SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
ACROSPORT
CEIP VALES VILLAMARÍN
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
  Ao longo da historia existiron
  numerosas manifestacións
  colectivas que empregaron a
  acrobacia como actividade
  central. Resulta difícil
  determinar con exactitude
  cando e como surxiron este
  tipo de actividades pero tendo
  en conta restos arqueolóxicos
  podemos ubicar o desenrolo
  deste tipo de exercicios
  acrobáticos fai uns 4.000
  anos. Así comprobamos a
  presenza de acrobacias nas
  festas e celebracións no
  Antigo Exipto
ANTECEDENTES HISTORICOS
  Escavacións arqueolóxicas
  en Grecia confirman que
  os antigos gregos coñecían
  as acrobacias e que en
  algunhas celebracións
  realizaban saltos, xiros,
  volteretas, equilibrios…
  Dende o século IV ata o
  XIII en Europa medra
  moito o interese pola
  actividade circense e os
  acróbatas propagan a súa
  habilidade nas festas
  celebradas nos pobos e
  nas vilas.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
  O circo, a danza e o teatro
  contribuíron a difusión da
  acrobacia ao longo dos
  anos.
  A acrobacia sempre estivo
  presentes no espectáculo
  circense (trapecistas,
  equilibristas, pallasos).
  En moitas danzas
  tradicionais do noso país é
  típico a formación de
  torres, castelos ou
  pirámides humanas (como
  os “castells” de Cataluña).
QUE É ?

       ACROSPORT
       PIRÁMIDES
ACROBACIA        MÚSICA
       HUMANAS
QUE É ?
  O acrosport é un deporte
  acrobático realizado con
  compañeiros ou en grupo,
  mediante a combinación de
  pirámides humanas, saltos
  acrobáticos e elementos
  coreográficos.
  Nesta actividade intégranse tres
  elementos fundamentais:
•  A construción de figuras ou
  pirámides corporais.
•  A acrobacia e outros elementos
  de forza, flexibilidade e de
  equilibrio.
•  A música con elementos de
  danza como acompañamento
  coreográfico.
FIGURAS    CORPORAIS

  Son formacións estéticas realizadas polo grupo nas que
  ningún dos compoñentes está por encima dos outros. O
  portor non ten que aguantar o peso do áxil.
PIRÁMIDES HUMANAS  Supoñen unha estrutura de
  pisos, tendo unha base e
  unha ou varias alturas.

  Os “portores” teñen que
  aguantar o peso dos
  “áxiles” e manter a base
  da pirámide para evitar o
  seu desmoronamento.
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DEPORTES
       ACROBÁTICOS

  Trátase dunha
  modalidade deportiva
  incluída na Federación
  Internacional de
  Deportes Acrobáticos,
  fundada no ano 1973,
  e que forma parte
  dende o ano 1999 da
  Federación
  Internacional de
  Ximnasia (FIG).
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE XIMNASIA


  Na actualidade a FIG
   realiza competicións en
   seis modalidades:

4.  Ximnasia Artística
   masculina.
5.  Ximnasia Artística
   feminina.
6.  Ximnasia Rítmica.
7.  Ximnasia en Trampolín.
8.  Ximnasia Aeróbica.
9.  Ximnasia Acrobática.
AS REGRAS
  O acrosport practicase nun
  tapiz de 12 por 12 metros.

  Os exercicios deben conter
  elementos acrobáticos e
  ximnásticos de saltos,
  flexibilidade, xiros,
  equilibrios e movementos
  en cooperación entre os
  membros do grupo.

  A duración do exercicio
  será de 2 minutos e 30
  segundos.
AS CATEGORÍAS
  O acrosport presenta seis
   categorías:


3.  Parellas masculinas.

4.  Parellas femininas.

5.  Parellas mixtas.

6.  Tríos femininos.

7.  Cuartetos masculinos.

8.  Grupos mixtos (de 3 a 6).
ROLES
          ROLES


PORTOR OU
  BASE

 ÁXIL OU
VOLTEADOR


 AXUDANTEOBSERVADOR
ROLES
Os roles son as funcións que caracterizan a cada membro grupo.

