Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kwaliteit van Geo-Informatie
in Basisregistraties
Jelger Kooistra
Adviseur GeoICT
MUG Ingenieursbureau
12 maart 2015
Oracl...
 Gevestigd te Leek
 Circa 80 medewerkers
 Binnenkort in Noord Holland
 Vier afdelingen:
Infra
Milieu
Archeologie
Geo-I...
3
NUP
Nationaal Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening verbeteren door middel van de e-overheid
Gestart als ‘Nationaal Urge...
Stelsel van basisregistraties
Stelsel van basisregistraties
https://www.youtube.com/watch?v=GMbRjXT0-J0
Kenmerken van basisregistratie
Eénmalig inwinnen en vastleggen
Meervoudig verplicht gebruik
Door alle overheidsinstanti...
Overzicht basisregistraties
 BRP - Basisregistratie personen
 NHR - Handelsregister
 BAG - Basisregistraties Adressen e...
Overzicht basisregistraties
 BRP - Basisregistratie personen
 NHR - Handelsregister
 BAG - Basisregistraties Adressen e...
https://www.youtube.com/watch?v=28E35hmTkh0
Gegevenskwaliteit ABC
Actueel
Betrouwbaar
Compleet
De kwaliteit van geo-informatie
ActualiteitNauwkeurigheid
Juistheid Volledigheid
De kwaliteit van geo-informatie
Actualiteit
Juistheid Volledigheid
Actualiteit
• Wat is het? Dat is de mate waarin de gegevens binnen een
gedefinieerd tijdsinterval overeenstemmen met de we...
Volledigheid
• Wat is het? Dat is de mate waarin alle objecten van een
gegevens- of objectsoort in het bestand zijn opgeno...
Juistheid
• Wat is het? Dat is de mate waarin de niet-precisie
gerelateerde gegevens in overeenstemming zijn met de
werkel...
Precisie
• Wat is het? Dat is de relatieve precisie van punten als
resultaat van het meet- en verwerkingsproces (HTW 1996)...
Idealisatie
• Wat is het? Dat is met welke nauwkeurigheid in de tijd
gezien dat element kan worden bepaald (“als ik nog ee...
Betrouwbaarheid
• Wat is het? Dat is de mate waarin de metingen
controleerbaar zijn, de mate van overtalligheid.
• Eisen: ...
Nen 3610 en
Informatiemodellen
Nen 3610 en
Informatiemodellen
BGT: hier gaat het over
GBKN = Lijnen op een wit vlak BGT = Informatiebron
BGT=Objectenbenadering
SVB Rapportage Pilot bijhouding en
beheer van de BGT, februari 2012
GeoTopo
Beheer
GeoTopo
Uitwisseling kantoorveld
GeoTopo
Validatie
GeoTopo
Inwinning
GeoTopo werkproces
GIS gericht landmeten
GIS bestand mee en controleren, aanvullen maar ook
administratieve kenmerken door landmeter muteren
Het oude en het nieuwe meten
Voorbereiding Veldwerk Verwerken
Klassieke meten
Invoeren
Kaarten
Inmeten
punten/lijnen
Maken...
Het oude en het nieuwe meten
Voorbereiding Veldwerk Verwerken
Het ‘nieuwe’ meten
Invoeren
Kaarten
Inmeten
punten/lijnen/vl...
Inwinnen en verwerken
Netto gezien minder inspanning
Ter plekke controle anders hermeting
Beter administratieve gegevens k...
Inwinnen
Stereo fotogrammetrie
Het principe van stereo kartering
Door de overeenkomstige elementen op elkaar te leggen
wordt de juiste hoogte bepaald (b...
Puntenwolken en objecten
uit LuFo van morgen ?
Horus View & Explore
360° video beelden
Meten in beeld
Horus view and explore
Video opnames,
– Combinatie mogelijkheden 360gr, HR, IR, sonar
Grootschalige opnames op wegen, wa...
https://www.youtube.com/watch?v=ukap2yfLxik
Laserscanning
M3DM
http://youtu.be/aZF4dwC4vJc
Borging kwaliteit
BAG:
– Bij het aansluiten van gemeenten is getoetst of de
kwaliteit van gegevens, processen en systemen...
Jelger Kooistra
jfkooistra@mug.nl
06 - 533 838 58
www.mug.nl
Dank voor uw Aandacht
Vragen?
Kwaliteit van geo informatie in basisregistraties
Kwaliteit van geo informatie in basisregistraties
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kwaliteit van geo informatie in basisregistraties

