Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Homo Zappiens @ Zevensprong Boskoop

1,173 views

Published on

Presentation on new generation students and their different skills and capabilities

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Homo Zappiens @ Zevensprong Boskoop

 1. 1.
 2. 2. Homo Zappiens<br />Zevensprong – 13 oktober 2009<br />Jean-Pierre Beelen<br />
 3. 3. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 3<br />Even voorstellen<br />Jean-Pierre Beelen<br />Docent <br />Principal Consultant Getronics<br />Achtergrond<br />Bedrijfskundige informatievoorziening<br />&gt; 20 jaar ervaring in ICT Management<br />&gt; 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy<br />Specialismen<br />Business & ICT Aligment<br />Business Development<br />Marketing en Portfolio analyse<br />
 4. 4. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 4<br />Stelling 1<br />Ieder kind moet op 8-jarige leeftijd een mobiele telefoon hebben?!<br />
 5. 5. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 5<br />Stelling 2<br />Ieder kind zou al op 4-jarige leeftijd een Nintendo DSi moeten hebben?!<br />
 6. 6. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 6<br />Stelling 3<br />Ieder kind moet een computer op zijn/haar kamer hebben?!<br />
 7. 7. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 7<br />
 8. 8. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 8<br />Waarom deze sessie / presentatie?<br />
 9. 9. Vragen<br />WieheefterthuiseenTelevisie?<br />Wieheefterthuiseen PC?<br />Wieheefterthuiseenspelcomputer?(Nintendo DS, Playstation, Xbox, Wii, o.a.)<br />Wieheefterthuiseen mp3/mp4 speler?<br />Wieheeftereenmobieletelefoon/PDA?<br />Wieheeftereendigitalefoto/filmcamera?<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 9<br />
 10. 10. Agenda<br />Opening<br />Ingekomenstukken<br />Notulen 2008<br />Jaarverslag<br />Financieelverslag<br />Verslagkascontrolecommissue<br />Bestuursverkiezing<br />Rondvraag<br />Homo Zappiens<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 10<br />
 11. 11. Regie voeren over informatiestromen<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 11<br />
 12. 12. Dagelijks gebruik van media<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 12<br />
 13. 13. Homo Zappiens<br />Spelletje spelen; Grand Theft Auto, World of Warcraft, Wii, xBox<br />Communiceren 24x7; via SMS, MSN, Chatrooms, mobiele telefoon<br />Integratie van fysiek en virtueel<br />Nooit een handleiding lezen<br />Liever een mobiele telefoon dan een krant<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 13<br />
 14. 14. De generatie voor wie leren spelen is<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 14<br />
 15. 15. De generatie die regie voert over eigen spellen<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 15<br />
 16. 16. Games sites voor gratis online spellen<br />
 17. 17. Wereldwijdespellen op het Internet<br />
 18. 18. De generatie voor wie er geen verschil bestaat tussen virtueel en echt<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 18<br />
 19. 19. Massamediabiedengeenregievoeringvoor Homo Zappiens<br />
 20. 20. Maak je eigen radio stations: mass customization <br />
 21. 21. Opgroeien in eenbeeldcultuur<br />
 22. 22. Muziek en videoclipsdelen met anderen<br />
 23. 23. ProSumer: zelfproduceren<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 23<br />13 October 2009<br />
 24. 24. 10 gesprekken tegelijk en meer dan 200 contacten<br />
 25. 25. Tagclouds: in contact komen met gelijkgestemden<br />
 26. 26. Mijn foto’s op het net en iedereen kan trefwoorden toevoegen<br />
 27. 27. Opkomst van “Collaborative Communities”<br />Wikipedia.org beats Britannica.com<br />vs.<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 27<br />13 October 2009<br />
 28. 28. Opkomst van “Collaborative Communities”<br />Blogger.com beat CNN.com<br />vs.<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 28<br />13 October 2009<br />
 29. 29. Homo Zappiens’ schrijven<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 29<br />Het verbandtussentechniek, cultuur en taal<br />
 30. 30. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 30<br />Homo Zappiens is<br />Skateboarden<br />Surfen en Snowboarden<br />Zoekennaarextremen<br />
 31. 31. School is for meeting friends rather than for learning<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 31<br />
 32. 32. School is for meeting friends rather than for learning<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 32<br />
 33. 33. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 33<br />Give me a fish and I eat for a day.<br />Teach me to fish and I eat for a lifetime.<br />
 34. 34. Homo Zappiens aan het werk<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 34<br />Iconischevaardigheden<br />Multi-Tasking<br />Discontinue informatieverwerken<br />Niet lineaire aanpakken<br />
