Successfully reported this slideshow.

4t Eso 10 11 V 17 5 10

896 views

Published on

Currículum de 4t ESO

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4t Eso 10 11 V 17 5 10

 1. 2. Proposta de distribució del Currículum 4t ESO CURS 2010-11
 2. 3. UNIVERSITAT ESTUDIS DE GRAU PAAU Batxiller Tècnic Superior Formació Professional Específica de Grau Mitjà Formació Professional Específica de Grau Superior Graduat ESO Programes de Garantia Social 2n Batxillerat 1r Batxillerat EDUCACIO SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EDUCACIO PRIMÀRIA (OBLIGATÒRIA)‏ EDUCACIO INFANTIL 14-16 ANYS 12-14 ANYS 10-12 ANYS 8-10 ANYS 6-8 ANYS 3-6 ANYS 0-3 ANYS
 3. 4. Referents Normatius <ul><li>Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.(DOGC núm.4915) </li></ul><ul><li>Decret 143/2007 </li></ul><ul><li>Ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació </li></ul>
 4. 5. Matèries Comunes <ul><li>Llengua Catalana i literatura 3 h </li></ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3 h </li></ul><ul><li>Llengua Anglesa 3h </li></ul><ul><li>Matemàtiques 3 h </li></ul><ul><li>Ciències Socials, geografia i història 3 h </li></ul><ul><li>Educació ètico-cívica 1 h </li></ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul>
 5. 6. Altres matèries <ul><li>Projecte de recerca: 2h un quatrimestre </li></ul><ul><li>Religió / alternatives a la religió (Pla de lectura) 2h un quatrimestre </li></ul><ul><li>Tutoria 1 h </li></ul><ul><li>Matèries optatives 9h </li></ul><ul><li>Total setmanal 30 hores </li></ul>
 6. 7. Matèries optatives <ul><li>Cal escollir-ne una de 3 h setmanals de cada franja. </li></ul>Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1
 7. 8. El projecte de recerca <ul><li>Treball en equip </li></ul><ul><li>2h per setmana al quatrimestre </li></ul><ul><li>Constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca </li></ul><ul><li>A l’entorn d’un tema escollit i acotat </li></ul><ul><li>Sota el guiatge del professorat </li></ul><ul><li>Compta, en l’avaluació final, com una matèria optativa </li></ul>
 8. 9. <ul><li>“ … Els centres informaran i orientaran a l’alumnat perquè l’elecció de matèries optatives específiques serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per a estudis posteriors…” </li></ul>
 9. 10. Itineraris recomanats <ul><li>A/ Física i Química- Biologia i Geologia o Informàtica- Tecnologia o Informàtica </li></ul><ul><li>B/ Llatí – Música o Informàtica – Informàtica o Alemany </li></ul><ul><li>C/ EVP-Música o Informàtica – Informàtica o Alemany </li></ul><ul><li>D/EVP-Informàtica-Tecnologia </li></ul>
 10. 11. Itineraris recomanats <ul><li>A/ Física i Química- Biologia i Geologia o Informàtica- Tecnologia o Informàtica </li></ul>Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1
 11. 12. Itineraris recomanats <ul><li>B/ Llatí – Música o Informàtica – Informàtica o Alemany </li></ul>Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1
 12. 13. Itineraris recomanats <ul><li>C/ EVP-Música o Informàtica – Informàtica o Alemany </li></ul>Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1 Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1
 13. 14. Itineraris recomanats <ul><li>D/ EVP- Informàtica – Tecnologia </li></ul>Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1 Alemany Informàtica EVP Tecnologia Biologia i Geologia Física i Química Informàtica Música Llatí Franja 3 Franja 2 Franja1
 14. 15. Continguts de les optatives <ul><li>DECRET 143/2007 </li></ul>
 15. 16. FÍSICA I QUÍMICA <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Forces i moviments (anàlisi dels moviments rectilinis, lleis de Newton, Llei de la gravitació Universal, orígen de l’Univers). </li></ul><ul><li>Les ones. Caracterització, ones sonores i electromagnètiques (TV, telèfon mòbil). </li></ul><ul><li>Estructura i propietat de les substàncies (propietats de les substàncies i tipus d’enllaç. La taula periòdica. Reaccions químiques). </li></ul><ul><li>Pràctiques als laboratoris de Física i Química. </li></ul>
 16. 17. BIOLOGIA I GEOLOGIA <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>La vida: Per què no som tots iguals? Quines característiques hetetem? Què en sabem de les malalties hereditàries? Com hem evolucionat els humans? Es poden clonar tots els éssers vius? </li></ul><ul><li>La Terra : Què ens diuen els fòssils? Es mouen els continents? Es pot preveure un Tsunami, un terratrèmol? </li></ul>
