Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prva pomoć

Prezentacija nastavnice Marije Pavlović

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prva pomoć

 1. 1. Prva pomoć Prof. Pavlović Marija
 2. 2. Pojam prve pomoći • To je skup mera i postupaka kojima se pomaže povređenoj osobi ili iznenada oboleloj osobi na mestu nesreće pre dolaska ekipe hitne pomoći,lekara ili drugih kvalifikovanih medicinskih radnika
 3. 3. Ciljevi prve pomoći • Spasavanje života • Sprečavanje daljeg pogoršanja zdravlja p/o • Sprečavanje nastanka trajnih posledica • Skraćivanje trajnog lečenja i oporavka
 4. 4. Vrste prve pomoći • STRUČNA PRVA POMOĆ • LAIČKA PRVA POMOĆ 1.samopomoć 2.uzajamna pomoć
 5. 5. Značaj prve pomoći • Pravilno i na vreme pružena prva pomoć smanjuje: 1. smrtnost 2. invalidnost 3.druge komplikacije povrede
 6. 6. Telefonirajte za pomoć 194 - hitna medicinska pomoć 192 - dežurna služba MUP-a 193 - vatrogasci
 7. 7. Krvarenje
 8. 8. Krvarenje - pojam • Krvarenje je gubitak krvi iz organizma zbog oštećenja krvnog suda, koje nastaje zbog: 1. povrede 2. oboljenja
 9. 9. Podela krvarenja • Prema vrsti krvnih sudova: 1. arterijsko 2. vensko 3. kapilarno 4. kombinovano • Prema mestu izlivanja krvi: 1. spoljašnje 2. unutrašnje • Prema vremenu javljanja: 1. primarno 2. sekundarno
 10. 10. Zaustavljanje krvarenja - hemostaza • Privremene metode: 1. pritisak na ranu 2. digitalna kompresija 3. kompresivni zavoj
 11. 11. Zaustavljanje krvarenja - hemostaza • Pritisak na ranu: • gazom pritisnuti mesto krvarenja
 12. 12. Zaustavljanje krvarenja - hemostaza • Digitalna kompresija • pritisak prstima
 13. 13. Zaustavljanje krvarenja - hemostaza • Kompresivni zavoj • zavoj pod pritiskom
 14. 14. Krvarenje iz nosa • Uzroci: udarac, kijanje, čačkanje, povišen krvni pritisak • POSTUPAK: 1. sedeći položaj sa glavom nagnutom napred 2. disanje na usta i pritisak nosa prstima ispod nosnog grebena 3. staviti hladan oblog na vrat 4. postupak traje 10 min.Ako krvarenje nije prestalo, ponavlja se još dva puta.Ako traje duže od 30 min. - transport u bolnicu
 15. 15. Hvala na pažnji

×