Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.

4,571 views

Published on

Es presenten diferents tipus de treball per projectes i se'n proposen exemples. Es comenten les particularitats de la metodologia i es proposen vies per a la construcció de projectes i el seu desenvolupament en relació a la interdisciplinarietat, l'avaluació i la relació amb els continguts.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Aprenentatge Basat en Projectes: Exemples i orientacions.

 1. 1. Jordi Domènech Casal jdomen44@xtec.cat | @jdomenechca https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/ Institut Marta Estrada, de Granollers http://agora.xtec.cat/institutgranollers/ Instituts Projectant https://institutsprojectant.wordpress.com/
 2. 2. Kilpatrick (1918) -> Purposeful Acts: Propòsit Extern • Orientats a un Producte, on el propòsit és elaborar un producte o esdeveniment; • Orientats a l’experiència estètica, on el propòsit és gaudir d’una peça musical, apreciar una pintura, etc.; • Orientats a resoldre un problema o pregunta. • Orientats a assolir una habilitat o coneixement específic, com aprendre a igualar reaccions químiques. “Volem aprendre a...”
 3. 3. Aprenentatge Basat en Projectes “Volem fer...” Projectes d’Aprenentatge “Volem aprendre a... Hi ha objectiu Extern a l’aprenentatge No hi ha objectiu Extern a l’aprenentatge
 4. 4. Aprenentatge Basat en Projectes “Volem fer...” Projectes d’Aprenentatge “Volem aprendre a... Productes Servei o Esdeveniment (APS) Problemes (Controvèrsies, etc.) Indagació Currículum és un mitjà Currículum és un objectiu Àmbits temàtics (els egipcis) Habilitats (instrument) Aprendre a aprendreContext Instrumentalització
 5. 5. Si pensem que els alumnes aprenen Instrumentalitzant Continguts I en Context, Necessitem un Objectiu Extern a l’aprenentatge.
 6. 6. Kilpatrick (1918) -> Purposeful Acts: Propòsit Extern • Orientats a un Producte, on el propòsit és elaborar un producte o esdeveniment; • Orientats a l’experiència estètica, on el propòsit és gaudir d’una peça musical, apreciar una pintura, etc.; • Orientats a resoldre un problema o pregunta. • Orientats a assolir una habilitat o coneixement específic, com aprendre a igualar reaccions químiques. “Volem aprendre a...”
 7. 7. Estudis de Cas Dirigit
 8. 8. Tema Evidències / Conflicte Context Producte final Producte parcial 1 Producte parcial 2 Producte parcial 3 P o r t f o l i o Conceptuals Procedimentals Epistèmiques Itinerari Down-Up: Tema Context
 9. 9. WünderKammer Project https://sites.google.com/site/projectewunderkammer/home
 10. 10. Cyborg https://sites.google.com/a/xtec.cat/cyborg/
 11. 11. Projecte Chasing after Caminalcules https://sites.google.com/a/xtec.cat/caminal cules/
 12. 12. Model: Una situació significativa i que generi un conflicte on el model hi jugui un paper principal. Les evidències i el conflicte cognitiu, a l’inici del procés. Hi ha un o més models científics implicats íntimament en la resolució del conflicte o problema. Projecte Chasing after Caminalcules https://sites.google.com/a/xtec.cat/caminal cules/
 13. 13. Procediments: Es recorren els diferents processos i habilitats del coneixement científic (fer-se preguntes, dissenyar experiments, treure conclusions de dades). Al llarg de la indagació s’incorporen noves evidències que canvien interpretacions prèvies. La ciència com a procés. Hi ha esdeveniments de comunicació i negociació social de models científics. La ciència com a constructe social. Projecte Gondwana Tales https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanat ales/home
 14. 14. Rellevància: Un context social, científic o tecnològic dóna sentit a l’activitat i participa en la presa de decisions. Projecte Drug Research https://sites.google.com/a/xtec.cat/drugres earch/home
 15. 15. Rellevància: Un context social, científic o tecnològic dóna sentit a l’activitat i participa en la presa de decisions. Projecte Hunting for a gene https://sites.google.com/site/proyectandobiogeo/hunting -for-a-gene
 16. 16. Interdisciplinarietat: s’identifiquen i desenvolupen explícitament les habilitats lingüístiques, matemàtiques o conceptes i controvèrsies socials vinculats. Projecte Calc-Based Ecosystem Simulator https://sites.google.com/a/xtec.cat/cbes/
 17. 17. Avaluació autèntica: S’ofereixen reptes cognitius assumibles i bastides de diferents tipus per a promoure aprenentatge i autonomia. S’avalua durant el procés i es comunica en termes d’aprenentatge. Projecte Heredity ID https://sites.google.com/site/heredityid/ho me
 18. 18. Projecte Armshtadt 3 Delta https://sites.google.com/site/armshtadt3delta/home
 19. 19. https://sites.google.com/site/proyectan dobiogeo/
 20. 20. Tema Evidències / Conflicte Context Producte final Producte parcial 1 Producte parcial 2 Producte parcial 3 P o r t f o l i o Conceptuals Procedimentals Epistèmiques Itinerari Down-Up: Tema Context
 21. 21. Projectes Interdisciplinars
 22. 22. Tema a Tema ? Context Producte col·lectiu Itinerari Up-Down: Context Tema Tema b Tasca ? Tasca 2 Tasca 1 Tasca ? Tema c Algunes coses (quantes més, millor) no es saben en iniciar. Programar i compartir la incertesa.
