SlideShare a Scribd company logo
Controvèrsia i Sentit Crític: un
estil d’Educació Científica
Conxita Márquez
Professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències
Experimentals, membre del grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) de
la UAB.
Jordi Domènech
Professor de Secundària a l’Institut Marta Estrada. Formador al Servei d’acollida i
Inmersió Lingüística del Departament d’Ensenyament, i membre del grup LIEC
(Llengua i Ensenyament de les Ciències) de la UAB.
X Converses: Referències per a repensar l’educació.
Els canvis en la concepció política
de la Societat
Els ciutadans ja no volem delegar-ho tot,
I en moltes decisions hi participen coneixements delegats de
Ciència i Tecnologia
Ciutadania expandida
Enquesta a Universitat Oklahoma....
Science Citizenship
Scitizenship
La dimensió científica de la ciutadania expandida
Science Citizenship
Scitizenship
La dimensió científica de la ciutadania expandida
Què fan els ciutadans competents
científicament? (Scitizenship)
 Interpretar dades en diferents formats.
 Anàlisi crítica de la informació.
 Identificar patrons i models científics en
contexts reals.
 Diferenciar coneixement científic de no
científic.
Comprendre
 Interpretar dades en diferents formats.
 Anàlisi crítica de la informació.
 Identificar patrons i models científics en
contexts reals.
 Diferenciar coneixement científic de no
científic.
Comprendre
CONTEXT
 Twitter, blogs.
 Premsa
 Pseudociències
 Publicitat
Comprendre
CONTEXT
Nivells de Lectura
Literal
• Què han descobert?
• Amb quin instrument s’han fet les mesures?
• Quan s’enviarà una nova missió d’exploració?
Inferencial
• Què hi pot haver sota l’oceà líquid?
• Fes un dibuix interpretant com ens arriba la
informació del que està passant al satèl·lit
Europa.
• Com és que surten guèisers d’aigua bullent si la
superfície és congelada? Com s’explica?
• Fes un dibuix interpretant el procés pel que es
produeixen els guèisers a Europa.
• Per què l’article conclou que hi pot haver vida al
satèl·lit Europa?
Avaluativa
• Fins a quin punt consideres segur que hi ha un
oceà líquid? Perquè?
• Hauríem de colonitzar aquest satèl·lit?
Creativa
• Quina aplicació pot tenir aquest descobriment?
Comprendre
 Twitter, blogs
 Premsa
 Pseudociències
 Publicitat
D’excursió Epistèmica a un blog de pseudociència
Comprendre
 Twitter, blogs
 Premsa
 Pseudociències
 Publicitat
 La Stevia cura la diabetis...
D’excursió Epistèmica a un blog de pseudociència
Comprendre
 Twitter, blogs
 Premsa
 Pseudociències
 Publicitat
 La Stevia cura la diabetis...
Comprendre
 Twitter, blogs
 Premsa
 Pseudociències
 Publicitat
 La Stevia cura la diabetis...
El test CRÍTIC
Literacitat científica i lectura. Àngels Prat, Conxita
Márquez, Anna Marbà. Temps d’educació, 34, 67-82.
Interès de vendre
“Auto-evaluaciones
de 34 mujeres”
Els gens actuen
en crema?
Hi ha “gens de les
arrugues”?
Idees sobre la
bellesa, l’edat i els
rols de gènere
Qui és?
Qui el segueix?
A qui segueix?
Qui el retuiteja?
Des de quines
idees/valors
comunica?
Què vol dir
Orgànic? I
Transgènic?
Cadena de
restaurants de
menjar “orgànic”
Més nutrients?
Es pot demostrar?
S’aporten dades?
Què fan els ciutadans competents
científicament? (Scitizenship)
• Interpelar institucions.
• Promoure i desenvolupar accions.
• Justificar opinions.
• Avaluar riscs i conseqüències.
• Usar posicionaments ètics.
• Interrogar els mitjans.
• Anàlisi crític d’informacions i patrons.
• Identificar models científics en contexts reals..
 Fer prediccions a partir de models, avaluar
riscos i conseqüències.
 Associar valors i prioritats personals a
eleccions.
 Aplicar perspectives ètiques.
 Compaginar perspectives personals i
socials.
Decidir
CONFLICTE
Conflicte
Lèxic 1
Lèxic
2
Lèxic
3
Lèxic
5
Lèxic
4
#recurrència
#bastides
#antilèxic
Fer significatiu el lèxic
Genoma, genotip i fenotip
Pregunta no conflictiva
Hauria d’haver-hi privacitat de les dades genètiques?
El genoma ens determina completament?
Model científic
Genotip + ambient = Fenotip. Epigenètica.
DECIDIR
Als aspirants a policia se’ls hauria de fer una prova de marcadors
genètics associats a la violència? Si es fes, qui hauria de tenir
accés a la informació?
Lèxic: genoma, eugenèsia, marcadors genètics, seqüenciació,
determinisme genètic, hereditari, genotip, fenotip.
Antilèxic: els gens que tenim, la informació genètica, mirar el que
posa a l’ADN, passa de pares a fills, el que tenim de genètic, el
Pregunta no rellevant
Hauríem de consumir menys combustibles fòssils?
Hem d’aturar el canvi climàtic?
Model científic
Cicle del carboni
DECIDIR
Qui hauria d’assumir les conseqüències de la desaparició de les illes Vanuatu?
Els països nòrdics haurien de poder promoure activament el Canvi Climàtic per
a aconseguir un clima més temperat?
Lèxic: Albedo, Clima, circulació termo-halina, fusió dels pols, combustibles
fòssils, Clima, Cicle del Carboni, Efecte hivernacle, Acidificació, IPCC,Protocol
de Kyoto, temperatura mitjana, Diòxid de Carboni, ..
Anti-lèxic: la llum que rebota, fa més calor, canvi del temps, puja el mar, es
desfan els gels,...
Canvi Climàtic
1 conflicte
5 termes de lèxic
