Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Seznanitev z
osnovnimi pojmi
Predstavitev rešitve
Cilj predstavitve
Ponudba
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performa...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Seznanitev z osnovnimi pojmi
• Uravnotežen sistem kazalnikov ...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Metoda Balanced Scorecard vam
omogoča, da:
• Opredelite posla...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Možnosti - rešitve, ki jih ponujamo :
Uporaba orodja MS Excel...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Možnosti rešitve :
KAJ DELA :
• Automatizacija sistema postav...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Programska rešitev omogoča automatizacijo procesa izdelave Ur...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Značilnosti :
Enostavna namestitev
Spletna aplikacija
Enostav...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Primeri Podatkovnih plošč
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Ponudba :
- prodaja/najem licenc
- predstavitev rešitve,
- iz...
Upravljanje učinkovitosti poslovanja-
Performance Management
Kontakti :
• M-ITR d.o.o.:
- Kontaktna oseba : Rikard Majcen
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Balanced Scorecard - Merjenje poslovanja - BSC-Lösungen

465 views

Published on

Balanced Scorecard - Merjenje poslovanja - BSC-Lösungen
http://marcelino.in
http://marcelino.si
info: info@marcelino.si

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balanced Scorecard - Merjenje poslovanja - BSC-Lösungen

 1. 1. Seznanitev z osnovnimi pojmi Predstavitev rešitve Cilj predstavitve Ponudba Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management
 2. 2. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Seznanitev z osnovnimi pojmi • Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja: je ravnotežen sistem kazalnikov je strateški sistem za načrtovanje in upravljanje • Kazalniki uspešnosti : odražajo cilje organizacije, morajo biti ključ do njegovega uspeha, morajo biti merljivi. Ključni kazalnik uspešnosti so ponavadi dolgoročne ocene za organizacijo. • Programska oprema : je rešitev za automatizacijo izdelave plana, definiranja kazalikov uspešnosti, postavitivi strateških ciljev, spremljanja rezulatov na osnovi kazalnikov uspešnosti, poročanje, obveščanje, planiranje aktivnosti, izdelava trendov in projekcij • Nosilci: so uporabniki aplikacije • Interaktivna Podatkovna plošča grafični vmesnik, ki prikazuje trenutno stanje meritve in ključnih kazalcev uspešnosti (KPI) za podjetja/instutucije/projekte
 3. 3. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Metoda Balanced Scorecard vam omogoča, da: • Opredelite poslanstvo in vizijo podjetja • Izvedete SWOT analize za podjetja in poslovnih enot • Opredele strateške cilje in določiti ukrepe za doseganje strateških ciljev • Učinkovito komunicirate in uporabljate strategije v celotnem podjetju z uporabo izpeljanih strateških ciljev za poslovne enote, trgov in produktov. • Določite merljive cilje za vsako poslovno enoto in jih povežete s strateškimi cilji • Priložitev dokumentov o strateških poročilih oziroma o • izvrševanju ciljev dejavnosti, dejavnosti, itd, • Ustvarite pobude za spremembo ciljev ali spremembo pristopa, • Odkrijte procese, ki jih je treba izboljšati ali preoblikovali • Dosežete popolno pogled na življenjsko vzročno -posledičn povezave v vaši organizaciji Kaj omogoča metoda BSC
 4. 4. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Možnosti - rešitve, ki jih ponujamo : Uporaba orodja MS Excel ali SmartDraw Uporaba orodja podjetja Spiderstrategies
 5. 5. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Možnosti rešitve : KAJ DELA : • Automatizacija sistema postavitve uravnoteženih kazalnikov poslovanja v devetih korakih ( po metodi BSC ) • Spremljanje doseganja ciljev • Obveščanje in alarmiranje • Izdelava projekcij • Izdelava planov za dosego planiranih ciljev
 6. 6. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Programska rešitev omogoča automatizacijo procesa izdelave Uravnoteženih kazalnikov uspešnosti po BSC metodi od : • Definiranja vizije podjetja/institucije, • Definiranja strateških ciljev, • Izdelave SWOT analiz, • Definiranja strateške mape ciljev podjetja, • Definiranja področij, • Definiranja Kazalnikov uspešnosti in povezave med njimi, • Izdelave meril uspešnosti za vsak kazalnik uspešnosti, • Izdelave podatkovne plošče in sistema distribucije spremljanja rezultatov, • Izdelave sistema obveščanja in alarmiranja ( način, komu, kdaj kako ) • Definiranja akcij in aktivnosti
 7. 7. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Značilnosti : Enostavna namestitev Spletna aplikacija Enostavna uporaba Enostaven dostop do podatkovnih plošč in enostavna distribucija rezultatov Predstavitev kazalnikov na podatkovni plošči
 8. 8. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Primeri Podatkovnih plošč
 9. 9. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Ponudba : - prodaja/najem licenc - predstavitev rešitve, - izdelava testne aplikacije na testnih podatkih, - pomoč pri namestitvi aplikacije - pomoč pri uvedbi aplikacije - mesečna pomoč pri uporabi aplikacije - Izdelava projektov BSC
 10. 10. Upravljanje učinkovitosti poslovanja- Performance Management Kontakti : • M-ITR d.o.o.: - Kontaktna oseba : Rikard Majcen - Telefon : +386 ( 0) 51 253 978 - Elektronski naslov : rikard.majcen@m-itr.com - www.nm-itr.com ali : • Marcelino d.o.o.: Kontaktna oseba : Jurij Cvikl - Telefon : +386 ( 0 ) 59251431 - Elektronski naslov : jurij.cvikl@marcelino.si - www.marcelino.si

×