Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011

706 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Evert Waeterloos - 4x4 - 26 jan 2011

 1. 1. Dichter bij de burger, maar te druk in de keuken? Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in internationaal perspectief <br />Evert WAETERLOOS<br />26/01/2011<br />4X4 Antwerpen<br />
 2. 2. 2<br />Inhoud<br />1. OS in internationaal perspectief: uitdagingen en remedies<br />2. EU remedie: Division of Labour<br />3. EU Gestructureerde Dialoog 2010-211<br />4. Belgische subsidiariteit en Vlaamse OS<br />5. Te veel Belgische koks in de keuken?<br />6. Besluit: Te druk in de keuken? Dichter bij de burger?<br />
 3. 3. 1.OS in internationaal perspectief: uitdagingen<br />- ‘90: Is hulpdoeltreffendgenoeg? o.a. meer activiteiten, meerdonoren<br /><ul><li>DAC OESO
 4. 4. non-DACOESO-landen
 5. 5. nieuwe EU
 6. 6. niet-EU/niet-OESO
 7. 7. SUBNATIONALE OVERHEDEN
 8. 8. internationale organisaties
 9. 9. globale fondsen en programma’s
 10. 10. private sector + NGOs</li></ul>3<br />
 11. 11. 1.OS in internationaal perspectief: remedies<br />Nieuwehulpmodaliteiten<br />Eigenaarschap<br />Afstemming<br />Donorharmonisatie<br />ParijsVerklaring 2005<br />Accra Agenda for Action 2008<br />Busan 2011<br />4<br />
 12. 12. 2. EU remedie: Division of Labour<br /><ul><li>Complementariteit: elke donor focust op domeinenwaarinhij de grootstetoegevoegdewaardekanneerzetten, en waarmeehijanderedonorenaanvult
 13. 13. In-country complementarity :
 14. 14. Cross-sector complementarity
 15. 15. Cross-country complementarity
 16. 16. Vertical complementarity
 17. 17. Cross-modalities and instruments complementarity</li></ul>5<br />
 18. 18. 2. EU remedie: Division of Labour<br />in-country complementariteit:<br /><ul><li>donor concentratie: max 3 sectoren + algemenebudgetsteun + NGOs+ onderzoek/onderwijs
 19. 19. min. 1 actieve EU donor per kernsector, max 3-5 actieve EU donors per sector
 20. 20. lead donor arrangements
 21. 21. delegated cooperation/partnership arrangements
 22. 22. beperkingprioritairelanden</li></ul>6<br />
 23. 23. 3.EU Gestructureerde Dialoog 2010-211 <br /><ul><li>Doeltreffendheid van hulp: subsidiariteit, diversiteit, betrokkenheid = ‘gedecentraliseerde samenwerking’ (decentralisedcooperation)
 24. 24. o.m. Plaatselijke Overheden (LocalAuthorities) </li></ul>7<br />
 25. 25. 3.EU Gestructureerde Dialoog 2010-211 <br />“LA’s unieketoegevoegdewaarde: <br />concrete acties in Oln<br />sporenverschillende stakeholders aansamentewerken<br />ontwikkelingsvoorlichting, bewustmaking, extra steun<br />LA in Oln: dichtbij de bevolking, zichtbaaraanwezig, kennenplaatselijkebehoeften,<br />ervaring en vaardig in territorialeontwikkeling, decentralisatie en democratischbestuur”<br />8<br />
 26. 26. 3. EU Gestructureerde Dialoog 2010-211 <br /><ul><li>LAs in Europa: </li></ul>>91,000 gemeenten<br />1,150 intermediaireorganisaties (districten, provincies)<br />en >100 regionaleorganen<br /><ul><li>Europese complexiteit exporteren?
 27. 27. Gestructureerde Dialoog: structurele inschakeling LA/NGO in doeltreffende hulp</li></ul>9<br />
 28. 28. 4. Belgische subsidiariteit en Vlaamse OS<br />- 1993: in forointerno, in foroexterno: OS federaal, gewesten en gemeenschappen<br />- Vl.OS (ODA) : 1995: €8.2 miljoen<br /> 2009: €49.5 miljoen<br />- sinds 2004: overschakelen naar programmaanpak<br />10<br />
