Q3 module 2

3,755 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Q3 module 2

 1. 1. Modyul 2: Pilipinisasyon ng Gobyerno at Pagsupil ng Nasyonalismong Pilipino Mga Paksa: 1. Pagpapatupad ng mga Patakarang Kolonyal 2. Pilipinisasyon ng Gobyerno sa Ilalim ng United States 3. Pagsupil ng Nasyonalismong Pilipino Mga Kakayahan: 1. Natutukoy ang historikal na konteksto ng mga patakaran ng administrasyong kolonyal ng United States sa Pilipinas 2. Nababasa ang timeline ng mga pangyayari at naiuugnay ang mga ito sa mga patakarang kolonyal 3. Nasusuri ang mga batas at paraang ginamit ng United States sa Pilipinisasyon ng pamahalaan 4. Natutukoy ang mga nakinabang sa patakarang Pilipinisasyon 5. Naipaliliwanag ang mga layunin at limitasyon ng Pilipinisasyon ng gobyerno 6. Nahihinuha ang impormasyon mula sa mga sipi 7. Nabubuo ang konklusyon mula sa impormasyong nakuha at nahinuha 8. Nailalahad ang iba’t ibang paraang ginamit ng United States upang supilin ang nasyonalismong Pilipino 9. Naihahayag ang personal na saloobin tungkol sa nilalaman ng mga patakaran 10. Naiuugnay ang mga patakaran sa panahon ng administrasyong Amerikano at sa ngayon Panimula Ang Pamamahala ng United States sa Pilipinas Ang Kasunduan sa Paris na nilagdaan noong Disyembre 10, 1898 ang naging hudyat ng pagtatapos ng mahigit tatlong daang taong pananakop ng Spain sa Pilipinas at simula naman ng pananakop ng United States sa bansa. Sa bisa ng proklamasyong Benevolent Assimilation na inihayag ni dating Pangulong William McKinley noong Disyembre 21, 1898 pinamahalaan ng United States ang Pilipinas. Ang panahon ng pananakop ng United States sa Pilipinas ay nahahati sa sumusunod na mga pangyayari: 1
 2. 2. Panahon ng Pamahalaang Militar (1898-1901) Panahon ng Pamahalaan ng Komisyong Pilipinas (1901-1907) Panahon ng Pamamahala ng Lehislatura ng Pilipinas (1907-1916) Panahon ng Awtonomiya sa ilalim ng Batas Jones (1916-1935) Panahon ng Komonwelt (1936 – 1946) Basahin ang batayang aklat “Pilipinas, Isang Sulyap at Pagyakap”, mga pahina 188-200. Pilipinisasyon ng Gobyerno Natunghayan sa nakalipas na pamamahala ng Spain sa Pilipinas na malaki ang pagkakaiba ng patakaran ng kanilang pamumuno sa patakaran ng pamamahala ng United States sa Pilipinas. Sa larangan ng pakikilahok ng mga Pilipino sa politika, sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Spain sa bansa hindi pinahintulutan ang mga Pilipino na manungkulan sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Sa kabilang banda, sa ilalim ng United States matapos maitaguyod ang kanilang pamahalaang sibil sa Pilipinas hinikayat nila ang mga Pilipino na makilahok sa pamamahala ng bansa bilang bahagi ng kanilang pahayag at simulain sa Pilipinas na sanayin at turuan ang mga Pilipino na mamahala ng kanilang sarili. Matutunghayan sa ibaba ang time line ng mga mahahalagang pangyayari na nagbigay-daan sa pagkamit ng mga Pilipino ng higit na pakikilahok sa pamamahala sa bansa. 2
 3. 3. Agosto 14, 1898. Idineklara ni Commodore George Dewey ang pamahalaang militar sa Pilipinas. 1898-1899. Pinamunuan nina Hen. Wesley Meritt (1898), Elwell Otis (18981899) ang Pilipinas sa ilalim ng batas militar upang supilin ang mga naghihimagsik na mga Pilipino. Namuno sila bilang mga Gobernador-Militar. 1899. Iniutos ni Pangulong McKinley ang pagpapadala ng mga komisyon sa Pilipinas upang alamin ang kalagayan ng Pilipinas. 1899. Komisyong Schurman. Pinamunuan ni Jacob Gould Schurman. Ipinahayag sa mga Pilipino ang layunin ng United States. 1900. Komisyong Taft. Pinamunuan ni William Howard Taft. Iminungkahi ang paggawa ng batas panlalawigan at munisipal; pagtatatag ng mga hukuman at pulisya; at pagtataguyod ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. 1899-1901. Huling Panahon ng pamahalaang Militar sa Pilipinas sa pamumuno ni Hen. Arthur MacArthur. Marso 2, 1901. Pagsabatas ang Susog Spooner ni Sen. John Spooner bilag tugon sa panukala ni Taft at iminungkahi niya ang agarang pagtatatag ng pamahalaang sibil sa Pilipinas; at pormal na pagbuwag sa pamahalaang militar. Hulyo 04, 1901. Pinasinayaan ang Pamahalang Sibil sa Pilipinas sa ilalim pa rin ng Komisyon ng Pilipinas ng pamahalang Amerikano. Pinangunahan ito ni William Howard Taft. Tinanghal din siyang kauna-unahang Gobernador-Sibil. Hulyo 02, 1902. Pinagtibay ang Batas Cooper o ang Philippine Bill of 1902 na ipinanukala ni Cong. Allen Cooper. Isa sa pinakamahalagang itinadhana ng batas na ito ay ang pagtatatag ng Lehislatura ng Pilipinas na pangungunahan ng mga mambabatas na Pilipino. Isinabatas din ang pagtatalaga ng dalawang Pilipino bilang Residente Komisyoner na magiging kinatawan ng lehislatura sa US Congress. Oktubre 16, 1907. Pinasinayaan ang Lehislatura o Asemblea ng Pilipinas. Pinamunuan ito nina Sergio Osmenia bilang Ispiker, at Manuel L. Quezon ang Lider ng mayorya. Ito ang nagpasimula ng kampanya ng mga Pilipino para hilingin ang mas malawak na saklaw ng pamamahala sa bansa at hingin ang kalayaan. Reaksyon ng mga Pilipino sa Pananakop ng mga Amerikano Matapos ang kabiguan ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa mga digmaang laban sa panghihimasok ng United States, nagpatuloy pa rin ang mga pagpupunyagi 3
