Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

YSE Program

507 views

Published on

Wie we zijn en wat we doen.

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

YSE Program

 1. 1. YSE B.V. traineeship voor high potentials met lef
 2. 2. Wat zien we gebeuren? <ul><li>Run op talent bij aantrekkende economie </li></ul><ul><li>Wensen en eisen van starters veranderen: ontwikkelen en snel kunnen groeien </li></ul><ul><li>Vergrijzing vraagt om versnelde opleiding van nieuwe generaties </li></ul><ul><li>Behoefte bij organisaties aan flexibilisering van arbeid </li></ul><ul><li>Sexy imago van traineeprogramma is belangrijk voor starter bij keuze voor 1e baan </li></ul>
 3. 3. Wat is YSE? <ul><li>YSE is dé organisatie die traineeships organiseert voor ondernemende high potentials met lef </li></ul><ul><li>YSE is ontstaan in 2007 als het traineeship van Kirkman Company; een traineeship met inhoudelijke focus op Make, Buy or Ally </li></ul><ul><li>YSE biedt sinds 2010 ook incompany traineeships aan waarbij YSE de totale verantwoordelijkheid neemt voor het recruiten en ontwikkelen van talent specifiek voor uw organisatie </li></ul><ul><li>Missie: “DEVELOPING FUTURE LEADERS” </li></ul>
 4. 4. Kenmerken van YSE <ul><li>2 jarig traineeship gericht op het ontwikkelen van high potentials naar een managementpositie, project / adviseursrol of een vakinhoudelijke rol door: </li></ul><ul><ul><li>3 á 4 opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Training, coaching & intervisie </li></ul></ul><ul><ul><li>Additionele activiteiten </li></ul></ul><ul><li>Bedrijfskundige deelnemers die opvallen in lef, zelfstandigheid, proactiviteit en durf om te groeien </li></ul><ul><li>Samenwerkingsmogelijkheden: </li></ul><ul><ul><li>Incompany; YSE powered by uw organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectbasis; YSE powered by Kirkman Company </li></ul></ul>
 5. 5. Waarom samen met YSE? <ul><li>Een bewezen succesvol concept </li></ul><ul><li>Ontzorgen van uw organisatie m.b.t. talent recruitment en talent development </li></ul><ul><li>Het opleiden van uw toekomstige projectleiders, managers, vakinhoudelijk experts of adviseurs </li></ul><ul><li>Wervingskracht van YSE </li></ul><ul><li>De echte high potentials worden aangesproken </li></ul><ul><li>Professioneel opleidingsprogramma </li></ul><ul><li>Ervaren talentmanagers voor goede begeleiding </li></ul><ul><li>Tevredenheid van trainees > 8 </li></ul><ul><li>Trainees in dienst bij YSE </li></ul><ul><li>Duurzame samenwerking </li></ul>
 6. 6. YSE Program Incompany traineeship voor high potentials met lef
 7. 7. YSE incompany voor u <ul><li>Wij faciliteren een op maat gemaakt programma </li></ul><ul><li>met hierbij de volgende uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Start 2 maal per jaar (5-8 trainees) </li></ul><ul><li>4 dagen opdracht, 1 dag ontwikkeling </li></ul><ul><li>3-4 opdrachten op diverse afdelingen </li></ul><ul><li>Recruitment en opleidingsprogramma onder </li></ul><ul><li>verantwoordelijkheid van YSE </li></ul><ul><li>Talentmanager vanuit YSE </li></ul><ul><li>Organisatie en coördinatie door YSE </li></ul><ul><li>2 jarig contract met trainee, in dienst bij YSE </li></ul><ul><li>Aansluiting van arbeidsvoorwaarden </li></ul><ul><li>De mogelijkheid van uitstroom van de trainees </li></ul><ul><li>naar uw organisatie </li></ul><ul><li>Aansluiting vinden bij uw MD programma </li></ul>
 8. 8. Opdrachten <ul><li>3-4 opdrachten </li></ul><ul><li>Diverse afdelingen en verschillende rollen </li></ul><ul><li>Projecten met een duidelijke start en einde </li></ul><ul><li>Opdrachten oplopend in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid </li></ul><ul><li>Plaatsing van trainees op basis van sollicitatie </li></ul><ul><li>Begeleiding van trainee door talentmanager </li></ul><ul><ul><li>Projectintake, tussen- en eindevaluatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Coaching on the job </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordelings- en functioneringsgesprekken </li></ul></ul>
 9. 9. Voorbeeld opleidingsprogramma Het definitieve opleidingsprogramma wordt altijd in overleg met u samengesteld. Hierdoor sluit deze goed aan bij uw organisatie. Kennis Vaardigheden <ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>Project management </li></ul><ul><li>Organisatie inrichting </li></ul><ul><li>Ondersteunende afdelingen </li></ul><ul><li>Financieel management </li></ul><ul><li>Proces management </li></ul><ul><li>Branche/sector specifiek </li></ul><ul><li>Effectieve gespreksvaardigheden </li></ul><ul><li>Klantgericht schrijven </li></ul><ul><li>Time management </li></ul><ul><li>Persoonlijke effectiviteit </li></ul><ul><li>Boeiend presenteren </li></ul><ul><li>Leadership essentials </li></ul><ul><li>Insights </li></ul>
