Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduction Social Media for Saxion University of Applied Sciences

645 views

Published on

Introduction to Social Media. Exploring te landscape, facts, stats and examples in relation to Saxion Univesity of Applied Sciences.

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to like this

Introduction Social Media for Saxion University of Applied Sciences

 1. 1. Groot Communicatieoverleg 8 december 2009 Social Media
 2. 2. programma <ul><li>Mededelingen IEB </li></ul><ul><li>Voorstellen Jeffrey </li></ul><ul><li>Korte inventarisatieronde </li></ul><ul><li>Social media: achtergronden, ci jfers en voorbeelden </li></ul><ul><li>Saxion en social media </li></ul><ul><li>Praktijkcase: International Office </li></ul><ul><li>Opdracht </li></ul><ul><li>Afronding </li></ul>
 3. 3. Wie is u?
 4. 4. Generatiekloof?
 5. 5. Gebruik jij…
 6. 6. Ontwikkelingen social media
 7. 8. filmpjes <ul><li>Social media in plain English http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE </li></ul><ul><li>Stormachtige ontwikkelingen http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8 </li></ul>
 8. 9. Social media landschap <ul><li>Social networks (Hyves, LinkedIn FaceBook) </li></ul><ul><li>Communication (Blogs, Twitter) </li></ul><ul><li>Media (YouTube, Slideshare) </li></ul>
 9. 11. Hyves <ul><li>online personal profiles </li></ul><ul><li>platform for relational interaction </li></ul><ul><li>largest Dutch social network </li></ul>
 10. 12. Hyves <ul><li>9 million users </li></ul><ul><li>6,5 billion pageviews </li></ul><ul><li>300K daily ‘scraps’ </li></ul><ul><li>24% users 16-24 jaar (may '09) </li></ul><ul><li>1,4mln users 15-20jr daily </li></ul>
 11. 15. LinkedIn <ul><li>online business profiles </li></ul><ul><li>business networks </li></ul><ul><li>platform for interaction (knowledge & discussion) </li></ul><ul><li>platform for recruitment </li></ul>
 12. 16. LinkedIn <ul><li>50 million users as of October ’09 </li></ul><ul><li>28% senior executives </li></ul><ul><li>the Netherlands: </li></ul><ul><li>ranks #16 in November 09 </li></ul><ul><li>approx. 1,5 million users </li></ul>
 13. 19. Facebook <ul><li>online personal activity </li></ul><ul><li>platform for relational interaction </li></ul><ul><li>largest social network in the world </li></ul>
 14. 20. Facebook <ul><li>300+ million users </li></ul><ul><li>25% age 35+ >150% growth </li></ul><ul><li>the Netherlands, Nov ’09: </li></ul><ul><li>• site ranks #8 </li></ul><ul><li>• 1,6 million users </li></ul>
 15. 21. Facebook
 16. 22. 2. Communication <ul><li>Blogs (platforms, personal and company) </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul>
 17. 23. Blogs
 18. 25. Twitter <ul><li>50 million users </li></ul><ul><li>150 million visits </li></ul><ul><li>80% use is mobile </li></ul>
 19. 26. Twitter
 20. 27. 3. Media <ul><li>YouTube </li></ul><ul><li>SlideShare (delen van presentaties) </li></ul>
 21. 29. YouTube <ul><li>1 billion views a day </li></ul><ul><li>700K views a minute </li></ul><ul><li>#3 site in the Netherlands </li></ul><ul><li>380 yrs to watch all </li></ul>
 22. 30. YouTube
 23. 32. SlideShare <ul><li>40 million users </li></ul><ul><li>60 million monthly views </li></ul><ul><li>the Netherlands: </li></ul><ul><li>• 500K monthly views </li></ul><ul><li>• 200K monthly visits </li></ul>
 24. 33. SlideShare
 25. 34. Netwerksites en studenten <ul><li>56.6 % Hyves </li></ul><ul><li>25.2 % Facebook </li></ul><ul><li>5.5 % LinkedIn </li></ul><ul><li>4.7 % MySpace </li></ul><ul><li>2.3 % StudiVZ (Duits) </li></ul><ul><li>2.1 % Twitter </li></ul><ul><li>1.7 % Partyflock </li></ul><ul><li>1.9 % overig </li></ul><ul><li>Cijfers Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 </li></ul>
 26. 35. Gedrag in een community? <ul><li>Wat doen mijn vrienden? 86% </li></ul><ul><li>Een bericht sturen 79% </li></ul><ul><li>Profiel bijwerken 70% </li></ul><ul><li>Profiel van onbekende kijken 65% </li></ul><ul><li>Een blog lezen 51% </li></ul><ul><li>Een bericht op een pagina achterlaten 55% </li></ul><ul><li>Een video kijken 40% </li></ul>
 27. 36. Saxion in Social media <ul><li>Meer dan 50 hyves pagina’s </li></ul><ul><li>• Facebook 6 pagina’s (UAS, kc_KIO, Fysiotherapie en 3 studentenverenigingen) </li></ul><ul><li>• LinkedIn 1 Saxion pagina </li></ul><ul><li>Slideshare (86 resultaten) </li></ul><ul><li>• Twitter 5 accounts (Saxion, SaxionUAS, Saxion_Kio, SaxionTKT, Sax_nu) </li></ul>
 28. 37. International Office <ul><li>Michiel Doetjes </li></ul>
 29. 38. Handige tools <ul><li>Zoeksites door social media: </li></ul><ul><li>http:// Whostalkin.com </li></ul><ul><li>http://addictomatic.com </li></ul>
 30. 39. Opdracht <ul><li>Social media gezien door de bril van: </li></ul><ul><li>Scholieren </li></ul><ul><li>Aankomend deeltijd studenten </li></ul><ul><li>Saxion Studenten </li></ul><ul><li>Directeur academie/kenniscentra </li></ul><ul><li>Docenten/lectoren </li></ul><ul><li>Medewerkers </li></ul><ul><li>Raad van Bestuur </li></ul><ul><li>Alumni </li></ul><ul><li>Pers </li></ul>
 31. 40. Opdracht <ul><li>Kijkend door jouw ‘bril’: </li></ul><ul><li>Welke social media zijn meest geschikt? </li></ul><ul><li>Wat heb je te vragen/delen? </li></ul><ul><li>Wat moet Saxion vooral niet doen? </li></ul><ul><li>Welke media kies je? </li></ul><ul><li>Wat zijn de gevaren? </li></ul>
 32. 41. Communicatiestrategie <ul><li>Luisteren </li></ul><ul><li>Doorplaatsen content (Rss) </li></ul><ul><li>Luisteren en reageren, actief deelnemen in communities </li></ul><ul><li>Eigen social media ‘newsroom’ </li></ul>
 33. 42. Wat kost dat?
 34. 43. Wat kost dat?
 35. 45. Afsluiting <ul><li>Informeer elkaar over social media initiatieven </li></ul><ul><li>Wees je bewust van blijvende ‘sporen’ op internet </li></ul><ul><li>Reageren? Wees duidelijk over je rol </li></ul>
 36. 46. <ul><li>Jeffrey van Rossum </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Kom verder. Saxion. References: @ erwinelling - Social Media part I @ danielspronk - Social Media part II

×