  PORTOR OU BASE: é a persoa que soporta ao áxil e serve de base
   das pirámides; debe adoptar diferentes posturas e mantelas estables
   sen desprazarse. Presenta unha complexión atlética forte.

  ÁXIL OU VOLTEADOR: trepa sobre o portador para adoptar unha
   postura estable, estática e estética. Presenta unha complexión atlética
   máis lixeira.

  AXUDANTE: está atento as accións dos anteriores actuando
   rapidamente cando teñan dificultades para manter a pirámide.

  OBSERVADOR: observa o traballo dos demais e proporciona
   consellos para mellorar a pirámide.
NORMAS DE SEGURIDADE
  Resulta fundamental
  concienciar ao alumnado da
  necesidade de adoptar certas
  normas que eviten a aparición
  de accidentes.
  Contar cun espazo
  acondicionado.
  Usar materiais de seguridade
  e de apoio como colchonetas.
  Empregar axudas externas.
  Manter comunicación continua
  entre portor e áxil.
  Realizar apoios seguros para
  evitar lesións ao portor.
  Cando este note algunha
  molestia debe avisar
  rapidamente ao áxil.
NORMAS DE SEGURIDADE

        CRITERIOS
          DE
       SEGURIDADE
INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  INFORMACIÓN

PREVENTIVA   TÉCNICA   ORGANIZATIVA
SEGURIDADE. INFORMACIÓN PREVENTIVA

           Presentación dos
           participantes. Roupa
           cómoda non deslizante, sen
           reloxos, colares ou pulseiras
           para evitar enganches.
           Uso do espazo. Grupos
           separados para evitar
           invasións ou choques.
           Necesidade de axudas. Os
           principiantes non son
           conscientes de como e
           cando realizar unha axuda.
           Aspectos técnicos como
           agarres, colocación ou
           límites de carga que evitan
           danos por sobrecarga,
           malas pisadas, golpes, etc.
SEGURIDADE. INFORMACIÓN TÉCNICA
  Todos teñen que saber que facer   1.  Antes de subir sobre as
  en cada momento.             bases.
  Os portores deberán conseguir      Comproba se son estables.
  unha boa estabilidade para       Analiza como e por onde subir.
  ofrecer seguridade aos         Avisa as bases de que vas subir.
  compañeiros.
                      Durante a subida deberás avisar
  Facer sempre as axudas          se algo vai mal.
  necesarias, practicándoas antes.
                    2.  Montaxe da pirámide.
  Todas as accións deberán estar
  acompañadas dunha continua       Deberase facer de forma
  comunicación cos demais.         coordinada asistido polos
                       axudantes dende o centro ata
  En caso de inseguridade deberás     os extremos e dende a parte
  solicitar axuda aos compañeiros.     inferior á superior.
  Realiza os apoios correctamente   3.  Desmontaxe da pirámide.
  evitando lesións aos compañeiros.
                      Terase que facer de forma
  A base deberá ser unha superficie    coordinada en sentido inverso
  branda ou acolchada.           ao montaxe.
SEGURIDADE. INFORMACIÓN ORGANIZATIVA.


            Ao principio esta información
            deberá ser moi detallada ata
            que o grupo adquira un certo
            nivel de autonomía no
            traballo.
            Distribución dos alumnos en
            canto a número de
            compoñentes dos grupos.
            Formas de ocupación espacial.
            Asignación de roles a cada
            membro do grupo.
            Tempo da práctica.
SEGURIDADE. RESPONSABILIDADE DO
        PROFESOR


  Garantir un uso correcto
  dos espazos e das normas
  de seguridade.

  Minimizar os riscos.

  Ensinar a técnica e as
  medidas preventivas.

  Fomentar a confianza.
SEGURIDADE. RESPONSABILIDADE DO
         ALUMNADO

  Traer roupa axeitada.

  Asumir o reparto de
  responsabilidades dentro
  do grupo.

  Evitar as situacións
  perigosas.