 29. 29. 4. Belgische subsidiariteit en Vlaamse OS<br />11<br />
 30. 30. 5. Te veel Belgische koks in de ZA keuken?<br />12<br />
 31. 31. 5.Te veel Belgische koks in de Mozambikaanse keuken?<br /> <br /> <br />13<br />
 32. 32. 5. Te veel Belgische koks in de keuken?<br /> DoLin-country EU: in beide landen vrij sterk, maar recent<br /> <br />ZA: Joint Country Strategy Paper 2007-013<br />Mozambique: EU Fast Track Initiative DoL and Complementarity 2008 o.l.v. NL<br />- DoLin-country B niet geformaliseerd<br />14<br />
 33. 33. 5. Te veel Belgische koks in de keuken?<br />- VSBB-aanbeveling Vl.OS: portefeuille actief/passieve donor i.f.v. comparatief voordeel, en aansluiten bij DoL EU. <br />- MAAR: is intra-donorDoLBelgie niet meer opportuun? <br />DoL EU in-country complementariteit: donormapping; Joint AssistanceStrategies 2014<br />Atlas of DecentralisedCooperationCoR: vrijwillig, niet-exhaustief<br />DAC ODA rapportering: per land<br />Spanje ‘Centraal Master Plan’? Haalbaar? <br />B: Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid weinig operationeel<br /> <br />15<br />
 34. 34. 5. Te veel Belgische koks in de keuken?<br /> - MAAR: Wat is comparatief voordeel Vl.OS ?<br /><ul><li>landbouw/voedselzekerheid
 35. 35. gezondheid
 36. 36. tewerkstelling/KMO
 37. 37. decentrale interventie/decentralisatie?
 38. 38. opgebouwde nationale en/of lokale ondersteuning
 39. 39. kennisoverdrachtvb gezondheidsexpertise , onderwijs, havenbeheer; KMO’s?... </li></ul>16<br />
 40. 40. 6. Besluit: Te druk in de keuken?<br />V: Kan in-countryDoLEU Belgische DoL in het Z stimuleren?<br />A: Ja, maar…<br />Coördinatie en complementariteit nog sterk verbeterbaar bv decentrale concentratie; bv HR gezondheidsector Moz<br />enkel indien nood in-country complementariteit formeel onderkend<br />Vlaamse OS: meer en meer VIA verwijzing naar EU DoL in CSP<br /> provincies, gemeenten, NGO’s, uniefs,…? <br />17<br />
 41. 41. 6. Besluit: Te druk in de keuken?<br />V: Zal DoL EU tot meer DoL in België leiden ???? <br />A: Nee, tenzij… <br />Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid: afspraken!<br />impliceert uiteindelijk intra-gewestelijkecoördinatieS (departementen, MAAR OOK: provincies, steden en gemeenten)<br />18<br />
 42. 42. 7. Besluit: dichter bij de burger?<br />Subsidiariteit in OL : <br /> - decentrale niveau als comparatief voordeel<br /> - decentralisatieketen lokaal-regionaal-nationaal nodig<br /> - impliceert afwegen :<br />actieve versus passieve donorrol<br />taakverdeling (DoL)<br />19<br />
 43. 43. 7. Besluit: Dichter bij de burger?<br />Staat Vlaamse OS echt dichter bij de Vlaamse burger? <br />Meer sensibilisering en kennis bv comparatief voordeel, land/sectorkeuze? <br />Kan complementariteit en DoL naar burger vertaald worden? <br />Spanning tussen :<br />“[Vlaamse OS]steeds in overeenstemming met de internationale consensus over goede donorpraktijken”<br /> vs.<br />“actief en coherent buitenlands beleid…om de aanwezigheid in Europa, de wereld en multilaterale organisaties gericht te versterken”<br />20<br />
 44. 44. Dank u<br />Rapporten : www.ua.ac.be/vsbb<br />21<br />

×