Introducció a Scrum

583 views

Published on

Published in: Technology

Introducció a Scrum

 1. 1. Introducció a Scrum Jira + Greenhoper Universitat de Girona - 1 març 2013Jordi Catà Castillo jordi.cata@arambee.comwww.arambee.com
 2. 2. Sobre mi: Jordi Catà Inquieto: -Organizador Iniciador Girona (2011 - 2013) -Ex-Organizador Iniciador Barcelona (2008-2012) -Past-president JCI Girona 2009 -Presidente comunidad de vecinos (2010-2011-2012) Mis Valores: Compartir, aprender, crecer, innovar, trabajo en equipo, – Mejora continua, Scrum, etc Diferentes Charlas sobre Joomla, PHP, etc – Joomla!Day 2009, 2010, 2011, 2012 – PHPConference 2009 – EcommRetail (2010, 2011), Eshow Madrid 2012 – Jornadas de Software Libre – Yuzz Girona, emprenedoría www.arambee.com Internet Simplicity www.webactualizable.com Expertos en JoomlaIntroducció a Scrum: Jira + Greenhopper
 3. 3. Índex de la Jornada Introducció de la metodologia Àgil Scrum Rols: Propietari del producte Equip Scrum Master alguns conceptes: Definició de completat ( TDD, documentat, entregable), Estimacions, Abast, Importancia Pila de producte: Valor de negoci, Prioritats, Histories dusuari Planificació del Sprint, estimació via planning poker, Punts dhistoria, criteris dacceptació, Pila de lsprint Reunions: Reunió de planificació dsprint Reunió Scrum diaria Revisió del sprint, Retrospectiva del sprint (que ha anat bé, que ha anat malament, ) Gràfic de Burndown Scrum i JIRA + Greenhopper, demo pràctica ...Introducció a Scrum: Jira + Greenhopper
 4. 4. Veritats absolutes 1. It is impossible to gather all the requirements at the beginning of a project. 2. Whatever requirements you do gather are guaranteed to change. 3. There will always be more to do than time and money will allow.Introducció a Scrum: Jira + Greenhopper
 5. 5. No hi ha una única solució ... ●Scrum ●Kanban ●Lean ●Extrem programmingIntroducció a Scrum: Jira + Greenhopper
 6. 6. Manifest ágil ●Agile Principles Satisfy the Customer ●Welcome Change ●Deliver Frequently ●Work as a Team ●Motivate People http://agilemanifesto.org/ ●Communicate Face-to-Face ●Measure Working Software ●Maintain Constant Pace ●Excel at Quality ●Keep it Simple ●Evolve Designs ●Reflect RegularlyIntroducció a Scrum: Jira + Greenhopper
 7. 7. Scrum Té com objectiu gestionar la complexitat, imprevisibilitat i el canvi, exposant tot el procés Model adaptable, abans que predictiu Orientada a les persones Iteracions i revisionsIntroducció a Scrum: Jira + Greenhopper
 8. 8. Rols●Product Owner: responsable del producte, defineix funcionalitats, prioritats, feedback,acepta o rebutja resultats, ...●Scrum Master: facilitador per a lequip, elimina impediments, evita distraccions,gestiona el procés●Team: encarregat de construir el producte, multidisciplinar, auto organitzat, defineixtasques, estima esforços, qualitat, evoluciona processos
 9. 9. Valors●Empowerment de les persones i compromís●Focus en desenvolupar amb el que ens hem compromés●Transparencia i visibilitat del projecte●Respecte a les persones●Coratge i responsabilitat
 10. 10. El proces dScrum
 11. 11. DefinicionsFet:● ● Tasca programada, comentada, testeijada, integrada, revisada, Test unitari, deploy a entorn de test, testos dacceptació, documentadaEntregable al final del sprint : entregable de valor●
 12. 12. Pila de producte: product backlogConjunt dhistories dusuari, ordenades per valor de negoci
 13. 13. Característiques Histories dusuari: who, what, why●Independents●Negociables●Testeijable●Curta (< 16-20 h) i estimable
 14. 14. Procés dscrum●Reunió inicial Planificació Sprint 1●Reunió diaria execució Sprint 1●Revisió dsprint : demo●Retrospectiva Sprint: treure conclusions
 15. 15. Planificació dsprint●Definir tasques que entren a lsprint: a ull, estimació de velocitat●Estimació de tasques en planning poker●Verificar enteniment●Prioritza tasques
 16. 16. Planificació dsprint: Velocitat●A ull●Estimant la velocitat:
 17. 17. Planificació dsprint: estimació de tasques