  Adoptar as medidas de
  seguridade indicadas.
ACROSPORT EN PRIMARIA
  O acrosport ten unha serie de características cooperativas e
  integradoras que o converten nun instrumento de gran valía para
  aplicalo dentro das clases de Educación Física.

  Esta é unha actividade na que todos son “imprescindibles” para o
  desenrolo e para a consecución exitosa da tarefa.

  Favorece a cooperación e a integración fronte ao espírito
  competitivo de moitas outras modalidades deportivas, evitando
  actitudes de discriminación.

  O acrosport axuda a aprender e a valorar as posibilidades de
  propio corpo. Tamén, pode ser un vehículo moi orixinal para
  traballar hábitos de hixiene.

  Excelente instrumento para o desenrolo do rendemento motor dos
   alumnos, mellorando de forma evidente habilidades físicas como
  a forza, flexibilidade ou equilibrio.
FORMACIÓNS

       PARELLAS


              GRUPOS DE
TRÍOS
              6 OU MÁIS
      FORMACIÓNS  GRUPOS        GRUPOS
  DE 4         DE 5
PARELLAS
TRÍOS
TRÍOS
TRÍOS
GRUPOS DE CATRO
GRUPOS DE CINCO
GRUPOS DE SEIS
FASES NA FORMACIÓN DAS
    PIRÁMIDES
1. MONTAXE DA PIRÁMIDE  2. ESTABILIZACIÓN
       3. DESMONTAXE
FASE 1. MONTAXE DAS PIRÁMIDES

  Os portores irán formando
  a base adoptando as
  posturas na posición máis
  firme posible.
  Orde de formación: do
  centro para fóra e de
  abaixo para arriba.
  Os áxiles trepan o máis
  pegado posible ao corpo do
  portor, de xeito progresivo
  e controlado para non
  desestabilizalo.
  Resulta fundamental unha
  boa comunicación entre os
  compañeiros.
FASE 2. ESTABILIZACIÓN


        Unha vez conseguida a
        pirámide, terase que
        manter estable durante
        tres segundos.
        Prestar atención a unha
        correcta distribución do
        peso corporal nos apoios.
        Manter un control postural
        axeitado. Se resultase
        necesario deberán
        realizarse correccións de
        posición para corrixir
        desequilibrios.
FASE 3. DESMONTAXE DA PIRÁMIDE


  Debe realizarse sempre en
  sentido inverso á montaxe
  da pirámide. Os áxiles
  empezarán a baixar por
  diante e de forma lateral.
  Os axudantes e os
  portores axudarán aos
  áxiles durante a baixada.
  O contacto co chan debe
  facerse sempre cos pés
  lixeiramente abertos para
  fóra para aumentar a base
  de equilibrio.

