li>Pressió demogràfica </li></ul><ul><li>Tradició </li></ul><ul><li>Tècniques de cultiu </li></ul><ul><li>Governs </li></ul>
 4. 4. Clima <ul><li>Els factors que determinen el clima són la temperatura, les precipitacions, el vent i el grau d' humitat. </li></ul><ul><li>Aquests factors varien segons la situacio geofrafica i pot o no afavorir a la producció agricola. </li></ul><ul><li>Exemple : a Lanzarote les vinyes s’han de plantar amb una protecció de pedres volcàniques . </li></ul>
 5. 5. Relleu <ul><li>Segons el relleu de l’explotació agrícola pot dificultar el treball i pot arribar a impedir-se la mecanització .Per això majoritariament està situat a les planes o valls execeptuant algunes terrases o bancals situats als vessants de les muntanyes . </li></ul><ul><li>L'orientació dels vessants també influeix segons sigui solana(sol casi tot el dia ) o obaga (quasi no li toca el sol )‏ </li></ul>
 6. 6. Tipus de sol <ul><li>La composició del sól determina la fertilitat. Ho determina el tipus de sorra,adob i humus que es pugui trobar a la terra . </li></ul><ul><li>Segons la composició de la terra pot ser apte per un tipus de cultiu i per un altre no . </li></ul><ul><li>Si es una terra apte per aquell cultiu perquè conté els minerals que necessita aquell tipus de plantació s’obtindrà una major producció i més qualitat del producte. </li></ul><ul><li>Exemple:A Gavà les terres que hi ha per estar a prop del mar, a la sorra si troba un percentatge molt alt de sal en la terra cosa que a l’espàrrec li agrada molt i per això el de Gavà es conegut mundialment. </li></ul>
 7. 7. Altres condicionants <ul><li>La fertilitat com hem dit abans determina el tipus de sòl això es deu als adobs i sals minerals que s’hi troben a la terra . </li></ul><ul><li>Un altre condicionant és la rotacció dels cultius, ja que la terra té unes sals minerals pròpies i la producció la pot arribar a esgotar si es repeteix la plantació 3 o 4 cops en un mateix camp o parcel·la . </li></ul><ul><li>I hi ha un terme anomeat “bullida” que seria com una febrada que passa la terra a causa de les plantes triturades i l’adob que puguis tirar al camp. Aquestes conten uns àcids que han de ser consumit per la terra el sol i l’aire .Si plantessis sense deixar passar el temps de la bullida (de 3 mesos a 2 anys) la planta pot arribar a cremar-se a causa de les calories que hi ha dins de la terra. </li></ul><ul><li>Deixar la terra en guaret es deixar-la en repós perquè el sòl i les plujes alimentin la terra i els nivells de ph tornin a ser neutres ( 7) *ph és el grau d’àcid de la terra . Quan més temps passi en guaret i net més producció hi produirà. </li></ul>
 8. 8. L’espàrrec de Gavà
 9. 9. Pressió demogràfica i tradició <ul><li>L'augment de la població pot impulsar a conrrear més terres per necessitat per alimentar a la població </li></ul><ul><li>La tradició de l'agricultura influeix en els productes que es planten en un territori o la manera d'explotar la terra . </li></ul><ul><li>Exemple : a València, Mùrcia i Almeria, la seva tradicio es plantar tarongers llimoners i oliveres .A Gavà l’espàrrec, a Blanes els pebrots picants … </li></ul>
 10. 10. Curiositat <ul><li>A Almeria la seva tradicio de cultiu a banda dels tarongers... Es la plantació de tomàquets, pebrots, perquè tenen un clima càlid . </li></ul><ul><li>Les imatges que podeu observar son mars d’hivernacles construits a causa dels factors humans i naturals ,perque intervenen el clima (calor i falta de aigua), el tipus de sol (arcillos), pressió demogràfica (la major part de la població es dedica a (l’agricultura), la tradició i l’actuació dels governs va encontra de aquets parcs agraris perquè ells volen edificar. </li></ul><ul><li>http://www.tv3.cat/videos/973239 </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=UP3ZYodEPUk&feature=related </li></ul>
 11. 11. Tècniques de cultiu <ul><li>Les tècniques de cultiu han permès conrear en llocs complicats , reduir el treball físic de les persones i anar més ràpid. Per exemple: a l'hora de llaurar la terra abans podien arribar a tardar uns 6 mesos i ara amb el tractor i una eina anomenada fresa amb 1 hora tens el camp fresat ( llaurat ). </li></ul><ul><li>La tècnologia ens ha permès emmagatzemar aigua , augmentar la fertilitat del terreny mitjançant adobs , etc… També les eines com l’aixada són avenços tècnics. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Nitrat de calci </li></ul><ul><li>Fems des porc (purins ) </li></ul>
