Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Hersenletselcongres 2011 Excerpt

948 views

Published on

bijdrage hersenletselcongres 2011 over cogmed

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Hersenletselcongres 2011 Excerpt

 1. 1. Centrum Neuropsychiatrie / Niet Aangeboren Hersenletsel Cogmed Werkgeheugentraining: Nieuwe kans voor mensen met NAH? J.B.C. Mertens - Psychiater J.N. Almekinders - Psycholoog
 2. 2. Programma <ul><li>NAH & Werkgeheugen </li></ul><ul><li>Cogmed Werkgeheugentraining </li></ul><ul><li>Cogmed bij Bavo Europoort </li></ul><ul><li>Cogmed & onderzoek </li></ul>
 3. 3. Niet Aangeboren Hersenletsel <ul><li>Komt veel voor in verschillende gradaties </li></ul><ul><li>Na contusio: aandachtsstoornissen en moeheid; vertraagde informatieverwerking, verbetert wel maar sommige patiënten zijn na twee tot vijf jaar nog steeds mentaal trager dan voorheen. </li></ul><ul><li>Na hersentumor: idem </li></ul><ul><li>Late gevolgen van NAH onder andere zijn een toegenomen kans op dementie en de ziekte van Parkinson </li></ul><ul><li>(Zie o.a. “Traumatic brain injury and delayed sequelae: a review--traumatic brain injury and mild traumatic brain injury (concussion) are precursors to later-onset brain disorders, including early-onset dementia.”, Kiraly en Kiraly, Scientific World Journal 2007; Nov 12;7:1768-76.) </li></ul>
 4. 4. ‘ Onzichbare gevolgen’: <ul><li>Aandacht- en concentratiestoornissen: </li></ul><ul><ul><li>tragere snelheid van denken en informatieverwerking. </li></ul></ul><ul><li>Geheugenstoornissen: </li></ul><ul><ul><li>Bijv. verstoorde ‘retreaval’ = opgeslagen informatie niet meer (goed) kunnen oproepen. </li></ul></ul><ul><li>Stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten: </li></ul><ul><li>Constante vermoeidheid: </li></ul><ul><ul><li>70 % van de getroffenen heeft last van vermoeidheid, die ongewoon en extreem is </li></ul></ul>
 5. 5. Gevolgen, langere termijn <ul><li>Niet kunnen leren van ervaringen: </li></ul><ul><ul><li>geen of verminderd ziekte-inzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag; zelfoverschatting. </li></ul></ul><ul><li>Verstoorde controle: </li></ul><ul><ul><li>ongeduldig; impulsief; rusteloos of gejaagd; prikkelbaar; agressief. </li></ul></ul><ul><li>Verlies van zelfredzaamheid: </li></ul><ul><li>Emotionele stoornissen: </li></ul><ul><ul><li>stemmings- en angststoornissen, vitale depressies. </li></ul></ul>
 6. 6. Problematiek NAH = complex <ul><li>Moeheid </li></ul><ul><li>Concentratieproblematiek </li></ul><ul><li>Verminderde planning </li></ul><ul><li>Gedragsveranderingen… </li></ul><ul><li>Werkgeheugenproblematiek </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Het vermogen om informatie </li></ul><ul><li>korte tijd vast te houden én te gebruiken in een denkproces (cognitief) </li></ul>Wat is het werkgeheugen?
 8. 8. Visueel-Ruimtelijke Kladblok Phonologische Lus Centraal Executief Alan Baddeley´s Werkgeheugen Model Episodische Buffer Baddeley & Hitch (1974) Actie (frontaal executieve functies)
 9. 9. <ul><li>De fonologische lus </li></ul><ul><li>Verbale informatie tijdelijk opslaan in het korte termijn geheugen. </li></ul><ul><ul><li>Vb. iemand roept een naam </li></ul></ul><ul><li>Het visueel-ruimtelijke kladblok </li></ul><ul><li>Visueel-ruimtelijke informatie tijdelijk opslaan in het korte termijn geheugen. </li></ul><ul><ul><li>Vb. locatie waar ‘iets’ bewoog </li></ul></ul><ul><li>De episodische buffer </li></ul><ul><li>Integreert de verbale en visueel-ruimtelijke informatie. </li></ul><ul><ul><li>Vb. de geroepen naam en de locatie integreren </li></ul></ul><ul><li>Het centraal executief systeem </li></ul><ul><li>Stuurt de aandacht en informatiestroom en controleert. </li></ul><ul><ul><li>Vb. Zorgt dat jij in staat bent het geheel te begrijpen </li></ul></ul>Baddeley & Hitch (1974)
