Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ANÀLISI OBRES D'ART

3,808 views

Published on

Aquestes fitxes us serviran per a poder analitzar les obres artístiques que trieu del Romànic, del Gòtic o del Renaixement.

Published in: Education
  • Be the first to comment

ANÀLISI OBRES D'ART

  1. 1. ANÀLISI D’UNA OBRA D’ART ARQUITECTÒNICA IDENTIFICACIÓ NOM TIPUS EMPLAÇAMENTDOCUMENTACIÓ CRONOLOGIAGENERAL CONTEXT ESTIL ARTÍSTIC HISTÒRIC AUTOR MINIBIOGRAFIA ALTRES OBRES MATERIALS TIPUS DE MATERIAL UTILITZAT DIMENSIONS MONUMENTAL, ANTROPOCÈNTRIC ELEMENTS QUE MURS, PILARS, COLUMNES, SOSTENEN CONTRAFORTS... ELEMENTS ARCS, LLINDES, VOLTES, SOSTINGUTS CÚPULES, COMBORIS...ANÀLISI ESPAI EXTERIOR DISTRIBUCIÓ DE VOLUMSFORMAL FAÇANA ESPAI INTERIOR PLANTA: CREU LLATINA, GREGA, BASILICAL... ALÇAT: IL·LUMINACIÓ, ELEMENTS DECORATIUS CONCLUSIÓ ELEMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTILINTERPRETACIÓ FUNCIÓ CIVIL, RELIGIOSA, MILITAR... ENCÀRREC CLIENT, MOTIVACIÓVALORACIÓ COMENTARISPERSONAL
  2. 2. ANÀLISI D’UNA OBRA D’ART ESCULTÒRICA IDENTIFICACIÓ NOM EMPLAÇAMENT: FAÇANA, TIMPÀ...DOCUMENTACIÓ CRONOLOGIAGENERAL CONTEXT ESTIL ARTÍSTIC HISTÒRIC AUTOR MINIBIOGRAFIA ALTRES OBRES TIPOLOGIA PLE VOLUM, RELLEU, CONJUNT, MATERIALS TIPUS DE MATERIAL UTILITZAT:ANÀLISI PEDRA, MARBRE, FERRO,FORMAL BRONZE, FUSTA... TÈCNICA TÈCNICA UTILITZADA, DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS... MESURES GRANS DIMENSIONS, PETITA... DESCRIPCIÓ FIGURATIVA (REALISTA O IDEALISTA) ABSTRACTA COMPOSICIÓ ESTRUCTURA DE L’OBRA, LÍNIES DOMINANTS, SIMETRIA, PARTS EN QUE ES DIVIDEIX... PUNT DE VISTA UNIFACIAL, MULTIFACIAL,ANÀLISI PERSPECTIVA...FORMAL RITME SI HI HA MOVIMENT... LLUM OMBRES, LLUMS... COLOR POLICROMIA, MONOCROMIA ELEMENTS SI PORTA AFEGITS COM JOIES, DECORATIUS PEDRES PRECIOSES... CONCLUSIÓ ELEMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTIL ICONOGRAFIA TEMÀTICA (RELIGIOSA, POLÍTICA, LITERÀRIA, DECORATIVA...)ANÀLISI PERSONATGES DESCRIPCIÓCONCEPTUAL IDENTIFICACIÓ FUNCIÓ CIVIL, RELIGIOSA, MILITAR ENCÀRREC CLIENT, MOTIVACIÓVALORACIÓ COMENTARISPERSONAL
  3. 3. ANÀLISI D’UNA OBRA D’ART PICTÒRICA IDENTIFICACIÓ NOM EMPLAÇAMENT: FAÇANA, TIMPÀ...DOCUMENTACIÓ CRONOLOGIAGENERAL CONTEXT ESTIL ARTÍSTIC HISTÒRIC AUTOR MINIBIOGRAFIA ALTRES OBRES MATERIAL DE MUR, FUSTA, TELA...ANÀLISI SUPORTTÈCNICA TÈCNICA AL FRESC, OLI... MESURES GRANS DIMENSIONS, PETITA... DESCRIPCIÓ FIGURATIVA (REALISTA O IDEALISTA) ABSTRACTA COMPOSICIÓ ESTRUCTURA GEOMÈTRICA (LÍNIES DOMINANTS). OBERTA TANCADA PERSPECTIVA SUPERFICIAL (NO HI HA FONS)ANÀLISI O PROFUNDA (SI HI HA FONS)FORMAL RITME SI HI HA MOVIMENT... LLUM OMBRES; LLUM (PER ON ENTRA, SI ÉS NATURAL O ARTIFICIAL..) COLOR POLICROMIA, MONOCROMIA... TIPUS DE COLOR (CÀLIDS, FREDS...) CONCLUSIÓ ELEMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTIL ICONOGRAFIA ESTUDIS DE LES IMATGES. TEMÀTICA (RELIGIOSA, POLÍTICA, LITERÀRIA,ANÀLISI DECORATIVA...)CONCEPTUAL PERSONATGES DESCRIPCIÓ IDENTIFICACIÓ FUNCIÓ CIVIL, RELIGIOSA, MILITAR ENCÀRREC CLIENT, MOTIVACIÓVALORACIÓ COMENTARISPERSONAL

×