 4. 4. at pagpapahayag ng mga Pilipino laban sa kanilang pananakop. Hindi ganap na sumuko ang mga Pilipino sa pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa bayan. Makikita sa tsart ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino laban sa pamahalaang kolonyal ng United States. Paraan ng Pinuno o Mga Pagpapahayag ng Namuno Nasyonalismo 1.Aktibong -Mga Moro Pakikibaka -Miguel Malvar -Macario Sakay -gerilya Layunin Tugon ng mga Amerikano - Pakikipag-laban -Pagpapatupad ng mga Batas upang upang maging supilin ang paghihimagsik. malaya. Halimbawa: A.Sedition Law B.Flag Law C.Itinaguyod ang Konstabularya (isang kilusan na binubuo ng mga Pilipino laban sa mga kapwa Pilipino na hindi sumasang-ayon sa mga Amerikano) 2. Pagtatag ng mga Partidong Politikal: A. Partido Federal - Dr. Trinidad Pardo de Tavera (nagtaguyod) -gawing estado ng United States ang Pilipinas. B. Partido Independista Immediadista (Radikal na Nasyonalista M. L. Quezon -Sergio Osmenia -Teodoro Sandiko -Isauro Gabldon -hilingin sa United States ang kalayaan at higit na pakikilahok ng mga Pilipino sa pamamahala sa bansa. C. Partido Urgenista (Konserbatibong Nasyonalista) -Felipe Agoncillo -Rafael Palma -Leon Ma. Guerrero -Pablo Ocampo -Kampanya para sa kalayaan 4 -Hinikayat ang mga Pilipino na lumahok sa pamamahala sa bansa ngunit ito’y limitado lamang sa paggawa ng batas na kung saan ang mga batas na kanilang gagawin ay umaayon pa rin sa kagustuhan ng mga Amerikano. -Hawak pa rin ng United States ang sangay ng tagaganap ng bansa. a.Batas Cooper o Philippine Bill of 1902; b. Batas Jones (1916) – Kaunaunahang batas na pangako ng United States tungkol sa pagkilala ng kalayaan ng Pilipinas.
 5. 5. 3. Pagpapadala ng mga misyong pangkalayaan ng Pilipinas A. Misyong Os-Sergio Osmenia -Humingi ng Rox -Manuel Roxas batas sa United States na magpapalaya sa Pilipinas. B. Misyong Kalayaan ni Manuel L. Quezon Manuel L. Quezon -Paghingi ng mas maliwanag na batas tungkol sa kasarinlan ng Pilipinas -ipinagkaloob ang Batas HareHawes-Cutting -Ngunit tinanggihan ito ng mga mambabatas na Pilipino na pinangunahan nina M.L. Quezon, C.M. Recto, Agilpay, Sumulong, Aguinaldo at Bacobo sa kadahilanang: a. Walang katiyakan ng panahon ng paglaya; b. Hindi sinasang-ayunan ang probisyon tungkol sa pagpapanitili ng base-militar ng U.S. sa bansa. -Binasura ng Asemblea ng Pilipinas ang batas na ito. -Pinagtibay at ipinagkaloob ng Kongreso ng United States ang Batas Tydings- McDuffie, 1934 (Hinango kina Sen. Milliard Tydings at Cong. John McDuffie) -Tinanggap ito ng mga Pilipino at ng Asemblea na nagbigay-daan sa pagtataguyod ng pamahalaang Komonwelt. Song Analysis Pagsusuri ng Awit: BAYAN KO Ang awiting ito ay mula sa tula na isinulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1929 at na pinasikat ng mang-aawit na si Freddie Aguilar. 5
 6. 6. Ang bayan kong hinirang Pilipinas ang pangalan Perlas ng Silangan sa taglay niyang kariktan Ngunit sawimpalad sa mimimithing paglaya Laging lumuluha sa pagdaralita Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto’t bulaklak Pag-ibig ang kanyang palad Nag-alay ng ganda’t dilag At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko binihag ka nasadlak sa dusa Ibon man may layang lumipad Kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang makaalpas Pilipinas kong minumutya Pugad ng luha ko’t dalita Aking adhika, makita kang sakdal laya Kay sarap mabuhay sa sariling bayan Kung walang alipin at may kalayaan Ang bayang sinikil Babangon lalaban din Ang Silanga’y pupula sa hudyat ng paglaya Pinagkunan:http://www.allthelyrics.com/lyrics/freddie_aguilar/bayan_ko-lyrics-1140749.html Sagutin ang mga tanong batay sa awit na Bayan Ko. 1. Ano ang mensahe ng awit? 2. Anong pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ang maiiugnay sa mensahe? 3. Paano nagpunyagi ang mga Pilipino upang makamit ang kalayaan? Pagpapatupad ng mga Patakarang Kolonyal Inilalarawan sa sipi ang mga patakaran ng United States ukol sa pagoorganisa ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga bayan at lalawigan ng Pilipinas upang mapabilis ang paghahatid sa mga Pilipino ng kanilang mga layunin 6
 7. 7. at patakarang kolonyal. Ang batas na ito ay pinagtibay noong Enero 31, 1901. Basahin at unawain ang sipi. Sanggunian 1: (Act No. 82), 1901 o ang ACT NO. 82 - A GENERAL ACT FOR THE ORGANIZATION OF MUNICIPAL GOVERNMENTS IN THE PHILIPPINE ISLANDS. SECTION 2. (a) Pueblos incorporated under this Act shall be designated as municipalities (municipios), and shall be known respectively by the names heretofore adopted. SECTION 3. The government of each municipality established under this Act is hereby vested in a president, a vice-president, and a municipal council. The president and the councilors, together with the vice-president, shall be chosen at large by the qualified electors of the municipality, and their term of office shall be for two years... SECTION 4. (a) Incorporated municipalities shall be of four classes, according to the number of inhabitants. Municipalities of the first class shall be those which contain not less than twenty-five thousand inhabitants, and shall have eighteen councilors; of the second class, those containing eighteen thousand and less than twenty-five thousand inhabitants, and shall have fourteen councilors; of the third class, those containing ten thousand and less than eighteen thousand inhabitants, and shall have ten councilors; of the fourth class, those containing less than ten thousand inhabitants, and shall have eight. CHAPTERII QUALIFICATIONS OF ELECTORS – ELECTIONS SECTION 6. The electors charged with the duty of choosing elective municipal officers shall be male persons, twenty-three years of age or over, who have had a legal residence in the municipality in which they exercise the suffrage for a period of six months immediately preceding the election, and who are not citizens or subjects of any foreign power, and who are comprised within one of the following three classes: (a) Those who, prior to the thirteenth of August, eighteen hundred and ninety-eight, held the office of municipal captain, gobernadorcillo, alcalde, lieutenant, cabeza de Barangay or member of any ayuntamiento. (b) Those who own real property to the value of five hundred pesos, or who annually pay thirty pesos or more of the established taxes. (c) Those who speak, read, and write English or Spanish. SECTION 8. The following persons shall be disqualified from voting: (a) Any person who is delinquent in payment of public taxes, assessed since August thirteenth, eighteen hundred and ninety-eight. (b) Any person who has been deprived of the right to vote by the sentence of a court of competent jurisdiction since August thirteenth, eighteen hundred and ninety-eight. (c) Any person who has taken and violated the oath of allegiance to the United States. 7