 10. 10. Wanneer gebruik je het werkgeheugen actief? <ul><li>Rekensommetjes maken </li></ul><ul><li>Begrijpend lezen </li></ul><ul><li>Planning maken (in je hoofd) </li></ul><ul><li>Focus houden in een drukke situatie </li></ul><ul><li>Een actie in meerdere stappen uitvoeren </li></ul><ul><li>Een nieuw telefoonnummer onthouden </li></ul>
 11. 11. Ontwikkeling van het Werkgeheugen L E E F T I J D  A A N T A L D I G I T S Klingberg et al. (2002)
 12. 12. Cogmed Werkgeheugentraining Torkel Klingberg
 13. 13. Trainen, trainen, trainen… <ul><li>5 weken trainen van wetenschappelijk onderbouwde oefeningen (topsport) </li></ul><ul><li>5 dagen per week (+-45 minuten) </li></ul><ul><li>Adaptief </li></ul><ul><li>Herhalend </li></ul><ul><li>Impliciet </li></ul>
 14. 14. Cogmed Bavo Europoort Centrum Neuropsychiatrie <ul><li>Team gecertificeerde Cogmed coaches </li></ul><ul><li>Neuropsychologisch onderzoek (NPO) </li></ul><ul><li>Intakegesprek </li></ul><ul><li>Starten van de training! </li></ul>
 15. 15. Wat kan cogmed betekenen? <ul><li>Een betere focus, aandacht en concentratie </li></ul><ul><li>Orde en rust in uw hoofd </li></ul><ul><li>Minder slordigheidsfouten </li></ul><ul><li>Minder vergeten </li></ul><ul><li>Prioriteiten stellen; wat is echt belangrijk? </li></ul><ul><li>Meer algeheel overzicht </li></ul><ul><li>Beter profijt van bestaande behandelingen </li></ul>
 16. 16. Voor wie is Cogmed niet? <ul><li>Fotosensitieve epilepsie </li></ul><ul><li>Ernstige depressie * </li></ul><ul><li>Ernstige en acute angsten </li></ul><ul><li>Gebrek aan motivatie </li></ul><ul><li>Praktische obstakels (ruimte) </li></ul><ul><li>Gebrek aan tijd </li></ul><ul><li>Indien de context te onrustig, instabiel of incongruent is </li></ul>
 17. 17. Cogmed Trainingsprogramma 2. Start sessie 1. Aanvangsinterview 3. Training 5 weken + coaching 4. Afsluitsessie 5. Follow-up na 6 maanden
 18. 18. Aanvangsinterview <ul><li>Is cogmed iets voor u? </li></ul><ul><li>Doelen en verwachtingen </li></ul><ul><li>Bent u geschikt voor de training (en andersom) </li></ul><ul><li>Is de omgeving geschikt voor de training? </li></ul><ul><li>Instructie Cogmed trainingsprogramma </li></ul><ul><li>Maken van afspraken </li></ul><ul><li>CFQ test </li></ul>
 19. 19. Stappen in de Training 2. Start sessie 1. Aanvangsinterview 3. Training 5 weken + Coaching 4. Afsluitsessie 5. Follow-up na 6 maanden
 20. 20. <ul><li>Start sessie </li></ul><ul><li>Presentatie van de software (thuis installeren) </li></ul><ul><li>Eigen inlognaam en wachtwoord </li></ul><ul><li>Beloningssysteem </li></ul><ul><li>Verwachtingen en doelen </li></ul><ul><li>Plan de training </li></ul>
 21. 21. Stappen in de Training 2. Start sessie 1. Aanvangsinterview 3. Training 5 weken + Coaching 4. Afsluitsessie 5. Follow-up na 6 maanden
 22. 22. Training 5 weken + Coaching <ul><li>5 dagen in de week, 5 weken lang, 45/60 minuten per keer trainen </li></ul><ul><li>Coach volgt de training via het internet </li></ul>
 23. 23. Voorbeeld van een oefening
 24. 24. Voorbeeld van een oefening
 25. 27. Evaluatiesessie <ul><li>Ontmoeting op de Bavo (eindverslag) </li></ul><ul><ul><li>CFQ </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafieken </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen bevindingen client/naasten </li></ul></ul><ul><li>4 weken na de training (follow up gesprek) </li></ul><ul><li>Afsluiting of vervolg mogelijkheden bespreken </li></ul><ul><li>Evt. 100 mini sessies (eigen initiatief/onderhoud) </li></ul>