 10. 10. Ontwikkelprogramma <ul><li>Peoplemanagement </li></ul><ul><ul><li>Begeleiden en beoordelen van trainee </li></ul></ul><ul><ul><li>YSE Leerboek </li></ul></ul><ul><li>Coaching en intervisie </li></ul><ul><li>Additionele activiteiten, enkele voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Artikel publiceren </li></ul></ul><ul><ul><li>Congres organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategiedag met de RvB </li></ul></ul><ul><ul><li>Recruitment activiteiten, business course/ inhouselunch </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede doelen activiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisseling andere organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Overige door u te definiëren activiteiten </li></ul></ul>
 11. 11. Recruitment <ul><li>Profiel </li></ul><ul><ul><li>Universitair geschoold </li></ul></ul><ul><ul><li>22-27 jaar, maximaal 2 jaar werkervaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Lef, proactief, zelfstandig, ondernemend, sensitief </li></ul></ul><ul><li>Recruitmentkanalen </li></ul><ul><ul><li>Recruitment events </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhouselunches, business game </li></ul></ul><ul><ul><li>Professoren, gastcolleges </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikelen, netwerkevents </li></ul></ul><ul><ul><li>Social media, via het bestaande YSE netwerk </li></ul></ul><ul><li>Proces </li></ul><ul><ul><li>YSE: arbeidsmarktcommunicatie, CV selectie, 1e & 2e gesprek, aanbieding </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezamenlijk: selectiedag, aanbieding </li></ul></ul>
 12. 12. Recruitment kanalen
 13. 13. Studies <ul><li>(Internationale/Technische) Bedrijfskunde </li></ul><ul><li>Bedrijfswetenschappen </li></ul><ul><li>Bestuurskunde </li></ul><ul><li>Organisatiewetenschappen </li></ul><ul><li>(Organisatie)psychologie </li></ul><ul><li>Economie </li></ul><ul><li>Nader met u te bepalen specifieke studies </li></ul>
 14. 14. Next steps <ul><li>Concretiseren van behoeftes </li></ul><ul><li>Ontwerpen van het programma </li></ul><ul><ul><li>Opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Additionele activiteiten </li></ul></ul><ul><li>Tekenen van samenwerkingsovereenkomst </li></ul><ul><li>Opstarten recruitment </li></ul><ul><li>Implementatie van programma </li></ul><ul><li>1e werkdag </li></ul>
 15. 15. YSE Program powered by Kirkman Company traineeship voor high potentials met lef
 16. 16. Waarom samenwerken met YSE? <ul><li>YSE-ers nemen kennis en ervaring mee op het gebied van Make, Buy or Ally vanuit Kirkman Company </li></ul><ul><li>YSE-ers nemen ervaringen mee vanuit klantopdrachten, oplopend van 0 tot 2 jaar relevante werkervaring </li></ul><ul><li>Professioneel opleidingstraject onder verantwoordelijkheid van YSE </li></ul><ul><li>Profiteren van de aantrekkingskracht van YSE & Kirkman Company op de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Nauwe betrokkenheid bij het werving- & selectieproces van nieuwe YSE-ers </li></ul><ul><li>Kostprijs-plus model </li></ul><ul><li>Mogelijkheid om YSE-ers na twee jaar in dienst te nemen </li></ul><ul><li>Omdat het leuk is en het nieuwe energie creëert! </li></ul>
 17. 17. Feitelijke situatie voor u als klant <ul><li>YSE-ers zijn in dienst bij YSE; na twee jaar de mogelijkheid tot overname van een trainee </li></ul><ul><li>U heeft een contract met Kirkman Company </li></ul><ul><li>Verschillende contractperiodes, wel altijd per half jaar </li></ul><ul><li>Kosten voor u op basis van een kostprijsplus-model </li></ul><ul><li>Iedere 6 maanden rouleren de YSE-ers over alle klanten </li></ul><ul><li>De YSE-er is 4 dagen per week werkzaam bij u </li></ul><ul><li>YSE verzorgt ontwikkeling van de YSE-er door trainingen, poolmanagement, coaching & intervisie (gemiddeld 1 dag in de week) </li></ul><ul><li>Opdracht met een duidelijke start en eindresultaat gerelateerd aan Make, Buy or Ally </li></ul><ul><li>Roulatie van YSE-ers per eerste werkdag van elk kwartaal, op basis van intake </li></ul><ul><li>Risico ligt bij YSE; bij arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren wordt vervanging georganiseerd </li></ul>
 18. 18. Profiel van YSE-ers <ul><li>Deelnemende YSE-ers </li></ul><ul><ul><li>Academici met maximaal 2 jaar werkervaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Studie: (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde, economie of organisatiepsychologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende nevenactiviteiten tijdens de studie </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeftijd tussen 22 en 27 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen de 0 en 2 jaar relevante werkervaring m.b.t. Make, Buy or Ally </li></ul></ul><ul><ul><li>Kandidaten zijn geselecteerd op basis van proactiviteit, zelfstandigheid, lef en sociale- en analytische vaardigheden </li></ul></ul><ul><li>Er is een nauwe samenwerking op het gebied van kennis tussen de trainees van YSE en de consultants van Kirkman Company </li></ul>
 19. 19. Wie werkten al met ons samen?

×