Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ConferèNcia Intermón Escoles Canvi ClimàTic

1,141 views

Published on

ConferèNcia Intermón Escoles Canvi ClimàTic

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ConferèNcia Intermón Escoles Canvi ClimàTic

 1. 1. Conseqüències del canvi climàtic a l’Índia i reaccions de la societat civil Vikram Aditya
 2. 2. Canvi climàtic - L’efecte hivernacle
 3. 3. Impactes del canvi climàtic <ul><li>Agricultura </li></ul><ul><li>Recursos hídrics </li></ul><ul><li>Criosfera i glaceres </li></ul><ul><li>Ecosistemes i biodiversitat </li></ul><ul><li>Sistemes litorals </li></ul><ul><li>Indústria i societat </li></ul><ul><li>Salut </li></ul><ul><li>Desenvolupament </li></ul>
 4. 4. AGRICULTURA <ul><li>La producció agrícola en països tropicals caurà fins a un 30% aquest segle. </li></ul><ul><li>Els cultius que depenen dels monsons estaran en perill. </li></ul>
 5. 5. AIGUA DOLÇA <ul><li>Les precipitacions decreixeran fins a un 30%, causant una extrema falta d’aigua. </li></ul><ul><li>Més d’un bilió de persones patirà sequeres I patirà fam. </li></ul><ul><li>L’aigua de superfície i del sòl s’esgotarà. </li></ul>
 6. 6. CONQUES D’AIGUA
 7. 7. CRIOSFERA <ul><li>El gel de l’oceà s’ha retret un 60% aquest any. La majoria de les glaceres continentals i les regions de permagel estan retrocedint ràpidament. El desglaçament glacial està fent augmentar els llacs glacials i l’amenaça de GLOF </li></ul>
 8. 8. DESGLAÇAMENT GLACIAL
 9. 9. ECOSISTEMES I BIODIVERSITAT <ul><li>Els ecosistemes estan afectats per pèrdua d’habitats, focs devastadors, variació estacional i temperatures extremes. </li></ul><ul><li>Els oceans estan afectats per l’acidificació i un alt SSTs. El 30% de totes les espècies desapareixeran. </li></ul>
 10. 10. SISTEMES LITORALS <ul><li>Inundacions extensives de la costa a causa de la pujada del nivell del mar i erosió de la costa. </li></ul><ul><li>Les poblacions de la costa patiran desplaçaments i els ecosistemes litorals estaran greument amenaçats. </li></ul>
 11. 11. Impactes de l’augment del nivell del mar
 12. 12. INDÚSTRIA I SOCIETAT <ul><li>Les cultures indígenes es veuran afectades per la pèrdua dels seus mitjans de vida. </li></ul><ul><li>Petits estats illencs i assentaments a la costa i a gran alçada seran greument afectats. </li></ul>
 13. 13. SALUT <ul><li>La salut de les persones serà greument afectada. </li></ul><ul><li>150.000 morts l’any ja s’atribueixen al canvi climàtic. </li></ul><ul><li>Hi haurà una incidència més gran de malalties que tenen vectors i aigua com a portadores, i malalties cardiorespiratòries i les relacionades amb la malnutrició. </li></ul>
 14. 14. DESENVOLUPAMENT <ul><li>El canvi climàtic impedirà el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni i, per tant, contribuirà en gran manera a l’empobriment de les comunitats. </li></ul>
 15. 15. MITIGACIÓ Sector Eines de mitigació disponibles Subministrament energètic Eficiència energètica, canvi de combustibles, energia nuclear, energies renovables (hídrica, solar, eòlica, geotèrmica i bioenergia), aplicacions de captura i emmagatzematge de CO2 (CCS) Transport Vehicles més eficients; vehicles híbrids, biocombustibles, More fuel efficient vehicles; hybrid vehicles; biofuels; sistemes públics de transport, anar amb bicicleta, caminar Construcció Enllumenat eficient i utilització de bombetes fluorescents, electrodomèstics més eficients, cuines millorades que consumeixin menys LPG, millors aïllaments, dissenys solars per escalfament i refredament Indústria Equipament més eficient, reciclatge i substitució, control de les emissions de gas no CO2, i tot tipus de tecnologies específiques Agricultura Millora dels cultius, incrementant l’emmagatzematge de carbó sòlid, restauració de les terres degradades, millora dels cultius d’arròs, millora de l’aplicació dels fertilitzants per reduir les emissions de N 2 O Silvicultura Reforestació, reducció de la deforestació, utilització de productes forestals per bioenergia Residus Recuperació del metà dels abocadors, incineració dels residus amb recuperació de l’energia, compostatge dels residus orgànics, tractament d’aigües residuals controlada, recliclatge
 16. 16. Indian Youth Climate Network (Xarxa Índia de Joves pel Clima) <ul><li>Xarxa nacional fundada a Nova Delhi </li></ul><ul><li>Té grups i associats a tot el país </li></ul><ul><li>El IYCN congrega més de 20.000 joves a tota l’Índia </li></ul><ul><li>Estan associats amb 350.org, SAYEN, CAN – Sud Àsia i altres xarxes sobre el clima </li></ul><ul><li>Pàgina web www.iycn.in </li></ul><ul><li>El nostre blog www.whatswiththeclimate.org </li></ul>
 17. 17. Activitats de la Xarxa <ul><li>Programes de formació en clima i liderat </li></ul><ul><li>Road trip per l’Índia sobre el canvi climàtic </li></ul><ul><li>Els Agents del Canvi </li></ul><ul><li>Formació a missatgers pel Clima </li></ul><ul><li>Activitats d’observació en dies significatius per medi ambient </li></ul>
 18. 18. Algunes fotografies
 19. 19. VRIKSHO RAKSHATI RAKSHATIHI !!!
 20. 20. Gràcies Hyderabad Climate Alliance/IYCN

×