Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zin en onzin van flexibel onderwijs Innovatiedag Deltion College 10 februari 2009 Jef van den Hurk MIM M&I/Partners [email...
Zin en onzin van flexibel  onderwijs Flexibiliteit is lastig te organiseren, waarom zou je het willen? De onderwijsca...
De wereld verandert …
Flexibiliteit is een drietrapsraket <ul><li>standaarden </li></ul><ul><li>onderwijs-organisatiemodel </li></ul><ul><li>inf...
Kern <ul><li>Het onderwijs van ‘het FlexCollege’ is flexibel ingericht om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig he...
Uitgangspunten CGO … <ul><li>Een deelnemer van ‘het FlexCollege’ … </li></ul><ul><li>… kan zich oriënteren op een passend...
 
 
 
Standaardiseren om te flexibiliseren
Standaarden… <ul><li>… bieden helderheid, kaders, ontwerpruimte – voegen iets toe (deelnemers –en hun begeleiders– kunnen...
Om over na te denken… <ul><li>Pas op met SMART </li></ul><ul><ul><li>“ Deelnemers krijgen minimaal 4x per jaar een loopbaa...
 
Logistieke uitgangspunten (1) <ul><li>Flexibiliteit bouw je in aan de vraagkant (wachttijden) of aan de aanbodkant (overca...
Logistieke uitgangspunten (2) <ul><li>Logistiek heeft te maken met prioritering: wie is er aan de beurt? </li></ul><ul><ul...
Logistiek versus didactiek <ul><li>Logistieke benadering – onafhankelijke eenheden </li></ul><ul><li>Didactische benaderin...
 
Organisatie van een wespennest
Regelen of zelforganisatie
Zoeken van een balans <ul><li>Regelen </li></ul><ul><li>Ontwerpen </li></ul><ul><li>Zekerheid, voorspelbaarheid op basis ...
 
De kosten van flexibiliteit … <ul><li>Economische wetmatigheden: </li></ul><ul><ul><li>Grotere variatie gaat ten koste ...
Kosten van flexibiliteit (2) <ul><li>Inzicht in de kosten: Onderwijscalculator ( www.mbo2010.nl ) </li></ul><ul><li>Onder...
 
Jef van den Hurk MIM M&I/Partners [email_address] www.onderwijsvanovermorgen.web-log.nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zin En Onzin Van Flexibel Onderwijs

1,170 views

Published on

Overzicht van uitgangspunten en vraagstukken onderwijslogistiek.
In het origineel zitten veel animaties die er in Slideshare niet uitkomen. Dat maakt dat de kwaliteit van de presentatie op Slideshare helaas maar beperkt is!