 13. 13. Actuació dels governs <ul><li>Segons els interesos econòmics del territori pot afavorir o eliminar l'agricultura . </li></ul><ul><li>Els pobles que l'afavoreixen son perquè l'agricultura ès una industria molt potent e important per a la societat i pot augmentar els ingresos del territori si tenen una bona gestió exemple :Almeria </li></ul><ul><li>En canvi en la majoria de territoris espanyols volen eliminar l'agricultura perquè d'aquesta manera tenen molt terreny edificable. Exemple: Maresme </li></ul><ul><li>La Unió de pagesos és un sindicat que té molta importància dins del sector de l’agricultura i s’encarrega de vetllar pels interesos dels agricultors i defensar-los. </li></ul>
 14. 14. Tècniques de cultiu recordes? Digues quines son un abans tècnic
 15. 15. Elements del paisatge agrari <ul><li>L’agricultura i la ramaderia han transformat els paisatges agraris . </li></ul><ul><li>S’ha identifiquen per : </li></ul><ul><li>El rendiment de la terra </li></ul><ul><li>Divisio de la terra </li></ul>
 16. 16. els cultius de la terra i el seu rendiment Tipus de cultiu
 17. 17. Varietat de cultius <ul><li>Es classifican en policultura i monocultura . </li></ul><ul><li>Policultura : Es cultiven diversos productes . </li></ul><ul><li>Monocultura : Es cultiva un sol producte en una explotació agrícola </li></ul>
 18. 18. Rendiment de les terres <ul><li>Varia segons la producció els costos i els beneficis . Poden ser: </li></ul><ul><li>Agricultura intensiva: Es vol abtenir el màxim rendiment de les parceles . </li></ul><ul><li>l’agricultura extensiva: És obtenir el màxim rendiment i reduint al màxim els costos </li></ul>
 19. 19. Sistemas de cultiu <ul><li>El factor natural que influeix es el clima ja que segons la necesitat d’aigua d’un camp poden ser de secà o regadiu </li></ul><ul><li>Secà : terra amb escasetat d’aigua .(hi han cultius adaptats ) . </li></ul><ul><li>Regadiu: terra amb precipitacions o aigua en el subsòl .Tambe es pot regar artificialment . </li></ul>
 20. 20. Tipus de reg
 21. 21. Divisió de la terra <ul><li>Consisteix en : </li></ul><ul><li>Grandaria de l’explotacció agrícola </li></ul><ul><li>Segons la forma </li></ul><ul><li>Segons els seus limits </li></ul><ul><li>Segons la poblacció </li></ul>
 22. 22. Latifundi i minifundi
 23. 23. Segons la forma de les parcel·les <ul><li>Regulars : camps grans i regulars (solen ser quadrats o rectangulars ) </li></ul><ul><li>Irregulars: parceles irregulars (acaba en forma de triangle. Es causa per la compra venta ) </li></ul><ul><li>http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ </li></ul>
 24. 24. Segons els limits oberts o tancats
 25. 25. La dispocició dels habitatges <ul><li>Es divideix segons la distribució del poble o ciutat. . </li></ul><ul><li>Poblament concentrar: és un exemple clar els pobles de l’interior i els envoltan prats .. </li></ul><ul><li>Poblament dispers: els habitatges estan dispersos un del altre ,típic a l’alta muntnya </li></ul>
 26. 27. Surcs
 27. 28. Moticultor
 28. 29. Distribució i situació actual de l’agricultura i la ramaderia <ul><li>Els sistemas agraris : el determina el desenvolupament economic i tecnic (abanços tecnologics i ciencia) </li></ul><ul><li>Agricultura i ramaderia avui . Beneficis i contras dels avenços cientifics i tecnologics . </li></ul><ul><li>El gran problema de la fam </li></ul>
 29. 30. Els sistemas agraris <ul><li>son les formes que adopta l’agricultura i la ramaderia segons el seu desenvolupament economic i tecnic . </li></ul><ul><li>Sistemas agraris tradicionals : es una agricultura que te com a objectiu la subsistencia i tenen pocs abenços tecnics . </li></ul><ul><li>Sistemas agraris tecnificats es aconseguir la major producció per a una gran camercialitcació . Molts avenços tecnics </li></ul>
 30. 31. Agricultura i ramaderia avui <ul><li>Gracies a la tecnologia i la ciencia l’agricultura a evolucionat faborablament. Pero te unes contres que son </li></ul><ul><li>Augment de contaminacio de l’aigua </li></ul><ul><li>Elevat consum d’aigua </li></ul><ul><li>Resitencia de les plagues </li></ul><ul><li>Contaminacio de les collites </li></ul><ul><li>Contaminacio de la terra </li></ul>
