Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dim taller uab_m_fuentes_jbasseda_mmoliveras

83 views

Published on

Una proposta transdisciplinaria, multidisciplinaria i interdisciplinaria que permet recollir, emetre i construir informació, idees, coneixements i valors.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dim taller uab_m_fuentes_jbasseda_mmoliveras

 1. 1. Taller al Grau de Mestres de Primària (UAB) Robòtic@, activitat d’estimulació cognitiv@ Ensenyar a pensar, a conèixer i a saber, perquè es fa necessari desenvolupar la capacitat de pensar més enllà de les idees admeses, combinant de forma original coneixements adquirits. MARTA FUENTES JAUME BASSEDA MARIA DE MONTSERRAT OLIVERAS Jornades DIM (CDL), dilluns 18 de desembre de 2017
 2. 2. Visió PSICOEDUCATIVA L’alumne, motor del seu propi aprenentatge. ROBÒTICA I DIM (Didàctica Innovació Multimèdia) Una proposta transdisciplinaria, multidisciplinaria i interdisciplinaria que permet recollir, emetre i construir informació, idees, coneixements i valors. TALLER @PRENDRE El Taller @prendre va situar a l’alumnat de 2n del Grau d’Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona al Bloc 3: El desenvolupament cognitiu i lingüístic de l’assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (curs 2017-2018). I, els va aproximar a la realitat de l’escola . TauladecontingutBloccomunicació3(DIM)
 3. 3. Una visió psicoeducativa ... 1. L’alumne aprèn 2. L’alumne té unes capacitats i unes competències individuals 3. L’alumne viu en un determinat context cultural i familiar Alumne/a,motordelseupropiaprenentatge.
 4. 4. Aprendre des de la pròpia iniciativa i curiositat... Desenvolupar pensament creatiu i esperit crític... Potenciar pensament sistèmic... Construir el propi coneixement... Desenvolupar mètode científic ... Integrar diferents àrees de coneixement... Interactuar en un entorn que facilita la compressió del fenomen... Robòtic@,activitatd’estimulaciócognitiv@ Robòtica...
 5. 5. ...DIM (Didàctica Innovació Multimèdia) Robòtic@,activitatd’estimulaciócognitiv@
 6. 6. LA ROBÒTICA, UN REPTE TRANSDISCIPLINARI, MULTIDISCIPLINARI I INTERDISCIPLINARI ... TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 7. 7. Contrucció, disseny,… Les possibilitats creatives són infinites. ACTIVITAT: amb 6 peces com aquestes crea la teva pròpia figura. Existeixen 915 milions de combinacions. (No tenim en compte el color de les peces) • https://www.mecabricks.com/en/workshop peça número 3001 TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 8. 8. Des d’aquesta possibilitat, l’aprenentatge va passar a ser entès com un procés en el qual els alumnes podien tenir la possibilitat de desenvolupar d’una manera integral i global, i no pas per parts, el coneixement. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 9. 9. ... resoldre problemes, raonar i recordar experiències. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 10. 10. ... captar informació a través dels sentits i després processar-la a fi de donar-li un significat. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 11. 11. .... seleccionar informació i processar només algunes dades de totes les estimulacions sensorials que es reben. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 12. 12. ... mecanismes de fixació, conservació, evocació i reconeixement d’aquesta informació. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 13. 13. … resoldre un repte mitjançant el raonament. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 14. 14. ... expressar i comunicar. TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 15. 15. ... LA CREATIVITAT O PENSAMENT CREATIU COM A PROCÉS COGNITIU! TalleralGraudeMestresdePrimària(UAB)...
 16. 16. Marta Fuentes Jaume Basseda Maria de Montserrat Oliveras Jornades DIM (CDL), dilluns 18 de desembre del 2017 JORNADES INTERNACIONALS DIM (Didàctica Innovació Multimèdia) una miscel·lània de recursos educatius i experiències formatives d'èxit amb el suport de les TIC; unes jornades que tenen l’objectiu de millorar l’educació amb el recolzament de la Tecnologia mitjançant la innovació metodològica. #MoltesGràcies

×