 Modelització i enfocament metalingüístic
3 tipus de sessions
 Lectura de fonts diverses
 Plantejament i debat oral sobre el conflicte
 Escriptura d’un assaig
Una concreció: Word Generation
CSCFrame: Una adaptació de
WG
Adreça web: https://sites.google.com/site/cscframe/
Domènech-Casal, J. (en publicació).Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica
de Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética.
Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.
Engaging Science
https://www.engagingscience.eu/es/
Què fan els ciutadans competents
científicament? (Scitizenship)
• Interpelar institucions.
• Promoure i desenvolupar accions.
• Justificar opinions.
• Avaluar riscs i conseqüències.
• Usar posicionaments ètics.
• Interrogar els mitjans.
• Anàlisi crític d’informacions i patrons.
• Identificar models científics en contexts reals..
 Conèixer els agents d’actuació científica i
política.
 Conèixer drets i deures.
 Saber organitzar, gestionar accions.
Actuar
ROL
 ABP, APS
 Ciència ciutadana i RRI
 ONG, participació ciutadana, atenció
consumidor
Actuar
ROL
 ABP, APS
 Ciència ciutadana i RRI
 ONG, participació ciutadana, atenció
consumidor
Actuar
?
Un projecte de ciència ciutadana de recerca marina impulsat pel '
Observadors del mar
 El Centre d’Atenció Primària CAP del barri encarrega
un estudi conèixer el perfil de l’adolescent del
Poblenou amb tres indicadors diferents: els hàbits
alimentaris; el consum de tòxics, i les relacions sexuals
i afectives (4t d’ESO).
Col·laboració amb un CAP
http://www.4cantons.cat/
Míriam Redondo i Jordi Calvet
WebQuest/Educació pel Desenvolupame
Això té tela.
http://everga89.wixsite.com/wqaixotetela/
Quique Vergara
 Ciència Ciutadana:
Mosquito Alert http://www.mosquitoalert.com/ ; Observadors del mar
http://www.observadoresdelmar.es/ ; Galaxy Zoo
https://www.galaxyzoo.org/ .
 RRI:
Engaging Science: http://www.engagingscience.eu/es/ ; Irresistible:
http://www.irresistible-project.eu/index.php/en/;
KitPlayDecide: http://www.playdecide.eu/ ;
XploreHealth: http://www.xplorehealth.eu/ ;
Socientize: http://www.socientize.eu/ ;
ProGreSS: http://www.progressproject.eu/ ,
GREAT: http://www.great-project.eu/
Què fan els ciutadans competents
científicament? (Scitizenship)
• Interpelar institucions.
• Promoure i desenvolupar accions.
• Justificar opinions.
• Avaluar riscs i conseqüències.
• Usar posicionaments ètics.
• Interrogar els mitjans.
• Anàlisi crític d’informacions i patrons.
• Identificar models científics en contexts reals..
 Establir col·laboracions amb agents
institucionals.
 Apuntar a institucions locals.
 Revisar les actuacions amb els
alumnes.
 Vincular al currículum.
Què hem de fer com a
profes
Currículum ESO: CCNN1
Currículum ESO: FísQuim
2ESO
Currículum ESO: BioGeo
3ESO
Currículum ESO: BioGeo
3ESO
Currículum ESO: FisQuim
4ESO
Currículum ESO: BioGeo
4ESO
Què fan els ciutadans competents
científicament? (Scitizenship)
• Interpelar institucions.
• Promoure i desenvolupar accions.
• Justificar opinions.
• Avaluar riscs i conseqüències.
• Usar posicionaments ètics.
• Interrogar els mitjans.
• Anàlisi crític d’informacions i patrons.
• Identificar models científics en contexts reals..
 Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació
per al Desenvolupament i la Salut, Pseudociències i eines per a l’avaluació
d’activitats. Revista Ciències (2015) 30, 32-38. J. Domènech-Casal, I. Marchán, Q.
Vergara. http://wp.me/p25seH-mO
 Els projectes Europeus Engaging Science, Xplore Health, RRI Tools i Scientix.
Finestres a la formació i la participació en comunitats docents per al treball
amb Controvèrsies i Recerca i Innovació Responsables Revista Ciències (2015)
30. Alcaraz-Domínguez, S., Barajas, M., Malagrida, R., Pérez, F.
 Domènech-Casal, J. (en publicació).Propuesta de un marco para la secuenciación
didáctica de Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades
alrededor de la genética. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las
Ciencias, en publicació.
 Domènech-Casal, J., Lope, S. (2015). Les Jornades de Controvèrsia Sòcio-
Científica i Recerca i Innovació Responsables. Ciències per a qüestionar i canviar
el món. Pensar, comprendre, decidir. Revista Ciències 30, 28-31.
 Farró, L., Lope, S., Marbà, A., Oliveras, B. (2015). Les Controvèrsies Sòcio-
Científiques com a contextos d'aprenentatge i comunicació a l'aula. Anàlisi crítica
de la informació i habilitats comunicatives. Revista Ciències 30, 40-46.
Publicacions
Més recursos
 https://cienciaicontroversia.wordpress.com/
Jornades de Controvèrsies Sòcio-Científiques i
Investigació i Innovació Responsable
Controvèrsia i Sentit Crític: un
estil d’Educació Científica
Conxita Márquez
Professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències
Experimentals, membre del grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) de
la UAB.
Jordi Domènech
Professor de Secundària a l’Institut Marta Estrada. Formador al Servei d’acollida i
Inmersió Lingüística del Departament d’Ensenyament, i membre del grup LIEC
(Llengua i Ensenyament de les Ciències) de la UAB.
X Converses: Referències per a repensar l’educació.