 18. 18. Planificació dsprint: planning poker
 19. 19. Planificació dsprint: Priorització/reorganització
 20. 20. Reunió diaria Sprint 1: dia 0●Que vaig fer ahir●Que faré avui●Necesito, tindré un impediment ...
 21. 21. Reunió diaria Sprint 1: dia 1●Que vaig fer ahir●Que faré avui●Necesito, tindré un impediment ...●Marco tasques tancades, sactualiza el gràfic de burndown●Marco tasques en les que traballaré
 22. 22. Reunió diaria Sprint 1: Grafic burndownVisualitza les tasques completades respecte els punts dhistoria de lsprint●
 23. 23. Situacions comunesEn 1/2 de lsprint el client o lequip descobreix una nova funcionalitatEl client apreta Ens quedem sense temps
 24. 24. Revisió de lsprint: demoEs força a acabar realment les tasquesEs demostra les tasques que shan fet i que sha comprovatPressió del clientFeedback de vital importanciaLequi obté reconeixementSi hi ha demo, encara que no hi hagi tasques acabades -> situació tensa ->lequip es posarà les piles pel proper Sprint
 25. 25. Retrospectiva de lsprintQue va anar bé ?Que malament ?Que es pot millorar ?
 26. 26. ResumScrum Incrementa la visibilitat del projecteTots els problemes es fan visiblesScrum força a ser honest amb el client i proposar solucions
 27. 27. Exemples Projecte -> Desenvolupar un projecte amb les següents historiesdusuari:Product Backlog●Com a usuari administrador podré gestrionar usuaris●Com a usuari podré gestionar els meus articles●Com a usuari públic de la web podré consultar els articles de tots els autors o dunautor concret, es podrà ordenar per data, alfabètic o per autorProces:●Planificació dsprint: ● Reunió Estimar i valorar tasques , planning poker ● Decidir , segons valor de negoci les tasques a planificar en lsprint●Reunió diaria●Revisió dsprint
 28. 28. Exemples Projecte -> Començem, el primer dia, planificacióEstimar els punts dhistoria de cada historia: planning poker●Criteris dacceptació/test●Planificar el sprint 1: suposem velocitat/sprint 10 punts dhistoria, 1 setmana●
 29. 29. Exemples Projecte -> Crear Histories dusuari a Jira: Product backlogCrear historia i estimacionsCrear subtasquesOrdenació per prioritat de negociCom a usuari administrador podré gestrionar usuaris●
 30. 30. Exemples Projecte -> sprint backlogPlanifiquem el següent sprintSuposant: Com a usuari administrador podré gestrionar usuaris, tenim llistatdusuaris amb filtres, exportació a excel, etc.. Sprint 1 setmana, 10 punts dhistoria Que farieu ?
 31. 31. Exemples Projecte -> sprint backlog: reorganització ?Explotar una historia dusuari en varies parts ?Acotar labast de la historia ?Moure dates ?
 32. 32. Exemples Projecte -> sprint backlog: reorganització ? Simplifiquem labast●Com a usuari administrador podré gestrionar usuaris -> acotem abast, eliminantexportació a excel i filtres (creant una nova historia només per aquest tema)
 33. 33. Exemples Projecte -> Iniciem lsprint: Reunió diaria Sprint 1: dia 0●
 34. 34. Exemples Projecte -> Iniciem lsprint: Reunió diaria Sprint 1: dia 1
 35. 35. Exemples Projecte -> Iniciem lsprint: Reunió diaria Sprint 1: dia 2
 36. 36. Exemples Projecte -> Iniciem lsprint: Reunió diaria Sprint 1: dia 3“Descubrim que al crear un usuari, sha denviar un email al client i sha de validar”Es important afegir-la a lsprint
 37. 37. Exemples Projecte -> Iniciem lsprint: Reunió diaria Sprint 1: dia 3“Descubrim que al crear un usuari, sha denviar un email al client i sha de validar”Es important afegir-la a lsprint Impacte en data
 38. 38. Reunió Revisió sprintEnsenyar al client el que sha realitzatDemostrar cada historia dusuari
 39. 39. Reunió Retrospectiva de lsprintQue hem fet bé ?Que sha fet malament ?Que millorariem ?
 40. 40. Més informació●Scrum y XP desde las trincheras●The Agile Samurai: how Agile Masters delivers Great software●http://www.slideshare.net/jurgenappelo/the-zen-of-scrum-10
 41. 41. ¿alguna pregunta ? Introducció a Scrum Jira + GreenhoperJordi Catà Castillo jordi.cata@arambee.comwww.arambee.com · www.webactualizable.com

×