 8. 8. (d) Any person who, on the first day of April, nineteen hundred and one, or thereafter, shall be in arms in the Philippine Islands against authority or sovereignty of the United States, whether such person be an officer, soldier or civilian. (e) Any person who, on the first day of April, nineteen hundred and one, or thereafter, shall make contribution of money or other valuable thing in aid of any person or organization against the authority or sovereignty of the United States, or who shall demand or receive such contribution from others, or who shall make any contribution to any person or organization hostile to or in arms against the authority or sovereignty of the United States, for the purpose of securing any protection, immunity or benefit. (f) Any person who, on the first day of April, nineteen hundred and one, or thereafter, shall in any manner whatsoever give aid and comfort to any person or organization in said Islands in opposition to or in arms against the authority or sovereignty of the United States. (g) Insane or feeble-minded persons. CHAPTER III OFFICERS – THEIR QUALIFICATIONS, DUTIES, AND COMPENSATION SECTION 14. A president, vice-president, or councilor shall have the following qualifications: (a) He shall be a duly qualified elector of the municipality, twenty-six or more years of age, and shall have a legal residence therein for at least one year prior to the date of election. (b) He shall intelligently speak, read, and write either Spanish or the English language or the local dialect. SECTION 16. (a) Every person elected or appointed to a municipal office under the provisions of this Act shall, before entering upon the duties thereof, take and subscribe before the president or municipal secretary the following oath of office: “OATH OF OFFICE” “I, _____________________________ having been ______________ as ____________________ of the municipality of _______________ in the province of _______________, do solemnly swear (or affirm) that I have the prescribed qualifications to hold office in said municipality; that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America and will maintain true faith and allegiance thereto; that I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by its duly constituted authorities; that I impose upon myself this obligation I voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office upon which I am about to enter, so help me God. (Last four words to be stricken out in case of affirmation.) “(Signature of officer.) SECTION 18. The president shall be the chief executive of the municipality. (a) He shall cause the ordinances of the municipality to be executed, and shall supervise the discharge of official duties by all subordinates. (c) He shall issue orders, relating to the police or to public safety, and orders for the purpose of avoiding conflagrations, floods, and the effects of storms or other public calamities. 8
 9. 9. (g) He shall hold a court to hear and adjudge alleged violations of public ordinances, upon complaint filed by his direction, or by a police officer, or a private citizen; and, after due trial in which the accused and his witnesses shall be heard, shall, upon conviction, impose such punishment, SECTION 19. The vice-president shall: (a) Act as substitute for the president in case of the absence of the latter or of his temporary inability to discharge his duies… CHAPTER IV THE MUNICIPAL COUNCIL SECTION 39. The municipal council shall: (i) Provide for and regulate the numbering of house and lots. (t) Establish, regulate and maintain a police department. (u) Provide against the evils of gambling, gambling houses, and disorderly houses of whatsoever sort. (x) Prohibit and punish intoxication, fighting, and all disorderly conduct. (y) Provide for the arrest, trial, fining, and putting to work on the streets or elsewhere of all persons known to be vagrants, and of persons found within the town without legitimate business or visible means of support. (z) Restrain riots, disturbances or disorderly assemblages. (ee) Establish, maintain and regulate municipal prisons. Enacted, January 31, 1901. Pinagkunan: http://philippinelaw.info/statutes/act82-the-municipal-code.html Glosari Sovereignty – kapangyarihan Confirmation – pagpapatibay Lawful – ayon sa batas Legislation – batas Suffrage – karapatang bumoto Repression – pagkakapigil o pagkakalupig Comprised – binubuo Allegiance – katapatan Oath – panunumpa Promulgated – pinatupad Without mental reservation – walang pag-aalinlangan Glosari Vested – pinagkakaloob Constituted – pinagkaloob Solemnly – taus-puso Affirm – sumasang-ayon Feeble-minded – pabago-bagong umisip; mangmang Aid – tumutulong Opposition – pagsalungat Recognize – kinikilala Decrees – mga atas Impose – ipataw Evasion – pag-iwas Qualification - katangian Gawain 1. Muni-Code . Buuin ang graphic organizer na naglalarawan ng balangkas ng pamamahala ng United States sa Pilipinas ayon sa Municipal Code at sagutan ang mga tanong sa kahon. Pamahalaang Munisipal 1.Ano ang Pamahalaang Munisipal? 9