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

ACROSPORT

 • 2.
 • 3.
 • 4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  Ao longo da historia existiron numerosas manifestacións colectivas que empregaron a acrobacia como actividade central. Resulta difícil determinar con exactitude cando e como surxiron este tipo de actividades pero tendo en conta restos arqueolóxicos podemos ubicar o desenrolo deste tipo de exercicios acrobáticos fai uns 4.000 anos. Así comprobamos a presenza de acrobacias nas festas e celebracións no Antigo Exipto
 • 5. ANTECEDENTES HISTORICOS  Escavacións arqueolóxicas en Grecia confirman que os antigos gregos coñecían as acrobacias e que en algunhas celebracións realizaban saltos, xiros, volteretas, equilibrios…  Dende o século IV ata o XIII en Europa medra moito o interese pola actividade circense e os acróbatas propagan a súa habilidade nas festas celebradas nos pobos e nas vilas.
 • 6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  O circo, a danza e o teatro contribuíron a difusión da acrobacia ao longo dos anos.  A acrobacia sempre estivo presentes no espectáculo circense (trapecistas, equilibristas, pallasos).  En moitas danzas tradicionais do noso país é típico a formación de torres, castelos ou pirámides humanas (como os “castells” de Cataluña).
 • 7. QUE É ? ACROSPORT PIRÁMIDES ACROBACIA MÚSICA HUMANAS
 • 8. QUE É ?  O acrosport é un deporte acrobático realizado con compañeiros ou en grupo, mediante a combinación de pirámides humanas, saltos acrobáticos e elementos coreográficos.  Nesta actividade intégranse tres elementos fundamentais: • A construción de figuras ou pirámides corporais. • A acrobacia e outros elementos de forza, flexibilidade e de equilibrio. • A música con elementos de danza como acompañamento coreográfico.
 • 9. FIGURAS CORPORAIS  Son formacións estéticas realizadas polo grupo nas que ningún dos compoñentes está por encima dos outros. O portor non ten que aguantar o peso do áxil.
 • 10. PIRÁMIDES HUMANAS  Supoñen unha estrutura de pisos, tendo unha base e unha ou varias alturas.  Os “portores” teñen que aguantar o peso dos “áxiles” e manter a base da pirámide para evitar o seu desmoronamento.
 • 11. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DEPORTES ACROBÁTICOS  Trátase dunha modalidade deportiva incluída na Federación Internacional de Deportes Acrobáticos, fundada no ano 1973, e que forma parte dende o ano 1999 da Federación Internacional de Ximnasia (FIG).
 • 12. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE XIMNASIA  Na actualidade a FIG realiza competicións en seis modalidades: 4. Ximnasia Artística masculina. 5. Ximnasia Artística feminina. 6. Ximnasia Rítmica. 7. Ximnasia en Trampolín. 8. Ximnasia Aeróbica. 9. Ximnasia Acrobática.
 • 13. AS REGRAS  O acrosport practicase nun tapiz de 12 por 12 metros.  Os exercicios deben conter elementos acrobáticos e ximnásticos de saltos, flexibilidade, xiros, equilibrios e movementos en cooperación entre os membros do grupo.  A duración do exercicio será de 2 minutos e 30 segundos.
 • 14. AS CATEGORÍAS  O acrosport presenta seis categorías: 3. Parellas masculinas. 4. Parellas femininas. 5. Parellas mixtas. 6. Tríos femininos. 7. Cuartetos masculinos. 8. Grupos mixtos (de 3 a 6).
 • 15. ROLES ROLES PORTOR OU BASE ÁXIL OU VOLTEADOR AXUDANTE OBSERVADOR
 • 16. ROLES Os roles son as funcións que caracterizan a cada membro grupo.  PORTOR OU BASE: é a persoa que soporta ao áxil e serve de base das pirámides; debe adoptar diferentes posturas e mantelas estables sen desprazarse. Presenta unha complexión atlética forte.  ÁXIL OU VOLTEADOR: trepa sobre o portador para adoptar unha postura estable, estática e estética. Presenta unha complexión atlética máis lixeira.  AXUDANTE: está atento as accións dos anteriores actuando rapidamente cando teñan dificultades para manter a pirámide.  OBSERVADOR: observa o traballo dos demais e proporciona consellos para mellorar a pirámide.
 • 17. NORMAS DE SEGURIDADE  Resulta fundamental concienciar ao alumnado da necesidade de adoptar certas normas que eviten a aparición de accidentes.  Contar cun espazo acondicionado.  Usar materiais de seguridade e de apoio como colchonetas.  Empregar axudas externas.  Manter comunicación continua entre portor e áxil.  Realizar apoios seguros para evitar lesións ao portor. Cando este note algunha molestia debe avisar rapidamente ao áxil.
