Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El relleu de la Terra

2,802 views

Published on

 • Be the first to comment

El relleu de la Terra

 1. 1. La superfície de la Terra presenta formes variades, és el que anomenem relleu.
 2. 2. LA GEOSFERA
 3. 3. La geosfera és la part sòlida de la Terra i està formada per roques i minerals. Els minerals són substàncies formades per un sol component. Ho són el ferro, el quars o l’or.
 4. 4. Les roques són formades per diversos minerals. El granit, el marbre o el carbó són roques.
 5. 5. A la geosfera hi podem distingir tres capes: • escorça • mantell • nucli  nucli extern  nucli intern
 6. 6. L’escorça: és la capa més exterior, la que veiem, i té un gruix màxim d’uns 70 km.
 7. 7. El mantell: és la capa intermèdia i arriba fins als 2.900 km de profunditat. La seva part superior és formada pel magma (de consistència pastosa) a causa de la seva alta temperatura.
 8. 8. El nucli: és la part central. Distingim el nucli extern (format per materials fluids) i el nucli intern (format per materials sòlids). Arriba fins al centre de la Terra a 6.378 km de profunditat.
 9. 9. LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES
 10. 10. La litosfera és formada per l’escorça i la part superior del mantell, i té un gruix d’entre 70 i 150 km.
 11. 11. No és una capa continua, sinó que està fragmentada en diversos blocs que s’anomenen plaques litosfèriques o tectòniques.
 12. 12. Aquestes plaques suren damunt els materials que formen el magma i es mouen molt lentament.
 13. 13. Aquests moviments són l’origen de la formació de les serralades, dels volcans o dels terratrèmols, plegaments i falles.
 14. 14. LES FORMES DEL RELLEU TERRESTRE
 15. 15. Plana: és un terreny sense elevacions situat a poca altura sobre el nivell del mar.
 16. 16. Muntanya: elevació important del terreny amb pendents força drets.
 17. 17. Coll: pas entre muntanyes.
 18. 18. Turó: petita elevació del terreny, amb pendents suaus.
 19. 19. Vall: espai entre muntanyes per on sol passar un riu.
 20. 20. Altiplà: elevació del terreny extensa i més o menys plana.
 21. 21. Depressió: extensió de terreny situada més avall que els terrenys que l’envolten.
 22. 22. Serralada: conjunt de muntanyes més o menys alineades.
 23. 23. Serra: conjunt de muntanyes més petit que una serralada.
 24. 24. Massís: conjunt de muntanyes no alineades però amb característiques comunes.
 25. 25. Cingle: conjunt rocós molt alt que forma un precipici.
 26. 26. Congost: pas estret i profund entre muntanyes.
 27. 27. ELS AGENTS GEOLÒGICS INTERNS
 28. 28. Els agents geològics interns tenen el seu origen a l’interior de la Terra i poden modificar el relleu en poc temps. Aquests agents geològics provoquen els terratrèmols, els volcans, els plegaments i les falles.
 29. 29. ELS TERRATRÈMOLS
 30. 30. Un terratrèmol o sisme és una vibració, breu però intensa, que es produeix dins l’escorça terrestre, i en arribar a la superfície provoca un tremolor.
 31. 31. Quan un terratrèmol es produeix un mar o a un oceà pot provocar grans onades. És que coneixem com a tsunami.
 32. 32. ELS VOLCANS
 33. 33. Una erupció volcànica es produeix quan el magma que hi ha al interior de la litosfera surt a l’exterior.
 34. 34. L’obertura que s’origina és un volcà i, molt sovint, té forma de muntanya. En un volcà hi podem distingir diverses parts:
 35. 35. Cambra magmàtica: és la cavitat situada a sota un volcà que conté el magma.
 36. 36. Xemeneia: és el tub per on puja el magma i comunica la cambra magmàtica amb el cràter.
 37. 37. Cràter: és l’obertura que hi ha a la part superior del volcà, i per on surt el magma.
 38. 38. Con volcànic: és l’elevació del terreny formada pels materials expulsats pel volcà.
 39. 39. Lava: és el nom que rep el magma quan vessa pel volcà.
 40. 40. ELS AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS
 41. 41. Els agents geològics externs van modificant el relleu de forma lenta i constant. Els principals agents geològics externs són: • els éssers vius • l’aigua • el vent
 42. 42. Els agents geològics externs actuen en tres fases: • erosió: es desgasten els materials que formen el relleu. • transport: els materials erosionats es traslladen a un altre lloc. • sedimentació: els materials erosionats es dipositen i acumulen. Poden donar lloc a roques.

×