 10. 10. Uri ng Munisipyo Pinuno at Tungkulin 2. Ano-ano ang iba’t ibang uri o class ng munisipyo? 3. Sino-sino ang pinuno ng munisipyo? 4. Ano-ano ang kanilang tungkulin? Kwalipikasyon ng mga pinuno ng munisipyo 5. Ano-ano ang kwalipikasyon ang pangulo o pinuno ng munisipyo noon? a.________________________________. b.________________________________. c.________________________________. d.________________________________. e.________________________________. Kwalipikasyon ng mga botante 6.Sino-sino ang maaaring bumoto sa pagpili ng pinuno ng munisipyo? a.________________________________. b.________________________________. c.________________________________. d.________________________________. e.________________________________. Mga di-maaaring bumoto 7. Sino-sino ang di-maaaring bumoto sa pagpili ng pinuno ng munisipyo? a.________________________________. b.________________________________. c.________________________________. d.________________________________. e.________________________________. f.________________________________. 10 g.________________________________.
 11. 11. Gawain 2. OATH-TAKING. Ipagpalagay mo na ikaw ay napili o nahalal na maging pinuno ng munisipyo noon bilang pangulo. Punan ang hinihingi sa patlang sa probisyon ng Municipal Code. “OATH OF OFFICE”…. halaw mula sa Municipal Code of 1901. “I, _____________________________ having been ______________ as ____________________ of the municipality of _______________ in the province of _______________, do solemnly swear (or affirm) that I have the prescribed qualifications to hold office in said municipality; that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America and will maintain true faith and allegiance thereto; that I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by its duly constituted authorities; that I impose upon myself this obligation I voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office upon which I am about to enter, so help me God. (Last four words to be stricken out in case of affirmation.) “(Signature of officer.) “Subscribed and sworn to (or affirmed) before me this ________ day of ________________________, 20______. “(Signature of president or municipal secretary).” Halaw sa :http://philippinelaw.info/statutes/act82-the-municipal-code.html Matapos maisagawa ang oath-taking sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Ano ang iyong nadama matapos maisagawa ang oath - taking? 2. Batay sa oath, ano-ano ang iyong pinanumpaan na dapat mong gampanan? 3. Ano ang nais ipahiwatig ng “that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America and will maintain true faith and allegiance?” 4. Batay sa oath, ano ang nais ipalaganap o ipatupad ng United States sa ating bansa? Gawain 3. Noon at Ngayon. Ihambing ang oath na nakasaad sa Municipal Code sa kasalukuyang oath ng mga nahalal na pinuno ng ating bansa. Sagutin Oath ang sumusunod na tanong sa ibaba ng kahon. Under Article 7, Section 5 of the 1987 Philippine Constitution, before they (President, or the Acting President, or the Vice- President) enter on the execution of their office, the President, or the Acting President, or the Vice-President shall take the following oath or affirmation: “ 11 I do solemnly swear [or affirm] that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President [or Vice-President or Acting President] of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the Nation. So help me God. ”
 12. 12. Halaw mula sa The 1987 Philippine Constitution/President_of_the_Philippines#Oath 1. Batay sa oath, kanino magiging tapat ang nahalal na pinuno? 2. Sino ang pinoprotektahan ng pinuno? 3. Kung ikaw ang pinuno na nanumpa, ikumpara ang iyong damdamin gamit ang oath noon at ngayon. Pilipinisasyon ng Gobyerno sa Ilalim ng United States Matutunghayan mo sa ibaba ang ilan sa mga probisyon ng Batas Jones. Ang batas na ito ay pinanukala ni William Atkinson Jones noong 1914 na sinusugan ni Jones Clarke. Nilagdaan ito ni dating Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos noong Agosto 26, 1916. Kinikilala ito bilang kauna-unahang opisyal na batas na pangako ng United States para sa pagkilala ng kasarinlan ng Pilipinas. Ang Batas Jones din ang humalili sa Batas Pilipinas 1902 o The Philippine Bill of 1902 bilang batayan ng pamamahala ng United States sa Pilipinas. Itinatadhana ng batas ang pagtataguyod ng tatlong sangay ng pamahalaan: ang sangay ng tagapagpaganap; ang tagapagbatas; at tagapaghukom. Basahin mabuti ang sipi at unawain. Sanggunian 2: THE PHILIPPINE AUTONOMY ACT (JONES LAW), AUGUST 29, 1916. 12
 13. 13. AN ACT TO DECLARE THE PURPOSE OF THE PEOPLE OF THE UNITED STATES AS TO THE FUTURE POLITICAL STATUS OF THE PEOPLE OF THE PHILIPPINE ISLANDS, AND TO PROVIDE A MORE AUTONOMOUS GOVERNMENT FOR THOSE ISLANDS. WHEREAS it was never the intention of the people of the United States in the incipiency of the war with Spain to make it a war of conquest or for territorial aggrandizement; WHEREAS it is, as it has always been, the purpose of the people of the United States to withdraw their sovereignty over the Philippine Islands and to recognize their independence as soon as a stable government can be established therein; and WHEREAS for the speedy accomplishment of such purpose it is desirable to place in the hands of the people of the Philippines as large a control of their domestic affairs as can be given them without, in the meantime, impairing the exercise of the rights of sovereignty by the people of the United States, in order that, by the use and exercise of popular franchise and governmental powers, they may be the better prepared to fully assume the responsibilities and enjoy all the privileges of complete independence: Therefore, Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That the provisions of this Act and the name "The Philippines" as used in this Act shall apply to and include the Philippine Islands ceded to the United States Government by the treaty of peace concluded between the United States and Spain on the eleventh day of April, eighteen hundred and ninety-nine, the boundaries of which are set forth in Article III of said treaty, together with those islands embraced in the treaty between Spain and the United States concluded at Washington on the seventh day of November, nineteen hundred. Section 12.