Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P&p baharu stpm 2012 rpt

6,561 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

P&p baharu stpm 2012 rpt

 1. 1. S966
 2. 2. S966PENGGAL PERTAMA PENGENALAN SAINS SUKAN 1-2PENGGAL KEDUA KECERGASAAN 3-5PENGGAL KETIGA KEJURULATIHAN 6-7ARAHAN PELAKSANAAN AMALI SAINS SUKAN 8ARAHAN PENTAKSIRAN LATIHAN AMALI BERASASKAN SEKOLAH(KERTAS 4) 8-9ARAHAN UJIAN AMALI BERTULIS (KERTAS 5) 9SKIM PENTAKSIRAN 10PEMERIHALAN PRESTASI 11
 3. 3. S966 SEMESTER PERTAMA: PENGENALAN SAINS SUKAN WAKTU PENGAJARANTAJUK TEORI AMALI ARAHAN AMALI 1 Sosiologi Sukan 24 0 1.1 Pengenalan sosiologi sukan 2 1.2 Sukan dan sosialisasi 4 1.3 Sukan dan intergrasi kaum 6 1.4 Sukan dan gender 6 1.5 Sukan dan ekonomi 6 2 Pengurusan sukan 20 10 2.1 Fungsi pengurusan 2 2.2 Peranan dan kemahiran pengurus 6 sukan 2.3 Pengurusan prasaranan dan 3 alatan sukan 2.4 Inventori 1 2.5 Sistem pertandingan 4 2.6 Pengurusan pertandingan sukan 4 10 Merancang dan melaksanakan satu pertandingan sukan. 3 Kesenggangan dan rekreasi 20 16 3.1 Konsep kesenggangan dan 1 rekreasi 3.2 Faktor penglibatan individu dalam 4 aktiviti kesenggangan dan rekreasi 3.3 Perkhidmatan aktiviti 2 kesenggangan dan rekreasi 3.4 Faedah penglibatan dalam aktiviti 3 kesenggangan dan rekreasi 3.5 Pengurusan risiko 4 3.6 Perkhemahan 6 16 Merancang dan melaksanakan perkhemahan selama 3 hari dua malam. Menyediaakan senarai semak sebelum perkhemahan. 1
 4. 4. S9664 Pemakanan sukan 30 0 4.1 Sistem pencernaan 4 4.2 Pengelasan nutrient 6 4.3 Piramid makanan 4 4.4 Kepentingan pemakanan sukan 2 4.5 Pengambilan makanan dalam 5 sukan 4.6 Keperluan air 4 4.7 Penokok diet 5 2
 5. 5. S966 SEMESTER DUA: KECERGASAAN WAKTU PENGAJARANTAJUK TEORI AMALI ARAHAN AMALI 5 Kecergasaan fizikal dan 27 33 kesejahteraan 5.1 Konsep kecergasan 3 5.2 Piramid aktiviti fizikal 2 5.3 Daya tahan kardiovaskular 2 1 Menghitung kadar nadi pada arteri radial dan carotid. 2 Ujian daya tahan kardiovaskular seperti 2.4km, larian 12 mcooper dan bleep test. 5.4 Daya tahan otot 2 1 Melakukan senaman dengan ulangan intensiti 60%-80%. 10 ulangan 3 set. 2 Ujian daya tahan otot seperti tekan tubi selama 1 minit dan bangkit tubi selama 1 minit. 5.5 Kekuatan otot 2 1 Melakukan senama intensiti tinggi dan ulangan rendah. 3-5 ulangan 3 set. Ujian kekuatan otot seperti grip tangan, bangkit tubi pelbagai tahap, dan leg press. 5.6 Fleksibiliti 1 1 Nyatakan kepentingan fleksibiliti. 2 Regangan fleksibiliti seperti regangan statik, balistik dan PNF. Ujian seperti jangkauan lunjur, ujian kilas dan zipper. 5.7 Komposisi badan 2 3 Definisi komposisi badan. Menilai BMI, ukur lilit perut, nisbah pinggang-pinggul dan ukuran lipatan kulit. 5.8 Kepantasan 1 3 Melakukan ujian kepantasan seperti lari pecut 20 meter dan 40 meter. 3
 6. 6. S9665.9 Ketangkasan 1 3 Melakukan ujian ketangkasan seperti lari ulang-alik 4 × 10 meter, lompat kuadran, dan ujian ketangkasan Illinois.5.10 Koordinasi 1 3 Melakukan ujian koordinasi seperti menggelecek bola keranjang, lompat heksagon, dan mengelecek bola sepak.5.11 Kuasa 2 3 Melakukan ujian kuasa seperti lompat menegak, lompat jauh berdiri, dan lontaran bola segar.5.12 Imbangan 1 3 Melakukan ujian imbangan seperti ujian imbangan statik dan ujian imbangan dinamik.5.13 Masa reaksi 1 3 Melakukan ujian masa reaksi seperti ujian masa respons Nelson untuk tangan dan ujian masa respons Nelson untuk kaki.5.14 Penyesuaian fisiologi terhadap 3 Senaman5.15 Kesejahteraan 4 4
