Public-public cooperation and public procurement (in Dutch)

504 views

Published on

Presentation given at EBPs PPP Tender Day held on 23 May 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Openbare taak = uitoefenen taak van algemeen belang dan wel belast zijn met openbare dienst
 • 2 scenario’s:Verzelfstandiging: AO + EInterbestuurlijke samenwerking: AO, AO2 en AO3 + E
 • Openbaar gezag = recht om te bepalen hoe de economische activiteiten dien nodig zijn voor de vervulling van de openbare taak, moeten worden verricht
 • Art. 18 RL 2004/18/EG : hele bedrijfssector wordt voorbehouden of specifieke taak van algemeen belang wordt exclusief toegewezen aan 1 ondernemingBestaanbaarheid monopolie met mededigingsrecht:Enkel opdracht van dienstenBegunstigde exclusief recht is ook aanbestedende dienstExclusieve rechten worden verleend bij wet of reglementExclusief recht verenigbaar met de rechtvaardigingsgronden art. 51-52 VWEU (openbare orde, gezag, volksgezondheid enz.) OF rule of reason: dwingende reden van algemeen belang geschikt om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen, die niet verder gaan dan wat noodzakelijk is ter bereiking van dat doel en die zonder discriminatie worden toegepast.
 • Public-public cooperation and public procurement (in Dutch)

  1. 1. Publiek-publieke samenwerking enoverheidsopdrachtenEen broos huwelijk22 mei 2012 - Brussel
  2. 2. Publiek-publieke samenwerking (PuPuS) Functionele decentralisatie / externe en interne verzelfstandiging Sociétés d’économie mixte Vlaanderen = VZW Centrifugaal effect staatshervormingen ‘Verneveling’ van de Staat Nood aan onderlinge samenwerking Interactie PPS en PuPuS 2
  3. 3. Publiek-publieke samenwerking enoverheidsopdrachten PuPuS hier = samenwerking tussen twee of meer aanbestedende instanties met het oog op het gezamenlijk vervullen van hun openbare taken Uitgangspunt: overeenkomst ten bezwarende titel tussen aanbestedende instanties:  Onder toepassingsgebied regelgeving overheidsopdrachten i.g.v. aanneming van werken, leveringen of diensten of concessie openbare werken (HvJ Commissie/Duitsland, Teckal, Commissie/Spanje)  Onder toepassingsgebied primair EG recht (gelijkheid, non- discriminatie, transparantie) i.g.v. andersoortig contract, bv. COD doch impact op interne markt (HvJ, Telaustria) 3
  4. 4. Uitzonderingen? Werknota EC SEC 2011 1169 final  aanbestedende overheden (niet overheidsbedrijven, aanbestedende entiteiten) Onderscheid:  Uitoefening openbare taak met eigen middelen:  In regie: geen overeenkomst (geen PuPuS)  Overeenkomst om niet, niet ten bezwarende titel (hier geen PuPuS)  Overeenkomst ten bezwarende titel: – Participatieve PuPuS (verticaal/geïnstitutionaliseerd): in house (Teckal-doctrine) – Contractuele PuPuS (horizontaal/niet-geïnstitutionaliseerd): in house bis (Hamburg-doctrine) 4
  5. 5. Uitzonderingen?  Uitoefening openbare taak met externe middelen  Delegatie van bevoegdheid (substitutietheorie)  Niet-contractuele toewijzing van openbare taken  Uitsluitende rechten (monopolie)  Aankoop- en opdrachtencentrales 5
  6. 6. Participatieve PuPuS (in house) Organisatorische afhankelijkheid AO AO2 AO3  Geen privé-kapitaal in E (HvJ, Stadt Halle)  Controle AO vergelijkbaar met controle (toezicht) op E eigen diensten  publiek- of ondernemingsrechtelijke controle (HvJ, Asemfo, Coditel markt Brabant) 6
  7. 7. Participatieve PuPuS (in house) Economische afhankelijkheid (HvJ, Carbotermo):  de entiteit E verricht het merendeel van zijn activiteiten/werkzaamheden ten behoeve van de controlerende aanbestedende dienst(en) AO (AO2, AO3, …)  restactiviteit = marginaal  de entiteit E is dus niet op de markt werkzaam, in concurrentie met commerciële ondernemingen 7
  8. 8. Contractuele PuPuS (in house bis) HvJ, Commissie/Duitsland:  Geen deelneming van privé-kapitaal (100% publiek)  Voorwerp overeenkomst = samenwerking, d.w.z. gezamenlijke uitvoeren van een gemeenschappelijke taak  Oorzaak overeenkomst = overwegingen die verband houden met algemeen belang --> geen marktactiviteiten en financiële transacties tussen partners dekken werkelijke kosten (geen winstmarge) Invulling notie ‘algemeen belang’ cfr. DAB / DAEB 8
  9. 9. Gelijkenissen in house en in house bis Gebruik van eigen middelen in samenwerking met anderen Geen privé-kapitaal Geen marktgerichtheid Relatie van afhankelijkheid (inhouse bis: Samenwerking niet van commerciële aard) 9
  10. 10. Delegatie van bevoegdheid Delegatie = volledige (exclusieve) overdracht relevant deel van openbaar gezag en recht om economische activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de vervulling van de gedelegeerde, openbare taak HvJ, Commissie/Frankrijk:  Overdrager mag geen verantwoordelijkheid m.b.t. de overgedragen bevoegdheid behouden (geen zeggenschapop uitvoering activiteiten i.k.v. openbare taak); EN  Begunstigde van de overgedragen bevoegdheid oefent deze zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid uit 10
  11. 11. Uitsluitende rechten Geen contractuele basis voor toewijzing van openbare taken cfr. HvJ, Tragsa: wettelijke verplichting tot uitvoering opdrachten aanbestedende dienst cfr. Regie der Gebouwen Maar: toepassing primaire EG-recht (VWEU) niet afhankelijk van bestaan contract: reeds toepassing als aanbestedende dienst derde belast met verrichten economische activiteit (met impact op interne markt) Alleenrecht dienstenopdrachten (art. 3, 2 Wet 1993) RvS 7 april 2011, Cipal: strikt onderscheid inhouse exceptie en uitsluitend recht exceptie 11
  12. 12. Aankoop- en opdrachtencentrale Art. 2, 4 Wet 2006: Een aanbestedende overheid die : - leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of - overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten; Art. 15 Wet 2006: Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4 , is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren 12
  13. 13. Vlaamse casus : lokale verzelfstandigingVerzelfstandigingsvorm Uitzonderingsgrond Afh. / Onafh.GIVA In regie (geen PuPuS) Afh.AGB Inhouse Afh.GEVA Delegatie Onafh.Art. 195 Gemeentedecreet PPS, geen PuPuS -IV Inhouse bis Afh.PV Inhouse Afh.DV Inhouse Afh.OV Delegatie Onafh. 13
  14. 14. Besluit Blijvend probleem doorvertalen Europeesrechtelijke begrippen naar Belgische/Vlaamse casus Onzekerheid wegens ‘soft law’ of ‘casusgebonden’ aansturing vanuit Europese rechtsbronnen (rechtspraak HvJ, interpretatieve mededelingen e.a. werkdocumenten Europese Commissie, …) Aanpassen wettelijk kader? Cf. voorstel richtlijn 2012 14
  15. 15. Vragen? 15
  16. 16. Jens DebièvreAdvocaat-vennootLydian +32 486286538 jens.debievre@lydian.be www.lydian.be

  ×