Elmo Puidet BeWise seminar "Äriplaan - see on imelihtne" (17.10.2013 TTÜ)

737 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elmo Puidet BeWise seminar "Äriplaan - see on imelihtne" (17.10.2013 TTÜ)

 1. 1. Elmo Puidet Äriplaan – see on imelihtne TTÜ 17.okt.2013
 2. 2. Mis on JCI? Junior Chamber International – Rahvusvaheline Noortekoda • Mittetulundusühing, tegutseb enam kui 100 riigis • Liikmed 18 kuni 40 aastased aktiivsed inimesed • Eestis tegutseb 12 koda Eesmärgid: • Noorte inimeste juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamine • Vabale ettevõtlusele kaasaaitamine • Ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamine • Rahvusvaheliste suhete arendamine www.jci.ee
 3. 3. JCI BeWise projekt Rikastame Eesti kõrgharidust tuues koolidesse praktikutest külalislektoreid! Kutsu lektor külla! Avatud loengud • Osaleda võivad KÕIK • Iga nädal vähemalt üks loeng www.facebook.com/jci.bewise • Loengud on tasuta! Soov konkreetse teema või lektori kohta koolist BeWise projektimeeskond suhtleb lektoriga Toimub loeng bewise.jcitallinn.ee
 4. 4. Millest täna räägime? • Mida pidada silmas äriplaani kirjutama asudes, et mitte teha asjatut tööd • Äriplaani sisu kallutamine vastavalt lugejale • Äriplaani minimaalne sisukord, sisu ja maht • Mis kipub viltu minema
 5. 5. Äriplaan
 6. 6. ÄP mõiste: • Äriplaan on äriidee või projekti elluviimise konkreetne tegevuskava koos vajaliku lisainformatsiooniga.
 7. 7. Äriplaani vajadus teoorias • Äriplaan on ettevõtte äriidee detailne edasiarendus, mis kajastab: – ettevõtja eesmärke – milliseid võimalusi ettevõte näeb püstitatud eesmärkide saavutamiseks – milliseid ressursse ta selleks vajab. • Ettevõte ei saavuta kiiret arengut, kui tal puudub eesmärk ja teadmine, kuidas seda saavutada.
 8. 8. Äriplaani vajadus praktikas  • Tähtsuse järjekorras: – Toetuse saamiseks – Laenu saamiseks – Investori leidmiseks –… – ... – Enda / firma jaoks
 9. 9. Eeltöö • Äriidee eelanalüüs – Nt „püha kolmainsuse“ metoodika • Strateegilised otsused – Sh müügihinna positsioneerimine – Esmased turud / sihtgrupid • Esmased konkurentsieelised
 10. 10. Erinevad ootused • Toetuse andja hindab ideed ja tervikut – oluline, et kõik aspektid oleks kajastatud • Pank hindab ideed, finantsprognoose ja tagatist • Investor hindab ideed, tootlikkust ja meeskonda • Ettevõtja ise soovib erinevaid asju: tasuvus, erinevad stsenaariumid, tegevussuuna muutus jne
 11. 11. Lugeja ootusi arvestav sisu • Kõige olulisem on väga selgelt välja tuua äriplaani lugejat huvitavad aspektid! • Ja seda juba (ava-)kokkuvõttes! • Seega: iga etteantud äriplaani vormi tuleks vaadelda üldise suunanäitajana • Plaan peab olema piisavalt pikk, et anda kavandatavast vajalik ülevaade, samas aga piisavalt lühike, et säilitada huvi - üldjuhul 10-15 lk on piisav • Vajadusel refereeri ja kasuta lisasid
 12. 12. Äriplaani struktuur
 13. 13. Äriplaani sisu(kord), klassikaline 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Firma üldandmed Resümee / summary Äriidee ja eesmärgid Ettevõtte üldiseloomustus Äriprojekt Finantsplaneerimine Lisad
 14. 14. Äriplaani sisu(kord), investorile 1. Äriplaani kokkuvõte / resümee 2. Äri kirjeldus 3. Turu analüüs 4. Juhtkond / meeskond 5. Projekti tegevuskava 6. Riskid 7. Finantsprojektsioonid 8. Lisad
 15. 15. Peatükkide kaupa .. 1 Executive summary / Resümee: • Ettevõtte profiil • Pakutava teenuse / toote kirjeldus • Turu maht ja (kasvu-)trend • Juht-tiimi iseloomustus • Finantsprognooside võtmenumbrid • Finantseerimisvajadus ja skeem • Võimalik väljumisstrateegia investorile Eesmärk: püüda (investori) tähelepanu!