 35. 35. Zoekgedrag: Scannen van symbolen, kleuren, beelden, geluid en beweging<br />
 36. 36. Multi-tasking<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 36<br />Vriend bellen<br /><ul><li>Luisteren naar muziek</li></ul>Op het net zoeken<br />Wiskunde huiswerk maken<br />Problemen oplossen<br />
 37. 37. Processing Discontinued Information<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 37<br />Zappen is de vaardigheidombetekenisvollekennisteconstruerenuit discontinue audio-visuele and tekstueleinformatiestromen<br />
 38. 38. Non Linear Approach<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 38<br />D<br />B<br />C<br />A<br />F<br />A<br />B<br />C<br />D<br />E<br />F<br />E<br />Eennietlineaireaanpak is de vaardigheidomvanuitzelfgeformuleerdezoekvragenleerinhoudentebevragen. Datbetekenteenactieveleerhouding<br />Niet-lineair<br />Lineair<br />
 39. 39. Mind Mapping<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 39<br />Een ‘tekening’ van de conceptuele structuur van een hoofdstuk wiskunde: vormen, kleuren<br />
 40. 40. Interpreteren<br />Alles heeft hetzelfde belang <br />Object <br />Statisch<br />Altijd hetzelfde einde<br />Eenrichtings communicatie<br />Lezer is beschouwer<br />Configureren <br />Verschillende paden en mogelijkheden om te kiezen<br />Object en een proces<br />Dynamisch<br />Meerdere einden<br />Spel als gemeenschap<br />Speler wordt ondergedompeld<br />
 41. 41. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 41<br />Verschillende media leiden tot…<br />…verschillendevaardigheden<br />
 42. 42. Ouders zijn goed in lezen....<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 42<br />Vlngoes een odkezneroer aan een Eeslnge uiisnreveit mkaat het neit uit in wklee vgooldre de lrtetes van een wrood saatn. Het bignsjkrelate is dat de ertsee en lttaase ltteer op de jstiue pltaas satan.<br />De rset kan een talote roootzi zjin en je knut het znoedr peebrolm lzeen. Dit kmot oadmt we neit ekle ltteer aarpt maar het wrood als gheeel lzeen.<br />
 43. 43. …maar minder goed in het verwerken van kleuren<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 43<br />Noem de KLEUR niet het woord<br />GEELBLAUWORANJE<br />ZWARTROODGROEN<br />PAARSGEELROOD<br />ORANJEGROENZWART<br />BLAUWROODPAARS<br />GROENBLAUWORANJE<br />Left - Right Conflict<br />Je linker hersenhelft wil de kleur zeggen,<br />maar Je rechterhelft wil het woord lezen<br />
 44. 44. Homo Zappiens leert anders<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 44<br />Homo Zappiens<br />Zeerhogesnelheid &lt;<br />Multi tasking &lt;<br />Nietlinearieaanpak &lt;<br />Iconischeorientatie &lt;<br />Verbonden &lt;<br />Samenwerkend &lt;<br />Leren door zoeken &lt;<br />Spelendleren<br />Leren door teexternaliseren &lt;<br />Fantasie &lt;<br />Homo Sapiens<br />&gt; Conventionelesnelheid<br />&gt; Mono tasking<br />&gt; Lineaireaanpak<br />&gt; Lees orientatie<br />&gt; Alleenstaand<br />&gt; Concurrerend<br />&gt; Leren door absorberen<br />&gt; Spelen en lerengescheiden<br />&gt; Leren door teinternaliseren<br />&gt; Realiteit<br />
 45. 45. Homo Zappiens ontwikkelt meta cognitieve vaardigheden<br />onderzoekend leren <br />netwerkend leren<br />experimenterend leren<br />samenwerkend leren<br />actief leren<br />zelfsturend<br />probleem oplossings strategieën <br />kennis delen met anderen <br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 45<br />
 46. 46. Homo Zappiens heeft een ander referentie kader<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 46<br /><ul><li>is digitaal en multi media georienteerd
 47. 47. is menu, trefwoorden en tags georienteerd
 48. 48. wiluitdaging en creativiteit</li></li></ul><li>Homo Zappiens is<br />13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 47<br /><ul><li>eencreatieveprobleemoplosser
 49. 49. eenervaren communicator
 50. 50. eenzelfsturendeleerling
 51. 51. eendigitaledenker</li></li></ul><li>13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 48<br />.... Scholen zijn lineair en analoog<br />
 52. 52. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 49<br />Stelling 1<br />Ieder kind moet op 8-jarige leeftijd een mobiele telefoon hebben? <br />
 53. 53. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 50<br />Stelling 2<br />Ieder kind zou al op 4-jarige leeftijd een Nintendo DSi moeten hebben<br />
 54. 54. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 51<br />Stelling 3<br />Ieder kind moet een computer op zijn/haar kamer hebben?!<br />
 55. 55. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 52<br />Voor de lezers…<br />
 56. 56. 13 October 2009<br />Created by J.P.M. Beelen<br />Page 53<br />
 57. 57. OUDERS OPGELET<br />Noteer in uw agenda:<br />13 oktober 20:00<br />
 58. 58. HOMO ZAPPIENS<br />
 59. 59. HOMO ZAPPIENS<br />
 60. 60. HOMO ZAPPIENS<br />
 61. 61. HOMO ZAPPIENS<br />
 62. 62. HOMO ZAPPIENS<br />
 63. 63. HOMO ZAPPIENS<br />

×