Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comentari novel la històrica

1,386 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comentari novel la històrica

  1. 1. INSTITUT PERE BARNILS COMENTARI NOVEL·LA HISTÒRICA HISTÒRIA 2BTX 1. IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA 1) Autor. Títol. Editorial. Any i lloc de publicació. 2) Breu biografia de l’autor i de la seva producció literària. 2. ANÀLISI DE LA NOVEL·LA 1) Breu síntesi de l’argument i descripció de l’estructura formal. 2) Context històric. 3) Identificació i anàlisi dels personatges com a representants d’actituds, ideologies, interessos... 4) Anàlisi dels grups socials i del sistema de valors que representen. 5) Valoració de la problemàtica social, econòmica, política o religiosa que es descriu. 6) Descripció dels elements de la vida quotidiana, dels costums i del llenguatge de l’època. 3. CONCLUSIONS 1) Valoració sobre el conjunt de l’obra: la problemàtica que presenta, els personatges que apareixen, l’època en la que s’emmarca l’acció, etc. 2) El que més t’ha agradat, interessat i per què. 3) El que menys t’ha agradat, interessat i per què. 4) Opinió personal sobre què t’ha aportat la lectura al coneixement de la matèria. PRESENTACIÓ 1) Portada. 2) Presentació a doble espai i amb arial-12. 3) Extensió del punt 1, màxim un foli, del punt 2 mínim dos folis i del punt 3 mínim 1 foli.

×