―The Philippine Legislature That general legislative powers in the Philippines, except as herein otherwise provided, shall be vested in a Legislature which shall consist of two houses, one the Senate and the other the House of Representatives, and the two houses shall be designated “the Philippine Legislature”: Provided, That until the Philippine Legislature as herein provided shall have been organized the existing Philippine Legislature shall have all legislative authority herein granted to the Government of the Philippine Islands, except such as may now be within the exclusive jurisdiction of the Philippine Commission, which is so continued until the organization of the Legislature herein provided for the Philippines. When the Philippine Legislature shall have been organized, the exclusive legislative jurisdiction and authority exercised by the Philippine Commission shall thereafter be exercised by the Philippine Legislature. Section 13.―Election and Qualification of Senators 13
 14. 14. That the members of the Senate of the Philippines, except as herein provided, shall be elected for terms of six and three years, as hereinafter provided, by the qualified electors of the Philippines. Each of the senatorial districts defined as hereinafter provided shall have the right to elect two senators. No person shall be an elective member of the Senate of the Philippines who is not a qualified elector and over thirty years of age, and who is not able to read and write either the Spanish or English language, and who has not been a resident of the Philippines for at least two consecutive years and an actual resident of the senatorial district from which chosen for a period of at least one year immediately prior to his election. Section 14.―Election and Qualifications of Representatives That the members of the House of Representatives shall, except as herein provided, be elected triennially by the qualified electors of the Philippines. Each of the representative districts hereinafter provided for shall have the right to elect one representative. No person shall be an elective member of the House of Representatives who is not a qualified elector and over twenty-five years of age, and who is not able to read and write either the Spanish or English language, and who has not been an actual resident of the district from which elected for at least one year immediately prior to his election: Section 15.―Qualifications of Voters That at the first election held pursuant to this Act, the qualified electors shall be those having the qualifications of voters under the present law; thereafter and until otherwise provided by the Philippine Legislature herein provided for the qualifications of voters for senators and representatives in the Philippines and all officers elected by the people shall be as follows: Every male person who is not a citizen or subject of a foreign power twenty-one years of age or over (except insane and feeble-minded persons and those convicted in a court of competent jurisdiction of an infamous offense since the thirteenth day of August, eighteen hundred and ninety-eight) who shall have been a resident of the Philippines for one year and of the municipality in which he shall offer to vote for six months next preceding the day of voting, and who is comprised within one of the following classes: (a) Those who under existing law are legal voters and have exercised the right of suffrage. (b) Those who own real property to the value of 500 pesos, or who annually pay 30 pesos or more of the established taxes. (c) Those who are able to read and write either Spanish, English, or a native language. Section 20.―The Resident Commissioners (a) Selection and tenure.―That at the first meeting of the Philippine Legislature created by this Act and triennially thereafter there shall be chosen by the Legislature two Resident Commissioners to the United States, who shall hold their office for a term of three years beginning with the fourth day of March following their election, and who shall be entitled to an official recognition as such by all Departments upon presentation to the President of a certificate of election by the Governor-General of said Islands. Section 21.―The Governor-General 14
 15. 15. (a) Title, appointment, residence.―That the supreme executive power shall be vested in an executive officer, whose official title shall be “The Governor-General of the Philippine Islands.” He shall be appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate of the United States, and hold his office at the pleasure of the President and until his successor is chosen and qualified. The Governor-General shall reside in the Philippine Islands during his official incumbency, and maintain his office at the seat of Government. (b) Powers and duties.