Jeanne rose regala( enlightenment thinker)

554 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeanne rose regala( enlightenment thinker)

 1. 1. Jeanne Rose C.RegalaBSED – 2F
 2. 2. February 12 1809 – April 19 1882
 3. 3. TalambuhayTunay na pangalan ay “CHARLES ROBERT DARWIN”Ipinanganak sa Shrewsbury, Shropshire, InglateraTaong Pebrero 12 1809Siya ay Ikalima sa anim na magkakapatid Apo ni Erasmus Darwin at ni Josiah Wedgehood
 4. 4. 18178 taong gulang siya ay mayroon ng kagustuhan sa natural na kasaysayan at kumukolekta si Darwin. Buwan ng Hulyo ng namatay ang kanyang ina.1818Mula Setyembre taong iyan ay sumama na siya sa kanyang nakakatandang kapatid na si Erasmus.
 5. 5. 1825 Ginugol ni Darwin ang tag-init bilang isang aprentise na doktor kasama ang kanyang ama upang malutas ang kahirapan sa Shropshire.Oktubre ng taon pumasok si Darwin at ang kanyang Kapatid na si Erasmus sa University of Edinburgh Medical School.
 6. 6. 1826-1827 Ikalawang taon ni Darwin sa kanyang paaralan sumali siya sa Plinian Society. Kanyang tinulungan si Robert Edmond Grant sa pagiimbestiga ng atonomiya at siklo ng buhay. Marso 27, 1827 iprinisinta sa Plinian ang kanyang natuklasan sa na itim na spore na matatagpuan sa mga kabibe.
 7. 7.  Pinuri ni Grant ang isang ideya ni Jean- Baptiste Lamarck. Namangha si Darwin. Ngunit naguluhan siya ng mabasa niya ang parehong ideya sa kanyang lolo na si Erasmus Bagkus nabagot si Darwin sa kanyang kurso. Pinagaralan niya ang klasipikasyon ng mga halaman at tumulong sa pagkokolekta para sa kanilang museo
 8. 8. 1828- 1831 Enero ng taon dahil hindi siya kwalipikado bilang Tripos. Kanyang sinalihan ang ordinaryong digring kuro. Mas pinili niya ang pagbabaril at pagsakay kesa sa pagaaral. ipinakilala siya ng kanyang pinsan na si William Darwin Fox sa isang sikat na nahuhumaling sa pagkolekta ng Beatles o salagubang.
 9. 9.  Siya ay naging kaibigan at tagasunod ni John Steven Henslow isang propesor sa botaniya. Si Darwin ay tumutok sa kanyang pagaaral at nasiyahan sa wika at lohika ng mga Ebidensya ng Kristyanismo ni Willian Paley. Huling eksaminasyon noong Enero taong 1831. Mahusay niya itong nasagutan at ikasampu sa 178 na kandidato para sa ordinaryong digri.
 10. 10.  Nanatili si Darwin sa Cambridge hangang Hunyo.Pinag-aaralan niya ang Natural na Teolohiya ni Paley. Binasa niya ang bagong aklat ni John Herschel na naglalarawan sa pinakamataas na layunin ng Pilosopiya. Si Darwin ay nagplano bumisita sa Tenerife kasama ang kanyang mga kaklase pagkatapos ng pagtatapos nila sa paaralan upang pagaralan ang kasaysayan sa tropiko.
 11. 11.  Siya ay sumali sa kursong heolohiya ni Adam Sedgwick. pagkatapos ay sumama dito noong tag-init para sa isang dalawang linggo sa mapang strata sa Wales. Isang linggo kasama ang mga kaklase sa barmouth ay umuwi siya sa kanilang bahay at nakita ang liham ni Henslow
 12. 12. Disyembre 27, 1831 Nagsimula ang paglalakbay na umabot ng limang taon. Ginugol ni Darwin ang karamihan ng kanyang panahon sa lupa na umiimbestiga sa heolohiya at gumawa ng mga koleksiyon ng natural na kasaysayan. Habang nasa barko sumulat si Darwin ng mga saganang akda. Karamihan sa mga akda ay tungkol sa mga “marine Invertebrate”
 13. 13. Unang paghinto ay sa St. Jago natuklasanniya ang isang volcanic rock cliff ang isangseashell. Ibinigay ni Fitzroy ang unang bolyum ngPrinciple of Geology ni Charles Lyell.Nang tumungo ang Beagle sa Cornwall noongOktubre 2,1836. Si Darwin ay isa nangselebridad sa siyentipikong mundo. Dahil ito satulong ni Henslow.
 14. 14. Mga Anak ni Darwin Siya ay nagkaroon ng sampung anak. Dalawa dito ay namatay sa pagkasilang at ang anak niya na si Annie ay namatay sa edad na sampu. Ang kanyang napangasawa ay ang kanyang pinsan na si Emma Wedgewood. Ang kanya naman ibang anak ay naging botanist, engineer at astronomer.
 15. 15. Pagkamatay  Si Darwin ay namatay sa Down House Abril 19, 1882.  Sa sakit na “angina pectoris” ngunit ang kinamatay niya ay dahil sa “heart failure”. Huling salita niya sa kanyang pamilya ay “ I am not the least afraid of death – Remember what a good wife you have been to me – Tell all my children to remember how good they have been to me” Hiling niya mailibing sa likod ng simbahan ng Downe.
 16. 16. Mga Iba’t Ibang Larawan ni Charles Darwin
 17. 17. Ito ay isanglarawan ni Darwinnoong siya ay nasapitong gulang.
 18. 18. Ito ay isang larawanni Darwin noongtaong 1830’s
 19. 19. Ito ang kanyangunang guhit ngEbolusyonaryong Puno namakikita sa kanyangnotebook na Transmutationof Species (1837).
 20. 20. Ito ay larawan niCharles Darwin noong1874. Ito ay kinunan niLeonard Darwin
 21. 21. Ito ay larawan ni EmmaWedgewood na anak ngsikat na si JosiahWedgewood II. Siya angasawa at unang pinsan niDarwin. Ito ay kinunannoong late 1830’s.
 22. 22. Ito ay si AnnieDarwin anak ni Charlesat Emma Darwin. Siyaay namatay sa edad nasampu. Ito ay kinuhaannoong 1849.
 23. 23. Voyage of the Beagle
 24. 24. Thinking Path – ito ay ang daan sa Down Housekung saan madalas na naglalakad si Darwin atnageehersisyo.
 25. 25. Mga sikat na sasabihin ni Charles Darwin"Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is thosewho know little, not those who know much, who so positively assert that thisor that problem will never be solved by science.“"In the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivalsbecause they succeed in adapting themselves best to their environment.“"Man with all his noble qualities, with sympathy which feels for the mostdebased, with benevolence which extends not only to other men but to thehumblest living creature, with his god-like intellect which has penetrated intothe movements and constitution of the solar system- with all these exaltedpowers- Man still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowlyorigin.“"Nothing before had ever made me thoroughly realize, though I had readvarious scientific books, that science consists in grouping facts so that generallaws or conclusions may be drawn from them."
 26. 26. Sangunian www.darwin-literature.com

×