 7. 7. S9666 Anatomi dan fisiologi 48 12 6.1 Unit berstruktur 3 6.2 Sel, tisu dan membrane 4 6.3 Kulit 3 6.4 Sistem rangka 8 1 Menjalankan aktiviti menentukan lokasi tulang. 1 Menjalankan aktiviti membezakan jenis sendi berdasarkan fungsi dan struktur. 1 Menjalankan aktiviti membezakan jenis synovial berdasarkan pergerakannya. 6.5 Sistem otot rangka 4 3 Menjalankan aktiviti mengenal pasti otot utama dan tendon. 6.6 Sistem kardiovaskular 10 1 Menjalankan aktiviti mengenal pasti lokasi, dan mengesan denyutan nadi 2 Menjalankan aktiviti mengukur tekanan darah. 6.7 Sistem respiratori 8 1 Memerihalkan proses pertukaran gas respirasi di peparu dan tisu. 2 Memerihalkan fungsi hemoglobin dalam pengangkutan gas. 6.8 Sistem urinary 3 6.9 Sistem endokrin 3 6.10 Sistem reproduktif 2 5
 8. 8. S966 SEMESTER TIGA: KEJURULATIHAN WAKTU PENGAJARANTAJUK TEORI AMALI ARAHAN AMALI 7 Kejurulatihan sukan 24 12 7.1 Konsep dan atribut jurulatih 2 7.2 Peranan dan tanggungjawab 2 jurulatih 7.3 Etika kejurulatihan 2 7.4 Kemahiran asas kejurulatihan 4 7.5 Gaya kejurulatihan 3 7.6 Prinsip dan pertimbangan latihan 4 7.7 Kaedah latihan 3 6 Menjalankan aktiviti jenis-jenis latihan seperti jeda, fartlek, bebanan, latihan rintangan, pliometrik dan litar. 7.8 Program latihan 4 6 Merancang dan menjalankan satu sesi latihan. 8 Psikologi sukan 24 0 8.1 Pengenalan psikologi sukan 2 8.2 Personaliti 4 8.3 Kebangkitan dan kebimbangan 5 8.4 Motivasi 3 8.5 Keagresifan dalam sukan 4 8.6 Kesepaduan pasukan 3 8.7 Tumpuan 3 6
 9. 9. S9669 Lakuan motor 15 9 9.1 Konsep lakuan motor 2 9.2 Kawalan motor 5 3 Melakukan aktiviti fizikal yang menggunakan teori reflex dan teori berhierarki. 9.3 Pembelajaran motor 3 3 Melakukan aktiviti yang melibatkan kepantasan dan ketepatan(speed and accuracy) dan arahan lisan (verbal instruction). 9.4 Perkembangan motor 3 9.5 Klasifikasi kemahiran motor 2 3 Melakukan aktiviti amali untuk menerangkan perbezaan kemahiran motor10 Pengurusan kecederaan sukan 19 15 10.1 Bantu mula 2 10.2 Faktor kecederaan sukan 3 10.3 Penilaian kecederaan 3 10.4 Resusitasi kardiopulmonari 2 3 Melakukan simulasi teknik CPR. 10.5 Kecederaan tisu lembut 3 3 Melaksanakan amali dengan menggunakan ais untuk merawat tisu lembut. 10.6 Pendarahan dan luka terbuka 2 3 Melakukan rawatan mencuci luka terbuka. 10.7 Patah dan terkehel 2 3 Melakukan amali kes patah tulang klavikel dengan menggunakan kain anduh, pembalut, kain kasa, cervical 2 collar dan pita(tape). 10.8 Stress haba 2 10.9 Pemulihan kecederaan sukan 7
 10. 10. S966ARAHAN PELAKSANAAN AMALI SAINS SUKANPentaksiran latihan amali berasaskan sekolah hanya boleh dijalankan semasa tempoh persekolahan bagitingkatan enam untuk calon sekolah kerajaan dan calon sekolah swasta yang telah diluluskan oleh MajlisPeperiksaan Malaysia untuk menjalankan pentaksiran berasaskan sekolah. Majlis Peperiksaan Malaysiaakan menentukan 13 latihan amali yang wajib dijalankan oleh calon dan dinilai oleh guru mata pelajarandi sekolah. Calon dikehendaki menjalankan latihan amali secara bersendirian atau berkumpulan sepertiyang