Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 
WHAT IS WEB ANALYTICS 
תרבות וחוק: הפילנתרופיה 
האמריקאית וכיצד לגייס תרומות 
בארה"ב נכון 
עו"ד תדהר אופק 
חבר ועד, 
Am...
הפילנתרופיה האמריקאית 
335$ מיליארד :2013 
2.1% של התמ"ג 
קנדה, ישראל, אנגליה – כ 0.6%- 
2
הפילנתרופיה האמריקאית 
תרבות וחוק 
3
הפילנתרופיה האמריקאית 
1. תפקיד הממשלה – "קטנה ולא 
מעורבת בחיי" 
2. מערכת המיסוי 
70% של אמריקאים מנצלים את הזיכוי • 
במס...
הפילנתרופיה האמריקאית 
יום הנתינה הגדולה בארה"ב? 
31.12 
5
הפילנתרופיה האמריקאית 
1. מיסים אישיים נמוכים 
2. ניתן לתרום מניות ולא לשלם מס 
רווח הון 
3. קרנות משפחתיים – ניתן לתרום 
...
הפילנתרופיה האמריקאית 
תורם << עמותה ישראלית 
התרומה לא מוכרת לצרכי מס בארה"ב 
תורם << עמותה אמריקאית << עמותה אמריקאית 
ה...
הפילנתרופיה האמריקאית 
תורם << עמותה ישראלית 
התרומה לא מוכרת לצרכי מס בארה"ב 
תורם << עמותה אמריקאית << עמותה אמריקאית 
ה...
הפילנתרופיה האמריקאית 
1. שותף פיסקלי 
Amerian Support for Israel • 
PEF • 
“Friends of” – 2. אגודת ידידים 
9
הפילנתרופיה האמריקאית 
“Friends of” – אגודת ידידים 
• יכול לקחת עד 12 חודשים כדי לקבל 
אישור 
• עלויות הקמה ותחזוקה גבוהות...
הפילנתרופיה האמריקאית 
שותף פיסקלי כמו 
American Support for Israel 
• אין עלויות הקמה או עלויות תחזוקה 
• אפשר לקבל אישור...
הפילנתרופיה האמריקאית 
ייצוג "בשטח"? 
• תורמים רוצים להתחבר לעמותה )הישראלית( – 
לא לאגודת הידידים 
• אפשר להעסיק ייצוג )מ...
הפילנתרופיה האמריקאית 
הפילנתרופיה האמריקאית בעלייה 
העמותה שלכם יכולה להיות גם כן 
13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון

325 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון

 1. 1. 1 WHAT IS WEB ANALYTICS תרבות וחוק: הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארה"ב נכון עו"ד תדהר אופק חבר ועד, American Support for Israel
 2. 2. הפילנתרופיה האמריקאית 335$ מיליארד :2013 2.1% של התמ"ג קנדה, ישראל, אנגליה – כ 0.6%- 2
 3. 3. הפילנתרופיה האמריקאית תרבות וחוק 3
 4. 4. הפילנתרופיה האמריקאית 1. תפקיד הממשלה – "קטנה ולא מעורבת בחיי" 2. מערכת המיסוי 70% של אמריקאים מנצלים את הזיכוי • במס • זה משפיע על תפיסת "עלות התרומה" 4
 5. 5. הפילנתרופיה האמריקאית יום הנתינה הגדולה בארה"ב? 31.12 5
 6. 6. הפילנתרופיה האמריקאית 1. מיסים אישיים נמוכים 2. ניתן לתרום מניות ולא לשלם מס רווח הון 3. קרנות משפחתיים – ניתן לתרום היום, לקבל קבלת תרומה, ולחלק את הכספים בשנים, דורות הבאים. 6
 7. 7. הפילנתרופיה האמריקאית תורם << עמותה ישראלית התרומה לא מוכרת לצרכי מס בארה"ב תורם << עמותה אמריקאית << עמותה אמריקאית התרומה כן מוכרת לצרכי מס בארה"ב 7
 8. 8. הפילנתרופיה האמריקאית תורם << עמותה ישראלית התרומה לא מוכרת לצרכי מס בארה"ב תורם << עמותה אמריקאית << עמותה אמריקאית התרומה כן מוכרת לצרכי מס בארה"ב 8
 9. 9. הפילנתרופיה האמריקאית 1. שותף פיסקלי Amerian Support for Israel • PEF • “Friends of” – 2. אגודת ידידים 9
 10. 10. הפילנתרופיה האמריקאית “Friends of” – אגודת ידידים • יכול לקחת עד 12 חודשים כדי לקבל אישור • עלויות הקמה ותחזוקה גבוהות • האגודה היא ישות עצמאית לכל דבר • האגודה לא מחויבת להעביר לכם את מה שהם גייסו 10
 11. 11. הפילנתרופיה האמריקאית שותף פיסקלי כמו American Support for Israel • אין עלויות הקמה או עלויות תחזוקה • אפשר לקבל אישור מיידי ולגייס תרומות החל ממחר. • אתם יודעים בדיוק איזה אחוז של כל תרומה תקבלו ומתי. היא מחויבת ע"פ חוזה להעביר את ,ASI- • ב התרומה אך ורק אליכם. 11
 12. 12. הפילנתרופיה האמריקאית ייצוג "בשטח"? • תורמים רוצים להתחבר לעמותה )הישראלית( – לא לאגודת הידידים • אפשר להעסיק ייצוג )מגייס תרומות( – עובד שכיר שהוא מחויב ע"י חוזה לפעול לפי ההוראות שלכם • כש-"סגרתם את התרומה", תוכלו להעביר ASI אותה דרך שותף פיסקלי כמו 12
 13. 13. הפילנתרופיה האמריקאית הפילנתרופיה האמריקאית בעלייה העמותה שלכם יכולה להיות גם כן 13

×