EXERCICIS PREPARACIÓ GEOGRAFIA

2,139 views

Published on

Aquí teniu els exercicis de Geografia per a preparar la Selectivitat.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EXERCICIS PREPARACIÓ GEOGRAFIA

  1. 1. GEOGRAFIASELECTIVITAT 2012Exercici 1[5 punts]1. Descriviu la informació representada en el mapa. [1 punt]2. Expliqueu les causes que justifiquen les diferències en el creixement urbàentre els països desenvolupats i els països en vies de desenvolupament. Acontinuació, indiqueu la denominació que reben els principals tipusd’aglomeracions urbanes.3. Exposeu els principals problemes que han d’afrontar quotidianament totesles grans ciutats. A continuació, indiqueu si hi ha diferències, pel que fa a algund’aquests problemes, entre les ciutats dels països desenvolupats i les delspaïsos en vies de desenvolupament. [2,5 punts]
  2. 2. Exercici 2Llegiu les dades de la taula següent i responeu les qüestions. Percentatge de població de Catalunya el 2004 per àmbits territorials.1. Descriviu la informació representada a la taula. [1 punt]2. Quin criteri s’utilitza a l’Estat espanyol per establir si la població és rural,semiurbana o urbana? Expliqueu les diferències que s’observen a la taula entreel poblament de les comarques del Camp de Tarragona i el poblament de lescomarques centrals. [1,5 punts]3. Exposeu les principals causes de la desigual distribució espacial de lapoblació a Catalunya. [2,5 punts] 2
  3. 3. Exercici 3Observeu el mapa següent i responeu les qüestions.1. Descriviu la informació que proporciona aquest mapa. [1 punt]2. a) Escriviu el nom de dues comunitats autònomes amb dues províncies idues més amb tres províncies.b) Exposeu les diferències existents entre un estat federal i un estatdescentralitzat. Citeu dos exemples de cada tipus. [1,5 punts]3. Expliqueu les principals característiques de les institucions bàsiques del’organització territorial i administrativa de l’Estat espanyol: municipi, província icomunitat autònoma, i les seves principals competències. [2,5 punts] 3
  4. 4. Exercici 4Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.La ciutat de baixa densitat, també anomenada ciutat difusa en els estudisitalians, és un model d’ús i ocupació del territori que s’ha estès a Catalunyadurant els darrers quaranta anys i que afecta tant els creixements residencials,com els comercials i industrials.Aquest model es caracteritza per un creixement extensiu, dispers i de baixadensitat d’edificació, per la segregació d’usos i per un elevat consum deterritori.La ciutat de baixa densitat residencial està formada per habitatges unifamiliarsamb jardí i s’oposa al model de ciutat compacta típicament mediterrani, ambmescla d’activitats en l’espai i amb densitats moderades. […] La major part deprofessionals vinculats a l’ordenació del territori alerten dels diversos riscosassociats a la ciutat de baixa densitat: un major consum de sòl, d’energia id’aigua; l’encariment dels serveis públics (com ara l’enllumenat, l’abastamentd’aigua o la recollida d’escombraries); la transformació del paisatge ambelements aliens al model mediterrani; la segregació social, i l’augment de lamobilitat basada en el transport privat.[…] Les urbanitzacions es caracteritzaven pel fet d’organitzar-se d’acord amb laforma del terreny del promotor, perquè es localitzaven d’una manera que lesfeia estar desconnectades del nucli urbà i perquè estaven formades per vialsmínims, sense reserves per a espai públic, i amb parcel·les per a casesunifamiliars amb jardí que s’anaren construint progressivament.[…] D’altra banda, a partir dels anys vuitanta es va iniciar la construcció decases adossades i en filera, en aquest cas en continuïtat amb les tramesurbanes existents, dins d’un procés de planejament municipal i amb unesdensitats més moderades, tot i que amb una important tendència a ocuparimportants proporcions de territori.M. JORDI. «Urbanització de baixa densitat a Catalunya. Debat». A: Anuariterritorial de Catalunya 2004. Barcelona, p. 406-4081. Resumiu les idees principals del text. [1 punt]2. Definiu els termes segregació d’usos i segregació social. Per què la ciutatdifusa comporta un augment de la mobilitat basada en el transport privat?, quintipus de mobilitat és la que es produeix? [1,5 punts]3. Exposeu breument quines són les funcions de la ciutat i on es localitzen en elconjunt de l’espai urbà. [2,5 punts] 4