 23. 23. Mission to Stars https://sites.google.com/s ite/missiontostars/home
 24. 24. 1er Trimestre 1ESO INS Granollers: SSP/xyzstars
 25. 25. 1er Trimestre 1ESO INS Granollers: SSP/xyzstars
 26. 26. Segon Trimestre: 1st Earth’s Fluids Scientific Congress.
 27. 27. Segon Trimestre: 1st Earth’s Fluids Scientific Congress. Dos nivells didàctics: Recerca: Baixa autonomia, alt impacte en currículum de matèria. Organització congrés: Alta autonomia, alt impacte en CCBB AIP i AA. Canvis distribució horària
 28. 28. Crea el teu envàs: Design Thinking
 29. 29. Tema a Tema ? Context Producte col·lectiu Itinerari Up-Down: Context Tema Tema b Tasca ? Tasca 2 Tasca 1 Tasca ? Tema c Algunes coses (quantes més, millor) no es saben en iniciar. Programar i compartir la incertesa.
 30. 30. Problemes i Consells en la creació, aplicació i desenvolupament de projectes
 31. 31. Context Conflicte/Problema Narració Rol Contingut Productes Servei o Esdeveniment (APS) Els continguts no solen tenir problemes. Els tenen els contexts. Rellevant Significatiu
 32. 32. Problema de Física: Quina Força cal fer perquè un objecte de 5 kg assoleixi una acceleració de 12 m/s2. •Concurs: Aconseguir que una garrafa d’aigua salti per sobre d’una barana d’1,3 m. Objectiu extern concomitant amb l’aprenentatge •Ho plantejarem com un concurs de maquetes de coets per posar satèl·lits en òrbita. Context i conflicte rellevants •Treballarem en equips de 3 alumnes, cada equip té el seu projecte. A mig projecte, un membre de cada equip circularà pels altres proposant idees de millora. Metodologies Actives i coneixement en comunitat •Cada equip gravarà una demostració del seu projecte, amb els gràfics de vectors necessaris perquè s’entengui el que s’està observant. Producte final vinculat al conflicte i l’aprenentatge
 33. 33. Dónde está la bolita? Continguts Context Conflicte Problema (Objectiu Extern)
 34. 34. Dónde está la bolita? Continguts Context Conflicte Problema (Objectiu Extern) MTS Campanya de prevenció
 35. 35. Dónde está la bolita? Continguts Context Conflicte (Objectiu Extern) MTS Campanya de prevenció Fem un Tríptic
 36. 36. Les constel·lacions no són planes. L’Univers és profund. Fem una maqueta 3D per a veure-ho Calculem les proporcions Fem una exposició Ho acompanye m d’un pòster i presentació oral Interdisciplinarietat: Deixar que un eix o context principal “estiri” el que necessita de cada matèria. = Que preparin una exposició al Museu del poble on presenten la configuració real de diverses constel·lacions. I que cantin “Starman” FAIL
 37. 37. Jarchas y sirventesios Àrea i Perímetre Història romana Flora Mediterrània = Que composin una Jarcha sobre un jardí romà i calculin l’àrea que ocupa escrita en Arial 12. I que ho pengin a Glogster.
 38. 38. Jarchas y sirventesios Àrea i Perímetre Història romana Flora Mediterrània = Que composin una Jarcha sobre un jardí romà i calculin l’àrea que ocupa escrita en Arial 12. I que ho pengin a Glogster. FAIL
 39. 39. I el currículum? Evolució Geo Eco Proyecto de Investigación?
