Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verbalna i neverbalna komunikacija

1,063 views

Published on

Neverbalna komunikacija. Neverbalni znaci i njihovo poreklo

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verbalna i neverbalna komunikacija

 1. 1. Neverbalna komunikacija Neverbalni znaci i njihovo poreklo
 2. 2. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 2 Neverbalna komunikacija “Communication is a process in which two people influence each other through giving and receiving information. One of the channels we use to communicate information is speech, or verbal language. But without words, you can still communicate through the oldest human language – body language, also known as nonverbal communication.” Boyes, Carolyn (2005): Body Language. London: Collins. p. 7.
 3. 3. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 3 Neverbalna komunikacija “Any way in which you behave that can be seen by the other person as having a meaning is a form of language.” Boyes, Carolyn (2005): Body Language. London: Collins. p. 8.
 4. 4. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 4 Sadržaj neverbalne komunikacije I Osnovni tipovi informacija koje se prenose neverbalnom komunikacijom:  emotivno stanje učesnika u komunikaciji,  namere i očekivanja učesnika u komunikaciji,  stav učesnika u komunikaciji jednih prema drugima.
 5. 5. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 5 Sadržaj neverbalne komunikacije II Dimenzije sadržaja neverbalne komunikacije:  evaluativnost,  potencija (status), tj. moć i društveni položaj,  responzivnost (reakcija na ono što izražava ili saopštava sagovornik).
 6. 6. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 6 Sadržaj neverbalne komunikacije III Sadržaj i namena neverbalne komunikacije:  izražavanje emocija  manifestovanje interpersonalnih staovova  prezentovanje osobina ličnosti  podrška i praćenje verbalne komunikacije  supstitucija verbalnog saopštenja  konvencionalne forme izražavanja socijalnog ponašanja.
 7. 7. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 7 Tipovi neverbalne komunikacije I Neverbalna komunikacija Prateća neverbalna komunikacija Samostalna neverbalna komunikacija Prateća neverbalna komunikacija:  dopunjava verbalnu komunikaciju,  ističe ono što saopštava verbalna komunikacija,  menja ono što saopštava verbalna komunikacija.
 8. 8. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 8 Neverbalni komunikacioni znakovi  naglašavanje pojedinih glasova pri izgovoru  pauze u govoru  ritam govora  izraz lica  pokreti  rastojanje od sagovornika  usmeravanje pogleda  zadržavanje pogleda  odevanje  ukrašavanje (nakit, šminka itd.)  držanje tela  hod  način pozdravljanja  način slušanja sagovornika  rukopis itd.
 9. 9. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 9 Tipovi neverbalne komunikacije II Neverbalna komunikacija Ekstralingvistička komunikacija Paralingvistička komunikacija Kinezička komunikacija Proksemička komunikacija
 10. 10. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 10 Ekstralingvistička komunikacija: kinezički znakovi Najznačajnije vrste kinezičkih znakova: pokreti lica (facijalna eksprecija) uključujući i usmeravanje pogleda, pokreti pojedinih delova tela (glava, ruke, noge, trup), držanje tela i položaj tela, gestovi (sistemi više različitih pokreta).
 11. 11. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 11 Ekstralingvistička komunikacija: proksemički znakovi udaljenost između učesnika u komunikaciji prostorni raspored učesnika u komunikaciji teritorijalno ponašanje orijentacija celog tela ili delova tela u odnosu na osobe u našem trenutnom okruženju
 12. 12. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 12 Ekstralingvistička komunikacija: posebne vrste znakova I Posebne vrste ekstralingvističkih komunikacionih znakova: telesni dodiri izgled miris karakterističan i konzistentan način obavljanja određenih radnji.
 13. 13. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 13 Ekstralingvistička komunikacija: posebne vrste znakova II Izgled (grupa znakova) Izgled Fizički izgled Način odevanja Način doterivanja
 14. 14. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 14
 15. 15. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 15 Ekstralingvistička komunikacija: posebne vrste znakova III Kao posebna vrsta ekstralingvističkih znakova karakterističan i konzistentan način obavljanja različitih radnji obuhvata:  držanje  hod  rukopis  način govora Itd.
 16. 16. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 16
 17. 17. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 17 Ekstralingvistička komunikacija: posebne vrste znakova IV Posebne vrste ekstralingvističkih znakova ↓ Karakterističan i konzistentan način obavljanja različitih radnji ↓ Hod Sedam merljivih odlika hoda:  Pravilnost  Brzina  Čvrstina  Dužina koraka  Elastičnost  Određenost pravca  Promenljivost.
 18. 18. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 18 Poreklo neverbalnih znakova I Izvori neverbalnih komunikacionih znakova biološko nasleđe socijalno učenje
 19. 19. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 19 Poreklo neverbalnih znakova II Neverbalni znaci koji se prenose biološkim nasleđem ↓ nema kulturne uslovljenosti (osim u modalitetima manifestacije). Neverbalni znaci koji se prenose socijalnim učenjem ↓ kulturna uslovljenost (razlikuju se od kulture do kulture, različito značenje u zavisnosti od kulture).
 20. 20. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 20 Poreklo neverbalnih znakova III strah gađe nje žalost iznena đenje gnev sreća Osnovne emocije Za osnovne (primarne) emocije postoje univerzalni oblici izražavanja, tj. one se u svim kulturama manifestuju na veoma sličan način.
 21. 21. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 21 Poreklo neverbalnih znakova IV Znakovi koji se stiču biološkim nasleđem:  facijalno izražavanje bola  facijalno izražavanje odvratnosti  nizovi znakova kojima se izražava iznenađenost  dodirivanje i približavanje u afilijativnom ponašanju  pokazivanje zuba i stiskanje pesnica itd.
 22. 22. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 22 Poreklo neverbalnih znakova V Različita lična obeležja:  pol  uzrast  status  obrazovanje  osobine ličnosti itd. utiču na manifestovanje biološki nasleđenih neverbalnih znakova. Lična obeležja utiču na sledeće aspekte manifestovanja neverbalnih znakova:  učestalost manifestovanja  intenzitet manifestovanja  oblik manifestovanja.
 23. 23. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 23 Poreklo neverbalnih znakova VI Neverbalni znakovi koji se usvajaju socijalnim učenjem:  većina gestova  različiti položaji tela  držanje tela u celini  pojedini proksemički znakovi.
 24. 24. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 24 Poreklo neverbalnih znakova VII Socijalnim učenjem usvajaju se ne samo pojedinačni znakovi, nego čitavi sistemi znakova, tj. norme neverbalnog ponašanja u različitim situacijama (npr. na svadbama, sahranama, na ulici, u učionici itd.).
 25. 25. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 25 Literatura Rot, Nikola (2004): Znakovi i značenja. Verbalna i neverbalna komunikacija. Beograd: Plato. str. 97-135. Boyes, Carolyn (2005): Body Language. London: Collins. p. 7-8.
 26. 26. November 2010 Doc. dr Jelena Kostić-Tomović 26 Hvala na pažnji.

×