Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Өрхийн төсвийн Өсөх өрх програмын танилцуулга

2,227 views

Published on

2012-1-6 өдрийн Мэдээллийн технологийн клубын уулзалт-сургалтаар Өсөх өрх програмыг танилцуулсан.

  • Be the first to like this

Өрхийн төсвийн Өсөх өрх програмын танилцуулга

  1. 1. Баасан гариг бүр 15:30-17:00 цагт Мэдээллийн Технологийн Клуб Хотын нийтийн төв номын сан Өнөөдрийн сэдэв: Өрхийн төсвийн програм
  2. 2. http://www.youtube.com/watch?v=Czd61Ppb5kc
  3. 3. fatherhood.about.com/od/finances/
  4. 4. • 2003 онд програмчлал эхэлсэн, сонирхсон хүмүүст 5000төг-р суулгаж өгч байсан• 2005 он Цалингийн карт• 2006 он Харилцах данс• 2008 он Зээлүүлсэнээ тэмдэглэдэг болох• 2009 он баазын бүтцээ шинэчлэх• 2010, 2011 онд төлбөргүй тарааж үзсэн• 2012 он цаашид хамтын ажиллагаа өрнүүлэх, өөр түвшний програмчлал?
  5. 5. Нэвтрэх нууц үг
  6. 6. Өдөр тутамд орлого, зарлагаа бичиж оруулах ажил
  7. 7. 4 төрлийн тооцоолол, тайлан
  8. 8. Орлого, зарлагуудын төрлөөоруулах, бүлэг болгох боломжтой
  9. 9. харилцах• FB бүлэг https://www.facebook.com/groups/usukhurkh/• Блог http://jbegzsuren.posterous.com/tag/өсөхөрхпрограм• Имэйл: mcl_begee@yahoo.comБаярлалаа. асуулт, хариултын цаг

×