―He shall, unless otherwise herein provided, appoint, by and with the consent of the Philippine Senate, such officers as may now be appointed by the GovernorGeneral,… He shall have general supervision and control of all of the departments and bureaus of the Government in the Philippine Islands as far as is not inconsistent with the provisions of this Act, and shall be commander in chief of all locally created armed forces and militia. He is hereby vested with the exclusive power to grant pardons and reprieves and remit fines and forfeitures, and may veto any legislation enacted as herein provided…He shall be responsible for the faithful execution of the laws of the Philippine Islands of the United States operative within the Philippine Islands, and whenever it becomes necessary he may call upon the commanders of the military and naval forces of the United States in the Islands,… call out the militia or other locally created armed forces, to prevent or suppress lawless violence, invasion, insurrection, or rebellion; and he may, in case of rebellion or invasion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it…, place the Islands…under martial law… Section 26.―The Judiciary (a) Jurisdiction of courts and appointment of judges.―That the Supreme Court and the Courts of First Instance of the Philippine Islands shall possess and exercise jurisdiction as heretofore provided and such additional jurisdiction as shall hereafter be prescribed by law. The municipal courts of said Islands shall possess and exercise jurisdiction as now provided by law, subject in all matters to such alteration and amendment as may be hereafter enacted by law; and the chief justice and associate justices of the supreme court shall hereafter be appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate of the United States. The judges of the court of first instance shall be appointed by the Governor-General, by and with the advice and consent of the Philippine Senate:… Pinagkunan: http://www.gov.ph/the-philippine-constitutions/the-jones-law-of-1916/ Glosari Whereas – paunang talata o bahagi ng isang batas, atas, ordinansa, kautusan o resolusyon Incipiency – simula sa umiiral, kasimulaan ng kaganapan Aggrandizement – pagpapalakas, pagpapalawak Impairing – baguhin Franchise – pagbibigay ng karapatan o kalayaan Domestic – panloob Affairs – ugnayan ng pamahalaan Assume – tanggapin, makuha Violence – karahasan Invasion – paglusob 15 Glosari Jurisdiction – saklaw ng kapangyarihan Triennially – tuwing ikatlong taon Incumbency – panunungkulan Pardons – pagpapatawad Reprieves – pag-uurong ng parusa Forfeitures – pag-aalis ng pagkakataon o karapatan Veto – tanggihan, pagwalangsaysay Militia – hukbo Imminent – napipinto o nalalapit Enacted – naisabatas Alteration - pagbabago
 16. 16. Gawain 4. Balangkasin Natin. Tukuyin ang hinihinging impormasyon gamit ang isang matrix ayon sa Batas Jones ukol sa mga sangay ng Pamahalaang Amerikano sa Pilipinas. Sangay Pinuno Kwalipikasyon Pangunahing Tungkulin Paraan ng Pagpili/Paghalal Ehekutibo Lehislatibo Hudikatura Gawain 5. Suriin Natin. Sagutin ang sumusunod na tanong. Bumuo ng apat na pangkat at magsagawa ng peer discussion. Magtalaga ng taga-ulat sa mga naging sagot ng bawat pangkat. 1. Bakit ipinagkaloob ang Jones Law sa mga Pilipino? 2. Ano ang nais ipahiwatig ng mga Amerikano na ang “Pilipinas ay para sa mga Pilipino?” 3. Ano ang iyong pananaw sa patakarang Pilipinisasyon ng United States sa Pilipinas? Ipaliwanag. 16
 17. 17. Gawain 6. Pilipinisasyon o Amerikanisasyon, isang Reflection. Ihayag ang iyong personal na saloobin tungkol sa nilalaman ng mga patakaran ng United States sa Pilipinas. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________. ________________________. Pamantayan ng Pagmamarka: Rubric para sa Reflection. Pamantayan Pagkilala sa Sarili (25%) Paglalahad ng sariling saloobin sa Napakahusay (4 puntos) Maliwanag na nailahad ang lahat ng mga tanong, isyung nalutas at hindi nalutas, at nakagawa ng konkreto at akmang konklusyon batay sa pansariling pagtataya Napakaliwanag ng paglalahad ng Mahusay (3 puntos) Maliwanag na marami sa mga tanong at isyung nalutas at hindi nalutas, at nakagawa ng konklusyon batay sa sariling pagtataya Nalilinang (2 puntos) Maliwanag na nailahad ang ilan sa mga tanong at isyung nalutas at hindi nalutas, at ang konklusyon ay hindi naipahayag nang malinaw Nagsisimula (1 puntos) Hindi nailahad nang maliwanag ang mga tanong at isyung nalutas at hindi naluta, at walang ibinigay na konklusyon Maliwanag subalit may kulang sa Hindi gaanong maliwanag at kulang Hindi maliwanag at marami ang 17
 18. 18. paksa (25%) saloobin sa paksa Pagpapahalagang natalakay sa aralin (25%) Natukoy ang lahat ng mga pagpapahalagang natalakay sa paksa Pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang natutunan sa paksa (25%) Makatotohanan ang binanggit na paraan ng pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang natutunan sa paksa paglalahad ng saloobin sa paksa Kulang ng isa o dalawa ang mga pagpapahalagang natukoy sa paksang tinalakay Makatotohanan subalit kulang sa impormasyon ang paraan ng pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang natutunan sa paksa sa ilang detalye sa paksa Marami ang kulang sa mga pagpapahalagang tinalakay sa paksa Hindi gaanong makatotohanan at kulang sa impormasyon ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang natutunan sa paksa kulang sa mga detalye sa paksa Ang mga pagpapahalagang naitala ay walang kinalaman sa paksang tinalakay Hindi makatotohanan at hindi nabanggit ang mga impormasyon tungkol sa paraan ng pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang matutunan sa paksa Pagsupil ng Nasyonalismong Pilipino Matapos ang matagumpay na pagdakip sa mga pinunong rebolusyonaryo at pagpapatapon nang ilan sa kanila sa ibang bansa, ang iba naman na nadakip ay nanumpa ng katapatan sa kanila kapalit ng paglaya. Ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang kanilang kampanya na mapayapa ang ilang Pilipino na patuloy na lumalaban sa kanilang pananakop. Hangad din nilang maipalaganap ang kanilang hangarin sa Pilipinas na pakibangan ito bilang bagsakan ng kanilang produkto, kontrolin ang pulitika, gawing base-militar sa Asya-pasipiko at pakinabangan ang mga likas na yaman ng bansa. Basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na sipi na naglalaman ng mga istratehiya at pamamaraan sa pagsupil sa mga naghihimagsik na mga Pilipino. Ang mga batas na ito ay pinatupad nila sa buong kapuluan bilang tugon sa patuloy na pakikibaka ng mga Pilipino na maging malaya. Sanggunian 3: Sedition Law, 1901. LAW AGAINST TREASON, SEDITION, ETC.[No. 292.] AN ACT defining the crimes of treason, insurrection, sedition, conspiracies to commit such crimes, seditious utterances, whether written or spoken, the formation of secret political 18