ditetapkan. Butir-butir tentang tajuk, tujuan, teori, alatan, dan kaedah bagi tiap-tiap latihan amaliboleh didapati dalam Manual Guru dan Manual Pelajar bagi Sains Sukan yang boleh dimuat turun dariPortal MPM (http://www.mpm.edu.my) pada penggal pertama pengajian tingkatan enam. Pentaksiranlatihan amali dilaksanakan oleh guru mata pelajaran semasa sesi latihan amali dan berasaskan laporanlatihan amali calon. Pentaksiran hendaklah mematuhi garis panduan pentaksiran yang disediakan olehMPM.Berdasarkan latihan amali yang dijalankan, calon dapat:(a) mengaplikasikan pengetahuan sedia ada semasa menjalani kelas teori,(b) menjalani latihan praktikal melalui pengetahuan sedia ada,(c) mempamerkan daya kreativiti calon untuk dinilai,(d) melakukan gerak kerja pemerhatian sepanjang menjalani latihan amali,(e) merekod hasil yang diperoleh melalui latihan amali,(f) menunjukkan langkah keselamatan sepanjang melakukan latihan amali,(g) dinilai kebolehan mereka melakukan gerak kerja amali dan keupayaan menyimpulkan dapatan latihanamali.PENTAKSIRAN LATIHAN AMALI BERASASKAN SEKOLAH(KERTAS 4)Pentaksiran latihan amali berasaskan sekolah hanya boleh dijalankan semasa tempoh persekolahanbagi tingkatan enam untuk calon sekolah kerajaan dan calon sekolah swasta yang telah diluluskanoleh Majlis Peperiksaan Malaysia untuk menjalankan pentaksiran berasaskan sekolah.Majlis Peperiksaan Malaysia akan menentukan 13 latihan amali yang wajib dijalankan oleh calondan dinilai oleh guru mata pelajaran di sekolah. Calon dikehendaki menjalankan latihan amali secarabersendirian atau berkumpulan seperti yang ditetapkan. Butir-butir tentang tajuk, tujuan, teori, alatan,dan kaedah bagi tiap-tiap latihan amali boleh didapati dalam Manual Guru dan Manual Pelajar bagiSains Sukan yang boleh dimuat turun dari Portal MPM (http://www.mpm.edu.my) pada penggalpertama pengajian tingkatan enam. 8
 11. 11. S966Pentaksiran latihan amali dilaksanakan oleh guru mata pelajaran semasa sesi latihan amali danberasaskan laporan latihan amali calon. Pentaksiran hendaklah mematuhi garis panduan pentaksiranyang disediakan oleh MPM.Berdasarkan latihan amali yang dijalankan, calon dapat:(a) mengaplikasikan pengetahuan sedia ada semasa menjalani kelas teori,(b) menjalani latihan praktikal melalui pengetahuan sedia ada,(c) mempamerkan daya kreativiti calon untuk dinilai,(d) melakukan gerak kerja pemerhatian sepanjang menjalani latihan amali,(e) merekod hasil yang diperoleh melalui latihan amali,(f) menunjukkan langkah keselamatan sepanjang melakukan latihan amali,(g) dinilai kebolehan mereka melakukan gerak kerja amali dan keupayaan menyimpulkan dapatan latihanamali.UJIAN AMALI BERTULIS(KERTAS 5)Calon-calon yang berikut dikehendaki mendaftar kertas ini:(a) calon persendirian individu,(b) calon sekolah swasta yang tidak mendapat kelulusan untuk menjalankan pentaksiran berasaskansekolah,(c) calon yang mengulang tingkatan enam (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta),(d) calon yang tidak mengikuti sistem persekolahan tingkatan enam (sama ada di sekolah kerajaan atausekolah swasta) dikehendaki mengambil kertas ini,(e) calon yang mengambil Sains Sukan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah.Empat soalan berstruktur tentang latihan amali yang