BPF Bouwinvest - optimaliseren rendement met Kadenza

983 views

Published on

BPF Bouwinvest is de vastgoedonderneming van BPF Bouw en in die hoedanigheid
verantwoordelijk voor de vastgoedbeleggingen van het pensioenfonds.

Circa 25 procent van het vermogen van het pensioenfonds is belegd in vastgoed.
BPF Bouwinvest investeert het grootste deel van haar portefeuille in direct Nederlands vastgoed.

“Het optimaliseren van onze portefeuille en het rendement is van levensbelang voor onze business"

‘In onze zoektocht was Kadenza de enige partij die voldoende kwaliteit en innoverend vermogen bezat èn met mensen werkt die aan een half woord genoeg hebben.’

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BPF Bouwinvest - optimaliseren rendement met Kadenza

  1. 1. Case Closed
  2. 2. BPF Bouwinvest is de vastgoedonderneming van BPF Bouw en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de vastgoedbeleggingen van het pensioenfonds. Circa 25 procent van het vermogen van het pensioenfonds is belegd in vastgoed. BPF Bouwinvest investeert het grootste deel van haar portefeuille in direct Nederlands vastgoed. ‘‘Het optimaliseren van onze portefeuille en het rendement is van levensbelang voor onze business’’ Rob Vroom, financieel directeur van BPF Bouwinvest BPF Bouwinvest is betrokken bij de gehele keten. len, managen en beheren hoogwaardige omgevingen “Door het vastgoedproces integraal te benaderen, met aantrekkelijke ruimten om te wonen, werken en van acquisitie en ontwikkeling tot beheer en uiteinde- recreëren voor het middensegment.” lijk dispositie, zijn we in staat de portefeuille opti- maal te laten aansluiten bij de beleggingsdoelstellin- Aanleiding gen”, vertelt Rob Vroom, financieel directeur van BPF “Het optimaliseren van onze portefeuille en het ren- Bouwinvest. “We streven ernaar producten te ontwik- dement is van levensbelang voor onze business”, kelen die passen bij de wensen van de gebruikers. legt Vroom uit. “Door continue de marktwaarde van Dit heeft een positief effect op het rendement: huur- de portefeuille en de afzonderlijke objecten in het ders ervaren een waardevol product en zijn bereid oog te houden kan er scherp onderhandeld worden. daarvoor te betalen en bovendien ontstaat er een De betrokkenheid van assetmanagers is daarin hogere eindwaarde. Het behalen van een optimaal cruciaal. Ze moeten veel directer in hun handelen rendement op de pensioengelden van BPF Bouw bevestigd worden door een rendementcijfer. Daar- staat dan ook voorop. Drijvende kracht hierbij zijn naast hebben assetmanagers belangrijke informatie gebiedsontwikkeling en -management. We ontwikke- nodig om drie-jaren plannen op te kunnen stellen.”
  3. 3. met hun eigen model en parameters. Inzicht in de markt ontstaat nu juist door toetsing en vergelijkin- gen. Dan moet je wel appels met appels vergelijken”. Waarom Kadenza? Rob Vroom: “Ons doel was om snel een taxatie- ‘Onze opdrachtgevers systeem in de markt te zetten dat geaccepteerd zou worden door de taxateurs. Een eerste versie van de verwachten dat we modellen moest in de kern kloppen, om daarna snel te kunnen worden aangepast in overleg met onze trends en signalen uit de taxateurs. Kortom, voor het TMS was een taxatie- model vereist dat geënt is op de Nederlandse markt markt direct oppakken en flexibel genoeg is om aan te passen aan onze wensen. En dat liefst op één platform, onder één en snel reageren.’ schil of één paraplu.” Om dit te kunnen realiseren heeft BPF Bouwinvest verschillende partijen uitgenodigd en hen gevraagd om bijvoorbeeld een uitpond-scenario te laten zien. Met een goed inzicht in de value drivers van een Daarnaast stelden wij als eis dat het nieuwe object kan BPF Bouwinvest deze veranderingen systeem ook voldoende rapportage- en analyse- gericht nastreven. Het management had behoefte functionaliteit moest bieden. “We zochten een aan meer mogelijkheden om te sturen. Tevens is het partij die dezelfde taal spreekt, mensen die in de noodzakelijk om trends waar te kunnen nemen en realisatie aan een half woord genoeg hebben”, naar de toekomst toe snel te kunnen reageren op vult Vroom aan. “Onze aanpak is uniek, dus allerlei signalen. “Onze opdrachtgevers verwachten zochten wij naar een partij die voldoende kwaliteit dit van ons”, gaat Vroom verder. “Een duidelijke en innoverend vermogen heeft om dit waar te toekomstvisie. Hoe dichter we op de markt zitten en hoe groter het vermogen om inzicht te ontwikkelen in marktbewegingen, des te beter is onze uitgangs- positie. Voor het nastreven van deze doelstellingen is een goed Taxatie Management Systeem onontbeerlijk.” Probleemstelling Bij BPF Bouwinvest werd iedere drie maanden een kwart van de portefeuille gewaardeerd. Zonder indexatie toe te passen werd het indirecte resultaat aan het einde van het jaar bepaald. In feite werd er gerekend met taxatiewaarden van een, twee en drie kwartalen geleden. Rob Vroom: “We wilden echter in staat zijn om onze portefeuille elk kwartaal in zijn geheel te taxeren. Dan zitten we veel dichter op de markt en kunnen we voor de gehele portefeuille het indirecte rendement vaststellen. Daarnaast wilden we af van het vergelijken van appels met peren. We hebben vier taxateurs die roulerend een deel van onze portefeuille taxeren. Terwijl de exploitatie- en complexgegevens allemaal uit één en dezelfde data- base (SAP) komen, taxeerden de taxateurs allemaal
