Gluren bij de buren

622 views

Published on

Werkgroep voor de JCU docentenconferentie Blink uit in bèta. Over gebruik van nlt-modules in anw (door Ilona Schutte en Freek van Mourik), een bètaoudernetwerk (Peter van Dijk en Peter Verkaaik) en een project duurzaamheid (Nico van Dam).

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gluren bij de buren

 1. 1. 1<br />
 2. 2. Proeven van Vroeger<br />wetenschapshistorie bij<br />algemene natuurwetenschappen (ANW)<br />2<br />
 3. 3. 3<br />Proeven van Vroeger op JCU<br />NLT module van JCU: al twee schooljaren in 5vwo<br />inhoud: wetenschapshistorie van Oudheid tot en met de 19e eeuw<br />op JCU: practicum in Universiteitsmuseum met oude lenzen/prisma’s<br />afronding met groepsopdracht: 1 keuze-onderwerp en ‘wiki’ maken (digitale beschrijving)<br />esthetische anatomie, ontstaan van elektriciteit, astrolabe, alchemie, …..<br />
 4. 4. Proeven van Vroeger bij ANW<br />Tekst ingedikt (halvering)<br />Historisch practicum geschrapt: te natuurkundig + te groot aantal leerlingen (± 100 in 4vwo)<br />Selectie eindopdrachten<br />o.a. extra discussievragen (debat + a.d.h.v. stellingen)<br /> Bruikbaarheid?<br />moet nog blijken<br />aansluiting bij typische ANW-vragen<br />grote diepgang<br />lange leesteksten<br />4<br />
 5. 5. Bèta-oudersop het Pallas Athene College te Ede<br />“Graag willen wij uw hulp inroepen. U weet als geen ander hoe boeiend en spannend exact is, voor wat voor uitdaging je als bèta wordt gesteld en wat de mogelijkheden van iemand met een exacte achtergrond in deze maatschappij zijn.”<br />
 6. 6. Mogelijkheden voor inzet<br />Gastles op school.<br />Excursie naar bedrijf/instelling.<br />PWS binnen bedrijf/instelling.<br />Stage-adres voor leerling in 5VWO.<br />Leerling kan dagje meelopen (LOB).<br />
 7. 7. jaarplanning<br />September: brief aan ouders, mededeling in Pallasnieuws<br />Oktober: verdeling alle aanmeldingen over Bètadocenten.<br />Okt-mei: Docent+ouder organiseren activiteit, schrijven stuk in Pallasnieuws.<br />Juni: afsluitende Barbecue: collega’s mee!<br />
 8. 8. Resultaat: 14 ouders<br />onderzoeker polymelkzuur op WUR<br />uroloog<br />trainer/consultant<br />software ontwikkelaar voor politie<br />P&O adviseur<br />docent bij Marine<br />medewerker ontwerp- en installiebedrijf liften en roltrappen<br />procesondersteuner exacte bedrijven<br />onderzoeker medische voeding bij Danone<br />werkloos bouwkundige<br />huisarts<br />directeur van bedrijf voor ICT en Social Media<br />onderzoeker gewasbescherming WUR<br />teamleider onderzoek AKZO Nobel<br />
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. Effect:<br />Voor leerlingen: kennis krijgt een context. Ze zien het nut en de toepassingsmogelijkheden en beseffen dat ze al veel kennis hebben.<br />Ouders vinden het erg leuk!<br />Betrokken ouders.<br />Extra ouders voor LOB-beroepenmarkt.<br />Groeiend netwerk van ouders?<br />
 12. 12. Gluren_betaouders1.MOV<br />
 13. 13. Gluren_betaouders2.MOV<br />
 14. 14. Project Duurzaamheid<br />een vakoverstijgend thema<br />3de klassen VWO<br />Nico van Dam <br />
 15. 15. Overzicht ingrediënten<br /><ul><li> hoe zo gekomen ?
 16. 16. randvoorwaarden
 17. 17. verloop van project</li></ul> welk vervolg? <br />
 18. 18. Hoe zo gekomen ?<br /> al bestaande projectweek V3<br /> project fellows JCU<br />
 19. 19. Deelname school<br />reis van de Beagle 1 min 50- 3 min<br />http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/29908/nederland-2/reis-van-de-beagle/over-de-toekomst-van-onze-soort.html<br />film HOME<br />http://www.youtube.com/watch?v=b38GerDI-jE<br />Inspiratie uit<br />
 20. 20. Randvoorwaarden<br /> support schoolleiding<br /> bereidvolle collega’s<br /> expertise<br />
 21. 21. Idee opzet <br />Lessen over duurzaamheid<br />Projectweek zelf<br />afsluiting<br />
 22. 22. wat is erbeschikbaar ?<br />lezing prof v/d Zande over kwetsbare atmosfeer NLT<br />http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/29908/nederland-2/reis-van-de-beagle/over-de-toekomst-van-onze-soort.html<br /> <br />http://player.omroep.nl/?aflID=11610905tast the waste<br />http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1010491-kwetsbare-natuur-successie-en-dynamiek-in-ecosystemenbiodiversiteit – Beagle<br /> <br />http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/665broeikas<br /> <br />http://www.youtube.com/watch?v=3vfuCPFb8wkwillie smits<br />http://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0bottled water<br />http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78story of electronics<br /> http://www.globenederland.nl/html/modules_duurzameontwikkeling.htm<br />http://www.greenthefilm.com/<br />
 23. 23. 9 probleemgebieden <br />
 24. 24. Leerdoel<br />
 25. 25. Uitgangspunten : <br />per vakgebied<br />introductie duurzaamheid eerst<br />1 - 3 lessen per vak +1 á 2 projectideëen voor projectweek<br />
 26. 26. afspraken maken met vakgenoten<br />
 27. 27.
 28. 28. Ontwerp introlessen<br />
 29. 29. Waar loop je tegen aan ?<br /><ul><li>Collega’s weinig tijd
 30. 30. Aan wie laat je je lessen zien ?
 31. 31. Planning lessen lastig</li></li></ul><li>Activiteiten leerlingen :<br />..corderiusmaken zonnecel.doc<br />..corderiusfoto posters lln.doc<br />
 32. 32.
 33. 33. http://www.youtube.com/watch?v=yNfLj24Tnvg<br />
 34. 34. Navraag:<br /> 2de ronde enquete en collega’s<br />Verbeterpunten inplementeren<br />Hoe nu verder ?<br />
 35. 35.
 36. 36. Graag nu je mening !<br />hoe zou een vervolg in de bovenbouw <br /> er uit zien ?<br />kan deze opzet in je eigen school ?<br />

×