 19. 19. societies, the administering or taking of oaths to commit crimes or to prevent the discovering of the same, and the violation of oaths of allegiance, and prescribing punishment therefor. By authority of the President of the United States, be it enacted by the United States Philippine Commission, that: SECTION 1. Every person resident in the Philippine Islands owing allegiance to the United States or the government of the Philippine Islands who levies war against them, or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the Philippine Islands or elsewhere, is guilty of treason, and, upon conviction, shall suffer death, or, at the discretion of the court, shall be imprisoned at hard labor for not less than five years and fined not less than ten thousand dollars. SEC. 3. Every person who incites, sets on foot, assists, or engages in any rebellion or insurrection against the authority of the United States or of the government of the Philippine Islands, or the laws thereof, or who gives aid or comfort to anyone so engaging in such rebellion or insurrection, shall, upon conviction, be imprisoned for not more than ten years and be fined not more than ten thousand dollars. SEC. 4. If two or more persons conspire to overthrow, put down, or destroy by force the Government of the United States in the Philippine Islands or the government of the Philippine Islands, or by force to prevent, hinder, or delay the execution of any law of the United States or of the Philippine Islands, or by force to seize, take, or possess any property of the United States or of the government of the Philippine Islands, contrary to the authority thereof, each of such persons shall be punished by a fine of not more than five thousand dollars and by imprisonment, with or without hard labor, for a period not more than six years. SEC. 8. Every person who shall utter seditious words or speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against the Government of the United States or the insular government of the Philippine Islands or which tend to disturb or obstruct any lawful officer in executing his office, or which tend to instigate others to cabal or meet together for unlawful purposes, or which suggest or incite rebellious conspiracies or riots or which tend to stir up the people against the lawful authorities or to disturb the peace of the community, the safety and order of the Government, or who shall knowingly conceal such evil practices, shall be punished by a fine not exceeding two thousand dollars or by imprisonment not exceeding two years, or both, in the discretion of the court. Enacted November 4, 1901. Pinagkunan: http://www.filipiniana.net/publication/law-against-treason-sedition-etc-act-no-292/12791881607150/1/2 19
 20. 20. Sanggunian 4: Flag Law, 1907 or The ACT NO. 1696 An act to prohibit the display of flags, banners, emblems, or devices used in the Philippine islands for the purpose of rebellion or insurrection against the authorities of the United States and the display of Katipunan flags, banners, emblems, or devices and for other purposes By authority of the United States be it enacted by the Philippine Commission that: Section 1. Any person who shall expose or cause or permit to be exposed to public view on his own premises, or who shall expose or cause to be exposed to public view either on his own premises or elsewhere, any flag, banner, emblem, or device used during the late insurrection in the Philippine Islands to designate or identify those in armed rebellion against the United States, or any flag, banner, emblem, or device used or adopted at any time by the public enemies of the United States in the Philippine Islands for the purposes of public disorder or of rebellion or insurrection against the authority of the United States in the Philippine Islands, or any flag, banner, emblem, or device of the Katipunan Society or which is commonly known as such, shall be punished by a fine of not less than five hundred pesos nor more than five thousand pesos, or by imprisonment for not less than three months nor more than five years, or by both such fine and imprisonment, in the discretion of the court. Sec. 2. Any person or persons having charge of any banquet, public entertainment, public meeting, or reunion, or any parade, procession, or review, who shall display or cause or permit to be displayed at such banquet, public entertainment, public meeting, or reunion, or in such parade, procession, or review, or who shall expose or cause to be exposed to public view any flag, banner, emblem, or device used during the late insurrection m the Philippine Islands to designate or identify those in armed rebellion against the United States, or any flag, banner, emblem, or device used or adopted at any, time by the public enemies of the United States in the Philippine Islands for the purposes of public disorder or of rebellion or insurrection against the authority of the United States in the Philippine Islands, or any flag, banner, emblem, or device of the Katipunan Society or which is commonly known as such, shall be punished by a fine of