rutin akan dikemukakan. Pihak MajlisPeperiksaan Malaysia tidak terikat sepenuhnya pada sukatan pelajaran dalam mengemukakan soalan.Hanya pengetahuan teori dalam sukatan pelajaran dan pengetahuan amalan biasa Sains Sukan sahajayang diperlukan.Soalan yang dikemukakan akan menguji kebolehan calon untuk:(a) mencatatkan bacaan daripada kerja amali yang diberi,(b) memerihalkan, menjelaskan, mencadangkan, atau memberikan ulasan tentang susunan,teknik, dan prosedur amali,(c) membuat tafsiran, kesimpulan, dan penilaian tentang pemerhatian dan data amali, ataugambar rajah, atau foto,(d) mencadangkan langkah berjaga-jaga atau langkah keselamatan,(e) menggunakan teori untuk menjelaskan keputusan amali,(f) membuat penghitungan yang ringkas berasaskan amali,(g) mengaplikasi teori dalam kehidupan seharian. 9
 12. 12. S966 SKIM PENTAKSIRANPENGGAL KOD JENIS UJIAN MARKAH MASA PENTADBIRANPENGAJIAN NAMA KERTAS (WAJARAN) Ujian bertulis 60 (25%) Penggal Bahagian A 30 1½ jam Pentaksiran 966/1 Pertama Sains Sukan Jawab semua 4 soalan berstruktur. berpusat Kertas 1 Bahagian B 30 Jawab 2 daripada 3 soalan esei. Semua soalan berdasarkan tajuk 1 hingga 4. Ujian bertulis 60 (25%) Penggal 966/2 Bahagian A 30 1½ jam Pentaksiran Kedua Sains Sukan Jawab semua 4 soalan berstruktur. Berpusat Kertas 2 Bahagian B 30 Jawab 2 daripada 3 soalan esei. Semua soalan berdasarkan tajuk 5 hingga 6. Ujian bertulis 60 Pentaksiran Penggal 966/3 (25%) 1½ jam berpusat Ketiga Sains Sukan Bahagian A 30 Kertas 3 Jawab semua 4 soalan berstruktur. Bahagian B 30 Jawab 2 daripada 3 soalan esei. Semua soalan berdasarkan tajuk 7 hingga 10. 966/5 Ujian Amali Bertulis 2 jam Pentaksiran Sains Sukan 60 berpusat Kertas 5 Jawab 4 soalan berstruktur. (25%) 240 Penggal 966/4 Pentaksiran Latihan Amali Sepanjang Pentaksiran diskalakan Pertama, Sains Sukan Berasaskan Sekolah ketiga-tiga berasaskan kepada 60 Kedua, Kertas 4 13 latihan amali yang wajib penggal sekolah (25%) dan dijalankan. Ketiga 10
 13. 13. S966PEMERIHALAN PRESTASICalon Gred A berupaya:(a) menerangkan semua fakta dengan tepat dan jelas;(b) memerihalkan semua fakta dengan tepat dan terperinci;(c) membina jadual dan melukis gambar rajah dengan label yang tepat;(d) menjelaskan jadual, gambar rajah, dan/atau rumus yang diberi dengan jelas dan tepat;(e) menganalisis jadual, gambar rajah, dan/atau rumus yang diberi dengan jelas dan tepat;(f) mengaitkan semua persoalan yang dikemukakan dengan konsep dan teori yang dipelajaridengan jelas dan tepat;(g) membuat keputusan dari maklumat yang dikemukakan dengan jelas;(h) membuat keputusan secara logik dan kritis berdasarkan konsep yang dipelajari;(i) menghitung dengan tepat dan jelas dengan menunjukkan jalan kerja penghitungan.Calon Gred C berupaya:(a) menerangkan sebahagian fakta dengan memuaskan;(b) memerihalkan fakta dengan memuaskan;(c) membina jadual dan melukis gambar rajah dengan label yang tepat;(d) menganalisis jadual, gambar rajah, dan rumus tetapi kurang tepat dan jelas;(e) mengaitkan sebahagian persoalan yang dikemukakan dengan konsep dan teori yangdipelajari dengan jelas;(f) membuat keputusan dari maklumat yang dikemukakan tetapi kurang jelas;(g) membuat kesimpulan berdasarkan konsep yang dipelajari;(h) dapat menghitung tetapi jalan kerja kurang tepat. 11

×