1,409 views

Published on

Voor het beantwoorden van allerlei vraagstukken door de overheid, is het kunnen beschikken van adequate gegevens van cruciaal belang. Daartoe wordt een Stelsel van Basisregistraties ingericht. Basisregistraties dienen wettelijk verplicht te worden gebruikt door afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers moeten kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens en dat deze gegevens van een hoog kwaliteitsniveau zijn. De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie hebben een belangrijke geometrische component. Welke kwaliteitseisen worden daaraan gesteld en hoe kunnen deze worden bereikt? Welke inwinnings- en verwerkingstechnieken kunnen worden toegepast om de vereiste (geometrische) kwaliteit van de gegevens te kunnen waarborgen?

Presentatie gegeven voor Oracel Gebruikersclub Holland (OGh) Spatial Information Management (SIM) commissie

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kwaliteit van geo informatie in basisregistraties

 1. 1. Kwaliteit van Geo-Informatie in Basisregistraties Jelger Kooistra Adviseur GeoICT MUG Ingenieursbureau 12 maart 2015 Oracle SIG-SIM
 2. 2.  Gevestigd te Leek  Circa 80 medewerkers  Binnenkort in Noord Holland  Vier afdelingen: Infra Milieu Archeologie Geo-ICT & Geo-informatie  Onderdeel van de Dijkstra-groep MUG Ingenieursbureau
 3. 3. 3
 4. 4. NUP Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening verbeteren door middel van de e-overheid Gestart als ‘Nationaal Urgentie Programma’. Het begrip ‘urgentie’ onderstreepte dat het ontbrak aan een besef dat moderne ICT-voorzieningen noodzakelijke randvoorwaarden zijn om een overheidsorganisatie draaiende te houden.
 5. 5. Stelsel van basisregistraties
 6. 6. Stelsel van basisregistraties https://www.youtube.com/watch?v=GMbRjXT0-J0
 7. 7. Kenmerken van basisregistratie Eénmalig inwinnen en vastleggen Meervoudig verplicht gebruik Door alle overheidsinstanties Terugmeldplicht voor afnemers Eén bronhouder per basisregistratie
 8. 8. Overzicht basisregistraties  BRP - Basisregistratie personen  NHR - Handelsregister  BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen  BRT - Basisregistratie Topografie  BRK - Basisregistratie Kadaster  BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregister)  BLAU - Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen  BRI - Basisregistratie Inkomen  WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie  BRO - Basisregistratie Ondergrond http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelsel-van-basisregistraties/over-het-stelsel
 9. 9. Overzicht basisregistraties  BRP - Basisregistratie personen  NHR - Handelsregister  BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen  BRT - Basisregistratie Topografie  BRK - Basisregistratie Kadaster  BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregister)  BLAU - Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen  BRI - Basisregistratie Inkomen  WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie  BRO - Basisregistratie Ondergrond http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelsel-van-basisregistraties/over-het-stelsel
 10. 10. https://www.youtube.com/watch?v=28E35hmTkh0
 11. 11. Gegevenskwaliteit ABC Actueel Betrouwbaar Compleet
 12. 12. De kwaliteit van geo-informatie ActualiteitNauwkeurigheid Juistheid Volledigheid
 13. 13. De kwaliteit van geo-informatie Actualiteit Juistheid Volledigheid
 14. 14. Actualiteit • Wat is het? Dat is de mate waarin de gegevens binnen een gedefinieerd tijdsinterval overeenstemmen met de werkelijke situatie in het terrein • Eisen: Bebouwing (geometrie) infrastructuur Overige topografie bebouwd gebied Overige topografie landelijk gebied GBKN 6 maanden 6 maanden 12 maanden 24 maanden BAG 6 maanden - - - BGT 4 maanden 4 maanden 18 maanden 18 maanden