  4. 4. ‘In onze zoektocht was proces niet aan fine-tuning van bijvoorbeeld de Kadenza de enige partij die gebruikte modellen. De kwaliteit van de gegevens in ons oude SAP-systeem was nog niet goed genoeg. voldoende kwaliteit en Dan moeten alle partijen de telefoon kunnen pakken innoverend vermogen en snel geholpen kunnen worden met het oplossen van problemen.” bezat èn met mensen werkt Resultaten Business die aan een half woord Rob Vroom: “Al onze taxateurs werken nu met één eenduidig model en helder gedefinieerde onderlig- genoeg hebben.’ gende parameters. Hierdoor hebben we niet alleen meer zicht op hoe een taxatiewaarde tot stand is gekomen, maar kunnen we ook de onderliggende parameters per object met elkaar vergelijken. Deze maken én de juiste nazorg kan bieden. Kadenza wijze van taxeren is uniek voor Nederland.” bleek de beste papieren te hebben.” Een noodzakelijke toevoeging die aan het TMS bij BPF Bouwinvest is gemaakt, betreft de mogelijkheid Aanpak Kadenza om de informatie over de portefeuille te koppelen “Over de aanpak van Kadenza zijn wij tevreden”, aan externe research gegevens. Gegevens van vertelt Rob Vroom. “Zij hebben een uniek Taxatie strabo, Wegner en het kadaster worden ingelezen in Management Systeem neergezet met het doel om op het data warehouse waar ook de TMS gegevens in een geheel andere manier te taxeren. De acceptatie opgenomen zijn. Hiermee kan de afdeling Research van het systeem lag om die reden voor een aantal snel verschillende researchgegevens per postcode partijen gevoelig. Naast het meedenken over functio- verzamelen. Analyse wordt hierdoor een stuk eenvou- naliteit en de technische verwezenlijking, heeft diger. Op deze wijze kunnen ook standaard rapporten Kadenza ook een belangrijke proactieve bijdrage geleverd aan deze acceptatie. Door hun betrokken- heid hebben we steeds een middenweg kunnen vin- den en ervoor kunnen zorgen dat TMS een werkbare oplossing is voor alle betrokken partijen.” In het voor- traject waren de assetmanagers meteen betrokken bij de opzet van het systeem en het doel dat BPF Bouwinvest voor ogen had. De taxateurs konden invloed uitoefenen op de uiteindelijke modellen. Op deze wijze ontstond er voldoende betrokkenheid om de eerste hick-ups van een nieuw systeem het hoofd te bieden. “Met name de nazorg is van groot belang geweest”, gaat Vroom verder. “TMS moest een systeem van ons allen worden: van het assetmanagement, Finan- cial Control, Research, directie en de externe taxa- teurs. Je ontkomt in een dergelijk implementatie-
  5. 5. ‘Al onze taxateurs werken nu met één eenduidig model en helder gedefinieerde onderliggende parameters die we per object kunnen vergelijken, uniek in Nederland!’ gedefinieerd worden, waarbij de taxatiewaardes van zien van workflowfuncties, zodat we precies weten de objecten afgezet kunnen worden tegen omgevings- waar we staan in het proces en waar er eventueel factoren. “In termen van strategie en beleid kunnen moet worden ingegrepen.” we nu veel beter uitleggen waarom we bepaalde Een uniek bijkomend feit is dat de gehele ICT infra- keuzes maken”, aldus Vroom. structuur draait bij Kadenza. Concreet betekent dit dat het TMS is aangeboden als een Software as a Resultaten technisch Service (SaaS)-oplossing. “Dit werkt heel makkelijk en “Technisch gezien hebben we het hele taxatieproces efficiënt”, legt Vroom uit. “Er kan snel gehandeld zoveel mogelijk willen automatiseren”, zegt Rob worden, de helpdesk is altijd bereikbaar en direct in Vroom. “Allereerst wordt TMS voorzien van de staat in te grijpen c.q. het beheer uit te voeren. relevante data uit het SAP systeem van BPF Bouw- Licentietechnisch is deze oplossing zeer interessant. invest. Vervolgens krijgt de taxateur het signaal dat Met een vast maandelijks bedrag voor de totale hij kan gaan taxeren. In een beveiligde omgeving service weet je precies waar je aan toe bent.” heeft hij enkel toegang tot een specifiek deel van de portefeuille. Nadat de initiële parameters zijn inge- voerd wordt een concept-taxatiewaarde berekend. Na consultatie wordt een definitieve taxatie vastgelegd en ondertekend op papier. Het geheel is verder voor- ‘Kadenza handelt snel, de helpdesk is altijd bereikbaar en direct in staat in te grijpen of het beheer uit te voeren.’
  6. 6. Meer ontdekken begint met anders kijken. Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de reden waarom de professionals van Kadenza vanuit meerdere gezichtspunten naar ogen- schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich die inspanning getroost weet dat geen twee situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van business intelligence en datawarehousing vraagstukken. Deze erva- ring weten zij naadloos te koppelen aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. Zo creëren wij samen met onze klanten en met de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge verbanden helder en logisch zijn. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- dragen? Kijk op www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE

×