 40. 40. I el currículum? Evolució Geo Eco
 41. 41. Currículum BioGeo 4 ESO Currículum Competències àmbit
 42. 42. No et preguntis què pot fer el projecte per a la teva matèria. Pregunta’t què pot fer la teva matèria per al projecte.
 43. 43. Protocol T.Po.P.:conciliar continguts i projecte Projecte Portfolio Taller
 44. 44. I l’avaluació? Portfolios. Productes parcials. Exàmens. Observació a l’aula. Auto-avaluació. Co-avaluació. Avaluació del professor. Eines Dinàmiques
 45. 45. Avaluar... Els objectius del projecte Els objectius d’aprenentatge
 46. 46. Avaluar... Els objectius del projecte Els objectius d’aprenentatge Construir un vaixell per a una obra de teatre* Treball amb fusta Disseny gràfic Recerca històrica Escenografia Treballar en equip...?
 47. 47. Avaluar... Els objectius del projecte Els objectius d’aprenentatge Construir un vaixell per a una obra de teatre* Treball amb fusta Disseny gràfic Recerca històrica Escenografia Treballar en equip...? Treballar molt...? El procés...? Estrabisme avaluador
 48. 48. Avaluar... Els objectius del projecte Els objectius d’aprenentatge Construir un vaixell per a una obra de teatre* Treball amb fusta Disseny gràfic Recerca històrica Escenografia Treballar en equip...? Treballar molt...? El procés...? Estrabisme avaluador ES REVISEN? S’AVALUEN?
 49. 49. Quant contingut s’avalua En un PowerPoint? Depende:
 50. 50. http://bit.ly/2bcG6R1
 51. 51. Només si ho mirem, val. Només si no ho mirem, val. Schrödinger
 52. 52. Objectius del projecte vs Objectius d’aprenentatge. Mantenir el focus en el conflicte i el procés i no en el producte. Fragmentar processos i seqüenciar tasques, o deixar que ho intentin? La diversitat s’atén de forma autèntica. Grups d’experts (on the way) i autonomia.
 53. 53. L’objectiu extern com a element motivador Gamifiqueixon? Motivació Extrínseca Motivació Intrínseca “a genunine need to know”
 54. 54. Projectes Oberts Projectes Estructurats Projectes Tancats Trencar un problema en trossos prou petits com perquè el puguin resoldre còmodament, O deixar que ho intentin? Engagement i emoció
 55. 55. Projectes Oberts Projectes Estructurats Projectes Tancats Engagement i emoció
 56. 56. Trencar un problema en trossos prou petits com perquè el puguin resoldre còmodament, O deixar que ho intentin? BLV
 57. 57. Organitzar un centre per a treballar per projectes: INS Granollers. 2) Projectes trimestrals: Un producte/context rellevant amb connexió externa. Participat des de diferents matèries. Otorgant autonomia i lideratge a l’alumnat. 5-10 dies sencers a final (?) del trimestre.
 58. 58. Organitzar un centre per a treballar per projectes: INS Granollers. 1) Projectes disciplinars: matèries fusionades: VIP+TECNO = Disseny i Programació Ciències + Anglès = Science Research Llengua + Socials = Fòrum Franges de 2 h després del pati.
 59. 59. Recuperacions d’avaluació? Compartir amb alumnes i famílies el perquè d’aquesta opció metodològica. Manca d’habilitats de l’alumnat en treball en equip. Limitacions horàries, d’espais o equipaments.