 16. 16. Peatükkide kaupa .. 2 Business description / Äri kirjeldus: • • • • • • Ettevõtte missioon Ajalugu äri-idee taga Firma juriidiline vorm Võimalik ajakava tegevustel ja investorite vajadus Pakutava toote-teenuse kirjeldus (koos konkurentsi-eelistega) Toote-teenuse analüüs / arendus(-nägemus) Eesmärk: anda ülevaade äriideest ja sellest vingest tootest / teenusest!
 17. 17. Peatükkide kaupa .. 3 Market Analysis / turu analüüs: • • • • • Tegevusala /-haru kirjeldus Sihtturud Turu-uuring / olukord Konkurentsi olukord Turule sisenemise takistused Eesmärk: anda tõendus et turu nõudlus on olemas ja et piisav tükk turust oleks võimalik saada!
 18. 18. Peatükkide kaupa .. 4 Management Team / Juhtkond: • • • • • Juhtide / omanike taust ja peamised kohustused/vastutusalad Organisatsiooni struktuur Võtmespetsialistid Nõustajad ja eksperdid Omanikud Eesmärk: anda tõendus, et tegijad saavad ettevõtte juhtimise ja tegevustega hakkama!
 19. 19. Peatükkide kaupa .. 5 Operations / Tegevusplaan: • • • • • Turundus- ja turustusstrateegia Tootmisplaan / teenindusprotsess Personal Klienditoetus Tuleviku arendused / -uuringud Eesmärk: anda tõendus, et tegijad saavad ärist aru ja sellest mis vaja teha ja kuidas! Link finantsprognoosidesse …
 20. 20. Peatükkide kaupa .. 6 Critical risks / Riskianalüüs: • • • • Välised riskid Sisemised riskid Kindlustused Erakorraliste riskide maandamine Eesmärk: anda tõendus, et tegijad saavad võimalikest riskidest aru! Hästitehtud SWOT on täiesti sobiv 
 21. 21. Peatükkide kaupa .. 7 Financial Projections / Finantsanalüüs: • • • • • • Esimese aasta finantsprojektsioonid kuude (ja nõudmisel ka kvartalite) kaupa Kolme kuni viie aasta projektsioonid Tasuvusanalüüs Suhtarvuanalüüs Väljumise rahavoog Finantsajalugu (kui on juba tekkinud) Eesmärk: anda tõendus, et äriidee teostamine on finantsiliselt mõttekas!
 22. 22. Peatükkide kaupa .. 8 Appendixes / Lisad: • • • • • • Koopiad patentidest, kaubamärkidest Võimalikud tõestused huvist osta toodet/teenust Juhtide, omanike CV-d Konkurentide hinnakirjad / -analüüs Turundus-uuringu detailid .. jne … Eesmärk: esitada kõiksugu vajalikku lisamaterjali, mis toetab äriplaanis kirja pandut ja annab detailsemat lisainfot!
 23. 23. Mis kipub viltu minema? • Kirjutatakse-räägitakse sellest, mis meeldib: – Oma idee ja selle arendamine – Senised saavutused – Detailidega ülekoormamine • Ebakõla erinevate osade vahel: – Jutustav osa vs finantsosa – Riskide hindamine vs tegevuskava
 24. 24. Mis kipub viltu minema? (2) • Mingid osad on puudu: – Puudulik ülevaade konkurentidest ja turust – Puuduv konkurentsieelis – Puudulik finantsosa – Riskide hindamata jätmine – Tegevuskavade puudumine • Liigne optimism
 25. 25. Soovitused ettevõtjale / kirjutajale • Plaani iga järgmine osa peab eelmisest loogiliselt välja kasvama • Vältida tuleks liigset erialast terminoloogiat (või seda mingilgi määral lahti seletada) • Vormistus peab olema korrektne • Faktid peavad olema viidatud • Kui mingi teema on käsitlemata, siis tuleb seda põhjendada • Kui mõningaid vajalikke tegevusi ei ole lahti seletatud, siis peavad need tegevused olema ikkagi kajastatud tegevuskavas
 26. 26. Abiks lugemist-vaatamist • http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale • www.iplanner.net • C. Markides “Õiged valikud” • J. Fried ja D.Hansson „Teistpidi töö“ • Kjell Nordström, Jonas Ridderstale “Pöörane äri” („Funky business”) • Jim Collins “Heast suurepäraseks”
 27. 27. Tänan! Elmo Puidet elmo@bda.ee BDA Consulting www.bda.ee

×