More Related Content

What's hot

Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
jdomen44
 
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
jdomen44
 
ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.
ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.
ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.
jdomen44
 
Presentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accident
Presentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accidentPresentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accident
Presentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accident
pmroyo
 
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuarCiències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
jdomen44
 
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
jdomen44
 
Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...
Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...
Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...
jdomen44
 
Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.
Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.
Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.
jdomen44
 
Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.
Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.
Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.
jdomen44
 
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
jdomen44
 
IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris
IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris
IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris
jdomen44
 
El Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències
El Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les CiènciesEl Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències
El Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències
jdomen44
 
Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...
Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...
Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...
jdomen44
 
Experimentació a les aules de ciències: Indagació
Experimentació a les aules de ciències: IndagacióExperimentació a les aules de ciències: Indagació
Experimentació a les aules de ciències: Indagació
jdomen44
 
Treball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les CiènciesTreball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les Ciències
jdomen44
 
Pautes metodològiques per al treball amb Laboratoris Virtuals
Pautes metodològiques per al treball amb Laboratoris VirtualsPautes metodològiques per al treball amb Laboratoris Virtuals
Pautes metodològiques per al treball amb Laboratoris Virtuals
jdomen44
 
Competència científica i indagació
Competència científica i indagacióCompetència científica i indagació
Competència científica i indagació
jdomen44
 
Sessió projecets STEM. Plàstic zero.
Sessió projecets STEM. Plàstic zero. Sessió projecets STEM. Plàstic zero.
Sessió projecets STEM. Plàstic zero.
Quiquevergara
 
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)
jdomen44
 
Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...
Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...
Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...
jdomen44
 

What's hot (20)

Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
 
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
Guies CSCFrame i activitats per aplicar a l’aula el treball integrat de lleng...
 
ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.
ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.
ABP-STEM. Materials i visions des d'una formació de professorat.
 
Presentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accident
Presentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accidentPresentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accident
Presentació projecte CRASH- Anàlisi d'un accident
 
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuarCiències per a comprendre, decidir i actuar
Ciències per a comprendre, decidir i actuar
 
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
Com dissenyar activitats breus d'indagació per a ensenyar a pensar científica...
 
Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...
Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...
Ciència naif, falses dissidències i escola. Alguns reptes i eines per al tre...
 
Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.
Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.
Les controvèrsies com a contexts rellevants per a l'experimentació a les aules.
 
Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.
Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.
Aprenentatge Basat en Projectes. The Film.
 
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
 
IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris
IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris
IndComp en avaluació en projectes interdisciplinaris
 
El Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències
El Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les CiènciesEl Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències
El Mètode d'Estudis de Cas com a ABP per a les Ciències
 
Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...
Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...
Estudis de Cas, una aproximació indagadora al treball per projectes a les Ciè...
 
