Projecte Cli Cs

477 views

Published on
  • <b>[Comment posted from</b> http://blocs.xtec.cat/clicae/?cat=20777]
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Projecte Cli Cs

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu de l’Alt Empordà Avinguda Maria Àngels Anglada, 13 17600 – Figueres Tel. 972 50 91 50 Fax. 972 67 01 47 se-altemporda@xtec.cat http://www.sealtemporda.net Equip LIC: SEMINARI CLIC DE L’ALT EMPORDÀ PROJECTE CLIC INTRODUCCIÓ .- Breu descripció del centre i del seu context: (Nombre d’alumnes, línies, perfil de l’alumnat...) .- Figura del CLIC al centre: (Coordinacions. hores dedicades al càrrec, actuacions que s’estan realitzant al centre com a CLIC, perspectives de continuïtat com a CLIC...) DIAGNOSI .- Punts forts i punts febles sobre: Punts forts Punts febles Dinamització de la llengua al centre - - - - ... ... Actuacions relacionades amb l’entorn - - ... ... La convivència al centre - ... Educació intercultural - - ... ... PLANIFICACIÓ Objectius Actuacions Tempo. Responsables Indicadors d’avaluació

×