Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mescles i dissolucions

52,690 views

Published on

Mescles i dissolucions

Published in: Education

Mescles i dissolucions

 1. 1. Mescles i dissolucions
 2. 2. Definició de substància pura i mescla (1) <ul><li>Una substància pura és un material que es caracteritza perquè totes les seves parts tenen la mateixa composició i les mateixes propietats . </li></ul><ul><li>Un exemple és l’aigua destil.lada. </li></ul>
 3. 3. Definició de substància pura i mescla (2) <ul><li>Una mescla és un material format per dues o més substàncies, l es propietats de la qual, depenen de la quantitat de les substàncies que la formen. </li></ul><ul><li>Un exemple és la llet. </li></ul>
 4. 4. Tipus de mescles <ul><li>Mescles homogènies o solucions (“homo” significa igual). </li></ul><ul><li>Mescles heterogènies (“hetero” significa diferent). </li></ul>
 5. 5. Mescles homogènies <ul><li>En solucions líquides </li></ul>Solut dissolvent Dissolvent Solut
 6. 6. Mescles homogènies <ul><li>El dissolvent és el component majoritari i el solut el que es troba en menor quantitat. </li></ul><ul><li>Podem distingir: </li></ul><ul><ul><li>Solució diluïda: poc solut en un volum determinat de dissolvent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució concentrada : molt solut en un volum determinat de dissolvent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució saturada: quant en una solució ja no es possible dissoldre més solut.. </li></ul></ul>
 7. 7. Mescles heterogènies (1) <ul><li>Una mescla heterogènia és aquella en que els components es poden veure a primera vista. </li></ul><ul><li>Exemple de mescles heterogènies: </li></ul><ul><ul><ul><li>El granit és una mescla de sòlids. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’aigua envasada “amb gas” és una mescla d’aigua i gas diòxid de carboni.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’oli i l’aigua són dos líquids insolubles entre ells. Reben el nom de líquids inmiscibles. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Mescles heterogènies (2) Mescla de líquids Mescla de sòlids Mescla de líquid i gas
 9. 9. Mescles heterogènies (3) <ul><li>Les suspensions : mescles heterogènies formades per una substància líquida dispersadora i substàncies sòlides insolubles. </li></ul>
 10. 10. Mescles heterogènies (4) <ul><li>Les propietats de les suspensions són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Opaques o translúcides. </li></ul></ul><ul><ul><li>En repós la substància sòlida sedimenta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden separar per decantació o per filtració. </li></ul></ul>
 11. 11. Mescles heterogènies (5) <ul><li>Col.loide: mescla heterogènia en la que no es poden veure els components a simple vista. </li></ul>
 12. 12. Mescles heterogènies (6) <ul><li>Les propietats dels col.loides són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Translúcides. </li></ul></ul><ul><ul><li>En repós la substància sòlida no sedimenta . </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden separar per filtració però no per decantació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Distingim substància dispersadora i substància dispersa </li></ul></ul>
 13. 13. Mescles heterogènies (7) <ul><li>Substància dispersadora: aigua </li></ul><ul><li>Substància dispersa: oli </li></ul>Substància dispersadora: oli Substància dispersa: aigua
 14. 14. Mescles heterogènies (8) Tipus de col.loides
 15. 15. Mapa conceptual

×