Experimentació a les aules de ciències: Indagació
Experimentació a les aules de ciències: IndagacióExperimentació a les aules de ciències: Indagació
Experimentació a les aules de ciències: Indagació
 
Treball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les CiènciesTreball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les Ciències
 
Pautes metodològiques per al treball amb Laboratoris Virtuals
Pautes metodològiques per al treball amb Laboratoris VirtualsPautes metodològiques per al treball amb Laboratoris Virtuals
Pautes metodològiques per al treball amb Laboratoris Virtuals
 
Competència científica i indagació
Competència científica i indagacióCompetència científica i indagació
Competència científica i indagació
 
Sessió projecets STEM. Plàstic zero.
Sessió projecets STEM. Plàstic zero. Sessió projecets STEM. Plàstic zero.
Sessió projecets STEM. Plàstic zero.
 
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)
Eines i contexts per a l'experimentació a les aules (bloc 1)
 
Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...
Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...
Ciències, Context i Ciutadania: Ciències per a comprendre, decidir i actuar. ...
 

Viewers also liked

Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.
Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.
Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.
jdomen44
 
Llegir a les ciències, llegir científicament
Llegir a les ciències, llegir científicamentLlegir a les ciències, llegir científicament
Llegir a les ciències, llegir científicament
jdomen44
 
Projectes d'indagació.
Projectes d'indagació.Projectes d'indagació.
Projectes d'indagació.
jdomen44
 
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
jdomen44
 
Presentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinar
Presentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinarPresentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinar
Presentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinar
Rosa Solé
 
La evaluacion estudiantes en la educacion superior
La evaluacion estudiantes en la educacion superiorLa evaluacion estudiantes en la educacion superior
La evaluacion estudiantes en la educacion superior
Wilfredy Inciarte
 
Laboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciències
Laboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciènciesLaboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciències
Laboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciències
jdomen44
 
Gps 227 Roteiro Cerveira
Gps 227  Roteiro CerveiraGps 227  Roteiro Cerveira
Gps 227 Roteiro Cerveira
oficinadanatureza
 
Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)
Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)
Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)
jdomen44
 

Viewers also liked (9)

Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.
Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.
Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.
 
Llegir a les ciències, llegir científicament
Llegir a les ciències, llegir científicamentLlegir a les ciències, llegir científicament
Llegir a les ciències, llegir científicament
 
Projectes d'indagació.
Projectes d'indagació.Projectes d'indagació.
Projectes d'indagació.
 
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
 
Presentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinar
Presentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinarPresentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinar
Presentació Projecte "S'ha escrit un crim" interdisciplinar
 
La evaluacion estudiantes en la educacion superior
La evaluacion estudiantes en la educacion superiorLa evaluacion estudiantes en la educacion superior
La evaluacion estudiantes en la educacion superior
 
Laboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciències
Laboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciènciesLaboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciències
Laboratoris virtuals i remots per a ensenyar ciències
 
Gps 227 Roteiro Cerveira
Gps 227  Roteiro CerveiraGps 227  Roteiro Cerveira
Gps 227 Roteiro Cerveira
 
Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)
Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)
Treball per projectes integrats de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM)
 

Similar to Controvèrsia i Sentit Crític: un estil d’Educació Científica

Indagació i competència científica
Indagació i competència científicaIndagació i competència científica
Indagació i competència científica
jdomen44
 
EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)
EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)
EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)
Recerca per a la pau
 
L'aprenentatge en l'area de ciències
L'aprenentatge en l'area de ciènciesL'aprenentatge en l'area de ciències
L'aprenentatge en l'area de ciències
La Mandarina de Newton
 
La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...
La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...
La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...
jdomen44
 
Ensenyar_el_que_encara_no_sap_ningu
Ensenyar_el_que_encara_no_sap_ninguEnsenyar_el_que_encara_no_sap_ningu
Ensenyar_el_que_encara_no_sap_ningu
Neus Lorenzo
 
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègiesDissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
jdomen44
 
Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
PRC4
 
Situacions d'Aprenentatge
Situacions d'AprenentatgeSituacions d'Aprenentatge
Situacions d'Aprenentatge
jdomen44
 
L'alimentació i les ccss
L'alimentació i les ccssL'alimentació i les ccss
L'alimentació i les ccss
CESIRE - Dept d'Educació - GENCAT
 
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
jdomen44
 
Divulgant la divulgació - Projecte Hypatia
Divulgant la divulgació - Projecte HypatiaDivulgant la divulgació - Projecte Hypatia
Divulgant la divulgació - Projecte Hypatia
La Mandarina de Newton
 
EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau
 EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau
EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau
Recerca per a la pau
 
Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]guest174a72
 
577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)
577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)
577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)
mohamededdellah
 
Ciència i ètica
Ciència i èticaCiència i ètica
Ciència i ètica
ssuser33a31a
 
Ètica i ciència
Ètica i ciènciaÈtica i ciència
Ètica i ciència
Xavier Lasauca i Cisa
 
Canvi de paradigma educatiu
Canvi de paradigma educatiuCanvi de paradigma educatiu
Canvi de paradigma educatiu
Jose Antonio Canal Larrea
 

Similar to Controvèrsia i Sentit Crític: un estil d’Educació Científica (20)

Indagació i competència científica
Indagació i competència científicaIndagació i competència científica
Indagació i competència científica
 
EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)
EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)
EXPOSICIÓ: Recerca pel Desenvolupament Sostenible Global (Viladecans)
 
L'aprenentatge en l'area de ciències
L'aprenentatge en l'area de ciènciesL'aprenentatge en l'area de ciències
L'aprenentatge en l'area de ciències
 
La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...
La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...
La integració i promoció de les problemàtiques globals als ensenyaments cient...
 
