Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciències..

846 views

Published on

Competència científica, Estudis de cas i treball per projectes, exemples i orientacions.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciències..

 1. 1. Jordi Domènech Casal Institut Marta Estrada, Granollers | #InstitutsProjectant @jdomenechca | https://blogcienciesnaturals.wordpress.com/
 2. 2. • Conceptual: entendre i usar Models Científics per a explicar fenòmens. • Procedimental: Usar habilitats de raonament científic per a analitzar i resoldre problemes científicament. • Epistèmica: Entendre i participar en dinàmiques socials per a construir i validar coneixement científic. PISA 2015 Draft Science Framework http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA 2015 Science Framework.pdf
 3. 3. Evolució
 4. 4. https://sites.google.com/a/xtec.cat/caminalcules/
 5. 5.  Model: Una situació significativa i que generi un conflicte on el model hi jugui un paper principal. Les evidències i el conflicte cognitiu, a l’inici del procés. Hi ha un o més models científics implicats íntimament en la resolució del conflicte o problema. Projecte Chasing after Caminalcules https://sites.google.com/a/xtec.cat/caminal cules/
 6. 6. Tectònica de plaques
 7. 7. Projecte Gondwana Tales https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanatales/home
 8. 8. Projecte Gondwana Tales https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanatales/home
 9. 9. 4.Identificar algunes de les principals aplicacions científiques en diferents activitats professionals i en situacions de la vida quotidiana. 9. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en públic. 14. Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i descriure el procés de la reproducció cel·lular, identificant les diferències i similituds bàsiques entre la mitosi i la meiosi per interpretar el seu significat biològic. Mitosi i recerca biomèdica
 10. 10. Projecte Drug Research https://sites.google.com/a/xtec.cat/drugresearch/home
 11. 11. Projecte Drug Research https://sites.google.com/a/xtec.cat/drugresearch/home
 12. 12. Expressió gènica i neurodegeneració
 13. 13. https://sites.google.com/site/armshtadt3delta/home
 14. 14. https://app.box.com/s/nbndtbffmjh8l7iudvjyjriuoub3xxwz
 15. 15. https://sites.google.com/site/huntingexos/guia-didactica
 16. 16. https://sites.google.com/site/huntingexos/guia-didactica
 17. 17.  Plantejar el conflicte i les evidències.  Seqüenciar les etapes, productes parcials i dinàmiques socials.  Identificar i acomodar els models científics i recolzaments per a cada etapa.  Revisar amb una roseta de dimensions el treball de la Competència Científica.
 18. 18. Conceptual Usar els models científics. Procedimental Processos de raonament científic. Epistèmica Validació social del coneixement científic. Competència Científica
 19. 19.  Una secuencia didáctica de modelización, indagación y creación del conocimiento científico en torno a la deriva continental y la tectónica de placas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2015), 12(1), 186-197. J. Domènech  Drug Research: una secuencia contextualizada de indagación sobre mitosis, cáncer y creación del conocimiento científico. Investigación en la escuela (2016), 88, 1-19. J. Domènech.  Proyecto C3: indagación científica, lengua y contextos en la ESO. Aula de Secundaria (2016), 19, 15-19. J.Domènech-Casal.  Proyectando BioGeo, un itinerario de trabajo por proyectos contextualizados basado en la indagación y la Naturaleza de la Ciencia. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales. En Edició.  Aprendizaje Basado en Proyectos y Competencia Científica. Experiencias y propuestas para el método de Estudios de Caso. Enseñanza de las Ciencias. En avaluació.
 20. 20. https://sites.google.com/site/proyectandobiogeo ProyectandoBioGeo

×