Web 2.0 - Det digitale pennalet

1,362 views

Published on

Noen erfaringer fra bruk av Web 2.0 verktøy i undervisningssammenheng

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Web 2.0 - Det digitale pennalet

  1. 1. Web 2.0 - Det digitale pennalet Noen erfaringer… MKNO DET DIGITALE PENNALET
  2. 2. På samme måte som vann er en forutsetning for liv, er kommunikasjon en forutsetning for læring <ul><li>En smeltende isbit </li></ul><ul><li>Web 1.0 </li></ul><ul><li>LMS: Læringsrom styrt sentralt </li></ul><ul><li>Kunnskap er sentralisert i hierarki </li></ul><ul><li>Eksperter </li></ul><ul><li>Kontroll </li></ul><ul><li>Brukere - konsumenter </li></ul><ul><li>Konkurranse – veien til suksess </li></ul><ul><li>En flommende elv </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>PLS – personlig læringsrom </li></ul><ul><li>Kunnskap er desentralisert i demokrati </li></ul><ul><li>Amatører/Eksperter </li></ul><ul><li>Kaos </li></ul><ul><li>Konsument / Produsent </li></ul><ul><li>Samarbeid – veien til suksess </li></ul>
  3. 3. Læring <ul><li>er kommunikasjon … </li></ul>
  4. 9. I et sosiokulturelt perspektiv er det en forståelse av at læring skjer gjennom et samvirke av tre forhold: <ul><li>utvikling og bruk av psykologiske/språklige redskaper </li></ul><ul><li>utvikling og bruk av fysiske verktøy </li></ul><ul><li>kommunikasjon - samarbeid i ulike kollektive virksomheter. </li></ul><ul><li>Hoem 2005: 11-12 </li></ul>
  5. 10. Erfaringen ved bruk av web 2.0 verktøy er at læring… <ul><li>styres av pedagogikken som benyttes </li></ul><ul><li>og av nettverket i den lærendes kontekst </li></ul><ul><li>Konklusjonen som student: </li></ul><ul><li>Når teknologien ble usynlig, ble pedagogikken synlig … </li></ul>
  6. 11. Mål! Når vi skal knytte sammen teknologi og pedagogikk, så må vi ha en forståelse for hva vi ønsker å oppnå - en intensjon.
  7. 12. Kommuniser! Utfordringen som pedagog, er å utnytte kommunikasjonspotensialet slik at den individuelle og kollektive kunnskap økes.
  8. 13. Kvalitetssikringen? <ul><li>Læringsplakaten – vårt verktøy for å sikre kvalitet i undervisningen </li></ul>
  9. 14. gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre <ul><li>Web 2.0 verktøy inviterer både til individuelle arbeidsformer og samarbeidsformer, og er fleksible i form, omfang og kan tilpasses innhold </li></ul>
  10. 15. stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet <ul><li>Lærelyst og nysgjerrighet: Personlige publisering kan virke stimulerende om dens innhold er meningsfylt, dvs. at det har en viss verdi for den lærende - eller andre. </li></ul><ul><li>Utholdenhet - Hjelp i tide prinsippet </li></ul>
  11. 16. stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning <ul><li>Web 2 verktøy driller den kommunikative kompetanse og gir øvelse i kritisk refleksjon, og på den måten kan elevene utvikle individuelle læringsstrategier. </li></ul>
  12. 17. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse <ul><li>Personlige publiseringsformer er å bygge identitet knyttet til etiske, sosiale og kulturelle aspekter i www (gjennom et verdensomspennende nettverk, ikke bare i et klasserom…) gjennom demokratisk deltakelse </li></ul><ul><li>De lærer på den måten å kjenne seg selv i sosial interaksjon med andre – både mennesker og artefakter, her får de trening i å realisere seg selv – i å virkeliggjøre seg selv </li></ul>
  13. 18. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid <ul><li>Elevene får trening i å ta bevisste verdivalg for hvert innslag de lager, og de kan gjennom sitt innhold også påvirke andre til å ta bevisste valg. </li></ul>
  14. 19. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter <ul><li>Web 2 verktøy inviterer til mangfold og varierte arbeidsmåter, og kan brukes bevisst for å påvirke roller og gruppedynamikk </li></ul>
  15. 20. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse <ul><li>Alle lærende blir en del av et symbiotisk miljø, hvor man fokuserer på samarbeid fremfor konkurranse, på den måten blir man stimulert, brukt og videreutviklet </li></ul><ul><li>Søk (på nett c”,) - og du skal finne! </li></ul>

  ×