Published in: Education

Zin En Onzin Van Flexibel Onderwijs

 1. 1. Zin en onzin van flexibel onderwijs Innovatiedag Deltion College 10 februari 2009 Jef van den Hurk MIM M&I/Partners [email_address] www.onderwijsvanovermorgen.web-log.nl
 2. 2. Zin en onzin van flexibel onderwijs Flexibiliteit is lastig te organiseren, waarom zou je het willen? De onderwijscatalogus als centraal element in een flexibele onderwijsorganisatie ( geen dia’s ) Standaardiseren om te flexibiliseren Flexibiliteit is ook een kwestie van loslaten: omgaan met onzekerheid Flexibel onderwijs is onbetaalbaar Logistiek versus didactiek
 3. 3. De wereld verandert …
 4. 4. Flexibiliteit is een drietrapsraket <ul><li>standaarden </li></ul><ul><li>onderwijs-organisatiemodel </li></ul><ul><li>informatievoorziening </li></ul><ul><li>personeel, organisatie </li></ul><ul><li>planning </li></ul><ul><li>EVC </li></ul><ul><li>flexibele instroom </li></ul><ul><li>afstemmen op leerstijl </li></ul><ul><li>keuzemogelijkheden </li></ul><ul><li>invulling vrije ruimte </li></ul><ul><li>… </li></ul>effecten vormen van flexibiliteit structuren processen middelen waarom wat hoe betere werknemers leuker onderwijs minder uitval betere aansluiting
 5. 5. Kern <ul><li>Het onderwijs van ‘het FlexCollege’ is flexibel ingericht om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig heeft om zijn opleiding effectief en efficiënt met succes af te ronden </li></ul><ul><li>(= omgaan met variatie!) </li></ul>
 6. 6. Uitgangspunten CGO … <ul><li>Een deelnemer van ‘het FlexCollege’ … </li></ul><ul><li>… kan zich oriënteren op een passende opleiding </li></ul><ul><li>… krijgt een passend opleidingstraject op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan </li></ul><ul><li>… kan delen van de opleiding vraaggestuurd invullen </li></ul><ul><li>… kan meerdere malen per jaar starten met een opleiding </li></ul><ul><li>… kan ‘zonder tijdverlies’ overstappen naar een andere opleiding </li></ul><ul><li>… kan delen van een opleiding volgen </li></ul><ul><li>… wordt gekend </li></ul>
 7. 10. Standaardiseren om te flexibiliseren
 8. 11. Standaarden… <ul><li>… bieden helderheid, kaders, ontwerpruimte – voegen iets toe (deelnemers –en hun begeleiders– kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk beschikken over actuele informatie over de voortgang van hun leerproces) </li></ul><ul><li>… maken de consequenties van bepaalde keuzen inzichtelijk (regelmatig formatieve toetsing, resultaten via ICT bekend gemaakt) </li></ul><ul><li>… moeten haalbaar zijn (actueel = binnen twee weken, tijd- en plaatsonafhankelijk = via internet) </li></ul><ul><li>… hebben een bepaalde reikwijdte (sommige standaarden gelden roc-breed, andere per domein / cluster, weer andere gelden op teamniveau) </li></ul><ul><li>… zijn niet bedoeld om alles te uniformeren! (standaarden = afspraken = afstemming = samenwerking) </li></ul>
 9. 12. Om over na te denken… <ul><li>Pas op met SMART </li></ul><ul><ul><li>“ Deelnemers krijgen minimaal 4x per jaar een loopbaanbegeleidingsgesprek” </li></ul></ul><ul><ul><li>‘… op basis van aantoonbare interactie …’ </li></ul></ul><ul><li>Standaarden op basis van “pas toe of leg uit” zijn in feite geen standaarden </li></ul><ul><li>Niet teveel standaarden, niet alles willen dichttimmeren </li></ul><ul><li>Het geheel aan standaarden = ‘onderwijsarchitectuur’ </li></ul><ul><li>ICT gebruiken als kruiwagen om onderwijsarchitectuur verder te expliciteren </li></ul>
 10. 14. Logistieke uitgangspunten (1) <ul><li>Flexibiliteit bouw je in aan de vraagkant (wachttijden) of aan de aanbodkant (overcapaciteit). </li></ul><ul><li>Zoeken naar een balans tussen flexibiliteit en onzekerheid </li></ul><ul><ul><li>Zekerheid (80% van de deelnemers wil voor 80% dezelfde opleiding) </li></ul></ul><ul><ul><li>Onzekerheid verkleinen door trendanalyses </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibiliteit (wachttijd / capaciteit) op plaatsen waar dat gewenst is </li></ul></ul>
 11. 15. Logistieke uitgangspunten (2) <ul><li>Logistiek heeft te maken met prioritering: wie is er aan de beurt? </li></ul><ul><ul><li>Wie achteraan in de opleiding zit, krijgt een grotere prioriteit (minder te kiezen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleine klusjes gaan voor grote klussen </li></ul></ul><ul><li>Plannen op basis van de ‘bottle-necks’ </li></ul><ul><ul><li>Bottle-necks: medewerkers, voorzieningen, ruimtes </li></ul></ul><ul><ul><li>Brede inzetbaarheid (multifunctioneel): een brede inzetbaarheid verkleint bottle-neck </li></ul></ul><ul><li>Zelforganiserend vermogen </li></ul><ul><ul><li>Alles vastleggen in regeltjes, procedures werkt voor geen meter (stipheidsacties bewijzen dat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen zijn flexibel en knopen de eindjes zelf aan elkaar: smeerolie van het systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Stoplicht versus rotonde </li></ul></ul>
 12. 16. Logistiek versus didactiek <ul><li>Logistieke benadering – onafhankelijke eenheden </li></ul><ul><li>Didactische benadering – volgordelijke eenheden </li></ul>
 13. 18. Organisatie van een wespennest
 14. 19. Regelen of zelforganisatie
 15. 20. Zoeken van een balans <ul><li>Regelen </li></ul><ul><li>Ontwerpen </li></ul><ul><li>Zekerheid, voorspelbaarheid op basis van ontwerp </li></ul><ul><li>Regels, procedures </li></ul><ul><li>Kwaliteitszorgsysteem </li></ul><ul><li>Stabiliteit </li></ul><ul><li>Denkwerk in de top </li></ul><ul><li>Verticale communicatie </li></ul><ul><ul><li>opdrachten  </li></ul></ul><ul><ul><li>verantwoording  </li></ul></ul><ul><li>Mechanisch: radertje in machine </li></ul><ul><li>Faciliteren </li></ul><ul><li>Ontwikkelen </li></ul><ul><li>Omgaan met onzekerheiden variatie op basis van ‘best fit’ </li></ul><ul><li>Creatief oplossen </li></ul><ul><li>Kennismanagement </li></ul><ul><li>Flexibiliteit, innovatief </li></ul><ul><li>Denkwerk op de vloer </li></ul><ul><li>Horizontale communicatie </li></ul><ul><ul><li>afstemming </li></ul></ul><ul><ul><li>kennisdelen </li></ul></ul><ul><li>Organisch: eigen verantwoordelijkheid, eigen rol </li></ul>
 16. 22. De kosten van flexibiliteit … <ul><li>Economische wetmatigheden: </li></ul><ul><ul><li>Grotere variatie gaat ten koste van efficiency (minder schaalvoordelen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Complexiteitskosten (extra kosten door meer administratie, logistiek, technologie, scholing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuzekosten bij consument (tijd om te vergelijken) </li></ul></ul><ul><li>Maar ook een kwestie van keuze: </li></ul><ul><ul><li>Rekenvoorbeeld: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 deelnemers > 1 docent > 800 klokuren inzetbaarheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 uur contacttijd per week voor 20 deelnemers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keuze: 1 uur contacttijd per deelnemer of 20 uur contacttijd per groep </li></ul></ul></ul>
 17. 23. Kosten van flexibiliteit (2) <ul><li>Inzicht in de kosten: Onderwijscalculator ( www.mbo2010.nl ) </li></ul><ul><li>Onderwijsvernieuwingsprojecten: </li></ul><ul><ul><li>Maak een businesscase > doorrekenen van het concept </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak de kosten van keuzen inzichtelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Breng de aannames achter bepaalde keuzen in beeld </li></ul></ul><ul><li>Flexibiliteit speelt (ook) opleidingsoverstijgend </li></ul><ul><ul><li>Zoek de schaalvoordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Breng de aannames achter bepaalde keuzen in beeld </li></ul></ul>
 18. 25. Jef van den Hurk MIM M&I/Partners [email_address] www.onderwijsvanovermorgen.web-log.nl

×