Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing voor ouders van verstandelijk gehandicapten notaris De Kroon Zwolle

2,023 views

Published on

Lezing voor ouders met verstandelijk gehandicapt kind over het opstellen van een testament en regelingen die daarin getroffen kunnen worden

Published in: Self Improvement, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lezing voor ouders van verstandelijk gehandicapten notaris De Kroon Zwolle

  1. 1. Heb ik juridisch alles goed geregeld? Mr. Jelger de Kroon Duret De Kroon Notarissen Dinsdag 5 april 2011
  2. 2. Inleiding <ul><li>Voorstellen </li></ul><ul><li>Programma </li></ul><ul><li>Regelingen na het overlijden </li></ul>
  3. 3. Wie erft op grond van de wet? <ul><li>De wet deelt de erfgenamen in groepen in: </li></ul><ul><li>Groep 1: Echtgenoot en de (klein)kinderen </li></ul><ul><li>Groep 2: Ouders, (half)broers en zussen </li></ul><ul><li>Groep 3: grootouders, hun kinderen, ooms, tantes, neven en nichten </li></ul><ul><li>Groep 4: overgrootouders met hun kinderen, kleinkinderen, enzovoort, tot in de zesde graad </li></ul>
  4. 4. Wettelijke verdeling <ul><li>Geldt alleen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap </li></ul><ul><li>Soortelijke regelingen voor samenwoners </li></ul><ul><li>Langstlevende echtgenoot automatisch de enig gerechtigde tot de nalatenschap (uitzonderingen bij hertrouwen) </li></ul><ul><li>Kinderen: vordering in geld (niet direct opeisbaar) en rente </li></ul><ul><li>Prima uitgangspunt voor een ‘gehandicapten testament’ </li></ul>
  5. 5. ‘ Bewind Testament’ (afwijken van wettelijk erfrecht) <ul><li>Verstandelijk gehandicapte kind wordt onterfd </li></ul><ul><li>Legaat van een deel van de erfenis </li></ul><ul><li>Bewind over vermogen </li></ul><ul><li>Twee trapsmaking </li></ul><ul><li>Privé- of Uitsluitingclausule </li></ul><ul><li>Executeurbenoeming </li></ul>
  6. 6. Familiestichting <ul><li>Kinderen onterven </li></ul><ul><li>Alle vermogen naar stichting </li></ul><ul><li>Bestuur van de stichting beheert vermogen </li></ul><ul><li>Nadelen: onenigheid bestuur. Vermogen kan niet meer terug naar erfgenamen. </li></ul>
  7. 7. Goed doel <ul><li>Deel van uw nalatenschap nalaten aan goed doel </li></ul><ul><li>Goede doel met ‘ANBI Status’ betaald geen successierecht </li></ul>
  8. 8. Vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen Duret De Kroon Notarissen Eekwal 14-16, Zwolle 038-4215876 [email_address] www.duretdekroon.nl

×