 60. 60. ProyectandoBioGeo https://sites.google.com/site/proyectandobiogeo/ Treball per projectes a Pupitrelàndia https://blogcienciesnaturals.wordpress.com/tag/treball -per-projectes/ Aquesta ponència a: https://jordidomenechportfolio.wordpress.com
 61. 61. Jornades Treball per Projectes a les Ciències https://stemabp.wordpress.com/ EduWikiLab, grup de treball de professorat de Ciències. https://eduwikilab.wordpress.com/
 62. 62. Una secuencia didáctica de modelización, indagación y creación del conocimiento científico en torno a la deriva continental y la tectónica de placas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2015), 12(1), 186-197. J. Domènech http://wp.me/p25seH-iv Una secuencia didáctica en contexto sobre evolución, taxonomía y estratigrafía basada en la indagación y la comunicación científica. Alambique, didáctica de las Ciencias Experimentales (2014), 78, 51-59. J. Domènech. http://wp.me/p25seH-hu Eppur si muove: una secuencia contextualizada de indagación y comunicación científica sobre el sistema astronómico Sol-Tierra. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2015), 12 (2), 328-340. J.Domènech http://wp.me/p25seH-iD Objetos, palabras y contextos. Una indagación multimedia para descodificar científicamente el mundo de las plantas. Aula de Secundaria (2015), 13, 26-31. J.Domènech. http://wp.me/p25seH- iQ Gene Hunting: una secuencia contextualizada de indagación alrededor de la expresión génica, la investigación in silico y la ética en la comunicación biomédica. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2016) 13(2), 342-358. J. Domènech-Casal. http://wp.me/p25seH-l3 Proyecto C3: indagación científica, lengua y contextos en la ESO. Aula de Secundaria (2016), 19, 15-19. J.Domènech-Casal. http://wp.me/p25seH-kX Drug Research: una secuencia contextualizada de indagación sobre mitosis, cáncer y creación del conocimiento científico. Investigación en la escuela (2016), 88, 1-19. J. Domènech. http://wp.me/p25seH-kV Treball per projectes i competència científica: una proposta metodològica per al disseny de Projectes d’Indagació. Perspectiva Escolar, en edició. J. Domènech-Casal. Proyectando BioGeo, un itinerario de trabajo por proyectos contextualizados basado en la indagación y la Naturaleza de la Ciencia. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (en edició). J Domènech-Casal. Diseño y caracterización de un Proyecto de Indagación alrededor de la Evolución Humana y la Paleontología. Investigación en la Escuela, en edició. J. Domènech-Casal.
 63. 63. WünderKammer Project: Un contexto museístico de enseñanza de la clasificación de los seres vivos. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (2016) 86, 55-63. Collado, F., Collado, M., Domènech-Casal, J. http://wp.me/p25seH-lg Eppur si muove: una secuencia contextualizada de indagación y comunicación científica sobre el sistema astronómico Sol-Tierra. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2015), 12 (2), 328-340. J.Domènech. http://wp.me/p25seH-iD GeaTours: una experiència geolòTICa d’aprenentatge cooperatiu que promou la indagació i l’autoregulació dels aprenentatges. Ciències 27 (2014), 2-8. J. Domènech-Casal. http://wp.me/p25seH-cM Investiguem i ens comuniquem científicament: una proposta de centre com a dinamització de la Competència Científica. Revista Ciències (2016) 31, 12-20. Joan Antoni Álvarez, Jordi Domènech- Casal, Anna Garrote, Jesús Gasco, Carlos Oliveros , Lluís Rodríguez. http://wp.me/p25seH-l7 Mission to stars : un proyecto de investigación alrededor de la astronomía, las misiones espaciales y la investigación científica. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14 (1) (2017). J. Domènech-Casal.
 64. 64. Apuntes topográficos para el viaje hacia el #ABP. Cuadernos de Pedagogía, 742, 59-62. Jordi Domènech-Casal. http://wp.me/p25seH-qI XYZ -Stars i Solar System Pathway: una experiència museística de treball per projectes sobre les constel•lacions i el Sistema Solar. Revista Ciències (2016), 31, 21-28. Xavier Domènech, Isabel Llorente, Neus Ruiz, Carles Serra, Maria Ulldemolins, Antoni Arrizabalaga, Jordi Domènech-Casal. http://wp.me/p25seH-pW Un Congreso Científico en secundaria: articulando el Aprendizaje Basado en Proyectos y la indagación científica. Investigación en la Escuela (en evaluación) Isabel Llorente, Xavier Domènech, Neus Ruiz, Imma Selga, Carles Serra, Jordi Domènech-Casal. Mission to stars : un proyecto de investigación alrededor de la astronomía, las misiones espaciales y la investigación científica. Domènech-Casal, J, Ruiz, N. Revista Eureka de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14(1).
 65. 65. https://eduwikilab.wordpress.com/ DEL MORAL, S. Del conocimiento al aprendizaje, un camino sin retorno. Materias y competencias en el ABP. GUILLAUMES, M. Organizar un centro para el trabajo por proyectos en Secundaria: la experiencia del Institut de Sils. LÁZPITA, A. ¿Solo en la bolera? El Aprendizaje Basado en Proyectos desde una asignatura. LIARTE, R. El trabajo por proyectos y la evaluación. SANMARTÍ, N. Trabajo por proyectos: ¿Filosofía o metodología? TRUJILLO, F. El diseño de proyectos y el currículo. DOMÈNECH, J. Apuntes topográficos para el viaje hacia el ABP.
 66. 66. Jordi Domènech Casal jdomen44@xtec.cat | @jdomenechca https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/ Institut de Granollers http://agora.xtec.cat/institutgranollers/ Instituts Projectant https://institutsprojectant.wordpress.com/

×