  5. 5. Exercici 5Observeu la taula següent i contesteu les qüestions.Algunes dades sobre països recentment incorporats a la Unió Europea i països candidats a integrar-s’hi en un futur1. Descriviu la informació que proporciona la taula. [1 punt]2. Exposeu quins requisits polítics i econòmics són necessaris per a formar partde la Unió Europea (UE). Quins dels països de la taula s’han incorporat a la UEl’1 de gener del 2007? [1,5 punts]3. Exposeu les característiques econòmiques i polítiques principals de la UnióEuropea (UE) d’acord amb l’esquema següent: [2,5 punts]a) Anomeneu els objectius de la integració econòmica dels estats membres dela UE i els instruments per a aconseguir-la.b) Poseu algun exemple que signifiqui la integració política, esmenteu un delstractats principals en la configuració de la UE i anomeneu dues institucionspròpies del sistema polític de la UE.c) De la llista següent, assenyaleu els països que actualment no formen part dela UE: França, Itàlia, Malta, Grècia, Croàcia, Noruega, Finlàndia, Islàndia,Bulgària, Lituània, Ucraïna, Bèlgica, Suïssa, Polònia. 5
  6. 6. Exercici 6Llegiu el text següent i responeu a les qüestions plantejades.L’Àfrica, amb una població de més de 400 milions de persones, amb un conjuntde riqueses naturals i minerals de gran valor estratègic, està paradoxalmentdevorada per la pobresa, la corrupció, el subdesenvolupament, l’espoliació delsseus recursos i les matances ètniques provocades pels seus conflictes bèl·lics[…]. Els cabdills i dictadors africans continuen al poder protegits per lesmultinacionals vinculades a aquests negocis.El continent africà, sotmès durant segles a la colonització europea i nord-americana, no pot sortir de la seva situació de fam i de misèria perquè és unobjectiu prioritari de les grans corporacions transnacionals energètiques imineres que hi extreuen petroli, urani, coure, níquel, ferro, or, alumini, cobalt,plom, fosfats, zinc i diamants. Molts d’aquests recursos són altamentestratègics per a la indústria occidental. A aquestes fonts de riquesa cal sumarel comerç d’ivori (en una dècada el nombre d’elefants ha passat d’1,3 milions amenys de 600.000) i el de les espècies exòtiques en via d’extinció.Si a l’espoliació ecològica s’hi afegeixen els 36 milions d’infectats per la sida(17 milions d’africans han mort des que es va iniciar l’epidèmia), més del 70 %dels quals es localitzen a l’Àfrica subsahariana, el panorama esdevé realmentdesolador.Globalització i medi ambient: El segle de l’ecologia. Diputació de Barcelona iAssociació Una Sola Terra, 20021. Resumiu les idees principals del text. [1 punt]2. Definiu el concepte subdesenvolupament i exposeu els trets principals delmodel centre-perifèria per a explicar les diferències de desenvolupament entreels països del món. [1,5 punts]3. Exposeu les característiques més rellevants del comerç internacional,d’acord amb l’esquema següent:a) Expliqueu les diferències entre importacions i exportacions i entre balançacomercial i balança de pagaments.b) Exposeu els trets principals de l’intercanvi desigual entre els països rics i elspaïsos pobres.c) Esmenteu quatre exemples de països del centre i quatre de la perifèria. [2,5punts] 6
  7. 7. Exercici 7 [5 punts]Observeu el gràfic següent i responeu a les qüestions plantejades.Indicadors socials en els districtes de Barcelona (2008)FONT: Anuari Estadístic Municipal de Barcelona, 2008.1. Descriviu la informació representada en el gràfic. [1 punt]2. Definiu els conceptes segregació espacial de la població i rehabilitacióurbana. [1 punt]3. Observeu el gràfic i determineu quin dels tres districtes representats (A, B oC) correspon a un barri benestant (Sarrià - Sant Gervasi), quin a un barri detreballadors (Nou Barris) i quin a un centre històric degradat (Ciutat Vella).Raoneu la resposta. [1,5 punts]4. Expliqueu els diferents tipus de segregació espacial de la població que sovintes produeixen a les ciutats i indiqueu-ne les causes. [1,5 punts] 7
  8. 8. Exercici 8Observeu la taula següent i responeu a les qüestions plantejades.1. Resumiu la informació que proporciona la taula. [1 punt]2. Definiu els conceptes esperança de vida i producte interior brut. [1 punt]3. a) Expliqueu el fet que alguns països, com per exemple Cuba, tinguin un IDHmés gran que altres països que presenten un PIB superior.b) Analitzeu l’IDH d’Espanya. [1,5 punts]4. A quines àrees geogràfiques pertanyen els països que tenen els IDH mésbaixos (<0,700)? Expliqueu breument les causes de la baixa esperança de vidaque presenten aquests països. [1,5 punts] 8

×