 • 18. NORMAS DE SEGURIDADE CRITERIOS DE SEGURIDADE INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN PREVENTIVA TÉCNICA ORGANIZATIVA
 • 19. SEGURIDADE. INFORMACIÓN PREVENTIVA  Presentación dos participantes. Roupa cómoda non deslizante, sen reloxos, colares ou pulseiras para evitar enganches.  Uso do espazo. Grupos separados para evitar invasións ou choques.  Necesidade de axudas. Os principiantes non son conscientes de como e cando realizar unha axuda.  Aspectos técnicos como agarres, colocación ou límites de carga que evitan danos por sobrecarga, malas pisadas, golpes, etc.
 • 20. SEGURIDADE. INFORMACIÓN TÉCNICA  Todos teñen que saber que facer 1. Antes de subir sobre as en cada momento. bases.  Os portores deberán conseguir  Comproba se son estables. unha boa estabilidade para  Analiza como e por onde subir. ofrecer seguridade aos  Avisa as bases de que vas subir. compañeiros.  Durante a subida deberás avisar  Facer sempre as axudas se algo vai mal. necesarias, practicándoas antes. 2. Montaxe da pirámide.  Todas as accións deberán estar acompañadas dunha continua  Deberase facer de forma comunicación cos demais. coordinada asistido polos axudantes dende o centro ata  En caso de inseguridade deberás os extremos e dende a parte solicitar axuda aos compañeiros. inferior á superior.  Realiza os apoios correctamente 3. Desmontaxe da pirámide. evitando lesións aos compañeiros.  Terase que facer de forma  A base deberá ser unha superficie coordinada en sentido inverso branda ou acolchada. ao montaxe.
 • 21. SEGURIDADE. INFORMACIÓN ORGANIZATIVA.  Ao principio esta información deberá ser moi detallada ata que o grupo adquira un certo nivel de autonomía no traballo.  Distribución dos alumnos en canto a número de compoñentes dos grupos.  Formas de ocupación espacial.  Asignación de roles a cada membro do grupo.  Tempo da práctica.
 • 22. SEGURIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROFESOR  Garantir un uso correcto dos espazos e das normas de seguridade.  Minimizar os riscos.  Ensinar a técnica e as medidas preventivas.  Fomentar a confianza.
 • 23. SEGURIDADE. RESPONSABILIDADE DO ALUMNADO  Traer roupa axeitada.  Asumir o reparto de responsabilidades dentro do grupo.  Evitar as situacións perigosas.  Adoptar as medidas de seguridade indicadas.
 • 24. ACROSPORT EN PRIMARIA  O acrosport ten unha serie de características cooperativas e integradoras que o converten nun instrumento de gran valía para aplicalo dentro das clases de Educación Física.  Esta é unha actividade na que todos son “imprescindibles” para o desenrolo e para a consecución exitosa da tarefa.  Favorece a cooperación e a integración fronte ao espírito competitivo de moitas outras modalidades deportivas, evitando actitudes de discriminación.  O acrosport axuda a aprender e a valorar as posibilidades de propio corpo. Tamén, pode ser un vehículo moi orixinal para traballar hábitos de hixiene.  Excelente instrumento para o desenrolo do rendemento motor dos alumnos, mellorando de forma evidente habilidades físicas como a forza, flexibilidade ou equilibrio.
 • 25.
 • 26. FORMACIÓNS PARELLAS GRUPOS DE TRÍOS 6 OU MÁIS FORMACIÓNS GRUPOS GRUPOS DE 4 DE 5
 • 34. FASES NA FORMACIÓN DAS PIRÁMIDES 1. MONTAXE DA PIRÁMIDE 2. ESTABILIZACIÓN 3. DESMONTAXE
 • 35. FASE 1. MONTAXE DAS PIRÁMIDES  Os portores irán formando a base adoptando as posturas na posición máis firme posible.  Orde de formación: do centro para fóra e de abaixo para arriba.  Os áxiles trepan o máis pegado posible ao corpo do portor, de xeito progresivo e controlado para non desestabilizalo.  Resulta fundamental unha boa comunicación entre os compañeiros.
 • 36. FASE 2. ESTABILIZACIÓN  Unha vez conseguida a pirámide, terase que manter estable durante tres segundos.  Prestar atención a unha correcta distribución do peso corporal nos apoios.  Manter un control postural axeitado. Se resultase necesario deberán realizarse correccións de posición para corrixir desequilibrios.
 • 37. FASE 3. DESMONTAXE DA PIRÁMIDE  Debe realizarse sempre en sentido inverso á montaxe da pirámide. Os áxiles empezarán a baixar por diante e de forma lateral.  Os axudantes e os portores axudarán aos áxiles durante a baixada.  O contacto co chan debe facerse sempre cos pés lixeiramente abertos para fóra para aumentar a base de equilibrio.