Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

конституційні способи втілення змін

• Імпічмент Президента
• Дострокові вибори до Парламенту
• Дострокові вибори Президента
• Відставка

конституційні способи втілення змін

 1. 1. Огляд конституційних способів втілення змін 08.12.2013
 2. 2. Проаналізовані варіанти • Імпічмент Президента • Дострокові вибори до Парламенту • Дострокові вибори Президента • Відставка Уряду
 3. 3. (1) Імпічмент Президента Чим визначено: Конституція (ст. 85, п. 10; ст. 108, п. 3; ст. 111) Процедура: Спеціальна слідча комісія: (1) Спеціальний прокурор (2) Спеціальні слідчі Ініціювання 226 депутатів «ЗА» Висновки і пропозиції Висновок про додержання процедури Звинувачення 300 депутатів «ЗА» Усунення 338 депутатів «ЗА» Висновок про наявність ознак злочину Висновок: смілива фантазія, що не відповідає реаліям. Рекомендується навіть ніколи не згадувати.
 4. 4. (2) Дострокові вибори до Парламенту Президент може достроково припинити повноваження: протягом 30 днів однієї чергової сесії ВР не починає пленарні засідання Нема кому заслухати відставку Президента / встановити неможливість виконання повноважень / призначити його позачергові вибори 30 днів однієї сесії не починаються пленарні засідання (17.12.2013 - початок пленарних засідань, 15.01.2013 - може минути 30 днів без засідань) Може розпустити, але не зобов’язаний Одночасне припинення повноважень всіх народних депутатів + втрата недоторканості Нема кому вносити зміни до законів (напр. про вибори, про статус столиці) Нема кому надати згоду на призначення нового Прем’єр-міністра Нема кому надати згоду на призначення нового Генерального прокурора Лише Президент призначає позачергові вибори до ВРУ (протягом 60 днів) Висновок: дострокове припинення повноважень ВРУ допустиме виключно після обрання і набуття повноважень новим Президентом.
 5. 5. (3) Дострокові вибори Президента Повноваження Президента припиняються достроково у разі: • відставки; • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; • усунення з поста в порядку імпічменту; • смерті.
 6. 6. (3) Дострокові вибори Президента Повноваження Президента припиняються достроково у разі відставки: Відставка Президента набуває чинності з моменту проголошення ним особисто (на власний розсуд, за власним рішенням) заяви про відставку на засіданні ВРУ і не може бути не прийнята. Джентльменський варіант №1: Подання у відставку у зв'язку зі зміною обсягу повноважень Президента внаслідок рішення КС у справі № 20-рп/2010 від 30.09.2010 з метою уникнення узурпації влади (ст. 5, частина четверта), оскільки: (а) при виборах Президента народ як носій суверенітету передбачав здійснення через Президента державної влади виключно в межах чинних на той час (лютий 2010) менших за обсягом повноважень; (б) саме при виконанні Президентом розширених повноважень відбулися брутальні порушення прав і свобод людини і громадянина, які Президент засуджує, але яким не зміг запобігти, і шляхом відставки несе відповідальність і вибачається перед Українським народом.
 7. 7. (3) Дострокові вибори Президента Повноваження Президента припиняються достроково у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я: Неможливість виконання Президентом повноважень за станом здоров'я має встановлюватись на засіданні ВР і підтверджена рішенням 226 депутатів на підставі письмового подання Верховного Суду – за зверненням ВР, і медичного висновку. Пленум ВСУ (всі судді ВСУ) Ініціатор + медичний висновок лікарського консиліуму (?) Джентльменський варіант №2, але: (!) відсутні ознаки розладу здоров'я; (!) процедура потенційно тривала за часом; (!) залучення проміжних суб'єктів і непевність прийняття остаточного рішення ВРУ; (!) відсутня чітка процедура надання медичного висновку, хоча зрозуміло, що він має бути 226 депутатів «ЗА» ґрунтовним і складеним провідними фахівцями відповідних медичних наук, непевність його змісту.
 8. 8. (3) Наслідки дострокового припинення повноважень Президентом: Вибори нового Президента проводяться в період 90 днів з дня дострокового припинення повноважень. Вибори призначає ВРУ. Виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на пост нового Президента покладається на Прем'єр-Міністра. (!) Дискусійним є питання про те, чи може виконання обов'язків Президента бути покладено на особу, що продовжує виконувати обов'язки Прем'єр-міністра після відставки Кабінету Міністрів (ст. 115, частина четверта).
 9. 9. (3) Наслідки дострокового припинення повноважень Президентом: Рекомендація: дострокове припинення повноважень Президента має відбутися виключно за наявності повноважного Прем'єр-Міністра і Уряду, прихильного до проведення прозорих і чесних виборів.
 10. 10. (3) Наслідки дострокового припинення повноважень Президентом: Прем'єр-міністр в період виконання ним обов'язків Президента не здійснює такі повноваження: • припиняти повноваження ВРУ, якщо протягом 30 днів пленарні засідання не можуть розпочатися; • звертатися з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до ВРУ; • призначати персональний склад КМУ, керівників інших ЦОВВ, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах; • одноосібно скасовувати акти КМУ, незалежно від часу прийняття; • призначати і звільняти Генерального прокурора; • створювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші ЦОВВ; • призначати та звільняти за згодою ВРУ Голову АМК, Голову ФДМ України, Голову Держкомтелебачення; • призначати половину складу Ради НБУ; • призначати суддів «президентської» третини складу КСУ; • призначати референдум за народною ініціативою або про зміни до Конституції; • нагороджувати державними нагородами; • помилування.
 11. 11. (4) Відставка Уряду Підстави: АБО АБО Можливо повторне голосування не раніше 4-ї сесії (лютий 2014). 226 депутатів «ЗА» Рішення Президента Відставка Прем'єр-міністра Процедура: у всіх трьох випадках Прем'єр-міністр подає Президенту заяву про відставку (ст. 115, частина шоста).
 12. 12. (4) Відставка Уряду Наслідки: Уряд, відставку якого прийнято Президентом, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КМУ, але не довше ніж 60 днів (ст. 115, частина п'ята). Нового Прем'єр-міністра призначає Президент за згодою ВРУ, інших членів Кабінету – він же за поданням Прем'єр-міністра (ст. 106, пп. 9-10).
 13. 13. Загальний висновок Найбільш ефективне дострокове припинення повноважень, яке забезпечило б неперервність державної влади, має відбуватися в неперервній сталій послідовності без повторення першої з подій: Уряд -> створення нового Уряду -> -> Президент -> -> обрання та вступ на пост нового Президента -> -> створення нового Уряду -> -> Парламент -> вибори Парламенту

×