Ensenyar_el_que_encara_no_sap_ningu
Ensenyar_el_que_encara_no_sap_ninguEnsenyar_el_que_encara_no_sap_ningu
Ensenyar_el_que_encara_no_sap_ningu
 
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègiesDissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
Dissenyar i aplicar projectes a Secundària. Tipus i estratègies
 
Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10Presentació Prc 2009 10
Presentació Prc 2009 10
 
Situacions d'Aprenentatge
Situacions d'AprenentatgeSituacions d'Aprenentatge
Situacions d'Aprenentatge
 
L'alimentació i les ccss
L'alimentació i les ccssL'alimentació i les ccss
L'alimentació i les ccss
 
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
 
Divulgant la divulgació - Projecte Hypatia
Divulgant la divulgació - Projecte HypatiaDivulgant la divulgació - Projecte Hypatia
Divulgant la divulgació - Projecte Hypatia
 
EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau
 EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau
EXPOSICIÓ: Recerca per a la Pau
 
Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]
 
Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]
 
Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]Presentació Per A Claustres R[1]
Presentació Per A Claustres R[1]
 
T.1 Origen Univers
T.1 Origen UniversT.1 Origen Univers
T.1 Origen Univers
 
577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)
577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)
577499 pda biologia i geologia 3 eso (1)
 
Ciència i ètica
Ciència i èticaCiència i ètica
Ciència i ètica
 
Ètica i ciència
Ètica i ciènciaÈtica i ciència
Ètica i ciència
 
Canvi de paradigma educatiu
Canvi de paradigma educatiuCanvi de paradigma educatiu
Canvi de paradigma educatiu
 

More from jdomen44

Estudios de Caso como ABP para las Ciencias
Estudios de Caso como ABP para las CienciasEstudios de Caso como ABP para las Ciencias
Estudios de Caso como ABP para las Ciencias
jdomen44
 
“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.
“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.
“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.
jdomen44
 
Els Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de Ciències
Els Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de CiènciesEls Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de Ciències
Els Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de Ciències
jdomen44
 
ConferenciaColoquiGranollers.pdf
ConferenciaColoquiGranollers.pdfConferenciaColoquiGranollers.pdf
ConferenciaColoquiGranollers.pdf
jdomen44
 
Llengua i Pensament per a ensenyar Ciències
Llengua i Pensament per a ensenyar CiènciesLlengua i Pensament per a ensenyar Ciències
Llengua i Pensament per a ensenyar Ciències
jdomen44
 
Lengua y Pensamiento para enseñar Ciencias
Lengua y Pensamiento para enseñar CienciasLengua y Pensamiento para enseñar Ciencias
Lengua y Pensamiento para enseñar Ciencias
jdomen44
 
ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.
ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.
ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.
jdomen44
 
ABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativo
ABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativoABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativo
ABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativo
jdomen44
 
Mou la llengua, que el cervell et seguirà
Mou la llengua, que el cervell et seguiràMou la llengua, que el cervell et seguirà
Mou la llengua, que el cervell et seguirà
jdomen44
 
Evaluación: un itinerario del dossier a la conversación
Evaluación: un itinerario del dossier a la conversaciónEvaluación: un itinerario del dossier a la conversación
Evaluación: un itinerario del dossier a la conversación
jdomen44
 
Un itinerari d'avaluació (In progress)
Un itinerari d'avaluació (In progress)Un itinerari d'avaluació (In progress)
Un itinerari d'avaluació (In progress)
jdomen44
 
Aprendizaje Basado en Proyectos en STEM
Aprendizaje Basado en Proyectos en STEMAprendizaje Basado en Proyectos en STEM
Aprendizaje Basado en Proyectos en STEM
jdomen44
 
Aprenentatge Basat en Projectes per a STEM
Aprenentatge Basat en Projectes per a STEMAprenentatge Basat en Projectes per a STEM
Aprenentatge Basat en Projectes per a STEM
jdomen44
 
ABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de Centro
ABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de CentroABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de Centro
ABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de Centro
jdomen44
 
Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...
Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...
Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...
jdomen44
 
ABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de Centre
ABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de CentreABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de Centre
ABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de Centre
jdomen44
 
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
jdomen44
 
Aprenentatge Basat en Projectes, Tipus i Disseny
Aprenentatge Basat en Projectes, Tipus i DissenyAprenentatge Basat en Projectes, Tipus i Disseny
Aprenentatge Basat en Projectes, Tipus i Disseny
jdomen44
 
Didactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning Sequences
Didactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning SequencesDidactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning Sequences
Didactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning Sequences
jdomen44
 
Epistemic concerns on student's use of Arguments on Pseudosciences
Epistemic concerns on student's use of Arguments on PseudosciencesEpistemic concerns on student's use of Arguments on Pseudosciences
Epistemic concerns on student's use of Arguments on Pseudosciences
jdomen44
 

More from jdomen44 (20)

Estudios de Caso como ABP para las Ciencias
Estudios de Caso como ABP para las CienciasEstudios de Caso como ABP para las Ciencias
Estudios de Caso como ABP para las Ciencias
 
“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.
“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.
“Hi havia una vegada…" El paper de les narracions en els processos de canvi.
 
