Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VWO-Sprint          Pallas Athene College, EdeMoeilijk moet!De invoering van VWO-Sprint moet ertoe leidendat (hoo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vwo Sprint

842 views

Published on

Poster van Peter van Dijk en Huib van der Wolf over het vwo sprint programma op het Pallas Athene College. Voor de Docentenconferentie Blink uit in bèta van het JCU.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vwo Sprint

 1. 1. VWO-Sprint Pallas Athene College, EdeMoeilijk moet!De invoering van VWO-Sprint moet ertoe leidendat (hoog)begaafde leerlingen op hun eigenniveau uitgedaagd worden en op een voor hengeschikte manier leren. Ons uitgangspunt hierbijis “Moeilijk moet!”. Dit betekent dat leerlingenregelmatig op hun tenen moeten lopen. Hierdoorverkennen (en verleggen) zij allereerst huneigen grenzen. Daarnaast leren zij om te gaanmet negatieve feedback en ontwikkelen engebruiken ze andere vormen van studieaanpak,die voor de betreffende situatie effectiever zijn.Wij verwachten dat zij daardoor hun motivatieom te leren behouden en beter toegerust in debovenbouw van het vwo terechtkomen. En verder……… Twee aanmeldingsgesprekken één zonder en één met ouder(s) Eigen introductieprogramma Eigen lokaal Eigen laptop 35/36 lesuren per week Elke leerling eigen coach (tot herfstvakantie) Per leerjaar een mentorVWO-Sprint HoogbegaafdheidscoördinatorVWO-Sprint is een opleiding met een Sprintcoördinatortweejarige (in plaats van de reguliere drie jaar) Klein (vast) docententeam VWO-Sprintversnelde en verrijkte onderbouw. Naast degewone vaklessen zijn er wekelijks acht Specifiek geschooldsprinturen. In zes daarvan wordt gewerkt aan 6x per jaar sprintteam overleg(vakoverstijgende) projecten volgens hettop-down-principe. Eén sprintuur is voor Jaarlijks sprintevaluatie/-ontwikkeldagfilosofie en verder is er een bijsprintuur 4x per jaar klankbordbijeenkomsten met ouderswaarin leerlingen onder leiding vanjuniorbegeleiders werken aan vakken waarinze minder goed zijn.In het tweede jaar kiezen de leerlingen hunprofiel en stromen vervolgens door naar debovenbouw. In de bovenbouw volgen desprintleerlingen een vierjarig programma meteen extra programma aan verdiepende Op de basisschool vaakactiviteiten (het zogenoemde een buitenbeentje, inAcademieprogramma) en een Oriëntatiejaar. VWO-Sprint niet.Leerlingen die dat willen kunnen in principe ook Samen het einde vanin drie schooljaren het bovenbouwprogramma het schooljaar vieren!doorlopen en hun vwo-diploma behalen.Tijdens het Oriëntatiejaar kunnen leerlingenkiezen uit verschillende keuzeactiviteiten: Contactgegevensproefstuderen, extra vakken op school, stage ofuitwisselingsprogramma. De leerlingen wordenbegeleid door een coach. p.vandijk@pallasathenecollege.nl h.vanderwolf@pallasathenecollege.nl www.pallasathenecollege.nl Deze poster is gemaakt voor de JCU-Docentenconferentie 2011.

×