Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe Bètavleugel op Het Nieuwe Lyceum - JCU Docentenconferentie

574 views

Published on

Presentatie bij de werkgroep Nieuwbouw en faciliteiten voor beter bètaonderwijs op de JCU Docentenconferentie 16 maart 2010. Door Ruud van Tergouw (Het Nieuwe Lyceum)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe Bètavleugel op Het Nieuwe Lyceum - JCU Docentenconferentie

 1. 1. Nieuwe bètavleugel op Het Nieuwe Lyceum (HNL) in oktober 2009 Wat ging daaraan vooraf?
 2. 2. Subsidieaanvraag april 2007 <ul><li>Subsidiebedrag 150.000 euro (+ 150.000 euro van HNL) + budgetoverschrijding </li></ul><ul><li>Subsidieaanvraag zagen we als ‘aanjager’ van om een onderwijskundige ontwikkeling op gang te brengen </li></ul><ul><li>Op basis van doelstellingen bètaonderwijs </li></ul><ul><li>Er waren/zijn eisen t.a.v. verantwoording, deelname aan evaluatie </li></ul>
 3. 3. Hoe tot doelstellingen van het bètaonderwijs gekomen? <ul><li>Een ‘dag op de hei’ om uitgangspunten te formuleren met: </li></ul><ul><li>* een actieve deelname van alle </li></ul><ul><li>bètadocenten (wi, na, sk, bi), onder leiding van </li></ul><ul><li>van de schoolleiding en bestuurslid (met bèta </li></ul><ul><li>achtergrond) </li></ul><ul><li>Daarna: </li></ul><ul><li>* Coördinerende rol van de vakgroepleider </li></ul><ul><li>* Sturende rol sectievoorzitters binnen secties </li></ul>
 4. 4. Doelstellingen bètaonderwijs <ul><li>Bèta onderwijs meer aansprekend, uitdagend en enthousiasmerend maken voor leerlingen en docenten door: </li></ul><ul><li>- meer gebruik kunnen maken van </li></ul><ul><li> practicumonderwijs </li></ul><ul><li>- meer samenwerking tussen de </li></ul><ul><li>bètavakken </li></ul><ul><li>- meer gedifferentieerd onderwijs kunnen </li></ul><ul><li> aanbieden (individueler, PWS) </li></ul>
 5. 5. Doelstellingen betekenen: <ul><li>Aanpassingen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Gebouwelijke aanpassing </li></ul><ul><li>Andere inzet van TOA’s </li></ul><ul><li>Aanschaf van materialen en apparatuur </li></ul>
 6. 6. Aanpassingen in het onderwijs <ul><li>Wat wil je wanneer doen in je onderwijs om meer practica te realiseren? </li></ul><ul><li>In welke volgorde? </li></ul><ul><li>Zijn er nieuwe practicamogelijkheden ? </li></ul><ul><li>Om welke manieren kan er gedifferentieerd en vakoverstijgend gewerkt worden? </li></ul><ul><li>Deelname aan JCU is een vliegwiel voor ontwikkeling van het onderwijs!! </li></ul><ul><li>Ontwikkeling vakoverstijgend vak science </li></ul>
 7. 7. Gebouwelijke aanpassing <ul><li>Alle leslokalen voor bètavakken concentreren in één vleugel </li></ul><ul><li>Vernieuwde inrichting van leslokalen en practicaruimten/laboratoria (zie foto’s website) </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke ruimte voor TOA’s t.b.v. voorbereiding en individuele begeleiding leerlingen </li></ul><ul><li>Nieuwe vakgroepkamer voor gezamenlijk overleg </li></ul>
 8. 8. Inzet TOA’s <ul><li>2 fulltime TOA’s die allebei voor drie vakken ingezet kunnen worden (scholing) </li></ul><ul><li> Aanpassing van functiebeschrijvingen </li></ul>
 9. 9. Aanschaf materialen en apparatuur <ul><li>Op basis van wensen secties </li></ul><ul><li>Via investeringsbegroting </li></ul><ul><li> nagenoeg alle wensen zijn/worden gerealiseerd! </li></ul>
 10. 10. Tips n.a.v. valkuilen <ul><li>Wees planmatig, maar durf plannen bij te stellen </li></ul><ul><li>Redeneer vanuit doelstellingen en niet vanuit faciliteiten </li></ul><ul><li>Bij faciliteiten goed nadenken wat wanneer nodig is </li></ul><ul><li>Zoek aanjagers of vliegwielen </li></ul><ul><li>Durf ambitieus te zijn, maar evalueer </li></ul>

×