 31. 32. L’agricultura en el mon d’avui <ul><li>Països desenvolupats. </li></ul><ul><li>Baix percentatge de població activa agrícola: </li></ul><ul><ul><li>Sector primari 9% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector secundari 36% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector terciari 55% </li></ul></ul><ul><li>Baix % d’aportació al PIB. </li></ul><ul><li>Agricultura de mercat </li></ul><ul><li>Elevat grau d’aplicació tecnològica. </li></ul><ul><li>Alta productivitat . </li></ul><ul><li>Països en vies de </li></ul><ul><li>desenvolup ament </li></ul><ul><li>Alt percentatge de població activa agrícola: </li></ul><ul><ul><li>Sector primari 46% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector secundari 15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector terciari 39% </li></ul></ul><ul><li>Alt % d’aportació al PIB. </li></ul><ul><li>Agricultura de subsistència i de mercat. </li></ul><ul><li>Baix grau d’aplicació </li></ul><ul><li>tecnològica. </li></ul><ul><li>Baixa productivitat. </li></ul>
 32. 33. Sistemes agraris tecnificats <ul><li>Es l’agricultura que es basa en un rendiment alt per prov eir als mercats en grans cantitats d’aquesta manera obtenir un benefici. </li></ul><ul><li>Es una agricultura que es basa en un sol producte .(monocultura) ja que facilitza la mecanització . </li></ul>
 33. 34. Poden ser : Sistemes agraris tecnificats Agricultura de Plantació . (monocultura) Exportació . Agricultura cerealista Tecnificada . ( extensiva de gran rendiment) Agricultura atlàntica . (elevada productivitat) Tecnologia .
 34. 35. Agricultura mediterrania <ul><li>Es caracteritza perque es una agricultura tradicional. </li></ul><ul><li>Aquesta s’ha adaptat a la tecnologia . </li></ul><ul><li>Esdistingeix per la canalitzacio i els moderns sistemas de reg . </li></ul><ul><li>I per els conreus hidropònics . que tracta temes com ara els càlculs i confecció de solucions nutritives, automatismes i relacions de HR, temperatures,... i el maneig de cultius . </li></ul>
 35. 36. Règim d’explotació <ul><li>Es divideix segons la propietat de les terres .Poden ser: </li></ul><ul><li>Directes : el pagès és el propietari de la terra </li></ul><ul><li>Indirectes : el pagès no és el propietari de la terra .Es classifiquen en : </li></ul><ul><ul><li>Parceria. El propietari cedeix la terra a canvi d’una part de la collita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arrendament. El propietari cedeix la terra a canvi d’un lloguer.(normalment anual) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jornalers. Treballador del camp sense terra que es lloga i cobra per jornada treballada.Solen ser treballadors imigrants </li></ul></ul>
 36. 37. Contaminacio i elevat consum d’aigua <ul><li>L’elevat consum d’aigua es un punt encontra ja que l’aigua es un be escàs i no s’ha de malgasta ., </li></ul><ul><li>Contaminació de l’aigua : el seu causant es l’ús execiu de productes quimics i gran quantitat de adob ja que aquest es va filtran . </li></ul>
 37. 38. Resistencia de les plagues i contaminacio del producte <ul><li>La res¡stencia de les plagues es deuen a que tant anys s’han estat fen servir un producte quimic que al final s’acostumen </li></ul><ul><li>Contaminacio del producte es pot arribar a produir si no es te un control de cantitat i un control de temps de seguretat . </li></ul>
 38. 39. Contaminació de la terra <ul><li>La contaminacio es deu per l’utilitcacio de productes quimics i per el adob natural. sobretot els purins ja que son aigualits i es filtren millor per la terra . </li></ul>
 39. 40. Problema de la fam <ul><li>Es un problema que es don en el tercer mon lloc en vies de desenvolupament . </li></ul><ul><li>Afecta perque es present la manca de aliments per a la població </li></ul><ul><li>Solucions: </li></ul><ul><li>ensenyar a conrear </li></ul><ul><ul><li>Abandonar els conreus per a l’exportació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repartiments de terres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aportacions de diners </li></ul></ul>
 40. 41. Agricultura ecològica <ul><li>L’agricultura ecològica es basa en la producció sense productes quimics (fertilitzans,insecticides,fonguicides ... ) </li></ul><ul><li>Es una agricultura intensiva </li></ul><ul><li>Caracteristicas a favor : </li></ul><ul><li>mes saludable . </li></ul><ul><li>estalvi de diners . </li></ul><ul><li>no es contamina el medi </li></ul><ul><li>Caracteristicas en contra : </li></ul><ul><li>La producció es mes baixa (però en la actualitat rendeix) </li></ul><ul><li>Els productes son meys efectius </li></ul>
 41. 42. Agricultura ecologica troba la que sobra

×