 26. 28. Stappen in de Training 2. Start sessie 1. Aanvangsinterview 3. Training 5 weken + Coaching 4. Afsluitsessie 5. Follow-up na 6 maanden
 27. 29. Follow-up <ul><li>Poliklinische afspraak </li></ul><ul><li>6 maanden na afronding van de training </li></ul><ul><li>Mogelijkheid bespreken van een vervolgtraining </li></ul>
 28. 30. COGMED in Rotterdam: results so far Gemiddelde indexverbetering NAH
 29. 31. COGMED in Rotterdam: results so far <ul><li>NAH en Cogmed </li></ul><ul><li>Sneller moe </li></ul><ul><li>Hoofdpijn/duizeligheid kan voorkomen </li></ul><ul><li>Onzekerheid/faalangst </li></ul><ul><li>Te snel trainen </li></ul><ul><li>Geen gehoor geven aan eigen grenzen </li></ul>
 30. 32. COGMED in Rotterdam: results so far <ul><li>NAH en Cogmed protocol </li></ul><ul><li>1x per week face to face contact </li></ul><ul><li>Grenzen worden actief bewaakt </li></ul><ul><li>Opbouwen van intensiteit </li></ul><ul><li>Communicatie coach/cliënt/naasten </li></ul>
 31. 33. Cogmed & Wetenschappelijk Onderzoek <ul><li>Veel onderzoek naar ADHD-populatie </li></ul><ul><li>Kinderen verbeteren significant op werkgeheugentaken </li></ul><ul><li>Generalisatie naar klaslokaal (rekenen, lezen en uitleg volgen). </li></ul><ul><li>Veranderde Dopaminebinding (D1) </li></ul><ul><ul><li>Klingberg et al. (2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Klingberg et al. (2005) </li></ul></ul><ul><ul><li>Holmes et al. (2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiona McNab et al. (2009) </li></ul></ul>
 32. 34. Cogmed onderzoek & NAH <ul><li>Lundqvist et al. (2010) </li></ul><ul><ul><li>Gecontroleerd experimenteel onderzoek met cross-over design binnen een NAH steekproef </li></ul></ul><ul><ul><li>21 deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Twee groepen (Controle vs. experimenteel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetmomenten: Voormeting, nameting 4 weken & nameting 20 weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat: Significante verbetering van het cognitieve functioneren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transfer naar dagelijkse activiteiten & werkvloer </li></ul></ul>
 33. 35. Cogmed onderzoek & NAH <ul><li>Westerberg et al. (2007) </li></ul><ul><ul><li>Gerandomiseerde pilot studie binnen een steekproef van volwassenen met een CVA </li></ul></ul><ul><ul><li>18 deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Twee groepen (Controle vs. Experimenteel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor en nameting </li></ul></ul><ul><ul><li>Significante verbetering van werkgeheugen en aandacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Daling van (subjectief) waargenomen klachten </li></ul></ul>
 34. 36. Cogmed onderzoek & NAH <ul><li>Bavo Europoort </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek is in volle ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkele pilots gedaan (gevolg: kliniek geëxcludeerd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diverse beschrijvende casussen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zeer positieve subjectieve bevindingen (CFQ en omgeving) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zeer hoge cliënttevredenheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek gaat op dit moment uit naar verdere objectivering van resultaten en verfijning van het bestaande protocol. </li></ul></ul>
 35. 37. <ul><ul><li>Vragen ? </li></ul></ul>

×