Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

днз №27

399 views

Published on

6по

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

днз №27

 1. 1. Звпчайне диво, або незвнчайнппй дптячнй садок Мн лсивемо в епоху глобальної перебудовн суспїльсгва, переходу освїти, в тому числї й дошкпьної, до нових технологїй виховашы 1 навчашы дїтей. Такї змїни зумовлюють необхїднїсњ самовдосконацхення 1 пїдвишення рївня педагогїв як фахївцїв, вїдкрнтих до самовираження та самовизначешш, акппзного розвигьу ьреатнвного зшстешхя та комунїкапхвшїх здїбностей. Саме пїд шш гаслом в дошкїдїьному навчачьному зактадј М27 "Ромашка" (завїдувач Сосчлева Н. М.) 16 квїгня 2015 року пройІпов семїнар керївшпсјв ДНЗ мїсга Доброцјддд. Учасникїв семїнару радо зустрїчи дїпї та працївншси садочку, перестушївши порїг якото, педагоги потрашпн до госгинної, велнкої родш-Ін.
 2. 2. Вїдкрнча семїнар методнст МІХІПС Гдвоева В. І., яка наголосича на важливосй реалїзацїї педагогїчшшн колеьтиваьш творчнх програм.
 3. 3. А ашуачїзувадїа проблему роботи з педагогїчннмн кадраьш завїдувач ДНЗ Лв27 «Ромашка» СощлеваНМ. докладно, професїїшої цїкаво ознайомнла госгей з йшовщйїпшш педагогїчшњш їдеяьш, формаьш, наглряьпсами їх впровадження, нестандартни оснашенням педагойчного процесу та предмегно-їгрового середовшца. Вразнла вїдео-презентацїя роботи педагогїчного колекгнву, якїй передувало театралїзоване дїйство. ГосІям було запропоновано перегляд вїшсритих захошв, на якнх господарямн буди дїти. В Ірупї для дїтей раннъоього вїку (вихователї Жарова Н. В., ЦІур І. О.) пїд час грн-заняпя з прїоршегоья сенсорного розвигку "На гости-ши до бабусї" вразнв наснченнй словншс малюкїв, 13: позитивннй емоцїїппй стан ї умїння дїяти самосййно.
 4. 4. Дїтн П молодшої групи (вгтховатетї Матяш Л. С., Насонова О. Ф.) з зацоволенняьх перетворювалн крашашсн в пнсашш за допомогою нетрадицїйної технїки малюваІ-п-Ія - пїни для голїштя своїх татусїв.
 5. 5. Всухоьитинського "Чорнї руки" та помїстнчи роботящї рукн бабусї до кола золотих скарбїв. Малята середнъої групи (внховатачь Друсова Л. П.) ознайомичися з твором
 6. 6. Дїти старшого доппсїльного вїку (виховатезтї Івченко І. В., Савчех-шо А. М.) пїд час "подорожї" до морського царства зустршись з Нептуном та розкричи свої знания з флори 1 фауни пїдводного свїту.
 7. 7. Кульмїнацїеъо творчостї, креативностї дорослнх 1 дохшсшьнят стала музичка розвага "Твори добро на блато людям" - неперевершене та незабутне шоу. “Д. #2 І 4 ч. з ч“ . р; ь А 1 «м г . Ч а' д! . унгг» . к 4:7* . ж е г' . . е Ц' н* 'І( ІІ. ^І. .ЧЧ , дд. ' , . д.
 8. 8. В дповїй частш-хї семїнару, пїд час їнтеракшвної гри "Броунївський рух" розтляиуш шпання технолотїчноїтсультурн пчанувашш та проведения: крутлото столу (методисти ДНЗ Гринцова О. В., Ддрдщганйу Л. В.); затальних батысївських зборїв (ьхетоднсти ДНЗ МаІ-птшлу О. В., СоЈовйова-Зубкова Ю. Ю.); свят та розват (методисш , ІП-ІЗ душ Л. О., Лук'ян Т. М.).
 9. 9. Нїхто з присутнїх не залишився осторонь пїд час обтоворення проблеми.
 10. 10. Високу оцїІчку зустрїчї фахївцїв дошкшьних навчальних закладїв надала спепїалїст вшдїлу освїтн Добропїльської мїської ради Мальцева І. А., яка гйдкресдтича, що у закладї здїйсшоеться демократичний сгиль управлїння, особливе ставлення керївнитса до молоднх спецїалїстїв ї колекптву зокрема.
 11. 11. В дошкїльному навчальному закладї Іч'227 "Ромашка" панують опгнмїзьт 1 радїсть спјлкуват-шя дорослих 1 дїтей! А саме толовне у дт-гтячому садку доппсшьнята мають почуття особистої значушостї, виховуютъся в атмосферї радостїїдобра.

×