 17. 18. EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Explorar i percebre. Tècniques artístiques tradicionals (dibuix artístic, volum, gravat, collage, escultura. Eines informàtiques. Edició i manipulació d’imatges 2D i 3D. </li></ul><ul><li>Interpretar i crear. Procés de creació (croquis, projecte, maqueta, auto-avaluació). </li></ul><ul><li>Dimensió social i cultural (els períodes artístics, producció visual, lectura d’obres artístiques. </li></ul><ul><li>L’art en moviment: cinema i video. </li></ul>
 18. 19. LLATÍ <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Estudi bàsic de la llengua llatina, origen de la família lingüística de les llengües romàniques: la seva gramàtica, el seu lèxic i la seva evolució. </li></ul><ul><li>Pràctica de traducció. </li></ul><ul><li>Lectura de textos literaris, traduïts o no. </li></ul><ul><li>Aspectes més rellevants de la cultura i societat romanes. </li></ul>
 19. 20. MÚSICA <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Escoltar i comprendre (escolta atenta, comprensiva, reflexiva). </li></ul><ul><li>Interpretar i crear obres musicals.Ús de recursos informàtics. Coneixement dels recursos per a la creació. </li></ul><ul><li>Dimensió social i cultural. Aproximació a la pluralitat de traduccions. </li></ul>
 20. 21. TECNOLOGIA <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>L’habitatge. Elements de disseny (situació, estètica, protocol d’accés, intal·lacions, estalvi energètic). </li></ul><ul><li>Electrònica, pneumàtica i hidràulica (circuits electrònics, sistemes pneumàtics, disseny i muntatge). </li></ul><ul><li>Control i automatizació (elements de control, simuladors, màquines i robots, incidència ) </li></ul>
 21. 22. INFORMÀTICA <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Creació multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques. </li></ul><ul><li>Publicació i difusió de continguts.Creació i publicació a Internet. </li></ul><ul><li>Eines per a la comunicació. Xarxes locals, inalàmbriques, mesures de seguretat, canals de distribució, protecció de la intimitat). </li></ul>
 22. 23. ALEMANY <ul><li>CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Estudi bàsic de la llengua alemanya (escoltar, parlar, llegir i expressió escrita) </li></ul><ul><li>Aspectes culturals més rellevants. </li></ul><ul><li>Es recomana haver iniciat l’estudi de l’alemany anteriorment (2n d’ESO). </li></ul>
 23. 24. Matèries comunes <ul><li>Primer de BTX </li></ul><ul><li>Llengua i Literatura Catalana 2 h </li></ul><ul><li>Llengua i Literatura Castellana 2 h </li></ul><ul><li>Llengua Anglesa 3 h </li></ul><ul><li>Filosofia i Ciutadania 2h </li></ul><ul><li>Educació Física 2 h </li></ul><ul><li>Ciències del Món contemporani 2h </li></ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul><ul><li>Total 14 hores </li></ul>
 24. 25. Matèries comunes <ul><li>Segon de BTX </li></ul><ul><li>Llengua i Literatura Catalana 2 h </li></ul><ul><li>Llengua i Literatura Castellana 2h </li></ul><ul><li>Llengua Anglesa 3h </li></ul><ul><li>Història de la Filosofia 3 h </li></ul><ul><li>Història d’Espanya 3h </li></ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul><ul><li>TREC </li></ul><ul><li>Total 14 hores </li></ul>
 25. 26. Modalitat <ul><li>A-Humanitats i Ciències Socials </li></ul><ul><li>B-Ciències i Tecnologia </li></ul><ul><li>C-Arts Plàstiques, imatge i disseny </li></ul><ul><li>Arts escèniques, música i dansa </li></ul><ul><li>Totes tenen una assignació de 4h. </li></ul><ul><li>Se n’han de cursar un mínim de sis amb cinc de la pròpia modalitat. </li></ul>
 26. 27. Humanitats i Ciències Socials <ul><li>PRIMER DE BATXILLERAT </li></ul><ul><li>SEGON DE BATXILLERAT </li></ul>Literatura Castellana Matemàtiques CCSS Llatí I Economia de l’empresa I Història del Món del Contemporani Geografia Llatí II Economia de l’empresa II Història de l’Art Matemàtiques CCSS II
 27. 28. Científic- Tecnològic <ul><li>PRIMER DE BATXILLERAT </li></ul><ul><li>SEGON DE BATXILLERAT </li></ul>Tecnologia industrial I Biologia I Física I Matemàtiques I Física II Tecnologia industrial II Biologia II Matemàtiques II
 28. 29. Optatives <ul><li>A triar un dels blocs per cada curs </li></ul><ul><li>Primer BTX </li></ul><ul><li>Psicologia i Sociologia (4h)‏ </li></ul><ul><li>Alemany (4h)‏ </li></ul><ul><li>Química I (4h) ( matèria de modalitat )‏ </li></ul><ul><li>Segon BTX </li></ul><ul><li>Literatura Catalana (4h) (matèria de modalitat) </li></ul><ul><li>Química II (4h)‏ (matèria de modalitat) </li></ul><ul><li>Crèdit optatiu d’Estada a l’empresa (140h)‏ </li></ul>
 29. 30. Butlleta de tria

×