not less than five hundred pesos nor more than five thousand pesos, or by imprisonment for not less than three months nor more than five years, or by both such fine and imprisonment, in the discretion of the court. Sec. 4. Any person who shall wear, use, or expose to public view in any parade, procession, or review, any uniform or dress or part thereof, adopted or used during the late insurrection in the Philippine Islands to designate or identify those in armed rebellion against the United States, or any uniform or dress or part thereof adopted or used at any time by the public enemies of the United States in the Philippine Islands for the purposes of public disorder or of rebellion or insurrection against the authority of the United States in the Philippine Islands, shall be punished by a fine of not less than five hundred pesos nor more than five thousand pesos, or by imprisonment for not less than three months nor more than five years, or by both such fine and imprisonment, in the discretion of the court. 20
 21. 21. Enacted, August 23, 1907. Pinagkunan: http://philippinelaw.info/statutes/act1696-flag-law.html Glosari para sa Sedition Law: Glosari Glosari Treason – pagsuway Sedition – ilegal na pagkilos na nag-uudyok ng kaguluhan o pagaalsa Conspiracy – pagsasapakatan, ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao na magsagawa ng isang labag sa batas Utterances – mga pag-uudyok Conceal – itago Discretion – kalayaan na paghusga Despoil – agaw o pag-agaw Instigate – sulsol, udyukan, buyo Levies – magtangka Adhere – umaayon, pumapanig Fine – multa Rebellion – pag-aalsa Insurrection – panghihimagsik Conviction – napatunayan Execution – pagpapatupad Tumultuously – sa isang napakaingay at napakagulong paraan Judicial – panghukuman Administrative – pampahalaan Inflict – udyok Revenge - paghiganti Scurrilous – walang galang Cabal – sabwatan s Glosari para sa Flag Law Glosari Glosari Expose – ilantad Premises – sa paligid o lugar, bakuran Designate – maitalaga Emblem – sagisag Banner – bandera Banguet – piging, kasayahan Adopted – pinagtibay o ginamit Construed – ipakahulugan Contained – nakapaloob Prohibited – pinagbabawal, hindi pinapayagan Preceding – sinundan, naunang nabanggit Disorder - kaguluhan Gawain 7. Post it. Gamitin ang dalawang sipi sa pagbuo ng dayagram sa tulong ng mga kasama sa pangkat. Ihayag ang inyong saloobin na may kaugnay sa mga naging sagot ng pangkat sa dayagram. I-post ang iyong saloobin sa paligid ng silid-aralan. 21
 22. 22. Batas na Sumupil sa Damdaming Nasyonalismo ng mga Pilipino Sedition Law Flag Law Ano-anong gawi o gawain na lumalabag sa batas na ito? Ano-anong halimbawa ng bandila o gawain na lumalabag sa batas na ito? Seksiyon 1. _______________________ Seksiyon 3. _______________________ Seksiyon 4. _______________________ Seksiyon 8. _______________________ Seksiyon 1. _______________________ Seksiyon 2. _______________________ Seksiyon 4. _______________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Post-it) _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Post-it) Gawain 8. Suri Sipi. Sagutin ang mga tanong batay sa mga nilalaman ng Sedition Law at Flag law? 1. Ano ang sedisyon? Kailan maituturing na sedisyon ang isang gawain? 2. Ano-anong kaganapan ang nagtulak sa mga Amerikano upang ipatupad ang Sedition Law at Flag Law? Makatuwiran ba ito? 3. Bakit itinuring ng mga Amerikano na ilegal ang paggamit ng mga simbolo ng pagkamakabansa ng mga Pilipino? 4. Makatarungan ba para sa mga Pilipino ang nabanggit na mga batas? Pangatwiranan. 22
 23. 23. 5. Sa kasalukuyang panahon, ipinagbabawal pa rin ba ang pagsasapubliko ng ating bandila at pagpapahayag ng damdamin tungkol sa nakikitang hindi wasto sa pamahalaan? Paglalapat: Produkto Pangkatang Gawain. Pagsasagawa ng Pledge. Ang bawat pangkat ay gagawa ng sariling pledge of commitment na naglalaman ng kanilang pagpapahalaga sa mga naging simbulo ng Nasyonalismong Pilipino tulad ng watawat, emblem, nailimbag na aklat o dyaryo at iba pang katulad nito. _______________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ________. Pamantayan ng pagmamarka. Rubric: Pledge Pamantayan Mensahe (40%) Pagsunod sa mga Panuntunan (20%) 3 Napakagaling ng nabuong mensahe at lubhang naaayon sa tema Lubusang nakasunod sa mga panuntunang itinakda sa 2 1 May kahusayan ang nabuong mensahe at naaayon sa tema Nakasunod sa ilang mga panuntunang itinakda sa pagbuo ng Hindi naging malinaw ang mensahe at hindi naaayon sa tema 23 Hindi nakasunod sa lahat ng mga panuntunang itinakda sa NAKUHANG PUNTOS
 24. 24. Kalinisan ng Gawa (20%) Dating sa Madla (20%) pagbuo ng pledge Napalinis at madaling mauunawaan ang pagkakasulat ng pledge pledge Lubos na nakapukaw ng atensyon sa mga tao ang nabuong pledge Nakapukaw/ nakaakit sa mga tao ang nabuong pledge Malinis at nauunawaan ang pagkakasulat ng pledge pagbuo ng pledge Kulang sa kalinisan at bahagyang nauunawaan ang pagkakasulat ng pledge Hindi ganap na nakapukaw o nakakuha ng atensyon sa mga tao ang nabuong pledge Transisyon sa susunod na Modyul Ipinakita ng mga primaryang sanggunian ang mga patakarang ipinatupad ng United States na nagbunsod ng pagtaguyod at pagtatag ng kanilang pamahalaan sa Pilipinas. Ang mga batas na pinairal ng United States sa bansa ang ginamit nila upang masupil ang panghihimagsik ng mga Pilipino. Ang mga pagpupunyagi ng mga Pilipino na maging malaya ay nagbunga ng pagbibigay ng pagkakataon na pamahalaan ang bansa tungo sa pagsasarili sa gabay ng United States. 24
 25. 25. Sa susunod na modyul, matutunghayan ang mga pangyayaring nagbigaydaan sa pagkabalam ng minimithing kalayaan ng Pilipinas, pagkasangkot ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigidg hanggang sa pagkamit ng kalayaan. 25

×