Els Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de Ciències
Els Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de CiènciesEls Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de Ciències
Els Estudis de Cas com a activitat investigativa a l’aula de Ciències
 
ConferenciaColoquiGranollers.pdf
ConferenciaColoquiGranollers.pdfConferenciaColoquiGranollers.pdf
ConferenciaColoquiGranollers.pdf
 
Llengua i Pensament per a ensenyar Ciències
Llengua i Pensament per a ensenyar CiènciesLlengua i Pensament per a ensenyar Ciències
Llengua i Pensament per a ensenyar Ciències
 
Lengua y Pensamiento para enseñar Ciencias
Lengua y Pensamiento para enseñar CienciasLengua y Pensamiento para enseñar Ciencias
Lengua y Pensamiento para enseñar Ciencias
 
ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.
ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.
ABP. Tipos, Diseño y logísticas de centro en secundaria.
 
ABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativo
ABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativoABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativo
ABP, ideas para el diseño y la organización del centro educativo
 
Mou la llengua, que el cervell et seguirà
Mou la llengua, que el cervell et seguiràMou la llengua, que el cervell et seguirà
Mou la llengua, que el cervell et seguirà
 
Evaluación: un itinerario del dossier a la conversación
Evaluación: un itinerario del dossier a la conversaciónEvaluación: un itinerario del dossier a la conversación
Evaluación: un itinerario del dossier a la conversación
 
Un itinerari d'avaluació (In progress)
Un itinerari d'avaluació (In progress)Un itinerari d'avaluació (In progress)
Un itinerari d'avaluació (In progress)
 
Aprendizaje Basado en Proyectos en STEM
Aprendizaje Basado en Proyectos en STEMAprendizaje Basado en Proyectos en STEM
Aprendizaje Basado en Proyectos en STEM
 
Aprenentatge Basat en Projectes per a STEM
Aprenentatge Basat en Projectes per a STEMAprenentatge Basat en Projectes per a STEM
Aprenentatge Basat en Projectes per a STEM
 
ABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de Centro
ABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de CentroABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de Centro
ABP, Tipos, Ejemplos, Diseño, Evaluación y Organización de Centro
 
Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...
Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...
Aprendizaje Basado en Proyectos. Tipos, Diseño, Evaluación y Organización de ...
 
ABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de Centre
ABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de CentreABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de Centre
ABP. Tipus, Disseny, Avaluació i Organització de Centre
 
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
Pensant i aprenent amb mig motor. Litúrgies, Discurs i Episteme per a ensenya...
 
Aprenentatge Basat en Projectes, Tipus i Disseny
Aprenentatge Basat en Projectes, Tipus i DissenyAprenentatge Basat en Projectes, Tipus i Disseny
Aprenentatge Basat en Projectes, Tipus i Disseny
 
Didactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning Sequences
Didactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning SequencesDidactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning Sequences
Didactic profiles in PBL STEM Teaching-Learning Sequences
 
Epistemic concerns on student's use of Arguments on Pseudosciences
Epistemic concerns on student's use of Arguments on PseudosciencesEpistemic concerns on student's use of Arguments on Pseudosciences
Epistemic concerns on student's use of Arguments on Pseudosciences
 

Recently uploaded

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (9)