 15. 15. Volledigheid • Wat is het? Dat is de mate waarin alle objecten van een gegevens- of objectsoort in het bestand zijn opgenomen • Eisen: Volledigheid GBKN Minimaal 98% BAG BGT 100% (vlakobjecten maaiveldniveau)
 16. 16. Juistheid • Wat is het? Dat is de mate waarin de niet-precisie gerelateerde gegevens in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie in het terrein (classificatiecodes, straatnamen, symbolen, etc.) • Eisen: Topografie Symbolen GBKN Minimaal 98% Minimaal 95% BAG - BGT Minimaal 98% -
 17. 17. Precisie • Wat is het? Dat is de relatieve precisie van punten als resultaat van het meet- en verwerkingsproces (HTW 1996) • Eisen: Bebouwd gebied Landelijk gebied GBKN 0,28 meter 0,56 meter BAG (goed toegankelijk) 0,28 meter 0,56 meter BAG (moeilijk toegankelijk) 0,60 meter 1,20 meter BGT 0,30 of 0,60 meter (afh. per objecttype)
 18. 18. Idealisatie • Wat is het? Dat is met welke nauwkeurigheid in de tijd gezien dat element kan worden bepaald (“als ik nog een keer ga meten, in welke mate meet ik dan hetzelfde punt?”) • Eisen: Afhankelijk van elementtype (bv. Insteek sloot heeft een heel andere idealisatie dan de hoek van een gebouw)
 19. 19. Betrouwbaarheid • Wat is het? Dat is de mate waarin de metingen controleerbaar zijn, de mate van overtalligheid. • Eisen: Geen specifieke eisen, anders dan de HTW 1996 voorschrijft voor kadastraal werk.
 20. 20. Nen 3610 en Informatiemodellen
 21. 21. Nen 3610 en Informatiemodellen
 22. 22. BGT: hier gaat het over GBKN = Lijnen op een wit vlak BGT = Informatiebron
 23. 23. BGT=Objectenbenadering
 24. 24. SVB Rapportage Pilot bijhouding en beheer van de BGT, februari 2012
 25. 25. GeoTopo Beheer GeoTopo Uitwisseling kantoorveld GeoTopo Validatie GeoTopo Inwinning GeoTopo werkproces
 26. 26. GIS gericht landmeten GIS bestand mee en controleren, aanvullen maar ook administratieve kenmerken door landmeter muteren
 27. 27. Het oude en het nieuwe meten Voorbereiding Veldwerk Verwerken Klassieke meten Invoeren Kaarten Inmeten punten/lijnen Maken vlakken Fouten oplossen Toevoegen Attributen
 28. 28. Het oude en het nieuwe meten Voorbereiding Veldwerk Verwerken Het ‘nieuwe’ meten Invoeren Kaarten Inmeten punten/lijnen/vlakken Fouten oplossen Fouten oplossen Toevoegen Attributen
 29. 29. Inwinnen en verwerken Netto gezien minder inspanning Ter plekke controle anders hermeting Beter administratieve gegevens kunnen verwerken door objectenbenadering
 30. 30. Inwinnen
 31. 31. Stereo fotogrammetrie
 32. 32. Het principe van stereo kartering Door de overeenkomstige elementen op elkaar te leggen wordt de juiste hoogte bepaald (bijv. de gootlijn) X en Y kloppen met hoge nauwkeurigheid Idealisatie: 0,6 x resolutie foto Precisie: X,Y √2 x resolutie foto, Z-waarde 1,5 tot 1,8 x resolutie foto
 33. 33. Puntenwolken en objecten uit LuFo van morgen ?
 34. 34. Horus View & Explore 360° video beelden Meten in beeld
 35. 35. Horus view and explore Video opnames, – Combinatie mogelijkheden 360gr, HR, IR, sonar Grootschalige opnames op wegen, water, spoor Geometrie genereren uit beeld, aanpassen bestaande Gegevens toevoegen in het beeld
 36. 36. https://www.youtube.com/watch?v=ukap2yfLxik
 37. 37. Laserscanning M3DM
 38. 38. http://youtu.be/aZF4dwC4vJc
 39. 39. Borging kwaliteit BAG: – Bij het aansluiten van gemeenten is getoetst of de kwaliteit van gegevens, processen en systemen op orde was – 3-jarige audit bij gemeenten • Conclusie: kwaliteit BAG blijft achter! BGT: – Controle Service LV (Kadaster) • Aanleverparameters, Format, Geometrie, Administratief, Domeinwaarden, Topologie, Plaatsbepalingspunten
 40. 40. Jelger Kooistra jfkooistra@mug.nl 06 - 533 838 58 www.mug.nl Dank voor uw Aandacht Vragen?

×