Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Malalties infeccioses

6,194 views

Published on

Power point malalties infeccioses 1 eso

Published in: Education
  • Be the first to comment

Malalties infeccioses

  1. 1. Malalties infeccioses <ul><li>Agents infecciosos o agents patògens </li></ul><ul><li>Capacitar d’infectar </li></ul><ul><li>Presència de toxines </li></ul><ul><li>Poden ser: </li></ul><ul><ul><li>protozoos </li></ul></ul><ul><ul><li>fongs </li></ul></ul><ul><ul><li>bacteris </li></ul></ul><ul><ul><li>virus </li></ul></ul>
  2. 2. Com penetren els agents patògens <ul><li>Ferides a la pell </li></ul><ul><li>L’aparell respiratori </li></ul><ul><li>Aliments </li></ul><ul><li>Transmissió sexual </li></ul><ul><li>Manipulació de sang </li></ul><ul><li>Vectors </li></ul>
  3. 3. Defenses naturals del cos <ul><li>La pell </li></ul><ul><li>El sistema immunològic </li></ul><ul><ul><li>Els glòbuls blancs o leucòcits </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els anticossos </li></ul></ul></ul>
  4. 4. Defenses artificials contra les infeccions <ul><li>Vacunació </li></ul><ul><li>Seroteràpia </li></ul><ul><li>Quimioteràpia </li></ul><ul><ul><li>els antibiòtics </li></ul></ul>
  5. 10. Animació procés fagocitosi A més arriben també limfòcits. Augmenta la permeabilitat i la temperatura (febre). Es produeix la inflamació.

×