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

Controvèrsia i Sentit Crític: un estil d’Educació Científica

 • 1. Controvèrsia i Sentit Crític: un estil d’Educació Científica Conxita Márquez Professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, membre del grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) de la UAB. Jordi Domènech Professor de Secundària a l’Institut Marta Estrada. Formador al Servei d’acollida i Inmersió Lingüística del Departament d’Ensenyament, i membre del grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) de la UAB. X Converses: Referències per a repensar l’educació.
 • 2. Els canvis en la concepció política de la Societat Els ciutadans ja no volem delegar-ho tot, I en moltes decisions hi participen coneixements delegats de Ciència i Tecnologia Ciutadania expandida
 • 3. Enquesta a Universitat Oklahoma....
 • 4.
 • 5. Science Citizenship Scitizenship La dimensió científica de la ciutadania expandida
 • 6. Science Citizenship Scitizenship La dimensió científica de la ciutadania expandida
 • 7. Què fan els ciutadans competents científicament? (Scitizenship)
 • 8.  Interpretar dades en diferents formats.  Anàlisi crítica de la informació.  Identificar patrons i models científics en contexts reals.  Diferenciar coneixement científic de no científic. Comprendre
 • 9.  Interpretar dades en diferents formats.  Anàlisi crítica de la informació.  Identificar patrons i models científics en contexts reals.  Diferenciar coneixement científic de no científic. Comprendre CONTEXT
 • 10.  Twitter, blogs.  Premsa  Pseudociències  Publicitat Comprendre CONTEXT
 • 12. Literal • Què han descobert? • Amb quin instrument s’han fet les mesures? • Quan s’enviarà una nova missió d’exploració? Inferencial • Què hi pot haver sota l’oceà líquid? • Fes un dibuix interpretant com ens arriba la informació del que està passant al satèl·lit Europa. • Com és que surten guèisers d’aigua bullent si la superfície és congelada? Com s’explica? • Fes un dibuix interpretant el procés pel que es produeixen els guèisers a Europa. • Per què l’article conclou que hi pot haver vida al satèl·lit Europa? Avaluativa • Fins a quin punt consideres segur que hi ha un oceà líquid? Perquè? • Hauríem de colonitzar aquest satèl·lit? Creativa • Quina aplicació pot tenir aquest descobriment?
 • 13. Comprendre  Twitter, blogs  Premsa  Pseudociències  Publicitat D’excursió Epistèmica a un blog de pseudociència
 • 14. Comprendre  Twitter, blogs  Premsa  Pseudociències  Publicitat  La Stevia cura la diabetis... D’excursió Epistèmica a un blog de pseudociència
 • 15. Comprendre  Twitter, blogs  Premsa  Pseudociències  Publicitat  La Stevia cura la diabetis...
 • 16. Comprendre  Twitter, blogs  Premsa  Pseudociències  Publicitat  La Stevia cura la diabetis...
 • 17. El test CRÍTIC Literacitat científica i lectura. Àngels Prat, Conxita Márquez, Anna Marbà. Temps d’educació, 34, 67-82.
 • 18. Interès de vendre “Auto-evaluaciones de 34 mujeres” Els gens actuen en crema? Hi ha “gens de les arrugues”? Idees sobre la bellesa, l’edat i els rols de gènere
 • 19. Qui és? Qui el segueix? A qui segueix? Qui el retuiteja? Des de quines idees/valors comunica? Què vol dir Orgànic? I Transgènic? Cadena de restaurants de menjar “orgànic” Més nutrients? Es pot demostrar? S’aporten dades?
 • 20. Què fan els ciutadans competents científicament? (Scitizenship) • Interpelar institucions. • Promoure i desenvolupar accions. • Justificar opinions. • Avaluar riscs i conseqüències. • Usar posicionaments ètics. • Interrogar els mitjans. • Anàlisi crític d’informacions i patrons. • Identificar models científics en contexts reals..
 • 21.  Fer prediccions a partir de models, avaluar riscos i conseqüències.  Associar valors i prioritats personals a eleccions.  Aplicar perspectives ètiques.  Compaginar perspectives personals i socials. Decidir CONFLICTE
 • 23. Genoma, genotip i fenotip Pregunta no conflictiva Hauria d’haver-hi privacitat de les dades genètiques? El genoma ens determina completament? Model científic Genotip + ambient = Fenotip. Epigenètica. DECIDIR Als aspirants a policia se’ls hauria de fer una prova de marcadors genètics associats a la violència? Si es fes, qui hauria de tenir accés a la informació? Lèxic: genoma, eugenèsia, marcadors genètics, seqüenciació, determinisme genètic, hereditari, genotip, fenotip. Antilèxic: els gens que tenim, la informació genètica, mirar el que posa a l’ADN, passa de pares a fills, el que tenim de genètic, el
 • 24. Pregunta no rellevant Hauríem de consumir menys combustibles fòssils? Hem d’aturar el canvi climàtic? Model científic Cicle del carboni DECIDIR Qui hauria d’assumir les conseqüències de la desaparició de les illes Vanuatu? Els països nòrdics haurien de poder promoure activament el Canvi Climàtic per a aconseguir un clima més temperat? Lèxic: Albedo, Clima, circulació termo-halina, fusió dels pols, combustibles fòssils, Clima, Cicle del Carboni, Efecte hivernacle, Acidificació, IPCC,Protocol de Kyoto, temperatura mitjana, Diòxid de Carboni, .. Anti-lèxic: la llum que rebota, fa més calor, canvi del temps, puja el mar, es desfan els gels,... Canvi Climàtic
 • 25. 1 conflicte 5 termes de lèxic  Modelització i enfocament metalingüístic 3 tipus de sessions  Lectura de fonts diverses  Plantejament i debat oral sobre el conflicte  Escriptura d’un assaig Una concreció: Word Generation
 • 26. CSCFrame: Una adaptació de WG Adreça web: https://sites.google.com/site/cscframe/ Domènech-Casal, J. (en publicació).Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica de Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.
 • 28. Què fan els ciutadans competents científicament? (Scitizenship) • Interpelar institucions. • Promoure i desenvolupar accions. • Justificar opinions. • Avaluar riscs i conseqüències. • Usar posicionaments ètics. • Interrogar els mitjans. • Anàlisi crític d’informacions i patrons. • Identificar models científics en contexts reals..
 • 29.  Conèixer els agents d’actuació científica i política.  Conèixer drets i deures.  Saber organitzar, gestionar accions. Actuar ROL
 • 30.  ABP, APS  Ciència ciutadana i RRI  ONG, participació ciutadana, atenció consumidor Actuar ROL
 • 31.  ABP, APS  Ciència ciutadana i RRI  ONG, participació ciutadana, atenció consumidor Actuar ?
 • 32. Un projecte de ciència ciutadana de recerca marina impulsat pel ' Observadors del mar
 • 33.  El Centre d’Atenció Primària CAP del barri encarrega un estudi conèixer el perfil de l’adolescent del Poblenou amb tres indicadors diferents: els hàbits alimentaris; el consum de tòxics, i les relacions sexuals i afectives (4t d’ESO). Col·laboració amb un CAP http://www.4cantons.cat/ Míriam Redondo i Jordi Calvet
 • 34. WebQuest/Educació pel Desenvolupame Això té tela. http://everga89.wixsite.com/wqaixotetela/ Quique Vergara
 • 35.  Ciència Ciutadana: Mosquito Alert http://www.mosquitoalert.com/ ; Observadors del mar http://www.observadoresdelmar.es/ ; Galaxy Zoo https://www.galaxyzoo.org/ .  RRI: Engaging Science: http://www.engagingscience.eu/es/ ; Irresistible: http://www.irresistible-project.eu/index.php/en/; KitPlayDecide: http://www.playdecide.eu/ ; XploreHealth: http://www.xplorehealth.eu/ ; Socientize: http://www.socientize.eu/ ; ProGreSS: http://www.progressproject.eu/ , GREAT: http://www.great-project.eu/
 • 36. Què fan els ciutadans competents científicament? (Scitizenship) • Interpelar institucions. • Promoure i desenvolupar accions. • Justificar opinions. • Avaluar riscs i conseqüències. • Usar posicionaments ètics. • Interrogar els mitjans. • Anàlisi crític d’informacions i patrons. • Identificar models científics en contexts reals..
 • 37.  Establir col·laboracions amb agents institucionals.  Apuntar a institucions locals.  Revisar les actuacions amb els alumnes.  Vincular al currículum. Què hem de fer com a profes
 • 44. Què fan els ciutadans competents científicament? (Scitizenship) • Interpelar institucions. • Promoure i desenvolupar accions. • Justificar opinions. • Avaluar riscs i conseqüències. • Usar posicionaments ètics. • Interrogar els mitjans. • Anàlisi crític d’informacions i patrons. • Identificar models científics en contexts reals..
 • 45.  Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al Desenvolupament i la Salut, Pseudociències i eines per a l’avaluació d’activitats. Revista Ciències (2015) 30, 32-38. J. Domènech-Casal, I. Marchán, Q. Vergara. http://wp.me/p25seH-mO  Els projectes Europeus Engaging Science, Xplore Health, RRI Tools i Scientix. Finestres a la formació i la participació en comunitats docents per al treball amb Controvèrsies i Recerca i Innovació Responsables Revista Ciències (2015) 30. Alcaraz-Domínguez, S., Barajas, M., Malagrida, R., Pérez, F.  Domènech-Casal, J. (en publicació).Propuesta de un marco para la secuenciación didáctica de Controversias Socio-Científicas. Estudio con dos actividades alrededor de la genética. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, en publicació.  Domènech-Casal, J., Lope, S. (2015). Les Jornades de Controvèrsia Sòcio- Científica i Recerca i Innovació Responsables. Ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir. Revista Ciències 30, 28-31.  Farró, L., Lope, S., Marbà, A., Oliveras, B. (2015). Les Controvèrsies Sòcio- Científiques com a contextos d'aprenentatge i comunicació a l'aula. Anàlisi crítica de la informació i habilitats comunicatives. Revista Ciències 30, 40-46. Publicacions
 • 46. Més recursos  https://cienciaicontroversia.wordpress.com/ Jornades de Controvèrsies Sòcio-Científiques i Investigació i Innovació Responsable
 • 47. Controvèrsia i Sentit Crític: un estil d’Educació Científica Conxita Márquez Professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, membre del grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) de la UAB. Jordi Domènech Professor de Secundària a l’Institut Marta Estrada. Formador al Servei d’acollida i Inmersió Lingüística del Departament d’Ensenyament, i membre del grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) de la UAB. X Converses: Referències per a repensar l’educació.